Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
161 Họ tên: Hồ Duy Trinh
Ngày sinh: 20/02/1989
CMND: 215136259
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng (Kỹ thuật trắc địa và bản đồ)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00098207 Khảo sát địa hình công trình III 04/08/2025
162 Họ tên: Lê Chí Tình
Ngày sinh: 02/07/1993
CMND: 341675381
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00098206 Thiết kế xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ) II 04/08/2025
HCM-00098206 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ) III 04/08/2025
163 Họ tên: Lại Văn Hùng
Ngày sinh: 17/08/1978
CMND: 024573545
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Cầu đường (Xây dựng Cầu - Đường)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00098205 Thiết kế xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ) II 04/08/2025
HCM-00098205 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ); hạ tầng kỹ thuật (cấp - thoát nước; chiếu sáng công cộng; cây xanh; thông tin, truyền thông) II 04/08/2025
164 Họ tên: Phan Hồng Việt
Ngày sinh: 06/12/1975
CMND: 024715094
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00098204 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp II 04/08/2025
HCM-00098204 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp II 04/08/2025
165 Họ tên: Phan Văn Bình
Ngày sinh: 01/07/1989
CMND: 205366857
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm kỹ thuật điện - điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00098203 Thiết kế cơ - điện công trình dân dụng - công nghiệp II 04/08/2025
166 Họ tên: Nguyễn Tuấn Quang
Ngày sinh: 09/11/1992
Hộ chiếu: C2464660
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00098202 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật (cấp - thoát nước, cây xanh, chiếu sáng công cộng; thông tin, truyền thông) III 04/08/2025
HCM-00098202 Định giá xây dựng III 04/08/2025
167 Họ tên: Võ Hùng Sơn
Ngày sinh: 28/01/1985
CMND: 197152110
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cầu đường (Kỹ thuật XD Công trình)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00098201 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật (cấp - thoát nước, cây xanh, chiếu sáng công cộng; thông tin, truyền thông) III 04/08/2025
HCM-00098201 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (đường thủy nội địa) III 04/08/2025
168 Họ tên: Nguyễn Hữu Thời
Ngày sinh: 18/08/1992
CMND: 215221645
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00098200 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật (cấp - thoát nước) III 04/08/2025
169 Họ tên: Đặng Đức Dinh
Ngày sinh: 22/07/1972
CMND: 022921751
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng (Kỹ thuật công trình)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00098199 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng II 04/08/2025
HCM-00098199 Giám sát công tác xây dựng công trình công nghiệp III 04/08/2025
170 Họ tên: Nguyễn Quang Nam
Ngày sinh: 23/08/1977
CMND: 211582542
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện - Điện tử (Điện năng)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00098198 Thiết kế cơ - điện công trình dân dụng - công nghiệp II 04/08/2025
171 Họ tên: Phạm Tín Phước
Ngày sinh: 19/05/1993
CMND: 215306404
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00098197 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 04/08/2025
172 Họ tên: Nguyễn Hoài Vũ
Ngày sinh: 27/06/1987
CMND: 221159500
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00098196 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 04/08/2025
173 Họ tên: Võ Xuân Diệp
Ngày sinh: 18/09/1984
CMND: 211816245
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng (Xây dựng Dân dụng & công nghiệp)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00098195 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp II 04/08/2025
174 Họ tên: Phan Văn Thế
Ngày sinh: 16/08/1993
CMND: 164495934
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00098194 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ) III 04/08/2025
175 Họ tên: Ngô Vũ Xuyên
Ngày sinh: 19/05/1992
CMND: 381541070
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00098193 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ) III 04/08/2025
176 Họ tên: Nguyễn Văn Me
Ngày sinh: 14/02/1986
CMND: 381963122
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00098192 Định giá xây dựng III 04/08/2025
177 Họ tên: Trương Dực Đức
Ngày sinh: 19/05/1984
CMND: 194190996
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Cầu - đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00098191 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ) III 04/08/2025
178 Họ tên: Trần Đình Hiền
Ngày sinh: 20/01/1974
CMND: 181969471
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy lợi (Công trình Thủy lợi)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00098190 Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi) III 04/08/2025
179 Họ tên: Lê Văn Hùng
Ngày sinh: 20/02/1975
CMND: 182024132
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công trình Thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00098189 Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi) III 04/08/2025
180 Họ tên: Nguyễn Thế Anh
Ngày sinh: 05/12/1987
CMND: 131456710
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00098188 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng III 04/08/2025
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn