Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
21321 Họ tên: Phạm Thị Trúc Diệp
Ngày sinh: 29/04/1976
CMND: 025368165
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng - ngành kỹ thuật công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077442 Định giá xây dựng I 08/11/2024
21322 Họ tên: Võ Hữu Dũng
Ngày sinh: 12/02/1982
Hộ chiếu: C2057617
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện khí hóa dầu khí
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077441 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 08/11/2024
BXD-00077441 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 08/11/2024
21323 Họ tên: Nguyễn Trung Kiên
Ngày sinh: 30/03/1982
CMND: 321026520
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện khí hóa và cung cấp điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077440 Thiết kế cơ - điện công trình I 08/11/2024
BXD-00077440 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 08/11/2024
21324 Họ tên: Nguyễn Thanh Nam
Ngày sinh: 28/07/1986
CMND: 211885710
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077439 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp I 08/11/2024
21325 Họ tên: Nguyễn Quốc Hoàn
Ngày sinh: 04/12/1975
CMND: 024774947
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện - điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077438 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 08/11/2024
BXD-00077438 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 08/11/2024
21326 Họ tên: Lưu Tấn Nam
Ngày sinh: 20/12/1983
CMND: 201828722
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077437 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 08/11/2024
21327 Họ tên: Lương Phạm Vinh
Ngày sinh: 02/01/1983
Thẻ căn cước: 075083000570
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật điện - điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077436 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 08/11/2024
BXD-00077436 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 08/11/2024
21328 Họ tên: Trịnh Thanh Hội
Ngày sinh: 10/10/1970
CMND: 141593881
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện kỹ thuật
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077435 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 08/11/2024
21329 Họ tên: Lưu Thái Suốl
Ngày sinh: 01/01/1983
CMND: 334279182
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077434 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật I 08/11/2024
21330 Họ tên: Nguyễn Hữu Tăng
Ngày sinh: 02/12/1978
CMND: 024558652
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng - ngành kỹ thuật công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077433 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật I 08/11/2024
21331 Họ tên: Lâm Vĩnh Phúc
Ngày sinh: 10/12/1972
CMND: 022308040
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077432 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật I 08/11/2024
21332 Họ tên: Võ Thành Ngưng
Ngày sinh: 01/02/1973
CMND: 024318429
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí chế tạo máy
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077431 Thiết kế cơ - điện công trình I 08/11/2024
BXD-00077431 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 08/11/2024
21333 Họ tên: Nguyễn Hoàng Ân
Ngày sinh: 13/05/1973
CMND: 022860964
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí chuyên dùng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077430 Thiết kế cơ - điện công trình I 08/11/2024
BXD-00077430 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 08/11/2024
21334 Họ tên: Võ Viễn
Ngày sinh: 27/01/1986
CMND: 240931281
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077429 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 08/11/2024
21335 Họ tên: Nguyễn Ngọc Hoàng
Ngày sinh: 09/11/1982
Thẻ căn cước: 051082000208
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077428 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 08/11/2024
BXD-00077428 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 08/11/2024
21336 Họ tên: Lê Văn Thanh
Ngày sinh: 20/03/1982
CMND: 260894540
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật nhiệt
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077427 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 08/11/2024
BXD-00077427 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 08/11/2024
21337 Họ tên: Hoàng Văn Nhiệm
Ngày sinh: 25/02/1976
CMND: 191877246
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077426 Thiết kế kiến trúc công trình I 08/11/2024
BXD-00077426 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 08/11/2024
21338 Họ tên: Mai Đức Cường
Ngày sinh: 07/09/1975
Thẻ căn cước: 038075010344
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077425 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 08/11/2024
21339 Họ tên: Nguyễn Hoàng Tùng
Ngày sinh: 11/08/1975
CMND: 026016214
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077424 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 08/11/2024
21340 Họ tên: Trần Hồng Thái
Ngày sinh: 10/11/1976
CMND: 025939984
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077423 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 08/11/2024
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn