Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
161 Họ tên: Nguyễn Vũ Lâm
Ngày sinh: 25/02/1982
CMND: 285778481
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cảnh quan và kỹ thuật hoa viên
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAT-00113562 Giám sát công tác xây dựng công trình HTKT (công viên cây xanh) III 07/01/2026
162 Họ tên: Đào Hải Nam
Ngày sinh: 17/08/1979
CMND: 362450523
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAT-00113561 Định giá xây dựng. III 07/01/2026
163 Họ tên: Nguyễn Văn Đỉnh
Ngày sinh: 15/07/1986
CMND: 331492783
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAT-00113560 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng. II 07/01/2026
164 Họ tên: Lý Trung Nhân
Ngày sinh: 23/01/1985
Thẻ căn cước: 092085003601
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAT-00113559 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng. III 07/01/2026
165 Họ tên: Lương Văn Thắng
Ngày sinh: 01/01/1995
CMND: 363790001
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAT-00113558 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng. III 07/01/2026
166 Họ tên: Dương Duy Phương
Ngày sinh: 19/11/1993
CMND: 331669838
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAT-00113557 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng. III 07/01/2026
167 Họ tên: Nguyễn Quốc Huy
Ngày sinh: 06/08/1983
CMND: 372076083
Trình độ chuyên môn: kỹ sư xây dựng DD&CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
KIG-00113556 Giám sát công trình Dân dụng và Công nghiệp III 31/12/2025
168 Họ tên: Nguyễn Thành Hiệp
Ngày sinh: 23/12/1976
CMND: 370826192
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
KIG-00113555 Thiết kế Quy hoạch xây dựng II 31/12/2025
169 Họ tên: Nguyễn Quốc Cường
Ngày sinh: 13/10/1982
CMND: 023590431
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (hệ thống điện)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
KIG-00113554 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình III 31/12/2025
KIG-00113554 Định giá xây dựng III 31/12/2025
170 Họ tên: Lưu Văn Xuyên
Ngày sinh: 01/01/1982
CMND: 370970857
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
KIG-00113553 Thiết kế Cơ - Điện công trình III 31/12/2025
KIG-00113553 Quản lý dự án III 31/12/2025
171 Họ tên: Đặng Thị Thanh Hải
Ngày sinh: 05/03/1985
CMND: 371003782
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện - Điện tử (Hệ thống điện)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
KIG-00113552 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III 31/12/2025
KIG-00113552 Quản lý dự án III 31/12/2025
172 Họ tên: Đổng Lưu Nghiêm
Ngày sinh: 07/10/1975
CMND: 371778640
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện - Điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
KIG-00113551 Thiết kế Cơ - Điện công trình III 31/12/2025
KIG-00113551 Quản lý dự án III 31/12/2025
173 Họ tên: Nguyễn Thế Vinh
Ngày sinh: 08/10/1989
CMND: 040370098
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DIB-00113531 Thiết kế kết cấu công trình DD&CN III 08/01/2026
DIB-00113531 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng III 08/01/2026
174 Họ tên: Đỗ Ngọc Tú
Ngày sinh: 26/05/1984
CMND: 040285216
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quy hoạch vùng và đô thị
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DIB-00113530 Thiết kế quy hoạch xây dựng II 08/01/2026
175 Họ tên: Lò Văn Bến
Ngày sinh: 20/10/1989
CMND: 040344865
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DIB-00113529 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông III 08/01/2026
176 Họ tên: Đỗ Duy Tuân
Ngày sinh: 12/09/1984
CMND: 040297436
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng đường bộ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DIB-00113528 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông III 08/01/2026
177 Họ tên: Nguyễn Trọng Khoa
Ngày sinh: 29/05/1973
CMND: 095060741
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DIB-00113527 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông III 08/01/2026
178 Họ tên: Nguyễn Hoàng Tín
Ngày sinh: 11/03/1985
CMND: 212219054
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện - điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNG-00113526 Thiết kế đường dây và Trạm biến áp đến 35 kV III 07/01/2026
QNG-00113526 Giám sát đường dây và Trạm biến áp đến 35 kV III 07/01/2026
179 Họ tên: Võ Văn Hùng
Ngày sinh: 09/04/1983
CMND: 212176941
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNG-00113525 Giám sát xây dựng công trình dân dụng III 07/01/2026
QNG-00113525 Giám sát xây dựng công tình HTKT cấp, thoát nước III 07/01/2026
180 Họ tên: Trần Văn Mẹo
Ngày sinh: 07/02/1976
CMND: 212190303
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNG-00113524 Quản lý dự án công trình NN&PTNT (Thủy lợi) III 07/01/2026
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn