Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
21401 Họ tên: Bùi Văn Tùng
Ngày sinh: 07/05/1994
Thẻ căn cước: 037******607
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00130747 Thiết kế xây dựng công trình Thủy lợi, đê điều III 14/01/2027
NIB-00130747 Giám sát công tác xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn III 14/01/2027
21402 Họ tên: Vũ Đức Hương
Ngày sinh: 03/08/1975
Thẻ căn cước: 037******554
Trình độ chuyên môn: Kỹ Sư Cầu Đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00130746 Thiết kế xây dựng công trình Giao thông đường bộ III 14/01/2027
NIB-00130746 Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông (đường bộ) III 14/01/2027
21403 Họ tên: Phạm Văn Cường
Ngày sinh: 01/01/1995
Thẻ căn cước: 037******182
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00130745 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp, Giao thông (đường bộ), Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Hạ tầng kỹ thuật III 14/01/2027
NIB-00130745 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (Dân dụng, Công nghiệp, Giao thông, Nông nghiệp và ptnt, Hạ tầng kỹ thuật) III 14/01/2027
21404 Họ tên: Đinh Xuân Thành
Ngày sinh: 01/05/1990
Thẻ căn cước: 037******366
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư địa chất công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00130744 Khảo sát địa hình III 14/01/2027
NIB-00130744 Khảo sát địa chất công trình III 14/01/2027
21405 Họ tên: Nguyễn Khắc Đăng
Ngày sinh: 01/06/1983
Thẻ căn cước: 036******398
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00130743 Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông (đường bộ) III 14/01/2027
21406 Họ tên: Đỗ Nguyễn Hải Đăng
Ngày sinh: 31/01/1995
Thẻ căn cước: 036******974
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00130742 Giám sát công tác xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn III 14/01/2027
21407 Họ tên: Đinh Hồng Năm
Ngày sinh: 06/02/1982
Thẻ căn cước: 037******272
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00130741 Giám sát công tác lắt đặt thiết bị vào công trình (điện) III 14/01/2027
21408 Họ tên: Bùi Xuân Dũng
Ngày sinh: 07/07/1982
Thẻ căn cước: 037******514
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00130740 Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông (đường bộ) III 14/01/2027
21409 Họ tên: Phan Trung Tấn
Ngày sinh: 17/11/1984
CMND: 230***520
Trình độ chuyên môn: Trung cấp XD DD&CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
KOT-00130739 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng III 13/01/2027
KOT-00130739 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng III 13/01/2027
21410 Họ tên: Lê Hồng Tân
Ngày sinh: 06/10/1991
CMND: 233***688
Trình độ chuyên môn: KS quản lý xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
KOT-00130738 Định giá xây dựng III 13/01/2027
KOT-00130738 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình: Dân dụng; giao thông; hạ tầng kỹ thuật III 19/06/2027
21411 Họ tên: Kiều Văn Hà
Ngày sinh: 20/08/1965
CMND: 233***926
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư XD cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
KOT-00130737 Thiết kế xây dựng công trrình giao thông (cầu) II 13/01/2027
KOT-00130737 Thiết kế xây dựng công trrình giao thông (đường bộ) II 13/01/2027
21412 Họ tên: Võ Duy Tân
Ngày sinh: 20/01/1981
CMND: 233***024
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư ngành xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
KOT-00130736 Khảo sát địa hình công trình giao thông III 13/01/2027
KOT-00130736 Thiết kế xây dựng công trrình giao thông (đường bộ) III 13/01/2027
21413 Họ tên: Võ Kế Trình
Ngày sinh: 20/01/1980
CMND: 211***170
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
KOT-00130735 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ) II 13/01/2027
KOT-00130735 Thiết kế xây dựng công trình giao thông (cầu) II 13/01/2027
21414 Họ tên: Nguyễn Văn Xuân
Ngày sinh: 07/10/1989
CMND: 233***779
Trình độ chuyên môn: KS cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
KOT-00130734 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (đường bộ) III 13/01/2027
KOT-00130734 Định giá xây dựng III 13/01/2027
21415 Họ tên: Trần Thị Cúc
Ngày sinh: 26/03/1991
CMND: 205***684
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư KTXD
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
KOT-00130733 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng III 13/01/2027
KOT-00130733 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng; hạ tầng kỹ thuật III 13/01/2027
21416 Họ tên: Trần Công Chuẩn
Ngày sinh: 09/12/1979
Thẻ căn cước: 033******664
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
KOT-00130732 Giám sát công tác xây dựng công trình (đường bộ) II 13/01/2027
KOT-00130732 Thiết kế xây dựng công trrình giao thông (đường bộ) II 13/01/2027
21417 Họ tên: Trần Duy Tuân
Ngày sinh: 29/11/1995
CMND: 233***148
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư KTXDCT giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
KOT-00130731 Thiết kế xây dựng công trrình giao thông (đường bộ) III 13/01/2027
KOT-00130731 Giám sát công tác xây dựng công trình (đường bộ) III 13/01/2027
21418 Họ tên: Nguyễn Đình Khiêm
Ngày sinh: 20/07/1973
CMND: 233***657
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư đô thị cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
KOT-00130730 Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước) II 13/01/2027
KOT-00130730 Giám sát công tác xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước) II 13/01/2027
21419 Họ tên: Hoàng Thanh Thủy
Ngày sinh: 03/01/1965
CMND: 201***252
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
KOT-00130729 Giám sát công tác xây dựng công giao thông (cầu, đường bộ) II 13/01/2027
KOT-00130729 Thiết kế xây dựng công trình giao thông (cầu) II 13/01/2027
21420 Họ tên: Phạm Anh Đào
Ngày sinh: 26/08/1967
Thẻ căn cước: 040******267
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng.
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
KOT-00130728 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng II 13/01/2027
KOT-00130728 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng II 13/01/2027
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn