Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
66941 Họ tên: Võ Anh Thảo
Ngày sinh: 25/03/1976
CMND: 311516826
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng - ngành kỹ thuật công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00000289 Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật I 24/02/2022
BXD-00000289 Khảo sát địa hình I 24/02/2022
66942 Họ tên: Nguyễn Đình Hưng
Ngày sinh: 02/06/1982
CMND: 211746414
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện - điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00000285 Thiết kế cơ - điện công trình I 15/03/2024
66943 Họ tên: Lê Văn Dũng
Ngày sinh: 01/09/1977
CMND: 024723362
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng - ngành Kỹ thuật công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00000281 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng I 28/08/2023
66944 Họ tên: Phạm Nam Quảng
Ngày sinh: 10/11/1975
CMND: 201241418
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư - ngành kiến trúc công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00000279 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp I 28/05/2024
66945 Họ tên: Trần Minh Hải
Ngày sinh: 02/09/1981
CMND: 023227852
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00000276 Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng I 04/05/2022
66946 Họ tên: Nguyễn Thanh Nhàn
Ngày sinh: 19/02/1978
CMND: 023167257
Trình độ chuyên môn: ThS, Kỹ sư địa chất và dầu khí
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00000259 Khảo sát địa hình I 15/03/2024
66947 Họ tên: Đỗ Quốc Lộc
Ngày sinh: 26/10/1978
CMND: 012128379
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư Kiến trúc
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00000251 Thiết kế Quy hoạch xây dựng III 11/06/2024
66948 Họ tên: Đoàn Ngọc Viễn
Ngày sinh: 16/12/1978
CMND: 201521131
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện kỹ thuật công nghệ điện kỹ thuật
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00000249 Quản lý dự án II 11/06/2024
66949 Họ tên: Guillermo C.Agustin JR
Ngày sinh: 02/08/1960
Hộ chiếu: P0423146A
Trình độ chuyên môn: Cử nhân khoa học xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00000248 Giám sát thi công xây dựngcông trình Dân dụng, Công nghiệp I 14/04/2020
66950 Họ tên: Nguyễn Minh Giang
Ngày sinh: 03/05/1979
Thẻ căn cước: 044079000207
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kiến trúc
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00000247 Thiết kế kiến trúc công trình I 16/02/2022
BXD-00000247 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng I 16/02/2022
66951 Họ tên: Nguyễn Thái Quí
Ngày sinh: 01/01/1978
Thẻ căn cước: 079078001435
Trình độ chuyên môn: kỹ sư xây dựng công trình Thủy
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00000246 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng I 16/02/2022
66952 Họ tên: Lê Vĩnh Khiêm
Ngày sinh: 26/01/1973
CMND: 024888727
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00000245 Giám sát thi công xây dựng Dân dụng và Công nghiệp I 16/02/2022
BXD-00000245 Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng và Công nghiệp I 16/02/2022
66953 Họ tên: Bùi Văn Vang
Ngày sinh: 20/03/1961
CMND: 010609469
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng đường bộ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00000244 Thiết kế công trình đường bộ I 16/02/2022
BXD-00000244 Giám sát công tác xây dựng công trình đường bộ III 15/08/2022
66954 Họ tên: Hà Văn Chính
Ngày sinh: 01/01/1956
CMND: 010547142
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00000243 Giám sát thi công xây dựng Dân dụng và Công nghiệp I 16/02/2022
66955 Họ tên: Trần Mạnh Hùng
Ngày sinh: 21/04/1974
CMND: 012340637
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00000242 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông cầu I 16/02/2022
BXD-00000242 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông đường bộ I 16/02/2022
66956 Họ tên: Nguyễn Trần Lê
Ngày sinh: 26/12/1981
CMND: 182488648
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00000241 Giám sát thi công xây dựng công trình công nghiệp I 16/02/2022
66957 Họ tên: Hoàng Bá Sơn
Ngày sinh: 06/04/1980
CMND: 013184358
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư trắc địa mỏ và công trình ngầm
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00000240 Khảo sát địa hình I 16/02/2022
66958 Họ tên: Bùi Minh Trọng
Ngày sinh: 30/05/1976
Thẻ căn cước: 031076002416
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00000239 Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng và Công nghiệp I 16/02/2022
66959 Họ tên: Nguyễn Anh Tuấn
Ngày sinh: 23/05/1958
Thẻ căn cước: 001058006086
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00000238 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp I 16/02/2022
66960 Họ tên: Nguyễn Thụy Dũng
Ngày sinh: 24/05/1978
Thẻ căn cước: 027078000122
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00000237 Thiết kế xây dựng công trình Giao thông (đường bộ) III 02/01/2023
BXD-00000237 Thiết kế xây dựng công trình Giao thông (cầu) III 02/01/2023
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn