Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
62161 Họ tên: Lê Đình Tý
Ngày sinh: 23/11/1984
CMND: 281278316
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00027470 Giám sát thi công xây dựng công trình công nghiệp (đường dây và trạm biến áp) I 18/06/2023
62162 Họ tên: Hà Bạch Hải
Ngày sinh: 17/02/1976
Thẻ căn cước: 075076000176
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00027469 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình (đường dây và trạm biến áp) I 18/06/2023
62163 Họ tên: Đào Duy Lợi
Ngày sinh: 04/12/1984
CMND: 025843163
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00027468 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình (đường dây và trạm biến áp) I 18/06/2023
62164 Họ tên: Võ Minh Tuấn
Ngày sinh: 16/02/1963
CMND: 023185225
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00027467 Khảo sát địa hình I 18/06/2023
62165 Họ tên: Phan Tiên Duyên
Ngày sinh: 09/05/1980
Hộ chiếu: 05408000 0025
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00027466 Khảo sát địa hình I 18/06/2023
62166 Họ tên: Trương Văn Bính
Ngày sinh: 20/06/1968
CMND: 220699724
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00027465 Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 18/06/2023
62167 Họ tên: Nguyễn Thanh Tùng
Ngày sinh: 11/09/1981
CMND: 290709057
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00027464 Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 18/06/2023
62168 Họ tên: Nguyễn Thanh Đoàn
Ngày sinh: 08/12/1984
CMND: 211845219
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00027463 Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 18/06/2023
62169 Họ tên: Nguyễn Minh Tâm
Ngày sinh: 10/10/1974
Thẻ căn cước: 079074000529
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00027462 Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng I 18/06/2023
62170 Họ tên: Nguyễn Lê Trực
Ngày sinh: 05/03/1978
CMND: 023355198
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện khí hóa và cung cấp điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00027461 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình (hệ thống điện - cơ điện) I 18/06/2023
62171 Họ tên: Nguyễn Hoàng Hận
Ngày sinh: 12/10/1983
CMND: 301060512
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00027460 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp I 15/03/2024
BXD-00027460 Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 18/06/2023
62172 Họ tên: Nguyễn Đăng Nguyên
Ngày sinh: 22/11/1971
CMND: 024068788
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng (Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00027459 Định giá xây dựng I 18/06/2023
HCM-00027459 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng II 28/12/2025
62173 Họ tên: Nguyễn Anh Tuấn
Ngày sinh: 24/09/1977
CMND: 026033864
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00027458 Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng I 18/06/2023
62174 Họ tên: Lê Ngọc Thái
Ngày sinh: 30/10/1974
CMND: 280552189
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00027457 Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 18/06/2023
62175 Họ tên: Vũ Đình Trưởng
Ngày sinh: 30/11/1985
CMND: 025805240
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư - trắc địa và bản đồ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00027456 Khảo sát địa hình I 18/06/2023
62176 Họ tên: Hoàng Hải Lâm
Ngày sinh: 15/03/1976
CMND: 182134086
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00027455 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp I 18/06/2023
62177 Họ tên: Đào Đức Thuần
Ngày sinh: 12/04/1977
CMND: 025377825
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00027454 Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng công nghiệp I 18/06/2023
62178 Họ tên: Bùi Đình Lộc
Ngày sinh: 05/01/1984
CMND: 025827163
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00027453 Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng công nghiệp I 18/06/2023
62179 Họ tên: Nguyễn Hữu Huân
Ngày sinh: 17/09/1981
CMND: 214782980
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật Nhiệt điện lạnh
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00027452 Thiết kế thông gió - cấp thoát nhiệt công trình I 18/06/2023
62180 Họ tên: Hồ Đức Anh
Ngày sinh: 10/11/1984
Thẻ căn cước: 075084000091
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật Nhiệt điện lạnh
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00027451 Thiết kế thông gió - cấp thoát nhiệt công trình I 18/06/2023
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn