Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
1 Họ tên: Huỳnh Văn Chính
Ngày sinh: 07/05/1987
Thẻ căn cước: 094087000013
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HGI-00109386 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng III 25/11/2025
HGI-00109386 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng III 25/11/2025
2 Họ tên: Lâm Hoàng Hải
Ngày sinh: 12/12/1983
CMND: 363603113
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Chuyên ngành Điện - Điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HGI-00109385 Định giá xây dựng III 25/11/2025
3 Họ tên: Lê Hữu Thọ
Ngày sinh: 02/02/1996
CMND: 366075969
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HGI-00109384 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng III 25/11/2025
HGI-00109384 Định giá xây dựng III 25/11/2025
4 Họ tên: Huỳnh Thị Thanh Thảo
Ngày sinh: 02/09/1983
CMND: 212124055
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ điện kỹ thuật
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNG-00109306 Thiết kế đường dây và trạm biến áp đến 35kV III 25/11/2025
QNG-00109306 Giám sát đường dây và trạm biến áp đến 35kV III 25/11/2025
5 Họ tên: Lê Thanh Liêm
Ngày sinh: 03/09/1993
CMND: 212569539
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNG-00109305 Khảo sát địa hình III 25/11/2025
QNG-00109305 Định giá xây dựng III 25/11/2025
6 Họ tên: Đỗ Minh Vương
Ngày sinh: 28/04/1987
CMND: 212729253
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNG-00109304 Giám sát xây dựng công trình NN&PTNT-Thủy lợi III 25/11/2025
7 Họ tên: Nguyễn Tấn Thành
Ngày sinh: 06/05/1990
CMND: 212442890
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng DD và CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNG-00109303 Giám sát xây dựng công trình dân dụng III 25/11/2025
QNG-00109303 Giám sát xây dựng công trình HTKT cấp, thoát nước III 25/11/2025
8 Họ tên: Nguyễn Thế Vân
Ngày sinh: 04/06/1981
CMND: 212125188
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Cầu - Đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNG-00109302 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông đường bộ III 25/11/2025
QNG-00109302 Giám sát xây dựng công trình dân dụng III 25/11/2025
9 Họ tên: Từ Văn Hào
Ngày sinh: 15/12/1976
CMND: 211975548
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNG-00109301 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông cầu, đường bộ III 25/11/2025
10 Họ tên: Nguyễn Tường Luân
Ngày sinh: 15/12/1985
CMND: 197180995
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Thủy lợi-Thủy điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNG-00109300 Giám sát xây dựng công trình NN&PTNT-Thủy lợi III 25/11/2025
11 Họ tên: Nguyễn Vũ Dũng
Ngày sinh: 01/06/1983
CMND: 212159716
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng thủy lợi - thủy điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNG-00109299 Thiết kế công trình NN&PTNT-Thủy lợi III 25/11/2025
QNG-00109299 Giám sát công trình NN&PTNT-Thủy lợi III 25/11/2025
12 Họ tên: Võ Ngọc Tuyến
Ngày sinh: 12/06/1964
CMND: 210723082
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật XDCTGT - Cầu Đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNG-00109298 Giám sát xây dựng công trình NN&PTNT-Thủy lợi III 25/11/2025
13 Họ tên: Võ Nhất Thống
Ngày sinh: 27/09/1989
CMND: 212248068
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNG-00109297 Giám sát xây dựng công trình dân dụng III 25/11/2025
14 Họ tên: Nguyễn Ngọc Minh
Ngày sinh: 14/09/1981
CMND: 212079222
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Thủy lợi-TĐ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNG-00109296 Giám sát xây dựng công trình NN&PTNT-Thủy lợi III 25/11/2025
QNG-00109296 Giám sát xây dựng công trình HTKT cấp, thoát nước III 25/11/2025
15 Họ tên: Lê Thị Thúy Hạnh
Ngày sinh: 07/12/1986
CMND: 191544747
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng & quản lý dự án
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNG-00109295 Định giá xây dựng III 25/11/2025
16 Họ tên: Phan Văn Tuất
Ngày sinh: 24/12/1982
CMND: 212193268
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNG-00109294 Giám sát xây dựng công trình dân dụng III 25/11/2025
QNG-00109294 Giám sát xây dựng công trình HTKT cấp, thoát nước III 25/11/2025
17 Họ tên: Phan Ngọc Linh
Ngày sinh: 30/07/1985
CMND: 212207838
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNG-00109293 Giám sát xây dựng công trình HTKT cấp, thoát nước III 25/11/2025
QNG-00109293 Giám sát xây dựng công trình giao thông đường bộ III 25/11/2025
18 Họ tên: Phạm Duy Nhất
Ngày sinh: 10/05/1984
CMND: 212189198
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNG-00109292 Giám sát xây dựng công trình giao thông cầu, đường bộ III 25/11/2025
QNG-00109292 Giám sát xây dựng công trình dân dụng III 25/11/2025
19 Họ tên: Nguyễn Minh Toàn
Ngày sinh: 15/05/1990
CMND: 212443501
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng DD và CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNG-00109291 Giám sát xây dựng công trình dân dụng III 25/11/2025
QNG-00109291 Giám sát xây dựng công trình HTKT cấp, thoát nước III 25/11/2025
20 Họ tên: Trần Văn Ánh
Ngày sinh: 25/05/1969
CMND: 211324241
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNG-00109290 Giám sát xây dựng công trình dân dụng II 25/11/2025
QNG-00109290 Giám sát xây dựng công trình HTKT cấp, thoát nước III 25/11/2025
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn