Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
21381 Họ tên: Nguyễn Đức Mạnh
Ngày sinh: 01/01/1986
CMND: 142150517
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077381 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 08/11/2024
21382 Họ tên: Nguyễn Anh Tuấn
Ngày sinh: 25/05/1984
Thẻ căn cước: 038084017100
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077380 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 08/11/2024
21383 Họ tên: Nguyễn Phong Vinh
Ngày sinh: 18/05/1967
CMND: 024888180
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thiết bị điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077379 Thiết kế cơ - điện công trình I 08/11/2024
BXD-00077379 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 08/11/2024
21384 Họ tên: Đinh Văn Chính
Ngày sinh: 11/08/1979
CMND: 025780698
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077378 Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn I 08/11/2024
21385 Họ tên: Phạm Văn Vinh
Ngày sinh: 07/07/1977
CMND: 025198236
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện, điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077377 Thiết kế cơ - điện công trình I 08/11/2024
21386 Họ tên: Nguyễn Xuân Cường
Ngày sinh: 16/01/1985
CMND: 012603135
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077376 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 08/11/2024
21387 Họ tên: Nguyễn Viết Dũng
Ngày sinh: 20/06/1980
CMND: 273548562
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077375 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 08/11/2024
BXD-00077375 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông I 08/11/2024
21388 Họ tên: Nguyễn Tố An
Ngày sinh: 20/02/1986
CMND: 023966319
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077374 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp I 08/11/2024
21389 Họ tên: Ngô Bá Thiện
Ngày sinh: 15/05/1982
CMND: 273638137
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng công trình thủy
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077373 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 08/11/2024
BXD-00077373 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông I 08/11/2024
21390 Họ tên: Mai Xuân Thủ
Ngày sinh: 25/10/1958
CMND: 020163911
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077372 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 08/11/2024
21391 Họ tên: Huỳnh Công Thành
Ngày sinh: 23/08/1989
CMND: 212735963
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077371 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 08/11/2024
21392 Họ tên: Nguyễn Thanh Giang
Ngày sinh: 26/04/1981
Thẻ căn cước: 042081000091
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077370 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 08/11/2024
21393 Họ tên: Nguyễn Thanh Nhàn
Ngày sinh: 15/09/1986
CMND: 365976793
Trình độ chuyên môn: Trường ĐH Cần Thơ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077369 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 08/11/2024
BXD-00077369 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 08/11/2024
21394 Họ tên: Trần Đỗ Triệu Duy
Ngày sinh: 30/10/1974
CMND: 025373326
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư - ngành kiến trúc
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077368 Thiết kế kiến trúc công trình I 08/11/2024
21395 Họ tên: Phạm Phú Thạnh
Ngày sinh: 16/06/1983
CMND: 301798470
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077367 Thiết kế cơ - điện công trình I 08/11/2024
21396 Họ tên: Bùi Minh Ái
Ngày sinh: 14/04/1979
CMND: 023246814
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện - điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077366 Thiết kế cơ - điện công trình I 08/11/2024
21397 Họ tên: Võ Quang Hùng
Ngày sinh: 16/08/1978
CMND: 025456334
Trình độ chuyên môn: ThS, Kỹ sư kỹ thuật công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077365 Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật I 08/11/2024
BXD-00077365 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 08/11/2024
21398 Họ tên: Nguyễn Huy Thắng
Ngày sinh: 20/06/1972
CMND: 025998393
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Đường bộ (Xây dựng Cầu Đường)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077364 Thiết kế xây dựng công trình giao thông I 08/11/2024
BXD-00077364 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông I 08/11/2024
21399 Họ tên: Trương Thanh Hải
Ngày sinh: 25/01/1970
CMND: 024838498
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077363 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 08/11/2024
21400 Họ tên: Lê Hồng Công
Ngày sinh: 03/11/1977
CMND: 023035373
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077362 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 08/11/2024
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn