Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách tổ chức đã được kiểm duyệt
STT Thông tin tổ chức Thông tin chứng chỉ
121 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THIÊN THAI
Người đại diện: ĐÀO TRỌNG TỈNH
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 2300362780
Địa chỉ: Số nhà 76 Khu 5, Thị Trấn Phố Mới, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
Mã chứng chỉ: 00046991
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
BAN-00046991 Thi công xây dựng công trình Dân dụng, Công nghiệp, Giao thông, Hạ tầng kỹ thuật, Nông nghiệp và phát triển nông thôn III 14/10/2030
122 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP ĐỒNG LỢI
Người đại diện: NGUYỄN ĐÌNH KHÁNH
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 2300980018
Địa chỉ: Thôn Trác Bút (NR ông Nguyễn Văn Tường, Thị Trấn Chờ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
Mã chứng chỉ: 00046990
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
BAN-00046990 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng, Hạ tầng kỹ thuật, Nông nghiệp và phát triển nông thôn III 14/10/2030
BAN-00046990 Thi công xây dựng công trình Dân dụng, Giao thông, Hạ tầng kỹ thuật, Nông nghiệp và phát triển nông thôn III 14/10/2030
123 Tên tổ chức: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG LTK SÔNG CẦU
Người đại diện: NGUYỄN THỊ HUYỀN
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 2301075066
Địa chỉ: Thôn Vọng Nguyệt, Xã Tam Giang, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
Mã chứng chỉ: 00046989
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
BAN-00046989 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng, Hạ tầng kỹ thuật III 14/10/2030
BAN-00046989 Thi công xây dựng công trình Dân dụng, Công nghiệp, Giao thông, Hạ tầng kỹ thuật, Nông nghiệp và phát triển nông thôn III 14/10/2030
124 Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VIỆT HƯNG 268
Người đại diện: PHẠM TIẾN BIÊN
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 2301137410
Địa chỉ: Khu Chợ đầu mối Lim, Thị Trấn Lim, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
Mã chứng chỉ: 00046988
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
BAN-00046988 Khảo sát xây dựng Địa hình công trình III 14/10/2030
BAN-00046988 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng, Công nghiệp, Giao thông, Hạ tầng kỹ thuật, Nông nghiệp và phát triển nông thôn III 14/10/2030
BAN-00046988 Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 14/10/2030
125 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ANH NAM
Người đại diện: NGUYỄN ĐẮC NAM
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 2300786821
Địa chỉ: Thôn My Xuyên, Xã Mỹ Hương, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
Mã chứng chỉ: 00046987
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
BAN-00046987 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng, Giao thông, Hạ tầng kỹ thuật III 14/10/2030
BAN-00046987 Thi công xây dựng công trình Dân dụng, Công nghiệp, Giao thông, Hạ tầng kỹ thuật, Nông nghiệp và phát triển nông thôn III 14/10/2030
126 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THUẬN THÀNH
Người đại diện: TẠ VĂN TRƯỜNG
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 2301018727
Địa chỉ: Thôn Ngọc Nội, Xã Trạm Lộ, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
Mã chứng chỉ: 00046986
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
BAN-00046986 Thi công xây dựng công trình Dân dụng, Công nghiệp, Giao thông, Hạ tầng kỹ thuật, Nông nghiệp và phát triển nông thôn III 14/10/2030
127 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐT XÂY DỰNG TRƯỜNG PHÁT
Người đại diện: NGUYỄN TIẾN VINH
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 2300856973
Địa chỉ: Thôn Đông, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
Mã chứng chỉ: 00046985
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
BAN-00046985 Thi công xây dựng công trình Dân dụng, Công nghiệp, Giao thông, Hạ tầng kỹ thuật, Nông nghiệp và phát triển nông thôn III 14/10/2030
128 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ CƠ KHÍ THỊNH HÀO
Người đại diện: TRẦN VĂN HÀO
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 2300848059
Địa chỉ: Phố Mới, Xã Tương Giang, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
Mã chứng chỉ: 00046983
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
BAN-00046983 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng, Giao thông III 14/10/2030
BAN-00046983 Thi công xây dựng công trình Dân dụng, Giao thông, Hạ tầng kỹ thuật, Nông nghiệp và phát triển nông thôn III 14/10/2030
129 Tên tổ chức: CÔNG TY PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG TIÊN DU - (TNHH)
Người đại diện: NGUYỄN THÌ TÂN
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 2300223882
Địa chỉ: Phố Lim, Thị Trấn Lim, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
Mã chứng chỉ: 00046982
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
BAN-00046982 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng, Giao thông, Hạ tầng kỹ thuật III 14/10/2030
BAN-00046982 Thi công xây dựng công trình Dân dụng, Công nghiệp, Giao thông, Hạ tầng kỹ thuật, Nông nghiệp và phát triển nông thôn III 14/10/2030
130 Tên tổ chức: HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ TỔNG HỢP THÀNH ĐẠT
Người đại diện: NGUYỄN TIẾN MẠNH
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 210807000013
Địa chỉ: Tại nhà riêng ông Nguyễn Tiến Mạnh, Thôn Tiêu Xá, Xã Giang Sơn, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
Mã chứng chỉ: 00046981
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
BAN-00046981 Thi công xây dựng công trình Dân dụng, Công nghiệp, Giao thông, Hạ tầng kỹ thuật, Nông nghiệp và phát triển nông thôn III 14/10/2030
131 Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THUẬN THÀNH
Người đại diện: VŨ MẠNH TUẤN
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 2300307123
Địa chỉ: Đông Côi, Thị Trấn Hồ, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
Mã chứng chỉ: 00046980
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
BAN-00046980 Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước) III 14/10/2030
132 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH TRƯỜNG TIẾN
Người đại diện: BÙI XUÂN TRƯỜNG
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 2300226851
Địa chỉ: Thôn Cường Tráng, Xã An Thịnh, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
Mã chứng chỉ: 00046979
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
BAN-00046979 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng, Giao thông, Hạ tầng kỹ thuật, Nông nghiệp và phát triển nông thôn III 14/10/2030
BAN-00046979 Thi công xây dựng công trình Dân dụng, Giao thông, Hạ tầng kỹ thuật, Nông nghiệp và phát triển nông thôn III 14/10/2030
133 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THUẬN THÀNH
Người đại diện: NGUYỄN VĂN TIẾN
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 2301147793
Địa chỉ: Thôn Thanh Tương, Xã Thanh Khương, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
Mã chứng chỉ: 00046978
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
BAN-00046978 Khảo sát xây dựng Địa hình, Địa chất công trình III 14/10/2030
BAN-00046978 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng, Công nghiệp, Giao thông, Hạ tầng kỹ thuật III 14/10/2030
134 Tên tổ chức: Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Lắp đặt thiết bị an toàn 114
Người đại diện: LÊ HỮU HOÀNG
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 1602023158
Địa chỉ: Số 54B2 Lý Bôn, Khóm Bình Khánh 7, Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang, Việt Nam
Mã chứng chỉ: 00046977
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
ANG-00046977 Thi công xây dựng công trình Dân dụng - Công nghiệp III 14/10/2030
ANG-00046977 Thi công xây dựng công trình Giao thông III 14/10/2030
ANG-00046977 Thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn III 14/10/2030
135 Tên tổ chức: Công ty TNHH TECHNYGROUP HOLDINGS (VN)
Người đại diện: NGUYỄN XUÂN THỊNH
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 0316181296
Địa chỉ: 71 Bùi Tá Hán, Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mã chứng chỉ: 00046976
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
ANG-00046976 Thi công xây dựng công trình Dân dụng - Công nghiệp II 13/10/2030
ANG-00046976 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng III 13/10/2030
ANG-00046976 Quản lý dự án đầu tư xây dựng Dân dụng III 13/10/2030
136 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT-THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ SA PAI
Người đại diện: Ngô Thị Song Anh
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 0303009386
Địa chỉ: Lô B1-1, Khu A3, đường D9, Khu công nghiệp Rạch Bắp, Xã An Tây, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương
Mã chứng chỉ: 00046973
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
HCM-00046973 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế xây dựng (điện - cơ điện) công trình
Dân dụng
III 19/10/2030
HCM-00046973 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế xây dựng (điện - cơ điện) công trình
Công nghiệp
III 19/10/2030
HCM-00046973 Thi công xây dựng công trình Dân dụng III 19/10/2030
137 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH TM-DV-XD PHÁT THÀNH ĐẠT
Người đại diện: Nguyễn Thị Kim Lệ
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 0314865780
Địa chỉ: Số 96/8A Đường Số 9, Khu phố 1, phường Linh Tây, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Mã chứng chỉ: 00046972
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
HCM-00046972 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế; thẩm tra thiết kế xây dựng (kiến trúc; kết cấu; cơ - điện; cấp - thoát nước) công trình
Dân dụng
III 19/10/2030
HCM-00046972 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế; thẩm tra thiết kế xây dựng (kiến trúc; kết cấu; cơ - điện; cấp - thoát nước) công trình
Công nghiệp
III 19/10/2030
HCM-00046972 Thi công xây dựng công trình Dân dụng III 19/10/2030
138 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LÊ PHƯƠNG
Người đại diện: Lê Văn Phương
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 0314198833
Địa chỉ: Số 480/89/4D Bình Quới, Phường 28, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Mã chứng chỉ: 00046971
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
HCM-00046971 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế; thẩm tra thiết kế xây dựng (kiến trúc; kết cấu; điện - cơ điện; cấp - thoát nước) công trình
Dân dụng
III 19/10/2030
HCM-00046971 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế; thẩm tra thiết kế xây dựng (kiến trúc; kết cấu; điện - cơ điện; cấp - thoát nước) công trình
Công nghiệp
III 19/10/2030
HCM-00046971 Thi công xây dựng công trình Dân dụng III 19/10/2030
139 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XÂY DỰNG AN THỊNH
Người đại diện: Nguyễn Xuân Nam
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3702556675
Địa chỉ: Số 293/61 Khu phố 6, phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
Mã chứng chỉ: 00046970
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
HCM-00046970 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng (kiến trúc; kết cấu; cơ - điện; cấp - thoát nước) công trình
Dân dụng
III 19/10/2030
HCM-00046970 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng (kiến trúc; kết cấu; cơ - điện; cấp - thoát nước) công trình
Công nghiệp
III 19/10/2030
HCM-00046970 Thi công xây dựng công trình Dân dụng III 19/10/2030
140 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ - XÂY DỰNG ĐỒNG PHÁT
Người đại diện: Lê Trọng Nghĩa
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3901291945
Địa chỉ: Số 73, Nguyễn Văn Rốp, Khu phố 1, Phường 4, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh
Mã chứng chỉ: 00046969
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
HCM-00046969 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng (kiến trúc; kết cấu; điện - cơ điện; cấp - thoát nước) công trình
Dân dụng
III 19/10/2030
HCM-00046969 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng (kiến trúc; kết cấu; điện - cơ điện; cấp - thoát nước) công trình
Công nghiệp
III 19/10/2030
HCM-00046969 Thi công xây dựng công trình Dân dụng III 19/10/2030
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn