Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
62141 Họ tên: Cao Minh Triết
Ngày sinh: 20/05/1972
CMND: 022729337
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện khí hóa và cung cấp điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00027490 Thiết kế Điện - cơ điện công trình I 18/06/2023
62142 Họ tên: Nguyễn Tiến Dũng
Ngày sinh: 10/10/1981
Hộ chiếu: B6445471
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00027489 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng I 18/06/2023
62143 Họ tên: Phạm Ngọc Duẩn
Ngày sinh: 12/09/1984
Thẻ căn cước: 066084000038
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00027488 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp I 18/06/2023
62144 Họ tên: Ngô Duy Bình
Ngày sinh: 11/05/1974
CMND: 022698403
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00027487 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp I 27/08/2024
BXD-00027487 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp I 18/06/2023
62145 Họ tên: Hồ Xuân Huân
Ngày sinh: 02/10/1979
CMND: 024935340
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00027486 Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước) I 18/06/2023
62146 Họ tên: Dương Hồ Vũ
Ngày sinh: 28/10/1979
CMND: 351385733
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00027485 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp I 18/06/2023
BXD-00027485 Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng và công nghiệp II 18/06/2023
62147 Họ tên: Trịnh Đình Long
Ngày sinh: 15/05/1972
CMND: 024919962
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện kỹ thuật
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00027484 Thiết kế Điện - cơ điện công trình I 18/06/2023
62148 Họ tên: Trần Thị Nguyên Cát
Ngày sinh: 21/03/1981
CMND: 191475186
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ, Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00027483 Thiết kế Kiến trúc công trình I 18/06/2023
62149 Họ tên: Phạm Anh Tú
Ngày sinh: 07/08/1975
CMND: 025560015
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư đường bộ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00027482 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông (đường bộ) I 18/06/2023
62150 Họ tên: Nguyễn Văn Tình
Ngày sinh: 18/03/1981
CMND: 285031776
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng - công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00027481 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp I 18/06/2023
HCM-00027481 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng II 12/02/2025
62151 Họ tên: Bùi Thị Kim Oanh
Ngày sinh: 05/04/1972
CMND: 024019067
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện xí nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00027480 Thiết kế Điện - cơ điện công trình I 18/06/2023
HTV-00027480 Thiết kế quy hoạch xây dựng II 30/03/2025
62152 Họ tên: Trần Thế Hùng
Ngày sinh: 12/07/1982
CMND: 023736354
Trình độ chuyên môn: Ks. Điện lạnh
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00027479 Thiết kế Thông gió - cấp thoát nhiệt công trình I 18/06/2023
62153 Họ tên: Nguyễn Hòa Xuân Thế
Ngày sinh: 14/02/1980
CMND: 025121909
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00027478 Thiết kế kiến trúc công trình I 18/06/2023
62154 Họ tên: Nguyễn Văn Mạnh
Ngày sinh: 05/10/1976
Thẻ căn cước: 001076004781
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư trắc địa
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00027477 Khảo sát địa hình I 18/06/2023
62155 Họ tên: Nguyễn Quang Huy
Ngày sinh: 07/03/1982
CMND: 172101315
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00027476 Khảo sát địa hình I 18/06/2023
62156 Họ tên: Nguyễn Văn Tiến Huy
Ngày sinh: 25/05/1975
Thẻ căn cước: 079075003279
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00027475 Thiết kế quy hoạch xây dựng I 28/05/2024
BXD-00027475 Thiết kế kiến trúc công trình I 18/06/2023
62157 Họ tên: Vũ Minh Hùng
Ngày sinh: 06/01/1975
CMND: 022853585
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00027474 Thiết kế kiến trúc công trình I 18/06/2023
62158 Họ tên: Trần Văn Nguyên
Ngày sinh: 25/05/1984
CMND: 172110848
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00027473 Giám sát thi công xây dựng công trình công nghiệp (đường dây và trạm biến áp) I 18/06/2023
62159 Họ tên: Tăng Xuân Trường
Ngày sinh: 14/01/1983
CMND: 281210049
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00027472 Giám sát thi công xây dựng công trình công nghiệp (đường dây và trạm biến áp) I 18/06/2023
62160 Họ tên: Nguyễn Tuấn Việt
Ngày sinh: 09/03/1984
CMND: 272487646
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00027471 Giám sát thi công xây dựng công trình công nghiệp (đường dây và trạm biến áp) I 18/06/2023
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn