Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
21381 Họ tên: Nguyễn Ngọc Dũng
Ngày sinh: 05/03/1958
Thẻ căn cước: 046058000022
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052351 Thiết kế kiến trúc công trình I 15/03/2024
21382 Họ tên: Nguyễn Trần Hà Vũ
Ngày sinh: 15/03/1981
CMND: 280736576
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052350 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 15/03/2024
21383 Họ tên: Tạ Thanh Tâm
Ngày sinh: 24/09/1980
CMND: 023435827
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052349 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp I 15/03/2024
21384 Họ tên: Trần Phụng Tiên Phuông
Ngày sinh: 30/05/1971
CMND: 022418514
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052348 Thiết kế kiến trúc công trình I 15/03/2024
21385 Họ tên: Võ Thanh Tùng
Ngày sinh: 04/10/1975
CMND: 022982740
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052347 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 15/03/2024
21386 Họ tên: Cao Xuân Hùng
Ngày sinh: 02/09/1985
CMND: 285113243
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052346 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông I 15/03/2024
21387 Họ tên: Huỳnh Trí Quang
Ngày sinh: 06/05/1979
CMND: 273022844
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện khí hoá mỏ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052345 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 15/03/2024
HCM-00052345 Thiết kế điện công trình dân dụng - công nghiệp II 11/10/2024
21388 Họ tên: Nguyễn Đức Bích
Ngày sinh: 17/05/1956
CMND: 023140719
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052344 Thiết kế kiến trúc công trình I 15/03/2024
21389 Họ tên: Phan Minh Tuấn
Ngày sinh: 06/10/1982
Thẻ căn cước: 092082000602
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052343 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 15/03/2024
21390 Họ tên: Trần Duy Khánh
Ngày sinh: 31/08/1985
CMND: 250607690
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư địa kỹ thuật
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052342 Khảo sát địa chất công trình I 15/03/2024
21391 Họ tên: Lê Minh Đăng
Ngày sinh: 08/05/1980
CMND: 025206987
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052341 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 15/03/2024
BXD-00052341 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp I 15/03/2024
21392 Họ tên: Nguyễn Thị Bích Thơ
Ngày sinh: 06/02/1987
CMND: 290833253
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052340 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 15/03/2024
21393 Họ tên: Trần Minh Đức
Ngày sinh: 12/11/1982
CMND: 225598257
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052339 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 15/03/2024
BXD-00052339 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp I 15/03/2024
21394 Họ tên: Trương Thành Trường
Ngày sinh: 05/12/1987
Thẻ căn cước: 091087000162
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAT-00052338 Định giá xây dựng III 21/08/2024
BXD-00052338 Thiết kế cơ - điện công trình I 15/03/2024
21395 Họ tên: Đỗ Thanh Tuấn
Ngày sinh: 16/07/1974
CMND: 024355186
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052337 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp I 28/05/2024
BXD-00052337 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 27/08/2024
21396 Họ tên: Văn Tấn Thông
Ngày sinh: 01/07/1986
CMND: 221149540
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052336 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp I 15/03/2024
21397 Họ tên: Ngô Văn Dậu
Ngày sinh: 03/04/1981
CMND: 025400211
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052335 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 29/07/2024
BXD-00052335 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 29/07/2024
21398 Họ tên: Vương Ngọc Nam
Ngày sinh: 23/03/1980
CMND: 023470179
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052334 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp I 15/03/2024
21399 Họ tên: Tăng Xuân Trường
Ngày sinh: 30/07/1977
CMND: 024541216
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052333 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp I 15/03/2024
21400 Họ tên: Trương Quang Việt
Ngày sinh: 19/12/1981
CMND: 230570564
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052332 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp I 15/03/2024
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn