Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
62361 Họ tên: Võ Quang Duẫn
Ngày sinh: 28/10/1984
CMND: 191517395
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00011020 Thiết kế Kiến trúc công trình I 27/10/2022
BXD-00011020 Thiết kế Quy hoạch xây dựng III 27/10/2022
62362 Họ tên: Dương Phú Minh Quan
Ngày sinh: 05/10/1082
CMND: 201453246
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00011019 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp nhẹ I 27/10/2022
BXD-00011019 Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng và Công nghiệp I 27/10/2022
62363 Họ tên: Lê Xuân Châu
Ngày sinh: 12/09/1978
CMND: 182178593
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư địa chính
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00011018 Khảo sát địa hình I 27/10/2022
62364 Họ tên: Nguyễn Thanh Hiệp
Ngày sinh: 19/03/1969
CMND: 022208307
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng công trình thủy
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00011017 Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng và Công nghiệp I 27/10/2022
62365 Họ tên: Đỗ Tuấn Anh
Ngày sinh: 08/10/1979
CMND: 024253558
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện khí hóa và cung cấp điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00011016 Thiết kế Điện - Cơ điện công trình I 27/10/2022
BXD-00011016 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình I 27/10/2022
62366 Họ tên: Ngô Văn Kha
Ngày sinh: 22/11/1974
CMND: 022935739
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00011015 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng II 11/04/2023
BXD-00011015 Thiết kế Kết cấu công trình Dân dụng và Công nghiệp I 27/10/2022
62367 Họ tên: Phạm Văn Đan Vương
Ngày sinh: 10/07/1986
Thẻ căn cước: 049086000079
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00011014 Thiết kế Kết cấu công trình Dân dụng và Công nghiệp I 27/10/2022
62368 Họ tên: Phan Bảo Huy
Ngày sinh: 30/11/1985
CMND: 024687102
Trình độ chuyên môn: Kiến Trúc Sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00011013 Thiết kế kiến trúc công trình I 27/10/2022
62369 Họ tên: Trương Duy Tuấn
Ngày sinh: 28/10/1985
CMND: 211847294
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00011012 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp nhẹ I 27/10/2022
62370 Họ tên: Phạm Quốc Việt
Ngày sinh: 05/10/1986
Thẻ căn cước: 034086006397
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thiết kế thân tàu thủy - Thạc sĩ Cơ khí động lực
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00011011 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình I 27/10/2022
62371 Họ tên: Nguyễn Đức Vương
Ngày sinh: 06/12/1976
CMND: 280993478
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00011010 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp I 16/04/2024
BXD-00011010 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp nhẹ I 27/10/2022
62372 Họ tên: Trương Ngọc Hanh
Ngày sinh: 15/03/1963
Thẻ căn cước: 036063001101
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00011009 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp nhẹ I 27/10/2022
62373 Họ tên: Phạm Văn Sáng
Ngày sinh: 03/11/1975
Thẻ căn cước: 036075001808
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cầu hầm
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00011008 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 13/01/2025
BXD-00011008 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông I 13/01/2025
62374 Họ tên: Huỳnh Quốc Hùng
Ngày sinh: 04/11/1978
CMND: 023045280
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00011007 Giám sát Công tác xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp nhẹ I 27/10/2022
62375 Họ tên: Phan Quốc Cường
Ngày sinh: 10/07/1983
CMND: 290724776
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí nông lâm
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00011006 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình I 27/10/2022
62376 Họ tên: Nguyễn Quốc Tú
Ngày sinh: 24/08/1954
CMND: 020112055
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00011005 Thiết kế điện - cơ điện công trình I 27/10/2022
62377 Họ tên: Lê Chí Tuấn
Ngày sinh: 13/10/1986
CMND: 172029678
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng, trắc địa và bản đồ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00011004 Khảo sát địa hình I 27/10/2022
62378 Họ tên: Nguyễn Thị Xon
Ngày sinh: 02/09/1982
CMND: 025620362
Trình độ chuyên môn: Cử nhân địa chính
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00011003 Khảo sát địa hình I 27/10/2022
62379 Họ tên: Phạm Văn Dũng
Ngày sinh: 27/03/1978
CMND: 182243434
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư trắc địa
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00011002 Khảo sát địa hình I 27/10/2022
62380 Họ tên: Nguyễn Trọng Bào
Ngày sinh: 06/01/1957
CMND: 023137037
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư trắc địa
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00011001 Khảo sát địa hình I 27/10/2022
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn