Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
62321 Họ tên: Bùi Hoàng Tùng
Ngày sinh: 21/07/1980
Thẻ căn cước: 031080001380
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dưng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00011051 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp I 27/10/2022
62322 Họ tên: Nguyễn Viết Linh
Ngày sinh: 20/04/1981
CMND: 031065468
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00011050 Thiết kế Kiến trúc công trình I 27/10/2022
62323 Họ tên: Đào Minh Tuấn
Ngày sinh: 31/12/1984
Thẻ căn cước: 031084003557
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng công trình thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAP-00011049 Thiết kế xây dựng công trình thủy lợi. III 01/07/2024
BXD-00011049 Giám sát xây dựng công trình Giao thông (cảng- đường thủy) I 27/10/2022
62324 Họ tên: Ninh Thọ Minh
Ngày sinh: 20/12/1969
CMND: 011393978
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư địa chất công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00011048 Khảo sát địa chất công trình I 27/10/2022
62325 Họ tên: Nguyễn Văn Tùng
Ngày sinh: 26/07/1971
CMND: 030896024
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Cảng đường thủy
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00011047 Thiết kế xây dựng công trình Giao thông (Cảng- Đường thủy) I 27/10/2022
BXD-00011047 Kiểm định xây dựng công trình Giao thông (đường thủy) II 27/10/2022
62326 Họ tên: Bùi Đăng Hưng
Ngày sinh: 12/02/1982
CMND: 183305871
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công trình thủy
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00011046 Thiết kế xây dựng công trình Giao thông (Cảng - đường thủy) I 27/10/2022
BXD-00011046 Kiểm định xây dựng công trình Giao thông (đường thủy) II 27/10/2022
62327 Họ tên: Phạm Hùng Vương
Ngày sinh: 14/08/1980
CMND: 201417079
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00011045 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 27/10/2022
BXD-00011045 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp I 27/10/2022
62328 Họ tên: Đào Trọng Nam
Ngày sinh: 29/03/1982
Thẻ căn cước: 031082001238
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công trình thủy
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00011044 Thiết kế xây dựng công trình Giao thông (Cảng- Đường Thủy) I 27/10/2022
BXD-00011044 Kiểm định xây dựng công trình Giao thông (đường thủy) II 27/10/2022
62329 Họ tên: Ngô Thanh Minh
Ngày sinh: 11/03/1963
Thẻ căn cước: 026063001373
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư trắc địa ảnh
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00011043 Khảo sát địa hình I 27/10/2022
62330 Họ tên: Đinh Quang Việt
Ngày sinh: 13/03/1973
CMND: 030929608
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư địa chất công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00011042 Khảo sát địa chất công trình I 27/10/2022
62331 Họ tên: Nguyễn Phúc Cường
Ngày sinh: 07/01/1983
Thẻ căn cước: 001083002099
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng ngành hệ thống kỹ thuật trong công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00011041 Giám sát lắp đặt thiết bị Công trình I 27/10/2022
BXD-00011041 Thiết kế Thông gió - cấp thoát nhiệt I 27/10/2022
62332 Họ tên: Nguyễn Trung Hiếu
Ngày sinh: 24/07/1984
CMND: 013189240
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ-Kỹ sư xây dựng đường ô tô và sân bay ngành xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00011040 Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông ( đường bộ, đường sân bay) I 19/07/2023
BXD-00011040 Thiết kế xây dựng công trình Giao thông (đường bộ, đường sân bay) I 27/10/2022
62333 Họ tên: Trần Thuận Lợi
Ngày sinh: 08/06/1983
CMND: 013297872
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ-Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00011039 Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông (đường bộ, đường sân bay) I 27/10/2022
BXD-00011039 Thiết kế xây dựng công trình Giao thông (đường bộ, đường sân bay) I 27/10/2022
62334 Họ tên: Quyền Đức Biên
Ngày sinh: 09/01/1977
CMND: 011865517
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ ngành xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00011038 Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông ( đường bộ) I 19/07/2023
BXD-00011038 Thiết kế xây dựng công trình Giao thông (đường bộ, đường sân bay) I 27/10/2022
62335 Họ tên: Lương Xuân Hảo
Ngày sinh: 22/09/1981
CMND: 012049405
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư tự động hóa thiết kế cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00011037 Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông ( đường bộ, đường sân bay) I 19/07/2023
BXD-00011037 Thiết kế xây dựng công trình Giao thông (đường bộ, đường sân bay) I 27/10/2022
62336 Họ tên: Ngô Minh Hải
Ngày sinh: 08/11/1977
CMND: 012903348
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ - Kỹ sư đường ô tô và đường TP
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00011036 Thiết kế xây dựng công trình giao thông (đường sân bay) I 19/07/2023
BXD-00011036 Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông (đường bộ, đường sân bay) I 27/10/2022
62337 Họ tên: Hoàng Tuấn Anh
Ngày sinh: 26/12/1975
CMND: 011742383
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ-Kỹ sư xây dựng ngành xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00011035 Thiết kế xây dựng công trình giao thông (đường bộ, đường sân bay) I 19/07/2023
BXD-00011035 Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông (đường bộ, đường sân bay) I 27/10/2022
62338 Họ tên: Hoàng Mạnh Phú
Ngày sinh: 10/08/1973
Thẻ căn cước: 044073000012
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng ngành xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00011034 Thiết kế xây dựng công trình giao thông (đường bộ, đường sân bay) I 19/07/2023
BXD-00011034 Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông (đường bộ, đường sân bay) I 27/10/2022
62339 Họ tên: Nguyễn Minh Chuyên
Ngày sinh: 16/05/1976
Thẻ căn cước: 001076013543
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ - Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00011033 Thiết kế kiến trúc công trình I 27/10/2022
BXD-00011033 Thiết kế Quy hoạch xây dựng III 27/10/2022
62340 Họ tên: Bùi Minh Tiến
Ngày sinh: 01/01/1978
Thẻ căn cước: 036078002600
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hệ thống điện - điện năng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00011032 Giám sát lắp đặt thiết bị Công trình I 27/10/2022
BXD-00011032 Thiết kế Điện - Cơ điện công trình I 27/10/2022
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn