Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
1 Họ tên: Bùi Văn Quang
Ngày sinh: 20/09/1979
CMND: 212020371
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNG-00103841 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông đường bộ II 21/09/2025
QNG-00103841 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông cầu III 21/09/2025
2 Họ tên: Đinh Văn Cao
Ngày sinh: 16/06/1980
CMND: 212087114
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNG-00103840 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng III 21/09/2025
QNG-00103840 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông cầu III 21/09/2025
3 Họ tên: Trần Phan Nhật
Ngày sinh: 08/12/1979
CMND: 212096966
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật CTXD-XD DD&CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNG-00103839 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng III 21/09/2025
QNG-00103839 Giám sát công tác xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật cấp, thoát nước III 21/09/2025
4 Họ tên: Phạm Ngọc Viên
Ngày sinh: 12/10/1983
CMND: 212122909
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật hạ tầng đô thị
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNG-00103838 Giám sát công tác xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật cấp, thoát nước III 21/09/2025
QNG-00103838 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông đường bộ III 21/09/2025
5 Họ tên: Hồ Tấn Thưởng
Ngày sinh: 18/02/1990
CMND: 212776225
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật điện, điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNG-00103837 Giám sát đường dây và trạm biến áp đến 35kV III 21/09/2025
6 Họ tên: Mai Đức Dũng
Ngày sinh: 01/01/1977
CMND: 211974305
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư trắc địa
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNG-00103836 Khảo sát địa hình II 21/09/2025
7 Họ tên: Lê Xuân Bảo
Ngày sinh: 05/02/1975
CMND: 211908098
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNG-00103835 Giám sát đường dây và trạm biến áp đến 35kV III 21/09/2025
8 Họ tên: Nguyễn Đức Anh
Ngày sinh: 06/06/1993
CMND: 212569628
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNG-00103834 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng III 21/09/2025
9 Họ tên: Phạm Hữu Phúc
Ngày sinh: 15/11/1992
CMND: 301484199
Trình độ chuyên môn: KSXD
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LOA-00103790 Giám sát công trình DDCN III 18/09/2025
10 Họ tên: Nguyễn Văn Thành
Ngày sinh: 09/02/1979
CMND: 201442701
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện kỹ thuật
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00103652 Thiết kế cơ - điện công trình II 17/09/2025
11 Họ tên: Nguyễn Đức Dương
Ngày sinh: 16/12/1982
CMND: 201472162
Trình độ chuyên môn: Cử nhân sư phạm kỹ thuật điện-điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00103651 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 17/09/2025
HTV-00103651 Thiết kế cơ - điện công trình II 17/09/2025
12 Họ tên: Nguyễn Tấn Thành
Ngày sinh: 26/10/1991
CMND: 212785980
Trình độ chuyên môn: chính quy
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BIP-00103650 Thiết kế kết cấu xây dựng công trình DD&CN III 17/09/2025
BIP-00103650 Định giá xây dựng công trình III 17/09/2025
13 Họ tên: Lê Văn Trường
Ngày sinh: 09/02/1975
CMND: 285497692
Trình độ chuyên môn: chính quy
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BIP-00103649 Quản lý dự án đầu tư xây dựng II 17/09/2025
BIP-00103649 Giám sát công tác xây dựng công trình NN&PTNT III 17/09/2025
14 Họ tên: Bùi Minh Tuấn
Ngày sinh: 29/07/1978
CMND: 285284127
Trình độ chuyên môn: Vừa làm vừa học
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BIP-00103648 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông III 17/09/2025
BIP-00103648 Quản lý dự án đầu tư xây dựng III 17/09/2025
15 Họ tên: Đào Mai Bá Nhân
Ngày sinh: 12/05/1994
CMND: 205740389
Trình độ chuyên môn: chính quy
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BIP-00103647 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông III 17/09/2025
BIP-00103647 Quản lý dự án đầu tư xây dựng III 17/09/2025
16 Họ tên: Phạm Thanh Tùng
Ngày sinh: 04/12/1981
Thẻ căn cước: 001081001604
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00103527 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II 22/09/2025
HNT-00103527 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II 22/09/2025
17 Họ tên: Nguyễn Tất Phong
Ngày sinh: 02/11/1981
CMND: 013256256
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00103526 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II 22/09/2025
HNT-00103526 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 22/09/2025
18 Họ tên: Nguyễn Đức Bình
Ngày sinh: 26/10/1988
Thẻ căn cước: 001088012978
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00103525 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 22/09/2025
HNT-00103525 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông III 22/09/2025
19 Họ tên: Nguyễn Quốc Đạt
Ngày sinh: 04/10/1989
Thẻ căn cước: 038089016236
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật Hạ tầng Đô thị
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00103524 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 22/09/2025
20 Họ tên: Nguyễn Văn Dương
Ngày sinh: 15/07/1991
Thẻ căn cước: 031091003677
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Công trình Giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00103523 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 22/09/2025
HNT-00103523 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II 22/09/2025
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn