Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
21401 Họ tên: Nguyễn Đức Nhân
Ngày sinh: 21/12/1979
Thẻ căn cước: 052079000441
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cấp thoát nước - môi trường nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077361 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 08/11/2024
BXD-00077361 Thiết kế cấp - thoát nước công trình I 15/01/2025
21402 Họ tên: Lê Văn Hùng
Ngày sinh: 29/10/1976
Thẻ căn cước: 052076000328
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công trình thủy
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077360 Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn I 08/11/2024
CTN-00077360 Quản lý dự án II 04/12/2024
21403 Họ tên: Đỗ Thị Thanh Trúc
Ngày sinh: 18/04/1979
CMND: 023175946
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077359 Khảo sát địa hình I 08/11/2024
21404 Họ tên: Nguyễn Viết Toàn
Ngày sinh: 21/09/1983
CMND: 183205893
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ cơ khí
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077358 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 08/11/2024
21405 Họ tên: Nguyễn Thanh Toàn
Ngày sinh: 25/01/1980
CMND: 221041178
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077357 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 08/11/2024
HCM-00077357 Định giá xây dựng II 13/11/2024
21406 Họ tên: Ngô Duy Long
Ngày sinh: 15/10/1988
CMND: 264419798
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077356 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 08/11/2024
21407 Họ tên: Phan Văn Minh
Ngày sinh: 24/01/1970
CMND: 024614355
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077355 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 08/11/2024
BXD-00077355 Thiết kế cơ - điện công trình I 08/11/2024
21408 Họ tên: Nguyễn Đình Lương
Ngày sinh: 05/10/1975
CMND: 182039984
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện - điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077354 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 08/11/2024
21409 Họ tên: Lê Văn Thiên
Ngày sinh: 17/01/1975
CMND: 024907609
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện kỹ thuật
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077353 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 08/11/2024
BXD-00077353 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 15/01/2025
21410 Họ tên: Vũ Kiên Hòa Nhân
Ngày sinh: 06/06/1986
CMND: 023808135
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077352 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 08/11/2024
21411 Họ tên: Trần Quang Thanh
Ngày sinh: 19/03/1985
CMND: 240829773
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077351 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 08/11/2024
21412 Họ tên: Nguyễn Thành Trung
Ngày sinh: 18/02/1987
CMND: 212242047
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077350 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 08/11/2024
21413 Họ tên: Lạc Đức
Ngày sinh: 21/12/1982
CMND: 024675660
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077349 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 08/11/2024
21414 Họ tên: Huỳnh Phương Duy
Ngày sinh: 15/10/1986
CMND: 334449424
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077348 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 08/11/2024
21415 Họ tên: Huỳnh Mạnh Tuấn
Ngày sinh: 04/07/1979
Thẻ căn cước: 048079000038
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077347 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 08/11/2024
21416 Họ tên: Hoàng Quốc Vinh
Ngày sinh: 12/01/1986
CMND: 205308623
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077346 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 08/11/2024
21417 Họ tên: Hoàng Ngọc Hùng
Ngày sinh: 16/09/1983
CMND: 230585669
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện khí hóa và cung cấp điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077345 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 08/11/2024
HTV-00077345 Thiết kế cơ - điện công trình II 03/02/2025
21418 Họ tên: Nguyễn Vũ Hải Đăng
Ngày sinh: 28/12/1975
Thẻ căn cước: 079075002857
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện khí hóa và cung cấp điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077344 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 08/11/2024
21419 Họ tên: Nguyễn Đình Lễ
Ngày sinh: 07/07/1978
Thẻ căn cước: 064078000032
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện - ngành điện công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077343 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 08/11/2024
BXD-00077343 Thiết kế cơ - điện công trình I 08/11/2024
21420 Họ tên: Trương Thị Mỹ Hạnh
Ngày sinh: 26/10/1986
CMND: 371139412
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077342 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 08/11/2024
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn