Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
141 Họ tên: Nguyễn Văn Vị
Ngày sinh: 02/09/1980
Thẻ căn cước: 040080000159
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng ngành Kinh tế Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THN-00098767 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng, Công nghiệp III 31/07/2025
142 Họ tên: Phạm Văn Quỳnh
Ngày sinh: 08/05/1988
CMND: 168174779
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THN-00098766 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng, Công nghiệp II 31/07/2025
143 Họ tên: Nguyễn Đình Hân
Ngày sinh: 17/10/1981
CMND: 090820079
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng - Công nghệ kỹ thuật xây dựng Cầu đường bộ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THN-00098765 Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông III 31/07/2025
THN-00098765 Khảo sát Địa hình III 31/07/2025
144 Họ tên: Ngô Xuân Nam
Ngày sinh: 04/05/1981
CMND: 091770629
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THN-00098764 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng, Công nghiệp II 31/07/2025
145 Họ tên: Đào Duy Hiệp
Ngày sinh: 31/07/1991
CMND: 261184200
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00098223 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật (cấp nước; thoát nước; cây xanh; chiếu sáng công cộng; thông tin, truyền thông) III 04/08/2025
146 Họ tên: Đinh Hoàng Trung
Ngày sinh: 26/01/1987
CMND: 221152155
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00098222 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp II 04/08/2025
147 Họ tên: Võ Văn Lộc
Ngày sinh: 20/11/1993
CMND: 261265848
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00098221 Thiết kế cơ - điện công trình dân dụng - công nghiệp II 04/08/2025
148 Họ tên: Châu Hữu Vũ
Ngày sinh: 15/10/1991
CMND: 205570037
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00098220 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật (cấp nước; thoát nước; cây xanh; chiếu sáng công cộng; thông tin, truyền thông) III 04/08/2025
HCM-00098220 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ) III 04/08/2025
149 Họ tên: Nguyễn Đình Tuấn
Ngày sinh: 01/01/1976
CMND: 205302697
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00098219 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp II 04/08/2025
HCM-00098219 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp II 04/08/2025
150 Họ tên: Đặng Đức Hòa
Ngày sinh: 20/01/1982
CMND: 026126201
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh Tế Xây Dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00098218 Định giá xây dựng II 04/08/2025
151 Họ tên: Phan Đăng Tuấn
Ngày sinh: 17/02/1985
CMND: 186209698
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00098217 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị cấp - thoát nước công trình dân dụng - công nghiệp III 04/08/2025
152 Họ tên: Lê Thanh Châu
Ngày sinh: 10/01/1986
CMND: 211892470
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Cầu - Hầm (Xây dựng Cầu - Đường)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00098216 Định giá xây dựng III 04/08/2025
153 Họ tên: Phan Thanh Minh
Ngày sinh: 01/09/1982
CMND: 197080891
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Thủy Lợi - TĐ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00098215 Giám sát công tác xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp - thoát nước) III 04/08/2025
HCM-00098215 Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi) III 04/08/2025
154 Họ tên: Nguyễn Xuân Hàm
Ngày sinh: 06/08/1968
CMND: 024728625
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng (Cầu Đường)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00098214 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ) II 04/08/2025
155 Họ tên: Nguyễn Văn Tâm
Ngày sinh: 18/10/1990
CMND: 261117565
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00098213 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật (sân bãi để xe) III 04/08/2025
156 Họ tên: Võ Minh Hải
Ngày sinh: 01/10/1986
CMND: 212233390
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Cầu - Đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00098212 Giám sát công tác xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp - thoát nước) III 04/08/2025
157 Họ tên: Trương Quang Trường
Ngày sinh: 02/11/1990
CMND: 212306434
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00098211 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng III 04/08/2025
158 Họ tên: Trần Ngọc Xuân Trang
Ngày sinh: 04/01/1993
CMND: 341655046
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện - Điện tử (Kỹ thuật Điện)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00098210 Thiết kế điện công trình dân dụng II 04/08/2025
159 Họ tên: Nguyễn Phú Tiến
Ngày sinh: 29/09/1990
CMND: 205649560
Trình độ chuyên môn: CĐ Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00098209 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật (cấp - thoát nước, cây xanh, chiếu sáng công cộng; thông tin, truyền thông) III 04/08/2025
160 Họ tên: Phạm Bá Cang
Ngày sinh: 02/06/1971
CMND: 022259030
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng (Xây dựng)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00098208 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp II 04/08/2025
HCM-00098208 Giám sát công tác xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp - thoát nước, cây xanh, chiếu sáng công cộng; thông tin, truyền thông) III 04/08/2025
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn