Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
161 Họ tên: Trần Thiên Bảo
Ngày sinh: 03/10/1994
CMND: 301506934
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00105287 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 12/10/2025
HTV-00105287 Khảo sát địa hình III 12/10/2025
162 Họ tên: Đinh Thanh
Ngày sinh: 17/12/1959
CMND: 200022518
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00105286 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 12/10/2025
163 Họ tên: Nguyễn Văn Nga
Ngày sinh: 03/09/1978
CMND: 205865354
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư đô thị - ngành Cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00105285 Định giá xây dựng II 12/10/2025
164 Họ tên: Trần Ngọc Anh
Ngày sinh: 04/04/1974
CMND: 271298964
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện, Điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00105284 Định giá xây dựng II 12/10/2025
165 Họ tên: Đỗ Ngọc Hà
Ngày sinh: 10/03/1991
CMND: 205508408
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng ngành công nghệ kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00105283 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 12/10/2025
166 Họ tên: Mai Phước Tuấn
Ngày sinh: 13/10/1985
CMND: 201491308
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ thông tin
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00105282 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 12/10/2025
167 Họ tên: Nguyễn Văn Vinh
Ngày sinh: 06/12/1990
CMND: 201593415
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư ngành kỹ thuật xây dựng công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00105281 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 12/10/2025
168 Họ tên: Nguyễn Công Thắng
Ngày sinh: 02/10/1981
CMND: 201464095
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00105280 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 12/10/2025
169 Họ tên: Nguyễn Tuấn Tài
Ngày sinh: 07/10/1994
CMND: 201686112
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00105279 Định giá xây dựng III 12/10/2025
HTV-00105279 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 12/10/2025
170 Họ tên: Nguyễn Công Tình
Ngày sinh: 02/07/1993
CMND: 183797901
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00105278 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 12/10/2025
171 Họ tên: Trịnh Trần Dũng
Ngày sinh: 26/04/1988
Thẻ căn cước: 092088005099
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00105277 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp II 12/10/2025
172 Họ tên: Nguyễn Tiến Sĩ
Ngày sinh: 26/01/1992
CMND: 273533167
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00105276 Định giá xây dựng III 12/10/2025
173 Họ tên: Nguyễn Quốc Dũng
Ngày sinh: 27/05/1979
Thẻ căn cước: 079079003953
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng – ngành xây dựng dân dụng & công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00105275 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 12/10/2025
174 Họ tên: Bùi Đức Chu
Ngày sinh: 20/04/1986
CMND: 212633897
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00105274 Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn II 12/10/2025
HTV-00105274 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 12/10/2025
175 Họ tên: Nguyễn Văn Lương
Ngày sinh: 28/07/1985
Thẻ căn cước: 038085008637
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Đường bộ - ngành Xây dựng Cầu – Đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00105273 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II 12/10/2025
176 Họ tên: Trần Văn Độ
Ngày sinh: 24/09/1961
CMND: 010523769
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư đô thị - ngành Giao thông san nền
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00105272 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 12/10/2025
177 Họ tên: Trịnh Công Tân
Ngày sinh: 28/01/1992
Thẻ căn cước: 034092009432
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật điện, điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00105271 Thiết kế cơ - điện công trình II 12/10/2025
178 Họ tên: Trần Thanh Dương
Ngày sinh: 01/03/1993
CMND: 163260739
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật điện, điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00105270 Thiết kế cơ - điện công trình II 12/10/2025
179 Họ tên: Nguyễn Thị Ái Vân
Ngày sinh: 28/09/1988
Thẻ căn cước: 034188003555
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật nhiệt
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00105269 Thiết kế cơ - điện công trình II 12/10/2025
180 Họ tên: Nguyễn Đức Huynh
Ngày sinh: 02/07/1984
CMND: 013584689
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng – ngành Hệ thống kỹ thuật trong công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00105268 Thiết kế cơ - điện công trình II 12/10/2025
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn