Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
1 Họ tên: Lê Huy Thông
Ngày sinh: 12/03/1994
CMND: 365966016
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAT-00114020 Giám sát công tác xây dựng công trình: Dân dụng, HTKT (chiếu sáng công cộng). III 14/01/2026
CAT-00114020 Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông (đường bộ). III 14/01/2026
2 Họ tên: Nguyễn Thị Tiên
Ngày sinh: 01/01/1991
CMND: 363605102
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAT-00114019 Giám sát công tác xây dựng công trình: Dân dụng, HTKT (chiếu sáng công cộng). III 14/01/2026
CAT-00114019 Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông (đường bộ). III 14/01/2026
3 Họ tên: Lê Tuân
Ngày sinh: 19/02/1977
Thẻ căn cước: 051077000313
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAT-00114018 Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông (Đường bộ). II 14/01/2026
4 Họ tên: Nguyễn Kim Xuân
Ngày sinh: 04/10/1978
Thẻ căn cước: 093178000224
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAT-00114017 Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông (Đường bộ). III 14/01/2026
5 Họ tên: Mai Diệp Phú
Ngày sinh: 29/03/1987
CMND: 351903248
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAT-00114016 Khảo sát địa hình. III 14/01/2026
CAT-00114016 Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng. II 14/01/2026
6 Họ tên: Hồ Quốc Huy
Ngày sinh: 17/02/1989
Thẻ căn cước: 092089004919
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư vật liệu xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAT-00114015 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng, HTKT (Thoát nước). II 14/01/2026
7 Họ tên: Nguyễn Trường Thiện
Ngày sinh: 26/12/1991
CMND: 301385578
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAT-00114014 Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng. III 14/01/2026
8 Họ tên: Cao Hồng Sơn
Ngày sinh: 10/07/1981
CMND: 197076619
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện kỹ thuật
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00113857 Thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp đến 110KV II 29/12/2025
9 Họ tên: Nguyễn Anh Dũng
Ngày sinh: 05/09/1985
CMND: 197133926
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00113856 Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình điện dân dụng và công nghiệp III 29/12/2025
10 Họ tên: Phan Văn Cường
Ngày sinh: 27/03/1984
CMND: 197123969
Trình độ chuyên môn: Trung cấp điện công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00113855 Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình điện dân dụng và công nghiệp III 29/12/2025
11 Họ tên: Hoàng Công Hưng
Ngày sinh: 02/02/1984
CMND: 197108283
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ điện - điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00113854 Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình điện dân dụng và công nghiệp III 29/12/2025
12 Họ tên: Đậu Tuấn Anh
Ngày sinh: 11/02/1991
CMND: 197273242
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00113853 Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình điện dân dụng và công nghiệp III 29/12/2025
QTR-00113853 Thiết kế điện - cơ điện III 29/12/2025
13 Họ tên: Nguyễn Hữu Dũng
Ngày sinh: 10/10/1979
CMND: 197057240
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện kỹ thuật
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00113852 Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình đường dây và trạm biến áp đến 35kV III 29/12/2025
14 Họ tên: Trần Việt Hà
Ngày sinh: 10/01/1983
CMND: 197117156
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện khí hóa và cung cấp điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00113851 Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình đường dây và trạm biến áp đến 35kV III 29/12/2025
15 Họ tên: Đặng Thành Trung
Ngày sinh: 25/11/1973
CMND: 197150313
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00113850 Khảo sát địa hình công trình III 29/12/2025
16 Họ tên: Hoàng Thái Sơn
Ngày sinh: 15/01/1990
CMND: 197229771
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00113849 Khảo sát địa hình công trình III 29/12/2025
QTR-00113849 Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình đường dây và trạm biến áp đến 35kV III 29/12/2025
17 Họ tên: Trần Đình Mậu
Ngày sinh: 04/05/1969
CMND: 197338418
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện kỹ thuật
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00113848 Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình đường dây và trạm biến áp đến 35kV III 29/12/2025
18 Họ tên: Đinh Ngọc Dương
Ngày sinh: 02/01/1976
CMND: 197023304
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện kỹ thuật
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00113847 Quản lý dự án đầu tư xây dựng III 29/12/2025
QTR-00113847 Thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp đến 35KV III 29/12/2025
19 Họ tên: Nguyễn Hữu Thăng
Ngày sinh: 17/06/1966
CMND: 190958730
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện kỹ thuật
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00113846 Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình đường dây và trạm biến áp đến 35kV III 29/12/2025
20 Họ tên: Lê Phước Cường
Ngày sinh: 20/10/1981
CMND: 197078104
Trình độ chuyên môn: Trung cấp điện công nghiệp và dân dụng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00113845 Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình đường dây và trạm biến áp đến 35kV III 29/12/2025
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn