Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
21401 Họ tên: Nguyễn Công Thịnh
Ngày sinh: 20/02/1978
CMND: 220971642
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Cầu đường bộ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00098544 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 28/07/2025
21402 Họ tên: Nguyễn Chí Thành
Ngày sinh: 19/08/1978
CMND: 260920854
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng và Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00098543 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 28/07/2025
21403 Họ tên: Mai Quốc Kiên
Ngày sinh: 12/09/1989
CMND: 225388698
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00098542 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 28/07/2025
21404 Họ tên: Lương Hữu Vinh
Ngày sinh: 26/10/1977
CMND: 212334847
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00098541 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình II 28/07/2025
21405 Họ tên: Lê Yên Sơn
Ngày sinh: 05/01/1980
CMND: 017406903
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng cầu đường bộ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00098540 Giám sát Công trình Giao thông II 28/07/2025
21406 Họ tên: Lê Trung Vịnh
Ngày sinh: 11/02/1993
CMND: 201626200
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật Công trình Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00098539 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 28/07/2025
21407 Họ tên: Lê Minh Hải
Ngày sinh: 27/04/1987
CMND: 186293540
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00098538 Định giá xây dựng II 28/07/2025
THX-00098538 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II 15/09/2025
21408 Họ tên: Lê Hữu Tùng Hưng
Ngày sinh: 28/03/1990
CMND: 186783507
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh Tế Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00098537 Định giá xây dựng III 28/07/2025
21409 Họ tên: Lê Hồng Thái
Ngày sinh: 27/09/1983
CMND: 183305768
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00098536 Quản lý dự án II 28/07/2025
21410 Họ tên: Huỳnh Tấn Vĩ
Ngày sinh: 05/07/1980
Thẻ căn cước: 051080000109
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Thủy lợi - Thủy điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00098535 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 28/07/2025
21411 Họ tên: Huỳnh Kim Hoàng
Ngày sinh: 10/09/1969
CMND: 025672645
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật Điện - Điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00098534 Quản lý dự án II 28/07/2025
21412 Họ tên: Trần Tấn Hưng
Ngày sinh: 14/01/1979
CMND: 201762842
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00098533 Giám sát Công trình Giao thông II 28/07/2025
BXD-00098533 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông I 21/10/2025
21413 Họ tên: Hà Văn Minh
Ngày sinh: 10/10/1983
CMND: 240796167
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00098532 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 28/07/2025
21414 Họ tên: Đỗ Mạnh Chiến
Ngày sinh: 19/12/1981
CMND: 271535412
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00098531 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 28/07/2025
21415 Họ tên: Trương Đình Tú
Ngày sinh: 28/03/1987
CMND: 205343403
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Cầu - Đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00098530 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông I 06/10/2025
HCM-00098530 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật (cấp nước - thoát nước) III 14/05/2026
21416 Họ tên: Võ Khắc Hoàn
Ngày sinh: 09/01/1986
Thẻ căn cước: 042086000345
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng - ngành xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00098529 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông I 06/10/2025
21417 Họ tên: Nguyễn Duy Xuyên
Ngày sinh: 09/10/1982
Thẻ căn cước: 077082001140
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện khí hóa và cung cấp điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00098528 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 06/10/2025
21418 Họ tên: Thái Phi Long
Ngày sinh: 20/10/1979
CMND: 385289255
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00098527 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 06/10/2025
21419 Họ tên: Trương Quốc Cường
Ngày sinh: 10/09/1987
CMND: 250677358
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng công trình thủy
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00098526 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 06/10/2025
KTE-00098526 Quản lý dự án II 29/03/2026
21420 Họ tên: Vi Quốc Lân
Ngày sinh: 16/03/1974
CMND: 226338932
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00098525 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 06/10/2025
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn