Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
21321 Họ tên: Vũ Văn Nam
Ngày sinh: 10/04/1977
Thẻ căn cước: 030077007622
Trình độ chuyên môn: 35
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00098624 Khảo sát Địa hình II 28/07/2025
21322 Họ tên: Nguyễn Đào Ngọc Sơn
Ngày sinh: 19/08/1955
CMND: 220720328
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi-ngành thủy công
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00098623 Thiết kế công trình NN&PTNT II 28/07/2025
21323 Họ tên: Nguyễn Xuân Hưng
Ngày sinh: 22/01/1985
CMND: 225287018
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00098622 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 28/07/2025
21324 Họ tên: Hoàng Ngọc Trung
Ngày sinh: 16/11/1983
CMND: 186043255
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng- công nghệ vật liệu xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00098621 Định giá xây dựng II 28/07/2025
THX-00098621 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 28/07/2025
21325 Họ tên: Trần Văn Nho
Ngày sinh: 15/10/1985
CMND: 301146386
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Cầu - Đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00098620 Giám sát Công trình Giao thông II 28/07/2025
21326 Họ tên: Phạm Huỳnh Công Ninh
Ngày sinh: 01/01/1989
CMND: 301285856
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Cầu - Đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00098619 Giám sát Công trình Giao thông II 28/07/2025
21327 Họ tên: Nguyễn Trường Sơn
Ngày sinh: 29/03/1988
CMND: 301245458
Trình độ chuyên môn: KS cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00098618 Giám sát Công trình Giao thông III 28/07/2025
LOA-00098618 Hạ tầng kỹ thuật II 13/01/2026
21328 Họ tên: Lê Khoa Bách
Ngày sinh: 18/09/1991
CMND: 321402917
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00098617 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 28/07/2025
21329 Họ tên: Lê Minh Hoàng
Ngày sinh: 05/02/1987
CMND: 233073131
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00098616 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 28/07/2025
21330 Họ tên: Đặng Trần Tri
Ngày sinh: 25/01/1988
CMND: 191600328
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00098615 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 28/07/2025
21331 Họ tên: Nguyễn Văn Lịch
Ngày sinh: 02/06/1973
CMND: 111349399
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00098614 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 28/07/2025
21332 Họ tên: Trần Văn Quỳnh
Ngày sinh: 06/10/1984
Thẻ căn cước: 035084002235
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00098613 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 28/07/2025
21333 Họ tên: Lương Tiến
Ngày sinh: 12/05/1980
CMND: 013663183
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00098612 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 28/07/2025
21334 Họ tên: Hồ Tiến Hòa
Ngày sinh: 18/03/1991
CMND: 225477236
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00098611 Thiết kế Công trình Giao thông II 28/07/2025
THX-00098611 Giám sát Công trình Giao thông II 28/07/2025
21335 Họ tên: Phan Thới Vũ
Ngày sinh: 07/12/1987
Thẻ căn cước: 079087001817
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00098610 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 28/07/2025
21336 Họ tên: Phan Anh Quý
Ngày sinh: 07/12/1987
CMND: 240847493
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00098609 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 28/07/2025
21337 Họ tên: Nguyễn Hoàng Dũng
Ngày sinh: 05/07/1977
Thẻ căn cước: 079077012682
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00098608 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 28/07/2025
21338 Họ tên: Văn Đình Tương
Ngày sinh: 12/01/1990
CMND: 191666199
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00098607 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 28/07/2025
21339 Họ tên: Huỳnh Văn Phụng
Ngày sinh: 06/06/1986
CMND: 240932932
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Trắc địa và bản đồ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00098606 Khảo sát Địa hình II 28/07/2025
21340 Họ tên: Lương Minh Trí
Ngày sinh: 20/11/1986
CMND: 211842572
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00098605 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 28/07/2025
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn