Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
41 Họ tên: Nguyễn Hữu Trung
Ngày sinh: 22/08/1983
CMND: 233055529
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện - Điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAT-00105532 Quản lý dự án đầu tư XD công trình Hạ tầng kỹ thuật III 14/10/2025
42 Họ tên: Huỳnh Ngọc Xuân
Ngày sinh: 05/01/1981
CMND: 025528277
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện tử - Viễn thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAT-00105531 Quản lý dự án đầu tư XD công trình Hạ tầng kỹ thuật III 14/10/2025
43 Họ tên: Huỳnh Thế Duy Nguyên
Ngày sinh: 07/03/1985
Thẻ căn cước: 092085001039
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAT-00105530 Quản lý dự án đầu tư XD công trình Hạ tầng kỹ thuật III 14/10/2025
44 Họ tên: Lý Thanh Khải Thịnh
Ngày sinh: 13/11/1987
Thẻ căn cước: 092087000102
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAT-00105529 Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng. II 14/10/2025
CAT-00105529 Khảo sát địa hình công trình. III 14/10/2025
45 Họ tên: Lữ Thành Liêm
Ngày sinh: 03/01/1978
Thẻ căn cước: 086078000134
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAT-00105528 Định giá xây dựng. III 14/10/2025
46 Họ tên: Võ Thanh Tuấn
Ngày sinh: 01/02/1986
CMND: 364154829
Trình độ chuyên môn: Cao Đẳng Công nghệ kỹ thuật giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAT-00105527 Thiết kế xây dựng công trình Giao thông (Đường bộ). III 14/10/2025
CAT-00105527 Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông (Cầu, đường bộ) III 14/10/2025
47 Họ tên: Nguyễn Vũ Đức
Ngày sinh: 23/03/1994
CMND: 371622483
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAT-00105526 Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng. III 14/10/2025
48 Họ tên: Lê Tuấn Tú
Ngày sinh: 14/12/1985
Thẻ căn cước: 092085006802
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAT-00105525 Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông (Đường bộ). III 14/10/2025
49 Họ tên: Cao Nguyên Đáng
Ngày sinh: 29/09/1985
CMND: 301208474
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện tử viễn thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAT-00105524 Quản lý dự án đầu tư XD công trình Hạ tầng kỹ thuật III 14/10/2025
50 Họ tên: Lê Nguyễn Phúc Hòa
Ngày sinh: 01/08/1990
CMND: 271972788
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật Điện tử - Viễn thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAT-00105523 Quản lý dự án đầu tư XD công trình Hạ tầng kỹ thuật III 14/10/2025
51 Họ tên: Phạm Ngọc Tiến
Ngày sinh: 29/02/1984
Thẻ căn cước: 036084011074
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00105436 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 06/10/2025
52 Họ tên: Lại Hải Đăng
Ngày sinh: 27/02/1982
Thẻ căn cước: 091082000120
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00105435 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp I 06/10/2025
BXD-00105435 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 06/10/2025
53 Họ tên: Vi Hữu Thành
Ngày sinh: 28/07/1975
CMND: 025638973
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư đô thị - ngành cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00105434 Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật I 06/10/2025
54 Họ tên: Nguyễn Trung Thắng
Ngày sinh: 03/08/1988
CMND: 371223178
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00105433 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông I 06/10/2025
55 Họ tên: Phạm Minh Cường
Ngày sinh: 06/08/1987
Thẻ căn cước: 086087000206
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00105432 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp I 06/10/2025
56 Họ tên: Huỳnh Thái Hưởng
Ngày sinh: 10/05/1979
CMND: 225115950
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ nhiệt, lạnh - ngành kỹ thuật nhiệt
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00105431 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 06/10/2025
57 Họ tên: Lê Quốc Dũng
Ngày sinh: 07/08/1973
CMND: 025199433
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cầu hầm - ngành xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00105430 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông I 06/10/2025
58 Họ tên: Phạm Minh Hiếu
Ngày sinh: 08/06/1971
CMND: 300897392
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật điện - điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00105429 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 06/10/2025
59 Họ tên: Trần Anh Đức
Ngày sinh: 01/10/1985
CMND: 212222838
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật điện tử, truyền thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00105428 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 06/10/2025
60 Họ tên: Phạm Đình Duy
Ngày sinh: 28/10/1990
CMND: 241135334
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00105427 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 06/10/2025
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn