Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
62381 Họ tên: Trần Đình Hải
Ngày sinh: 25/06/1970
CMND: 024744876
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010991 Thiết kế xây dựng công trình Thủy lợi I 27/10/2022
BXD-00010991 Giám sát công tác xây dựng công trình Thủy lợi I 27/10/2022
62382 Họ tên: Trần Hữu Thành
Ngày sinh: 12/12/1960
CMND: 023901939
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy lợi - Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010990 Giám sát công tác xây dựng công trình Thủy lợi I 27/10/2022
BXD-00010990 Thiết kế xây dựng công trình Thủy lợi I 27/10/2022
62383 Họ tên: Nguyễn Phú Hải
Ngày sinh: 09/02/1977
CMND: 023156273
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010989 Thiết kế cơ điện công trình I 27/10/2022
BXD-00010989 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình I 27/10/2022
62384 Họ tên: Phạm Minh Trí
Ngày sinh: 05/05/1984
CMND: 025098333
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kỹ thuật-Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010988 Giám sát công tác xây dựng công trình Thủy lợi I 27/10/2022
BXD-00010988 Thiết kế xây dựng công trình Thủy lợi I 27/10/2022
62385 Họ tên: Nguyễn Tiến Đạt
Ngày sinh: 23/03/1973
CMND: 024436509
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ KT-Kỹ sư Thuỷ Lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010987 Thiết kế xây dựng công trình Thủy lợi I 27/10/2022
BXD-00010987 Giám sát công tác xây dựng công trình Thủy lợi I 27/10/2022
62386 Họ tên: Trần Văn Hiển
Ngày sinh: 25/12/1975
Thẻ căn cước: 037075000501
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ KT-Kỹ sư Thủy Lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010986 Giám sát công tác xây dựng công trình Thủy lợi I 27/10/2022
BXD-00010986 Thiết kế công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn I 27/10/2022
62387 Họ tên: Đào Văn Nam
Ngày sinh: 14/12/1962
CMND: 023138305
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật Thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010985 Thiết kế xây dựng công trình Thủy lợi I 27/10/2022
62388 Họ tên: Bùi Hữu Quỳnh
Ngày sinh: 15/10/1962
CMND: 024521249
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ KT - Kỹ sư thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010984 Thiết kế xây dựng công trình Thủy lợi I 27/10/2022
BXD-00010984 Giám sát công tác xây dựng công trình Thủy lợi I 27/10/2022
62389 Họ tên: Nguyễn Thị Thanh Tâm
Ngày sinh: 06/07/1983
CMND: 013689274
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010983 Thiết kế Kiến trúc công trình I 27/10/2022
62390 Họ tên: Hoàng Văn Khuê
Ngày sinh: 20/08/1976
Thẻ căn cước: 036076003208
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010982 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp (Đường dây và Trạm biến áp) I 27/10/2022
62391 Họ tên: Đặng Nam
Ngày sinh: 20/03/1954
CMND: 022439625
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010981 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp (Đường dây và Trạm biến áp) I 27/10/2022
62392 Họ tên: Mai Trung Kiên
Ngày sinh: 08/04/1981
CMND: 024511835
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010980 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp (Đường dây và Trạm biến áp) I 27/10/2022
62393 Họ tên: Phan Văn Tuấn
Ngày sinh: 05/08/1984
CMND: 183316588
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010979 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp (Đường dây và Trạm biến áp) I 27/10/2022
62394 Họ tên: Nguyễn Văn Bẩy
Ngày sinh: 16/02/1973
Thẻ căn cước: 031073002630
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư ngành Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010978 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp (Đường dây và Trạm biến áp) I 27/10/2022
62395 Họ tên: Đỗ Văn Xuân
Ngày sinh: 01/05/1960
CMND: 023189761
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010977 Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng II 27/10/2022
BXD-00010977 Thiết kế xây dựng công trình Đường dây và Trạm biến áp I 27/10/2022
62396 Họ tên: Nguyễn Đình Tài
Ngày sinh: 10/11/1972
CMND: 281235984
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Hệ thống Điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010976 Thiết kế Điện - Cơ điện công trình I 27/10/2022
BXD-00010976 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình I 27/10/2022
62397 Họ tên: Phạm Lộc Thiên Vũ
Ngày sinh: 23/09/1980
CMND: 023351042
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010975 Thiết kế Điện - Cơ điện công trình I 27/10/2022
BXD-00010975 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình I 27/10/2022
62398 Họ tên: Nguyễn Minh Vỹ
Ngày sinh: 13/08/1978
CMND: 025041290
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010974 Thiết kế Điện - Cơ điện công trình I 27/10/2022
BXD-00010974 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình I 27/10/2022
62399 Họ tên: Lê Văn Lượng
Ngày sinh: 16/06/1963
CMND: 025429554
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010973 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình I 27/10/2022
62400 Họ tên: Đặng Thị Khánh Bình
Ngày sinh: 19/05/1953
CMND: 020486317
Trình độ chuyên môn: Ths Kỹ thuật - Kỹ sư Hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010972 Thiết kế Điện - Cơ điện công trình I 27/10/2022
BXD-00010972 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình I 27/10/2022
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn