Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách tổ chức đã được kiểm duyệt
Tên tổ chức: Công ty TNHH Đầu tư Công nghệ Thiên Hoàng
Tên viết tắt:
Mã chứng chỉ năng lực HĐXD: 00043659
Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Quyết Tiến, xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình  |  Tỉnh: Quảng Bình
Địa chỉ văn phòng đại diện, văn phòng chi nhánh:
Người đại diện theo pháp luật: Trần Sơn Ca  |  Chức vụ: Chủ tịch Công ty kiêm Giám đốc
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101058611
Ngày cấp: 01/01/0001 | Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình
Lĩnh vực hoạt động:
STT Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
1 QUB-00043659 Khảo sát xây dựng Địa chất III 29/07/2030
2 QUB-00043659 Khảo sát xây dựng Địa hình III 29/07/2030
3 QUB-00043659 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 29/07/2030
4 QUB-00043659 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Giao thông III 29/07/2030
5 QUB-00043659 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT III 29/07/2030
6 QUB-00043659 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 29/07/2030
7 QUB-00043659 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 29/07/2030
8 QUB-00043659 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông III 29/07/2030
9 QUB-00043659 Giám sát thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT III 29/07/2030
10 QUB-00043659 Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 29/07/2030
11 QUB-00043659 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 29/07/2030
12 QUB-00043659 Thi công xây dựng công trình Giao thông III 29/07/2030
13 QUB-00043659 Thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT III 29/07/2030
14 QUB-00043659 Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 29/07/2030
15 QUB-00043659 Quản lý dự án đầu tư xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng III 29/07/2030
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn