Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
21301 Họ tên: Nguyễn Thế Khanh
Ngày sinh: 15/07/1988
CMND: 031448483
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Cầu Đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00099341 Quản lý dự án II 05/08/2025
HAD-00099341 Quản lý dự án II 26/11/2025
21302 Họ tên: Lê Anh Cẩn
Ngày sinh: 02/03/1979
CMND: 013529762
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng-ngành XD Cầu Đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00099340 Quản lý dự án II 05/08/2025
21303 Họ tên: Vũ Quang Thắng
Ngày sinh: 02/11/1995
CMND: 142750762
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00099339 Giám sát xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 05/08/2025
21304 Họ tên: Phạm Đình Cương
Ngày sinh: 22/10/1991
CMND: 125403323
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00099338 Giám sát xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 05/08/2025
21305 Họ tên: Nguyễn Đăng Thuần
Ngày sinh: 13/10/1975
CMND: 168488114
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Cầu Đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00099337 1. Thiết kế xây dựng công trình giao thông II 05/08/2025
HAD-00099337 2. Giám sát xây dựng công trình giao thông II 05/08/2025
21306 Họ tên: Lưu Hải Dương
Ngày sinh: 21/05/1978
CMND: 168488499
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Địa chính
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00099336 Khảo sát địa hình II 05/08/2025
21307 Họ tên: Hoàng Trường Giang
Ngày sinh: 31/05/1987
Thẻ căn cước: 022087003492
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật cơ khí
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00099335 Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình II 05/08/2025
21308 Họ tên: Đinh Xuân Quyết
Ngày sinh: 15/01/1981
CMND: 168021870
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00099334 1.Giám sát xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 05/08/2025
HAD-00099334 2. Giám sát xây dựng công trình giao thông II 05/08/2025
21309 Họ tên: Bùi Văn Quyền
Ngày sinh: 05/08/1986
CMND: 131587541
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Tự động hóa thiết kế cầu đường-ngành XD Cầu Đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00099333 1. Giám sát xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 05/08/2025
HAD-00099333 2. Giám sát xây dựng công trình giao thông II 05/08/2025
21310 Họ tên: Nguyễn Văn Hoàn
Ngày sinh: 19/01/1984
CMND: 162413699
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00099332 Giám sát xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 05/08/2025
21311 Họ tên: Nguyễn Hữu Tuấn
Ngày sinh: 21/09/1983
CMND: 186043295
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Dân dụng Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00099331 Giám sát xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 05/08/2025
21312 Họ tên: Bùi Việt Thắng
Ngày sinh: 20/02/1974
CMND: 031995181
Trình độ chuyên môn: Trung cấp xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00099330 Giám sát xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 05/08/2025
HAD-00099330 Giám sát xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 26/11/2025
21313 Họ tên: Nguyễn Văn Hưởng
Ngày sinh: 13/03/1986
Thẻ căn cước: 001086007966
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư-ngành Kiến trúc công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00099329 1. Thiết kế Kiến trúc công trình II 05/08/2025
HAD-00099329 2. Thiết kế Quy hoạch xây dựng II 05/08/2025
21314 Họ tên: Phạm Văn Khoa
Ngày sinh: 07/10/1991
Thẻ căn cước: 001091023638
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00099328 Giám sát công trình HTKT (Cấp-thoát nước) II 05/08/2025
21315 Họ tên: Nguyễn Hữu Luân
Ngày sinh: 23/11/1984
Thẻ căn cước: 030084005916
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ tự động
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00099327 Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình II 05/08/2025
21316 Họ tên: Vũ Văn Hưng
Ngày sinh: 19/05/1987
CMND: 145196876
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Cầu Đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00099326 Giám sát xây dựng công trình giao thông II 05/08/2025
21317 Họ tên: Nguyễn Kim Truyền
Ngày sinh: 03/06/1987
CMND: 125195487
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00099325 Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình III 05/08/2025
21318 Họ tên: Phạm Quang Công
Ngày sinh: 13/07/1978
Thẻ căn cước: 037078000109
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00099324 Giám sát xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 05/08/2025
21319 Họ tên: Mai Xuân Hợp
Ngày sinh: 13/02/1986
Thẻ căn cước: 037086000665
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00099323 Giám sát xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 05/08/2025
21320 Họ tên: Nguyễn Viết Hòa
Ngày sinh: 26/05/1976
CMND: 145883125
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00099322 1. Giám sát xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 05/08/2025
HAD-00099322 2. Giám sát xây dựng công trình giao thông II 05/08/2025
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn