Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách tổ chức đã được kiểm duyệt
Tên tổ chức: Công ty TNHH ADB Bình Phước
Tên viết tắt:
Mã chứng chỉ năng lực HĐXD: 00047030
Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 4, khu phố Phú Cường, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước  |  Tỉnh: Bình Phước
Địa chỉ văn phòng đại diện, văn phòng chi nhánh:
Người đại diện theo pháp luật: Trương Viết Hóa  |  Chức vụ: Giám đốc
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3801101301
Ngày cấp: 05/06/2015 | Cơ quan cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước
Lĩnh vực hoạt động:
STT Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
1 BIP-00047030 Khảo sát xây dựng Địa hình III 16/10/2030
2 BIP-00047030 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Giao thông
Cầu, đường bộ
III 16/10/2030
3 BIP-00047030 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật
Cấp, thoát nước
III 16/10/2030
4 BIP-00047030 Quản lý dự án đầu tư xây dựng III 16/10/2030
5 BIP-00047030 Thi công xây dựng công trình Giao thông
Cầu, đường bộ
III 16/10/2030
6 BIP-00047030 Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật
Cấp, thoát nước
III 16/10/2030
7 BIP-00047030 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông
Cầu, đường bộ
III 16/10/2030
8 BIP-00047030 Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật
Cấp, thoát nước và công viên, cây xanh
III 16/10/2030
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn