Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
1 Họ tên: VÕ HỮU LỢI
Ngày sinh: 21/03/1991
CMND: 312072923
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TIG-00105894 Định giá xây dựng. III 16/10/2025
2 Họ tên: LÊ ĐỨC QUÍ
Ngày sinh: 31/05/1987
CMND: 024060066
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TIG-00105893 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ). III 16/10/2025
3 Họ tên: NGUYỄN THÁI HUÂN
Ngày sinh: 06/12/1979
CMND: 311543040
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TIG-00105892 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng. II 16/10/2025
TIG-00105892 Giám sát công tác xây dựng công trình công nghiệp (đường dây và trạm biến áp). III 16/10/2025
4 Họ tên: NGUYỄN TƯỜNG QUANG ĐÔNG
Ngày sinh: 17/12/1995
CMND: 312346293
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TIG-00105891 Định giá xây dựng. III 16/10/2025
5 Họ tên: TRẦN THANH TÂM
Ngày sinh: 31/05/1987
CMND: 311820430
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TIG-00105890 Thiết kế xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ). III 16/10/2025
6 Họ tên: LÊ NGUYỄN XUÂN BÁCH
Ngày sinh: 23/06/1985
CMND: 311815305
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TIG-00105889 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng. III 16/10/2025
7 Họ tên: NGUYỄN VĂN MÓT
Ngày sinh: 22/02/1966
CMND: 311725289
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TIG-00105888 Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi). III 16/10/2025
8 Họ tên: Đào Thanh Phong
Ngày sinh: 21/10/1976
CMND: 311516220
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xay dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TIG-00105887 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công trình giao thông, công trình hạ tầng kỹ thuật. III 16/10/2025
TIG-00105887 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng. II 16/10/2025
9 Họ tên: Võ Thế Quang
Ngày sinh: 06/10/1987
CMND: 362145483
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Chuyên ngành Điện - Điện tử (Điện năng)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HGI-00105879 Thiết kế điện công trình công nghiệp (Đường dây trung áp và trạm biến áp đến 22kV) III 19/10/2025
10 Họ tên: Hồ Văn Thạnh
Ngày sinh: 18/01/1983
CMND: 361932590
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Chuyên ngành Điện - Điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HGI-00105878 Thiết kế điện công trình công nghiệp (Đường dây trung áp và trạm biến áp đến 22kV) III 19/10/2025
11 Họ tên: Lê Trấn Phát
Ngày sinh: 06/04/1977
CMND: 364146635
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Chuyên ngành Kỹ thuật điện - điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HGI-00105877 Thiết kế điện công trình công nghiệp (Đường dây trung áp và trạm biến áp đến 22kV) III 19/10/2025
12 Họ tên: Lê Đình Nhã
Ngày sinh: 20/02/1981
CMND: 363752063
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HGI-00105876 Thiết kế điện công trình công nghiệp (Đường dây trung áp và trạm biến áp đến 22kV) III 19/10/2025
13 Họ tên: Đoàn Thanh Yên
Ngày sinh: 10/04/1974
CMND: 363837314
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Chuyên ngành Điện - Điện tử (Điện năng)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HGI-00105875 Thiết kế điện công trình công nghiệp (Đường dây trung áp và trạm biến áp đến 22kV) III 19/10/2025
14 Họ tên: Trần Vũ Phúc
Ngày sinh: 16/02/1983
CMND: 364167247
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Chuyên ngành Điện Khí hóa và cung cấp điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HGI-00105874 Thiết kế điện công trình công nghiệp (Đường dây trung áp và trạm biến áp đến 22kV) III 19/10/2025
15 Họ tên: Bùi Văn Gil
Ngày sinh: 04/02/1982
CMND: 363613789
Trình độ chuyên môn: Trung học chuyên nghiệp Chuyên ngành Điện công nghiệp và dân dụng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HGI-00105873 Thiết kế điện công trình công nghiệp (Đường dây trung áp và trạm biến áp đến 22kV) III 19/10/2025
16 Họ tên: Đinh Công Trực
Ngày sinh: 21/11/1990
CMND: 363615857
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HGI-00105872 Thiết kế điện công trình công nghiệp (Đường dây trung áp và trạm biến áp đến 22kV) III 19/10/2025
17 Họ tên: Lý Chiêu Bình
Ngày sinh: 22/03/1989
CMND: 363607734
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Chuyên ngành Hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HGI-00105871 Thiết kế điện công trình công nghiệp (Đường dây trung áp và trạm biến áp đến 22kV) III 19/10/2025
18 Họ tên: Nguyễn Hoàng Hải
Ngày sinh: 01/01/1982
CMND: 364131736
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Chuyên ngành Điện - Điện tử (Hệ thống điện)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HGI-00105870 Thiết kế điện công trình công nghiệp (Đường dây trung áp và trạm biến áp đến 22kV) III 19/10/2025
19 Họ tên: Đinh Xuân Chỉnh
Ngày sinh: 15/07/1987
CMND: 381379724
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Chuyên ngành Điện - Điện tử (Điện năng)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HGI-00105869 Thiết kế điện công trình công nghiệp (Đường dây trung áp và trạm biến áp đến 22kV) III 19/10/2025
HGI-00105869 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình công nghiệp (Đường dây trung áp và trạm biến áp đến 22kV) III 19/10/2025
20 Họ tên: Thái Đắc Hoàng Quốc
Ngày sinh: 19/07/1979
Thẻ căn cước: 092079002902
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Chuyên ngành Điện khí hóa và Cung cấp điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HGI-00105868 Thiết kế điện công trình công nghiệp (Đường dây trung áp và trạm biến áp đến 22kV) III 19/10/2025
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn