Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
67261 Họ tên: Nguyễn Mạnh Cường
Ngày sinh: 16/07/1981
CMND: 142010705
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ chế tạo máy
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00013180 Thiết kế Cơ - Điện công trình II 22/09/2025
67262 Họ tên: Nguyễn Đăng Tĩnh
Ngày sinh: 26/05/1978
CMND: 142098635
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Máy Xây Dựng thiết bị Thủy Lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00013179 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 19/03/2024
HNT-00013179 Thiết kế Cơ - Điện công trình II 22/09/2025
67263 Họ tên: Hoàng Văn Trung
Ngày sinh: 23/08/1984
CMND: 143010573
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí chế tạo máy
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00013178 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 19/03/2024
HNT-00013178 Thiết kế Cơ - Điện công trình II 22/09/2025
67264 Họ tên: Đỗ Văn Việt
Ngày sinh: 30/09/1982
CMND: 141887269
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí chuyên dùng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00013176 Thiết kế Cơ - Điện công trình II 22/09/2025
67265 Họ tên: Đặng Bá Huân
Ngày sinh: 22/03/1983
CMND: 142104065
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ cơ khí
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00013175 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 19/03/2024
67266 Họ tên: Đặng Ngọc Thư
Ngày sinh: 19/05/1970
CMND: 012899624
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00013169 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 08/07/2024
HAP-00013169 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật. II 09/01/2025
67267 Họ tên: Nguyễn Huy Hoàng
Ngày sinh: 05/09/1980
Thẻ căn cước: 001080012160
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Cầu - Đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00013167 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 09/07/2024
HTV-00013167 Định giá xây dựng III 17/01/2024
67268 Họ tên: Trần Anh Tú
Ngày sinh: 03/09/1989
CMND: 012827310
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00013166 Thiết kế cơ - điện công trình III 05/11/2025
67269 Họ tên: Lê Bảo Tâm
Ngày sinh: 06/05/1980
CMND: 281271336
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Vô tuyến điện và thông tin liên lạc
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00013162 Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật II 13/11/2024
HTV-00013162 Khảo sát địa hình III 07/12/2025
67270 Họ tên: Trần Hải Đăng
Ngày sinh: 08/10/1976
CMND: 025330789
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Vô tuyến điện và thông tin liên lạc
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00013161 Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật II 13/11/2024
67271 Họ tên: Chu Vịnh Hưởng
Ngày sinh: 08/03/1990
CMND: 121902987
Trình độ chuyên môn: Kỹ sưXây dựng Cầu - Đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00013157 Giám sát xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp II 14/09/2023
67272 Họ tên: Phạm Nhất Linh
Ngày sinh: 10/04/1987
Thẻ căn cước: 037087000086
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00013154 Thiết kế điện – cơ điện công trình II 14/09/2023
HTV-00013154 Giám sát lắp đặt thiết bị Công trình II 14/09/2023
67273 Họ tên: Nguyễn Hải Linh
Ngày sinh: 09/12/1989
Thẻ căn cước: 031089003765
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật cơ điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00013153 Thiết kế điện - cơ điện công trình III 27/08/2023
HTV-00013153 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình III 27/08/2023
67274 Họ tên: Nguyễn Văn Trọng
Ngày sinh: 05/09/1978
CMND: 030982790
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ giới hóa XD giao thông- ngành Cơ khí chuyên ngành
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00013151 Thiết kế điện - cơ điện công trình II 27/08/2023
HAD-00013151 Giám sát xây dựng công trình giao thông II 23/07/2025
67275 Họ tên: Nguyễn Văn Tuân
Ngày sinh: 21/09/1987
CMND: 168219552
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng chuyên ngành cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00013149 Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp nước) II 02/03/2023
BXD-00013149 Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (thoát nước) I 02/03/2023
67276 Họ tên: PHẠM ĐÌNH VINH
Ngày sinh: 30/03/1987
CMND: 162874380
Trình độ chuyên môn: Trung cấp xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAG-00013145 Giám sát Dân dụng và Công nghiệp III 20/11/2022
67277 Họ tên: NGUYỄN VIẾT TUYẾN
Ngày sinh: 05/09/1983
CMND: 151502130
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAG-00013144 Thiết kế kết cấu công trình DD&CN II 13/06/2024
HAG-00013144 Giám sát Dân dụng và Công nghiệp III 20/11/2022
67278 Họ tên: QUÁN ANH HIẾU
Ngày sinh: 07/09/1989
CMND: 073147366
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật CT Giao thông; Trung cấp xây dựng cầu đường bộ, tốt nghiệp năm 2009
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAG-00013143 Giám sát công trình đường bộ III 20/11/2022
67279 Họ tên: TRẦN XUÂN GIANG
Ngày sinh: 22/03/1982
CMND: 073082023
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Cầu - Đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAG-00013142 Giám sát công trình đường bộ III 20/11/2022
67280 Họ tên: TRẦN THANH PHONG
Ngày sinh: 07/11/1972
CMND: 073012172
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAG-00013141 Định giá xây dựng II 20/11/2022
HAG-00013141 Giám sát Dân dụng và Công nghiệp II 20/11/2022
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn