Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
41 Họ tên: Nguyễn Quốc Vũ
Ngày sinh: 20/10/1993
CMND: 191808187
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TTH-00099732 Thiết kế kiến trúc III 06/08/2025
TTH-00099732 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng III 06/08/2025
42 Họ tên: Dương Thị Lan
Ngày sinh: 07/01/1995
CMND: 192047612
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TTH-00099731 Thiết kế kiến trúc III 06/08/2025
43 Họ tên: Trần Hoàng Hương Thảo
Ngày sinh: 12/11/1985
CMND: 191587116
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TTH-00099730 Thiết kế kiến trúc III 06/08/2025
44 Họ tên: Nguyễn Văn Tân
Ngày sinh: 15/10/1984
CMND: 191511160
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng DD và CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TTH-00099729 Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng II 06/08/2025
TTH-00099729 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng II 06/08/2025
45 Họ tên: Võ Nguyễn Hoàng Minh
Ngày sinh: 07/01/1980
CMND: 191761448
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng DD và CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TTH-00099728 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng II 06/08/2025
TTH-00099728 Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước nội bộ) III 06/08/2025
46 Họ tên: Nguyễn Văn Giáp
Ngày sinh: 07/12/1989
CMND: 191649149
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng DD và CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TTH-00099727 Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng III 06/08/2025
47 Họ tên: Nguyễn Thế Dược
Ngày sinh: 19/08/1987
CMND: 191665563
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TTH-00099726 Thiết kế kiến trúc III 06/08/2025
TTH-00099726 Định giá xây dựng III 06/08/2025
48 Họ tên: Nguyễn Mậu Thịnh
Ngày sinh: 20/02/1986
CMND: 205313047
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TTH-00099725 Định giá xây dựng III 06/08/2025
TTH-00099725 Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng III 06/08/2025
49 Họ tên: Phạm Đại Thái
Ngày sinh: 01/10/1992
Thẻ căn cước: 044092001284
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TTH-00099724 Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông (đường bộ) II 06/08/2025
50 Họ tên: Hà Xuân Toàn
Ngày sinh: 07/01/1989
CMND: 191687862
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng DD và CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TTH-00099723 Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (thoát nước) III 06/08/2025
TTH-00099723 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng và Công nghệp nhẹ III 06/08/2025
51 Họ tên: Hà Trương Nguyên Hùng
Ngày sinh: 18/11/1987
CMND: 191608457
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện kỹ thuật
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TTH-00099722 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình Đường dây và TBA đến 35KV III 06/08/2025
TTH-00099722 Thiết kế xây dựng công trình Đường dây và TBA đến 35KV III 06/08/2025
52 Họ tên: Hoàng Đình Vinh
Ngày sinh: 26/06/1989
CMND: 191658260
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TTH-00099721 Thiết kế kiến trúc III 06/08/2025
TTH-00099721 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng III 06/08/2025
53 Họ tên: Trần Anh Hùng
Ngày sinh: 03/10/1988
CMND: 191552734
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TTH-00099720 Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông (đường bộ) III 06/08/2025
TTH-00099720 Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (thoát nước, điện chiếu sáng) III 06/08/2025
54 Họ tên: Trần Như Mẫn
Ngày sinh: 27/01/1989
CMND: 191628505
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TTH-00099719 Giám sát công tác xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi) III 06/08/2025
55 Họ tên: Đặng Cảnh Chung
Ngày sinh: 25/04/1982
CMND: 191937805
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TTH-00099718 Giám sát Công trình Giao thông (cầu, đường bộ) II 06/08/2025
TTH-00099718 Định giá xây dựng II 06/08/2025
56 Họ tên: Nguyễn Để
Ngày sinh: 20/09/1985
CMND: 191602438
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Điện - Điện Tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TTH-00099717 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình dân dụng (cơ điện) II 06/08/2025
TTH-00099717 Thiết kế cơ - điện công trình dân dụng III 06/08/2025
57 Họ tên: Nguyễn Văn Phú
Ngày sinh: 04/12/1980
CMND: 191423778
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TTH-00099716 Thiết kế Cơ - Điện công trình công nghiệp năng lượng (đường dây và trạm biến áp) II 06/08/2025
TTH-00099716 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình công nghiệp năng lượng (đường dây và trạm biến áp) II 06/08/2025
58 Họ tên: Phạm Hồng Quang
Ngày sinh: 02/12/1984
CMND: 191525468
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TTH-00099715 Thiết kế kiến trúc công trình III 06/08/2025
59 Họ tên: Trần Huy Hoàng
Ngày sinh: 03/05/1983
CMND: 191558836
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TTH-00099714 Thiết kế kiến trúc công trình III 06/08/2025
60 Họ tên: Trần Thanh Đẳng
Ngày sinh: 10/03/1979
CMND: 191411978
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TTH-00099713 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp III 06/08/2025
TTH-00099713 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng III 06/08/2025
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn