Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
1 Họ tên: Nguyễn Đức Trung
Ngày sinh: 25/06/1991
CMND: 191708232
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TTH-00100242 Thiết kế điện công trình Dân dụng, công nghệ nhẹ, hạ tầng kỹ thuật (điện chiếu sáng) III 10/08/2025
2 Họ tên: Mai Xuân Hiệp
Ngày sinh: 28/11/1992
CMND: 191768696
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư chuyên ngành Kiến trúc công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TTH-00100241 Thiết kế kiến trúc công trình III 10/08/2025
3 Họ tên: Nguyễn Thanh Tùng
Ngày sinh: 26/08/1981
CMND: 191477371
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TTH-00100240 Thiết kế kiến trúc công trình II 10/08/2025
4 Họ tên: Nguyễn Ngọc Mạnh
Ngày sinh: 26/10/1989
CMND: 186868208
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Địa chất
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TTH-00100239 Khảo sát địa chất công trình II 10/08/2025
5 Họ tên: Phan Thanh Long
Ngày sinh: 10/11/1981
CMND: 191453186
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng chuyên ngành Xây Dựng Cầu Đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TTH-00100238 Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông đường bộ III 10/08/2025
6 Họ tên: Võ Văn Phước
Ngày sinh: 18/03/1992
CMND: 191724049
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TTH-00100237 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình dân dụng (phần điện) III 10/08/2025
7 Họ tên: Trần Thanh Tường
Ngày sinh: 24/08/1994
CMND: 191830914
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng chuyên ngành kỹ thuật tài nguyên nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TTH-00100236 Giám sát công tác xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (thủy lợi) III 10/08/2025
TTH-00100236 Thiết kế xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (thủy lợi) III 10/08/2025
8 Họ tên: Nguyễn Phúc Thạch Thiên
Ngày sinh: 01/01/1994
CMND: 191884692
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TTH-00100235 Giám sát công tác xây dựng công trình công nghiệp (thủy điện) III 10/08/2025
9 Họ tên: Nguyễn Long Phi
Ngày sinh: 18/10/1995
CMND: 191870022
Trình độ chuyên môn: Trung cấp điện công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TTH-00100234 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình dân dụng (cơ điện) III 10/08/2025
10 Họ tên: Cao Văn Tùng
Ngày sinh: 09/03/1993
CMND: 191789141
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TTH-00100233 Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng III 10/08/2025
TTH-00100233 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng III 10/08/2025
11 Họ tên: Lê Thành Vinh
Ngày sinh: 20/04/1987
CMND: 197212832
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TTH-00100232 Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông (cầu, đường bộ) III 10/08/2025
TTH-00100232 Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (trừ CTR, nghĩa trang và điện chiếu sáng) III 10/08/2025
12 Họ tên: Phan Bá Trung Kiên
Ngày sinh: 11/02/1992
CMND: 191767231
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TTH-00100231 Thiết kế kiến trúc công trình III 10/08/2025
13 Họ tên: Lương Trung Sơn
Ngày sinh: 24/02/1991
CMND: 191738092
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TTH-00100230 Định giá xây dựng III 10/08/2025
TTH-00100230 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp nhẹ III 10/08/2025
14 Họ tên: Lê Văn Trường
Ngày sinh: 20/04/1990
CMND: 191679309
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng chuyên ngành Xây dựng Công trình thủy
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TTH-00100229 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Công nghiệp (thủy điện) III 10/08/2025
15 Họ tên: Trần Hướng
Ngày sinh: 26/10/1992
CMND: 191765505
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ Nhiệt - Điện lạnh
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TTH-00100228 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình dân dụng (cơ điện) III 10/08/2025
16 Họ tên: Trần Quang Nhật
Ngày sinh: 23/04/1989
CMND: 191709296
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ xây dựng chuyên ngành Xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TTH-00100227 Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng và Công nghiệp nhẹ III 10/08/2025
TTH-00100227 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp (nhẹ) và Hạ tầng kỹ thuật (trừ CTR, Nghĩa trang) III 10/08/2025
17 Họ tên: Nguyễn Đình Long
Ngày sinh: 08/12/1986
CMND: 191633159
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng chuyên ngành cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TTH-00100226 Giám sát công trình Giao thông (đường bộ) III 10/08/2025
18 Họ tên: Phạm Hoàng Minh Trung
Ngày sinh: 01/12/1983
CMND: 191483440
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TTH-00100225 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng, Công nghiệp nhẹ và Hạ tầng kỹ thuật (thoát nước) II 10/08/2025
19 Họ tên: Lê Tự Bảo Linh
Ngày sinh: 21/09/1987
CMND: 191558828
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TTH-00100224 Quản lý dự án công trình giao thông (đường bộ); công trình NN&PTNT III 10/08/2025
TTH-00100224 Giám sát công trình Giao thông (đường bộ) III 10/08/2025
20 Họ tên: Đặng Nhật Hoàng
Ngày sinh: 20/11/1993
CMND: 191779120
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TTH-00100223 Định giá Xây dựng III 10/08/2025
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn