Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
21341 Họ tên: Huỳnh Thanh Nhã
Ngày sinh: 02/01/1990
Thẻ căn cước: 079090007357
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00098604 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 28/07/2025
21342 Họ tên: Đặng Nguyên Khang
Ngày sinh: 23/02/1992
CMND: 215186948
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00098603 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 28/07/2025
21343 Họ tên: Vũ Văn Định
Ngày sinh: 24/08/1981
Thẻ căn cước: 035081000430
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ điện Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00098602 Quản lý dự án II 28/07/2025
21344 Họ tên: Trần Đình Sinh
Ngày sinh: 25/10/1984
CMND: 205127757
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00098601 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 28/07/2025
21345 Họ tên: Phạm Ngọc Cảnh
Ngày sinh: 22/02/1990
Thẻ căn cước: 036090009665
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật Vật liệu Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00098600 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 28/07/2025
21346 Họ tên: Phạm Chí Công
Ngày sinh: 12/02/1970
CMND: 022090092
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Kỹ thuật công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00098599 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 28/07/2025
THX-00098599 Giám sát Công trình Giao thông II 28/07/2025
21347 Họ tên: Nguyễn Chí Ninh
Ngày sinh: 05/12/1976
Thẻ căn cước: 015076000074
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Vô tuyến điện và Thông tin liên lạc
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00098598 Thiết kế Cơ - Điện công trình công trình II 28/07/2025
THX-00098598 Định giá xây dựng II 28/07/2025
21348 Họ tên: Đoàn Hữu Toàn
Ngày sinh: 16/10/1983
CMND: 212164077
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Dân dụng Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00098597 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 28/07/2025
21349 Họ tên: Lê Trung Tín
Ngày sinh: 18/07/1990
CMND: 371380373
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật Công trình Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00098596 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 28/07/2025
21350 Họ tên: Hồ Văn Tuấn
Ngày sinh: 10/04/1984
CMND: 205196388
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện Kỹ thuật
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00098595 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình II 28/07/2025
21351 Họ tên: Lê Ngọc Quốc
Ngày sinh: 20/03/1978
CMND: 351420903
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Dân dụng Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00098594 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 28/07/2025
21352 Họ tên: Nguyễn Văn Bổn
Ngày sinh: 01/01/1972
CMND: 351068716
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện Dân dụng Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00098593 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình II 28/07/2025
21353 Họ tên: Châu Thế Thuận
Ngày sinh: 23/06/1989
CMND: 351838344
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Dân dụng Công ghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00098592 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 28/07/2025
21354 Họ tên: Nguyễn Thị Hoàng Thu
Ngày sinh: 22/10/1983
CMND: 351482356
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00098591 Định giá xây dựng III 28/07/2025
THX-00098591 Định giá xây dựng II 05/07/2026
21355 Họ tên: Nguyễn Chí Tuệ
Ngày sinh: 24/07/1991
Thẻ căn cước: 022091001869
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00098590 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 28/07/2025
THX-00098590 Giám sát Công trình Giao thông III 28/07/2025
21356 Họ tên: Trần Trung Đức
Ngày sinh: 01/03/1991
CMND: 031752318
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng Cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00098589 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 28/07/2025
THX-00098589 Giám sát Công trình Giao thông III 28/07/2025
21357 Họ tên: Trần Đại Nghĩa
Ngày sinh: 31/08/1977
CMND: 273584413
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00098588 Giám sát Công trình Giao thông II 28/07/2025
21358 Họ tên: Trần Sỹ Đông
Ngày sinh: 13/06/1980
Thẻ căn cước: 042080000222
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cấp Thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00098587 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 28/07/2025
THX-00098587 Thiết kế Cấp thoát nước II 28/07/2025
21359 Họ tên: Phan Phương Đông
Ngày sinh: 23/07/1976
CMND: 022854351
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cấp Thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00098586 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 28/07/2025
THX-00098586 Thiết kế Cấp thoát nước II 28/07/2025
21360 Họ tên: Phạm Huỳnh Quang Thuận
Ngày sinh: 16/04/1989
CMND: 271851416
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cấp Thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00098585 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 28/07/2025
THX-00098585 Thiết kế Cấp thoát nước II 28/07/2025
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn