Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
141 Họ tên: Trần Tiến Dũng
Ngày sinh: 10/01/1982
Thẻ căn cước: 044082003081
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện kỹ thuật
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QUB-00113573 Thiết kế Cơ - Điện công trình III 07/01/2026
QUB-00113573 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình II 07/01/2026
142 Họ tên: Nguyễn Thành Thắng
Ngày sinh: 02/11/1982
CMND: 194130028
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện kỹ thuât
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QUB-00113572 Thiết kế Cơ - Điện công trình III 07/01/2026
QUB-00113572 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình III 07/01/2026
143 Họ tên: Trần Thành Nga
Ngày sinh: 05/03/1993
Thẻ căn cước: 044093001748
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QUB-00113571 Thiết kế Kết cấu công trình DD&CN III 07/01/2026
QUB-00113571 Giám sát công tác xây dựng công trình DDCN và HTKT III 07/01/2026
144 Họ tên: Tạ Chí Nghĩa
Ngày sinh: 20/08/1995
Thẻ căn cước: 092095003738
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAT-00113570 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình HTKT, Giao thông, Dân dụng, NN&PTNT. III 07/01/2026
CAT-00113570 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng, HTKT (cấp - thoát nước). III 07/01/2026
145 Họ tên: Nguyễn Ngọc Duy Phúc
Ngày sinh: 29/06/1990
CMND: 362274458
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAT-00113569 Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng. III 07/01/2026
146 Họ tên: Mai Trung Nguyên
Ngày sinh: 28/12/1992
Thẻ căn cước: 092092004108
Trình độ chuyên môn: CĐ Công nghệ kỹ thuật xây dựng DD&CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAT-00113568 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng. III 07/01/2026
CAT-00113568 Định giá xây dựng. III 07/01/2026
147 Họ tên: Nguyễn Hoài Hân
Ngày sinh: 02/08/1993
CMND: 363764536
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ rau hoa quả và cảnh quan
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAT-00113567 Giám sát công tác xây dựng công trình HTKT (công viên cây xanh) III 07/01/2026
148 Họ tên: Nguyễn Phước Thi
Ngày sinh: 11/10/1990
CMND: 331650479
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Hoa viên và cây cảnh
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAT-00113566 Giám sát công tác xây dựng công trình HTKT (công viên cây xanh) III 07/01/2026
149 Họ tên: Nguyễn Hồng Vũ
Ngày sinh: 08/08/1992
CMND: 352106799
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ rau hoa quả và cảnh quan
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAT-00113565 Giám sát công tác xây dựng công trình HTKT (công viên cây xanh) III 07/01/2026
150 Họ tên: Bùi Minh Lắm
Ngày sinh: 22/03/1992
CMND: 371478591
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ rau hoa quả và cảnh quan
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAT-00113564 Giám sát công tác xây dựng công trình HTKT (công viên cây xanh) III 07/01/2026
151 Họ tên: Lê Nguyễn Hải Bằng
Ngày sinh: 07/12/1992
CMND: 331657388
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ rau hoa quả và cảnh quan
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAT-00113563 Giám sát công tác xây dựng công trình HTKT (công viên cây xanh) III 07/01/2026
152 Họ tên: Nguyễn Vũ Lâm
Ngày sinh: 25/02/1982
CMND: 285778481
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cảnh quan và kỹ thuật hoa viên
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAT-00113562 Giám sát công tác xây dựng công trình HTKT (công viên cây xanh) III 07/01/2026
153 Họ tên: Đào Hải Nam
Ngày sinh: 17/08/1979
CMND: 362450523
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAT-00113561 Định giá xây dựng. III 07/01/2026
154 Họ tên: Nguyễn Văn Đỉnh
Ngày sinh: 15/07/1986
CMND: 331492783
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAT-00113560 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng. II 07/01/2026
155 Họ tên: Lý Trung Nhân
Ngày sinh: 23/01/1985
Thẻ căn cước: 092085003601
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAT-00113559 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng. III 07/01/2026
156 Họ tên: Lương Văn Thắng
Ngày sinh: 01/01/1995
CMND: 363790001
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAT-00113558 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng. III 07/01/2026
157 Họ tên: Dương Duy Phương
Ngày sinh: 19/11/1993
CMND: 331669838
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAT-00113557 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng. III 07/01/2026
158 Họ tên: Nguyễn Quốc Huy
Ngày sinh: 06/08/1983
CMND: 372076083
Trình độ chuyên môn: kỹ sư xây dựng DD&CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
KIG-00113556 Giám sát công trình Dân dụng và Công nghiệp III 31/12/2025
159 Họ tên: Nguyễn Thành Hiệp
Ngày sinh: 23/12/1976
CMND: 370826192
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
KIG-00113555 Thiết kế Quy hoạch xây dựng II 31/12/2025
160 Họ tên: Nguyễn Quốc Cường
Ngày sinh: 13/10/1982
CMND: 023590431
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (hệ thống điện)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
KIG-00113554 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình III 31/12/2025
KIG-00113554 Định giá xây dựng III 31/12/2025
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn