Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
101 Họ tên: Phạm Tuấn Cường
Ngày sinh: 31/05/1991
CMND: 301435801
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng kỹ thuật công trình XD
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LOA-00098996 Giám sát công trình dân dụng và công nghiệp III 03/08/2025
LOA-00098996 Giám sát hạ tầng kỹ thuật cấp thoát nước III 03/08/2025
102 Họ tên: Lê Quốc Đức
Ngày sinh: 09/04/1995
CMND: 272492581
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LOA-00098995 Giám sát dân dụng công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 04/08/2025
LOA-00098995 Thiết kế kiến trúc công trình III 04/08/2025
103 Họ tên: Lê Trí Danh
Ngày sinh: 24/09/1989
CMND: 301295764
Trình độ chuyên môn: KS kỹ thuật công trình XD
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LOA-00098994 Giám sát dân dụng công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 03/08/2025
LOA-00098994 Giám sát hạ tầng kỹ thuật cấp thoát nước III 03/08/2025
104 Họ tên: Đàm Hoàng Hải
Ngày sinh: 19/09/1988
CMND: 125331542
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình – xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00098921 Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và PTNT III 31/07/2025
105 Họ tên: Lê Văn Thưởng
Ngày sinh: 08/04/1993
CMND: 125455337
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00098920 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp III 31/07/2025
BAN-00098920 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 31/07/2025
106 Họ tên: Nguyễn Đăng Hoàng
Ngày sinh: 18/08/1989
CMND: 125273657
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00098919 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp III 31/07/2025
BAN-00098919 Định giá xây dựng III 31/07/2025
107 Họ tên: Nguyễn Quang Vũ
Ngày sinh: 29/12/1991
CMND: 121995944
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00098918 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp III 31/07/2025
108 Họ tên: Đỗ Thành Hiểu
Ngày sinh: 21/01/1987
CMND: 125306761
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng, ngành công nghệ vật liệu xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00098917 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 31/07/2025
109 Họ tên: Tấn Thị Phương Thanh
Ngày sinh: 03/06/1984
Thẻ căn cước: 030184007742
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư ngành địa chất thủy văn - địa chất công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00098916 Định giá xây dựng III 31/07/2025
110 Họ tên: Nguyễn Xuân Thanh
Ngày sinh: 09/02/1979
CMND: 125005477
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00098915 Quản lý dự án công trình công nghiệp III 31/07/2025
BAN-00098915 Định giá xây dựng III 31/07/2025
111 Họ tên: Nguyễn Đăng Tiến
Ngày sinh: 24/12/1988
CMND: 125334408
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00098914 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 31/07/2025
112 Họ tên: Nguyễn Văn Tuấn
Ngày sinh: 11/09/1984
CMND: 125070023
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư địa chất công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00098913 Khảo sát địa chất công trình III 31/07/2025
113 Họ tên: Nguyễn Văn Thuật
Ngày sinh: 02/08/1976
CMND: 125110506
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00098912 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 31/07/2025
BAN-00098912 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II 31/07/2025
114 Họ tên: Ngô Quang Tường
Ngày sinh: 24/08/1970
CMND: 125366695
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00098911 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 31/07/2025
BAN-00098911 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông III 31/07/2025
115 Họ tên: Bùi Bá Thoại
Ngày sinh: 16/12/1970
CMND: 125313176
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00098910 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 31/07/2025
BAN-00098910 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II 31/07/2025
116 Họ tên: Trần Thành Giới
Ngày sinh: 14/03/1977
Hộ chiếu: 02020386
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư ngành xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00098909 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 31/07/2025
117 Họ tên: Đặng Việt Dũng
Ngày sinh: 21/03/1992
CMND: 091633671
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THN-00098791 Quản lý dự án đầu tư xây dựng III 31/07/2025
118 Họ tên: Ngô Duy Đông
Ngày sinh: 01/05/1977
CMND: 090714290
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện khí hóa - Cung cấp điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THN-00098790 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị điện công trình II 31/07/2025
119 Họ tên: Nguyễn Tiến Nam
Ngày sinh: 30/01/1978
CMND: 090737271
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư quản trị kinh doanh Giao thông vận tải
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THN-00098789 Định giá xây dựng III 31/07/2025
120 Họ tên: Nguyễn Hoàng
Ngày sinh: 18/12/1989
CMND: 091067465
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THN-00098788 Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 31/07/2025
THN-00098788 Giám sát công tác xây dựng công trình Công trình Giao thông III 31/07/2025
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn