Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
141 Họ tên: Nguyễn Văn Sơn
Ngày sinh: 13/05/1990
CMND: 241166214
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00105307 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 12/10/2025
142 Họ tên: Nguyễn Văn Nhân
Ngày sinh: 14/08/1970
CMND: 112368810
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng ngầm và mỏ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00105306 Định giá xây dựng II 12/10/2025
143 Họ tên: Trần Ngọc Thành
Ngày sinh: 05/06/1964
CMND: 024557308
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi chuyên ngành thủy điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00105305 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 12/10/2025
144 Họ tên: Bùi Văn Quý
Ngày sinh: 02/06/1985
CMND: 225708125
Trình độ chuyên môn: Trung cấp trắc địa
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00105304 Khảo sát địa hình III 12/10/2025
145 Họ tên: Trương Ngọc Kha
Ngày sinh: 20/06/1990
CMND: 215245975
Trình độ chuyên môn: Trung cấp trắc địa-địa hình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00105303 Khảo sát địa hình III 12/10/2025
146 Họ tên: Đào Văn Bông
Ngày sinh: 01/04/1990
CMND: 225970584
Trình độ chuyên môn: Trung cấp trắc địa-địa hình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00105302 Khảo sát địa hình III 12/10/2025
147 Họ tên: Lê Thừa Quốc Bảo
Ngày sinh: 23/11/1994
CMND: 191808426
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật điện, điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00105301 Thiết kế cơ - điện công trình III 12/10/2025
HTV-00105301 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III 12/10/2025
148 Họ tên: Trần Văn Tuệ
Ngày sinh: 04/01/1994
CMND: 191831328
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật điện, điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00105300 Thiết kế cơ - điện công trình III 12/10/2025
HTV-00105300 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III 12/10/2025
149 Họ tên: Nguyễn Trần Tiến
Ngày sinh: 10/10/1994
CMND: 191831043
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật điện, điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00105299 Thiết kế cơ - điện công trình III 12/10/2025
HTV-00105299 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III 12/10/2025
150 Họ tên: Tô Hoàng Duy
Ngày sinh: 22/09/1992
CMND: 225519953
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện, điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00105298 Thiết kế cơ - điện công trình II 12/10/2025
HTV-00105298 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III 12/10/2025
151 Họ tên: Trần Quang Nhật
Ngày sinh: 07/10/1994
CMND: 192018097
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật điện, điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00105297 Thiết kế cơ - điện công trình III 12/10/2025
HTV-00105297 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III 12/10/2025
152 Họ tên: Phạm Tuấn Kiệt
Ngày sinh: 25/02/1990
CMND: 212249564
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00105296 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 12/10/2025
153 Họ tên: Đặng Xuân Hòa
Ngày sinh: 10/11/1983
CMND: 272970370
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00105295 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 12/10/2025
154 Họ tên: Phạm Văn Tịnh
Ngày sinh: 26/11/1984
Thẻ căn cước: 044084001015
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00105294 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 12/10/2025
155 Họ tên: Đặng Như Quỳnh
Ngày sinh: 20/10/1983
Thẻ căn cước: 042083000702
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00105293 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp II 12/10/2025
156 Họ tên: Giang Thành Trung
Ngày sinh: 22/09/1994
CMND: 225572491
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00105292 Định giá xây dựng III 12/10/2025
HTV-00105292 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 12/10/2025
157 Họ tên: Phạm Ngọc Hưng
Ngày sinh: 06/06/1993
CMND: 215267729
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00105291 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 12/10/2025
158 Họ tên: Trịnh Hoài Ân
Ngày sinh: 19/10/1980
CMND: 221058892
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư Quy hoạch Đô thị
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00105290 Thiết kế quy hoạch xây dựng II 12/10/2025
159 Họ tên: Nguyễn Đăng Duy
Ngày sinh: 20/10/1991
CMND: 212700374
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00105289 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp II 12/10/2025
160 Họ tên: Trần Khoa Sỹ
Ngày sinh: 05/05/1990
CMND: 215492637
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00105288 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 12/10/2025
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn