Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
62241 Họ tên: Phạm Hữu Chiêu
Ngày sinh: 18/05/1964
Thẻ căn cước: 034064000047
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư trắc địa
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00011143 Khảo sát địa hình I 27/10/2022
62242 Họ tên: Đào Đình Yên
Ngày sinh: 09/12/1975
CMND: 112148107
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư địa chất công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00011142 Khảo sát địa chất công trình I 27/10/2022
BXD-00011142 Định giá xây dựng II 27/10/2022
62243 Họ tên: Bùi Văn Thuật
Ngày sinh: 10/10/1965
CMND: 013096393
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư trắc địa
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00011141 Khảo sát địa hình I 27/10/2022
62244 Họ tên: Nguyễn Xuân Lộc
Ngày sinh: 01/06/1961
Hộ chiếu: 0122889191
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00011140 Thiết kế Kết cấu công trình Công nghiệp (đường dây và trạm biến áp) I 27/10/2022
62245 Họ tên: Phùng Văn Kiểm
Ngày sinh: 02/03/1960
Thẻ căn cước: 001060006486
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00011139 Thiết kế Kết cấu công trình Công nghiệp (năng lượng) I 27/10/2022
62246 Họ tên: Nguyễn Thanh Sơn
Ngày sinh: 02/10/1968
CMND: 011498247
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện - ngành hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00011138 Thiết kế điện công trình đường dây và trạm biến áp I 27/10/2022
BXD-00011138 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 06/10/2025
62247 Họ tên: Nguyễn Minh Tuấn
Ngày sinh: 19/02/1958
CMND: 011309195
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00011137 Thiết kế điện công trình đường dây và trạm biến áp I 27/10/2022
62248 Họ tên: Nguyễn Quỳnh Anh
Ngày sinh: 25/07/1986
CMND: 012623884
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00011136 Định giá xây dựng I 27/10/2022
62249 Họ tên: Nguyễn Thị Lân
Ngày sinh: 24/02/1967
CMND: 011858226
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00011135 Thiết kế điện công trình đường dây và trạm biến áp I 27/10/2022
BXD-00011135 Định giá xây dựng (phần điện) I 14/08/2025
62250 Họ tên: Triệu Tuấn Khải
Ngày sinh: 21/03/1960
CMND: 011402496
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00011134 Thiết kế điện công trình đường dây và trạm biến áp I 27/10/2022
62251 Họ tên: Hoàng Thị Thanh Thủy
Ngày sinh: 15/05/1968
CMND: 011498465
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00011133 Thiết kế điện công trình đường dây và trạm biến áp I 27/10/2022
62252 Họ tên: Phạm Thị Thu Hằng
Ngày sinh: 31/10/1969
CMND: 011574576
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện - ngành hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00011132 Thiết kế điện công trình đường dây và trạm biến áp I 27/10/2022
BXD-00011132 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 06/10/2025
62253 Họ tên: Vũ Sỹ Thú
Ngày sinh: 10/04/1961
Thẻ căn cước: 027061000058
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi ngành thủy điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00011131 Thiết kế Kết cấu công trình Công nghiệp (năng lượng) I 27/10/2022
62254 Họ tên: Nguyễn Anh Cường
Ngày sinh: 15/07/1977
CMND: 111329516
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dụng công trình trên sông- nhà máy thủy điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00011130 Thiết kế Kết cấu công trình Công nghiệp (năng lượng) I 27/10/2022
BXD-00011130 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 27/10/2022
62255 Họ tên: Tô Châu
Ngày sinh: 01/09/1975
Thẻ căn cước: 033075000847
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công trình thủy điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00011129 Thiết kế Kết cấu công trình Công nghiệp (năng lượng) I 27/10/2022
62256 Họ tên: Nguyễn Hải Ký
Ngày sinh: 20/08/1981
CMND: 141915606
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00011128 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp II 11/06/2024
BXD-00011128 Thiết kế kết cấu công trình công nghiệp (công trình thủy điện) I 15/01/2025
62257 Họ tên: Dương Anh Chiến
Ngày sinh: 20/05/1975
CMND: 011726066
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kỹ thuật điện - Kỹ sư Hệ thống điện, ngành năng lượng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00011115 Thiết kế điện công trình đường dây và trạm biến áp I 27/10/2022
BXD-00011115 Giám sát lắp đặt thiết bị công nghệ III 27/10/2022
62258 Họ tên: Chu Thanh Hoài
Ngày sinh: 18/05/1958
CMND: 010391555
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy công
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00011114 Thiết kế Kết cấu công trình Công nghiệp (năng lượng) I 27/10/2022
BXD-00011114 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 14/08/2025
62259 Họ tên: Lưu Mạnh Hùng
Ngày sinh: 03/02/1980
Thẻ căn cước: 034080000555
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00011113 Thiết kế Kết cấu công trình Công nghiệp (năng lượng) I 27/10/2022
62260 Họ tên: Bùi Xuân Đức
Ngày sinh: 16/07/1978
CMND: 012556639
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00011112 Thiết kế điện công trình đường dây và trạm biến áp I 27/10/2022
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn