Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
64441 Họ tên: NGUYỄN HỮU THANH
Ngày sinh: 15/04/1976
CMND: 212000879
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00004986 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 25/09/2022
BXD-00004986 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 25/09/2022
64442 Họ tên: HOÀNG THANH BÌNH
Ngày sinh: 26/08/1977
CMND: 022935239
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00004985 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 25/09/2022
BXD-00004985 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 25/09/2022
64443 Họ tên: PHAN THÁI BÌNH
Ngày sinh: 10/06/1981
CMND: 023436763
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00004984 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 25/09/2022
BXD-00004984 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 25/09/2022
64444 Họ tên: LÊ NGỌC DŨNG
Ngày sinh: 12/07/1970
Thẻ căn cước: 075070000112
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00004983 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 25/09/2022
BXD-00004983 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 25/09/2022
64445 Họ tên: LÊ DUY THOAN
Ngày sinh: 13/11/1976
Thẻ căn cước: 036076002851
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00004982 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 25/09/2022
BXD-00004982 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 25/09/2022
64446 Họ tên: ĐOÀN TẤT HIỆP
Ngày sinh: 13/01/1976
CMND: 111213040
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cảng - đường thủy
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00004981 Giám sát công tác xây dựng công trình cảng I 25/09/2022
BXD-00004981 Giám sát công tác xây dựng công trình cảng I 25/09/2022
64447 Họ tên: HUỲNH QUỐC HƯNG
Ngày sinh: 07/04/1971
CMND: 022281989
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00004980 Thiết kế an toàn PCCN I 25/09/2022
BXD-00004980 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình, công nghệ I 25/09/2022
64448 Họ tên: TRẦN MINH CẢNH
Ngày sinh: 20/06/1979
CMND: 025234565
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00004979 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp I 25/09/2022
BXD-00004979 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp I 25/09/2022
64449 Họ tên: TRẦN VĂN SƠN
Ngày sinh: 04/05/1978
CMND: 191429376
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00004978 Giám sát công tác lắp đặt hệ thống thông gió và điều hòa không khí I 25/09/2022
BXD-00004978 Giám sát công tác lắp đặt hệ thống thông gió và điều hòa không khí I 25/09/2022
64450 Họ tên: HOÀNG VŨ LỘC
Ngày sinh: 18/10/1981
CMND: 205019046
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện kỹ thuật
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00004977 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình, công nghệ I 25/09/2022
BXD-00004977 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình, công nghệ I 25/09/2022
64451 Họ tên: TRẦN BÁ TƯ
Ngày sinh: 15/05/1955
CMND: 020120430
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ - kỹ sư Thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00004976 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp I 25/09/2022
BXD-00004976 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp I 25/09/2022
64452 Họ tên: NGUYỄN VĂN HUY TƯỜNG
Ngày sinh: 18/04/1982
CMND: 211803062
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện kỹ thuật
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00004975 Thiết kế an toàn PCCN I 25/09/2022
BXD-00004975 Thiết kế điện - cơ điện công trình I 25/09/2022
64453 Họ tên: TRẦN MINH ĐỨC
Ngày sinh: 21/10/1963
CMND: 021016171
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư chuyên ngành quy hoạch đô thị
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00004974 Thiết kế kiến trúc công trình I 25/09/2022
BXD-00004974 Thiết kế kiến trúc công trình I 25/09/2022
64454 Họ tên: NGUYỄN HOÀNG KHÁNH
Ngày sinh: 11/04/1981
CMND: 280747069
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00004973 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp I 25/09/2022
BXD-00004973 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp I 25/09/2022
64455 Họ tên: NGUYỄN ĐỨC TOẢN
Ngày sinh: 15/01/1977
CMND: 025535482
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00004972 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 25/09/2022
BXD-00004972 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 25/09/2022
64456 Họ tên: NGUYỄN TRỌNG TÀI
Ngày sinh: 15/07/1955
CMND: 022646881
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00004971 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 25/09/2022
BXD-00004971 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 25/09/2022
64457 Họ tên: PHÍ TỪ VIỆT HÀ
Ngày sinh: 30/05/1974
CMND: 022847913
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00004970 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 25/09/2022
BXD-00004970 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 25/09/2022
64458 Họ tên: TRẦN VĂN KHANH
Ngày sinh: 03/05/1981
CMND: 230561732
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00004969 Thiết kế kết cấu công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật I 25/09/2022
BXD-00004969 Thiết kế kết cấu công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật I 25/09/2022
64459 Họ tên: VŨ YÊN THAO
Ngày sinh: 04/12/1981
CMND: 026003601
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật nhiệt – máy lạnh
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00004968 Thiết kế điện - cơ điện công trình I 25/09/2022
BXD-00004968 Thiết kế thông gió - cấp thoát nhiệt II 25/09/2022
64460 Họ tên: DƯ ĐỨC MINH
Ngày sinh: 20/06/1982
Thẻ căn cước: 079082002608
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00004967 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng I 25/09/2022
BXD-00004967 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng I 25/09/2022
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn