Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
62281 Họ tên: Đặng Quang Dũng
Ngày sinh: 18/06/1969
CMND: 011738475
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư địa chất thăm dò
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00011091 Khảo sát địa chất công trình I 27/10/2022
62282 Họ tên: Nguyễn Văn Tự
Ngày sinh: 20/10/1952
CMND: 011402397
Trình độ chuyên môn: Địa chất công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00011090 Khảo sát địa chất công trình I 27/10/2022
62283 Họ tên: Hồ Minh Long
Ngày sinh: 20/03/1968
CMND: 017357809
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư địa chất công trình; Thạc sỹ Khoáng vật học và Địa hóa học
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00011089 Khảo sát địa chất công trình I 27/10/2022
62284 Họ tên: Nguyễn Thanh Điền
Ngày sinh: 25/05/1970
CMND: 013073572
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư trắc địa mỏ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00011088 Khảo sát địa chất công trình I 27/10/2022
62285 Họ tên: Phạm Văn Mừng
Ngày sinh: 15/12/1962
CMND: 017317960
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư địa chất công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00011087 Khảo sát địa chất công trình I 27/10/2022
62286 Họ tên: Tạ Quốc Phi
Ngày sinh: 28/10/1978
CMND: 012835162
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư địa chất công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00011086 Khảo sát địa chất công trình I 27/10/2022
62287 Họ tên: Đỗ Duy Hiệp
Ngày sinh: 05/11/1982
CMND: 012198005
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư địa chất công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00011085 Khảo sát địa chất công trình I 27/10/2022
62288 Họ tên: Nguyễn Xuân Long
Ngày sinh: 01/01/1980
CMND: 012027784
Trình độ chuyên môn: Cử nhân địa chất
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00011084 Khảo sát địa chất công trình I 27/10/2022
62289 Họ tên: Đặng Hữu Tài
Ngày sinh: 12/11/1966
CMND: 225294830
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00011083 Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông (đường bộ) I 27/10/2022
62290 Họ tên: Nguyễn Mạnh Hồng
Ngày sinh: 29/06/1969
CMND: 011555481
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00011082 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp I 27/10/2022
62291 Họ tên: Cao Tiến Dũng
Ngày sinh: 01/10/1983
Thẻ căn cước: 027083000067
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Động lực
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00011081 Giám sát lắp đặt hệ thống công trình I 27/10/2022
62292 Họ tên: Kiều Văn Sửu
Ngày sinh: 28/01/1974
Thẻ căn cước: 001074000933
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00011080 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 04/05/2024
BXD-00011080 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp I 27/10/2022
62293 Họ tên: Nguyễn Cao Cường
Ngày sinh: 02/07/1980
CMND: 013353178
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00011079 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp I 27/10/2022
62294 Họ tên: Hoàng Văn Nhã
Ngày sinh: 20/09/1978
CMND: 013079848
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00011078 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp I 27/10/2022
62295 Họ tên: Hoàng Đại Sơn
Ngày sinh: 14/03/1971
CMND: 011667377
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00011077 Thiết kế Kiến trúc công trình I 27/10/2022
62296 Họ tên: Phạm Quang Định
Ngày sinh: 27/03/1979
CMND: 013444940
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00011076 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp I 19/03/2024
BXD-00011076 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp I 27/10/2022
62297 Họ tên: Nguyễn Quang Hưng
Ngày sinh: 11/09/1987
CMND: 162599155
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư trắc địa
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00011075 Khảo sát địa hình I 27/10/2022
62298 Họ tên: Nguyễn Văn Hanh
Ngày sinh: 14/09/1983
Thẻ căn cước: 034083002088
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý xây dựng - Kỹ sư Công trình Thủy Lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00011074 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp I 27/10/2022
62299 Họ tên: Trần Bá Long
Ngày sinh: 25/11/1979
CMND: 013371366
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ nhiệt lạnh
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00011073 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình I 27/10/2022
62300 Họ tên: Nguyễn Duy Thắng
Ngày sinh: 23/08/1982
CMND: 111564127
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00011072 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp I 27/10/2022
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn