Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
101 Họ tên: Đoàn Quang Trí
Ngày sinh: 01/09/1982
CMND: 197083820
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00113764 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp II 29/12/2025
102 Họ tên: Nguyễn Tiến Hiệp
Ngày sinh: 02/12/1982
CMND: 197128067
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00113763 Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp III 29/12/2025
QTR-00113763 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp III 29/12/2025
103 Họ tên: Nguyễn Duy Ái
Ngày sinh: 10/03/1981
CMND: 197104464
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00113762 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp II 29/12/2025
QTR-00113762 Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng công nghiệp II 29/12/2025
104 Họ tên: Nguyễn Anh Tuấn
Ngày sinh: 21/01/1982
CMND: 197083677
Trình độ chuyên môn: Trung cấp thủy lợi - Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00113761 Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 29/12/2025
QTR-00113761 Giám sát thi công xây dựng công trình NN&PTNT III 29/12/2025
105 Họ tên: Trương Thiện Sơn
Ngày sinh: 20/11/1982
CMND: 197102890
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00113760 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp II 29/12/2025
QTR-00113760 Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp II 29/12/2025
106 Họ tên: Hoàng Văn Ngân
Ngày sinh: 28/01/1987
CMND: 197186679
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00113759 Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 29/12/2025
107 Họ tên: Trần Minh Tuấn
Ngày sinh: 20/02/1975
CMND: 197008806
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư dân dụng - Trung cấp cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00113758 Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ III 29/12/2025
108 Họ tên: Nguyễn Thọ A
Ngày sinh: 22/02/1992
CMND: 197253698
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00113757 Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 29/12/2025
109 Họ tên: Nguyễn Vũ Hoàng
Ngày sinh: 10/06/1995
CMND: 197311736
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00113756 Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 29/12/2025
110 Họ tên: Phan Ngọc Cường
Ngày sinh: 20/09/1981
CMND: 197100596
Trình độ chuyên môn: Trung cấp xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00113755 Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 29/12/2025
111 Họ tên: Trần Phương Nam
Ngày sinh: 15/09/1992
CMND: 197262162
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng công nghệ xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00113754 Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 29/12/2025
112 Họ tên: Trần Đỗ Đăng Khoa
Ngày sinh: 30/03/1984
CMND: 301099082
Trình độ chuyên môn: KSXD (cầu đường)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LOA-00113657 Giao thông II 11/01/2026
LOA-00113657 II 11/01/2026
113 Họ tên: Huỳnh Trung Hiếu
Ngày sinh: 15/07/1986
CMND: 301271471
Trình độ chuyên môn: KS Địa chất-Dầu khí Địa Kỹ thuật
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LOA-00113656 Địa chất III 11/01/2026
114 Họ tên: Nguyễn Hoàng Thu
Ngày sinh: 14/03/1996
CMND: 301576914
Trình độ chuyên môn: KS công nghệ kỹ thuật xây dụng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LOA-00113655 Hạ tầng kỹ thuật III 11/01/2026
LOA-00113655 Dân dụng và Công nghiệp III 11/01/2026
115 Họ tên: Phạm Minh Tuyền
Ngày sinh: 19/12/1988
CMND: 301304855
Trình độ chuyên môn: KS công nghệ kỹ thuật XD
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LOA-00113654 Kết cấu dân dụng và Công nghiệp III 11/01/2026
LOA-00113654 III 11/01/2026
116 Họ tên: Hồ Văn Ga
Ngày sinh: 15/07/1989
CMND: 301380333
Trình độ chuyên môn: cao đẳng công nghệ kỹ thuật XD
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LOA-00113653 Dân dụng và Công nghiệp III 11/01/2026
117 Họ tên: Tống Chính Nghĩa
Ngày sinh: 24/10/1984
CMND: 301129001
Trình độ chuyên môn: KS kỹ thuật công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LOA-00113652 Kết cấu dân dụng và Công nghiệp II 11/01/2026
118 Họ tên: Lê Minh Đức
Ngày sinh: 20/05/1987
CMND: 301270949
Trình độ chuyên môn: KS DDCN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LOA-00113651 Dân dụng và Công nghiệp III 11/01/2026
LOA-00113651 Kết cấu dân dụng và Công nghiệp III 11/01/2026
119 Họ tên: PHẠM HỮU TRÍ
Ngày sinh: 23/09/1994
CMND: 312226843
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TIG-00113622 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng. III 11/01/2026
TIG-00113622 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (đường bộ). III 11/01/2026
120 Họ tên: LÊ PHONG PHÚ
Ngày sinh: 13/09/1990
CMND: 312050793
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TIG-00113621 Định giá xây dựng. III 11/01/2026
TIG-00113621 Khảo sát địa hình. III 11/01/2026
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn