Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
101 Họ tên: Nguyễn Phúc Bình An
Ngày sinh: 23/03/1985
CMND: 023811339
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00105386 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp I 06/10/2025
BXD-00105386 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 06/10/2025
102 Họ tên: Nguyễn Thanh Tuấn
Ngày sinh: 17/10/1986
Thẻ căn cước: 079086007845
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng (Xây dựng dân dụng & công nghiệp)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00105385 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 06/10/2025
103 Họ tên: Nguyễn Trung Hiếu
Ngày sinh: 01/10/1984
CMND: 023805071
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư - ngành quy hoạch đô thị
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00105384 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 06/10/2025
104 Họ tên: Nguyễn Thanh Lâm
Ngày sinh: 17/01/1962
CMND: 020679531
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng các công trình thủy lợi trên sông và các trạm thủy điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00105383 Thiết kế kết cấu công trình công nghiệp (công trình thủy điện) I 06/10/2025
BXD-00105383 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 06/10/2025
105 Họ tên: Phạm Ngọc Tùng
Ngày sinh: 08/04/1982
CMND: 025273082
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00105382 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 06/10/2025
106 Họ tên: Nguyễn Thái Hà
Ngày sinh: 08/09/1986
Thẻ căn cước: 026086006726
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00105381 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 06/10/2025
107 Họ tên: Nguyễn Phấn Đạt
Ngày sinh: 18/04/1969
CMND: 024657583
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00105380 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 06/10/2025
108 Họ tên: Nguyễn Hữu Nam
Ngày sinh: 26/01/1969
CMND: 488059621
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư khoa học về kỹ thuật dân dụng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00105379 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 06/10/2025
109 Họ tên: Đặng Tuấn Thịnh
Ngày sinh: 25/08/1990
CMND: 212310947
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00105378 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 06/10/2025
110 Họ tên: Nguyễn Văn Ngọc
Ngày sinh: 01/01/1985
Thẻ căn cước: 080085000307
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00105377 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 06/10/2025
111 Họ tên: Lê Xuân Thanh
Ngày sinh: 19/05/1983
CMND: 025680373
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00105376 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 06/10/2025
112 Họ tên: Trần Tấn Phát
Ngày sinh: 31/07/1986
CMND: 225258645
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00105375 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 06/10/2025
113 Họ tên: Trương Công Trung
Ngày sinh: 02/08/1980
CMND: 025768529
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu, đường bộ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00105374 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 06/10/2025
BXD-00105374 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 06/10/2025
114 Họ tên: Hoàng Tuấn Khoát
Ngày sinh: 05/11/1962
Thẻ căn cước: 036062003678
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00105373 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông I 06/10/2025
115 Họ tên: Phạm Quốc Hà
Ngày sinh: 03/02/1977
CMND: 023535960
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng - ngành kỹ thuật công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00105372 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 06/10/2025
116 Họ tên: Phan Đình Hùng
Ngày sinh: 29/01/1962
CMND: 023506157
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư trắc địa
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00105371 Khảo sát địa hình I 06/10/2025
117 Họ tên: Nguyễn Thanh Hùng
Ngày sinh: 28/06/1987
Thẻ căn cước: 051087000250
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện - điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00105370 Thiết kế cơ - điện công trình I 06/10/2025
BXD-00105370 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 06/10/2025
118 Họ tên: Lê Hiếu Hạnh
Ngày sinh: 19/06/1979
CMND: 271363909
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00105369 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 06/10/2025
119 Họ tên: Nguyễn Ngọc Phương
Ngày sinh: 03/12/1985
Thẻ căn cước: 037085006027
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00105368 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp I 06/10/2025
BXD-00105368 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 06/10/2025
120 Họ tên: Lê Thanh Nghị
Ngày sinh: 01/12/1979
CMND: 023295357
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện - điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00105367 Thiết kế cơ - điện công trình I 06/10/2025
BXD-00105367 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 06/10/2025
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn