Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
41 Họ tên: Lê Đình Dụng
Ngày sinh: 25/01/1986
CMND: 197188616
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00113824 Thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp đến 110KV II 29/12/2025
QTR-00113824 Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình đường dây và trạm biến áp đến 110kV II 29/12/2025
42 Họ tên: Nguyễn Phi Vân
Ngày sinh: 12/08/1979
CMND: 197394494
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện kỹ thuật
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00113823 Thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp đến 110KV II 29/12/2025
QTR-00113823 Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình đường dây và trạm biến áp đến 110kV II 29/12/2025
43 Họ tên: Nguyễn Xuân Lộc
Ngày sinh: 17/01/1981
CMND: 197109481
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện kỹ thuật
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00113822 Thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp đến 110KV II 29/12/2025
QTR-00113822 Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình đường dây và trạm biến áp đến 110kV II 29/12/2025
44 Họ tên: Nguyễn Hữu An
Ngày sinh: 16/10/1981
CMND: 197067779
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện kỹ thuật
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00113821 Thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp đến 110KV II 29/12/2025
QTR-00113821 Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình đường dây và trạm biến áp đến 110kV II 29/12/2025
45 Họ tên: Nguyễn Văn Triển
Ngày sinh: 25/07/1993
CMND: 197267726
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00113820 Thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp đến 35KV III 29/12/2025
46 Họ tên: Ngô Quang Vinh
Ngày sinh: 02/03/1992
CMND: 197298222
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00113819 Thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp đến 35KV III 29/12/2025
QTR-00113819 Khảo sát địa hình công trình III 29/12/2025
47 Họ tên: Nguyễn Hữu Huế
Ngày sinh: 01/02/1975
CMND: 197016165
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00113818 Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình đường dây và trạm biến áp đến 35kV III 29/12/2025
48 Họ tên: Trần Văn Phương
Ngày sinh: 10/03/1988
CMND: 197179714
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00113817 Thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp đến 35KV III 29/12/2025
QTR-00113817 Khảo sát địa hình công trình III 29/12/2025
49 Họ tên: Hồ Sĩ Trung
Ngày sinh: 27/08/1983
CMND: 197135122
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện năng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00113816 Thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp đến 35KV III 29/12/2025
QTR-00113816 Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình đường dây và trạm biến áp đến 35kV III 29/12/2025
50 Họ tên: Nguyễn Thành Duy
Ngày sinh: 08/08/1976
CMND: 197071287
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện kỹ thuật
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00113815 Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình đường dây và trạm biến áp đến 35kV III 29/12/2025
QTR-00113815 Khảo sát địa hình công trình III 29/12/2025
51 Họ tên: Thái Vĩnh Long
Ngày sinh: 29/05/1964
CMND: 197045379
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện kỹ thuật
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00113814 Khảo sát địa hình công trình III 29/12/2025
QTR-00113814 Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình đường dây và trạm biến áp đến 35kV III 29/12/2025
52 Họ tên: Hồ Hải Nam
Ngày sinh: 15/12/1989
CMND: 197233853
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00113813 Khảo sát địa hình công trình III 29/12/2025
QTR-00113813 Thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp đến 35KV III 29/12/2025
53 Họ tên: Lê Quang Tiến
Ngày sinh: 17/02/1982
CMND: 197104596
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện kỹ thuật
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00113812 Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình đường dây và trạm biến áp đến 35kV III 29/12/2025
54 Họ tên: Trần Thị Thu Trang
Ngày sinh: 10/08/1988
CMND: 197227311
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00113811 Định giá xây dựng III 29/12/2025
QTR-00113811 Quản lý dự án đầu tư xây dựng III 29/12/2025
55 Họ tên: Nguyễn Hữu Duẫn
Ngày sinh: 03/01/1985
CMND: 197034369
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi - thủy điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00113810 Giám sát thi công xây dựng công trình NN&PTNT III 29/12/2025
56 Họ tên: Trần Hồng Hạnh
Ngày sinh: 06/05/1990
CMND: 197224118
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00113809 Thiết kế công trình NN&PTNT III 29/12/2025
QTR-00113809 Giám sát thi công xây dựng công trình NN&PTNT III 29/12/2025
57 Họ tên: Trần Bá Tính
Ngày sinh: 01/12/1985
CMND: 197134029
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi - thủy điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00113808 Giám sát thi công xây dựng công trình NN&PTNT III 29/12/2025
QTR-00113808 Thiết kế công trình NN&PTNT III 29/12/2025
58 Họ tên: Nguyễn Quốc Bảo
Ngày sinh: 03/02/1982
CMND: 197115008
Trình độ chuyên môn: Cử nhân địa chất
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00113807 Khảo sát địa hình công trình II 29/12/2025
QTR-00113807 Khảo sát địa chất công trình II 29/12/2025
59 Họ tên: Lê Thanh Đạt
Ngày sinh: 10/04/1980
CMND: 197069742
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi - thủy điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00113806 Giám sát thi công xây dựng công trình NN&PTNT II 29/12/2025
QTR-00113806 Thiết kế công trình NN&PTNT II 29/12/2025
60 Họ tên: Hoàng Duy Hoài
Ngày sinh: 16/06/1991
CMND: 197282791
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng công trình thủy
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00113805 Giám sát thi công xây dựng công trình NN&PTNT III 29/12/2025
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn