Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
21381 Họ tên: Trần Xuân Tiên
Ngày sinh: 26/09/1976
Thẻ căn cước: 022076002298
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng và Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00098564 Quản lý dự án II 28/07/2025
THX-00098564 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 28/07/2025
21382 Họ tên: Đào Công Út Nhỏ
Ngày sinh: 14/10/1982
CMND: 371068312
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00098563 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 28/07/2025
THX-00098563 Giám sát công trình NN&PTNT II 28/07/2025
21383 Họ tên: Trần Thị Hồng
Ngày sinh: 24/12/1992
CMND: 241296968
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Cao đẳng Quản lý xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00098562 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 28/07/2025
THX-00098562 Thiết kế Kết cấu công trình DD&CN III 28/07/2025
21384 Họ tên: Nguyễn Đình Huy
Ngày sinh: 01/12/1987
CMND: 212293309
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00098561 Giám sát Công trình Giao thông II 28/07/2025
21385 Họ tên: Đinh Văn Vân
Ngày sinh: 20/08/1960
CMND: 361763555
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy lợi (ngành Thủy nông)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00098560 Giám sát công trình NN&PTNT II 28/07/2025
21386 Họ tên: Đặng Tiến Luận
Ngày sinh: 10/08/1987
CMND: 186349670
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00098559 Giám sát Công trình Giao thông III 28/07/2025
21387 Họ tên: Vũ Hùng Cường
Ngày sinh: 07/12/1991
CMND: 163162303
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00098558 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình II 28/07/2025
THX-00098558 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 05/08/2025
21388 Họ tên: Võ Huy Vinh
Ngày sinh: 20/09/1990
CMND: 341434952
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cấp thoát nước và môi trường nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00098557 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 28/07/2025
21389 Họ tên: Nguyễn Thanh Tùng
Ngày sinh: 05/05/1989
CMND: 205355652
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00098556 Giám sát Công trình Giao thông II 28/07/2025
BXD-00098556 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông I 21/10/2025
21390 Họ tên: Trương Tấn Sinh
Ngày sinh: 24/11/1987
CMND: 194360624
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00098555 Thiết kế Cơ - Điện công trình công trình III 28/07/2025
21391 Họ tên: Trịnh Minh Hùng
Ngày sinh: 26/05/1965
CMND: 220593884
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00098554 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 28/07/2025
21392 Họ tên: Trịnh Duy An
Ngày sinh: 03/04/1974
CMND: 225503984
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00098553 Thiết kế công trình NN&PTNT III 28/07/2025
21393 Họ tên: Tô Duy Xuân
Ngày sinh: 02/04/1984
CMND: 186150262
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00098552 Định giá xây dựng III 28/07/2025
THX-00098552 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II 15/09/2025
21394 Họ tên: Phan Đức Nhật
Ngày sinh: 12/11/1983
CMND: 017533131
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công trình thủy điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00098551 Quản lý dự án công trình NN&PTNT II 28/07/2025
THX-00098551 Giám sát công trình NN&PTNT II 28/07/2025
21395 Họ tên: Nguyễn Tấn Lộc
Ngày sinh: 15/12/1981
CMND: 341058872
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật Môi trường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00098550 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 28/07/2025
21396 Họ tên: Nguyễn Quốc Em
Ngày sinh: 01/01/1982
CMND: 341135866
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00098549 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 28/07/2025
21397 Họ tên: Nguyễn Quang Sự
Ngày sinh: 09/05/1982
Thẻ căn cước: 001082006573
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00098548 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 28/07/2025
KTE-00098548 Định giá xây dựng II 25/08/2025
21398 Họ tên: Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày sinh: 17/08/1981
CMND: 205063045
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00098547 Quản lý dự án II 28/07/2025
KTE-00098547 Định giá xây dựng III 02/11/2025
21399 Họ tên: Vũ Duy Vương
Ngày sinh: 07/07/1977
CMND: 025287947
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng và Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00098546 Định giá xây dựng III 28/07/2025
21400 Họ tên: Nguyễn Đức Nghi
Ngày sinh: 07/09/1987
Thẻ căn cước: 001087021816
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00098545 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 28/07/2025
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn