Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
21381 Họ tên: Trần Đức Công
Ngày sinh: 03/05/1989
Thẻ căn cước: 036******336
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ KTĐ – Chuyên ngành Hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00130767 Thiết kế cơ - điện công trình II 20/01/2027
HTV-00130767 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 04/05/2027
21382 Họ tên: Trần Đức Huấn
Ngày sinh: 20/06/1993
Thẻ căn cước: 033******564
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật Địa vật lý
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00130766 Khảo sát địa chất công trình III 20/01/2027
21383 Họ tên: Hà Văn Luật
Ngày sinh: 26/02/1991
Thẻ căn cước: 034******905
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật Địa vật lý
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00130765 Khảo sát địa chất công trình III 20/01/2027
21384 Họ tên: Vũ Hồng Phú
Ngày sinh: 22/07/1993
CMND: 163***563
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00130764 Thiết kế cơ - điện công trình II 20/01/2027
HTV-00130764 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III 04/05/2027
21385 Họ tên: Phạm Văn Dũng
Ngày sinh: 10/07/1983
CMND: 013***936
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ chế tạo máy – ngành Cơ khí
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00130763 Thiết kế cơ - điện công trình II 20/01/2027
HTV-00130763 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 04/05/2027
21386 Họ tên: Nguyễn Văn Thuận
Ngày sinh: 23/04/1983
CMND: 012***465
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư ngành Công trình thủy điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00130762 Thiết kế kết cấu công trình II 20/01/2027
HTV-00130762 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 20/01/2027
21387 Họ tên: Trần Kiên Cường
Ngày sinh: 25/10/1981
Thẻ căn cước: 035******854
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công trình thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00130761 Thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều) II 20/01/2027
21388 Họ tên: Nguyễn Văn Tuyến
Ngày sinh: 11/05/1963
Thẻ căn cước: 001******070
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông-ngành Điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00130760 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 20/01/2027
21389 Họ tên: Nguyễn Văn Hiếu
Ngày sinh: 31/08/1994
CMND: 125***593
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Quản lý xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00130759 Định giá xây dựng III 20/01/2027
21390 Họ tên: Nguyễn Đức Thịnh
Ngày sinh: 28/12/1996
Thẻ căn cước: 024******073
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dụng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00130758 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 20/01/2027
21391 Họ tên: Nguyễn Ngọc Long
Ngày sinh: 31/10/1982
Thẻ căn cước: 001******534
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Cầu Đường bộ - ngành Xây dựng Cầu Đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00130757 Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ II 20/01/2027
HTV-00130757 Thiết kế quy hoạch xây dựng III 23/08/2027
21392 Họ tên: Phạm Thị Lý
Ngày sinh: 10/02/1992
CMND: 163***774
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00130756 Thiết kế kết cấu công trình II 20/01/2027
21393 Họ tên: Lê Anh Tuấn
Ngày sinh: 01/11/1994
Thẻ căn cước: 001******167
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00130755 Thiết kế kết cấu công trình II 20/01/2027
21394 Họ tên: Nguyễn Việt Hoàng
Ngày sinh: 13/10/1993
Thẻ căn cước: 036******833
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00130754 Thiết kế kết cấu công trình II 20/01/2027
21395 Họ tên: Lê Thiện Trung
Ngày sinh: 03/05/1993
Thẻ căn cước: 001******077
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư Quy hoạch vùng và Đô thị
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00130753 Thiết kế quy hoạch xây dựng III 20/01/2027
21396 Họ tên: Lâm Vũ Hoàng
Ngày sinh: 01/12/1991
Thẻ căn cước: 037******990
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00130752 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp, Giao thông (đường bộ), Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Hạ tầng kỹ thuật III 14/01/2027
NIB-00130752 Định giá xây dựng III 14/01/2027
21397 Họ tên: Lâm Văn Việt
Ngày sinh: 20/07/1959
Thẻ căn cước: 037******107
Trình độ chuyên môn: Kỹ Sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00130751 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (Dân dụng, Công nghiệp, Giao thông, Nông nghiệp và ptnt, Hạ tầng kỹ thuật) II 14/01/2027
NIB-00130751 Thiết kế kết cấu công trình (Dân dụng và Công nghiệp) II 14/01/2027
21398 Họ tên: Hoàng Trọng Tuấn
Ngày sinh: 03/11/1971
Thẻ căn cước: 034******672
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy nông cải tạo đất
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00130750 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (Nông nghiệp và ptnt) III 14/01/2027
21399 Họ tên: Phạm Văn Cường
Ngày sinh: 18/11/1988
Thẻ căn cước: 034******025
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00130749 Định giá xây dựng III 14/01/2027
NIB-00130749 Thiết kế xây dựng công trình Giao thông đường bộ III 14/01/2027
21400 Họ tên: Trịnh Lê Huy
Ngày sinh: 28/03/1983
Thẻ căn cước: 038******580
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00130748 Thiết kế cấp thoát nước công trình III 14/01/2027
NIB-00130748 Thiết kế xây dựng công trình cấp nước - thoát nước III 14/01/2027
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn