Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
21421 Họ tên: Vũ Thị Ngát
Ngày sinh: 05/05/1972
Thẻ căn cước: 001172002598
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00097998 Định giá xây dựng II 28/07/2025
HAD-00097998 Định giá xây dựng II 26/11/2025
21422 Họ tên: Nguyễn Văn Mạnh
Ngày sinh: 25/05/1978
Thẻ căn cước: 030078006836
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng-ngành XD Cảng-Đường Thủy
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00097997 Giám sát xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 28/07/2025
21423 Họ tên: Nguyễn Thanh Liêm
Ngày sinh: 05/01/1981
CMND: 090793375
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công trình thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00097996 Giám sát xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II 28/07/2025
21424 Họ tên: Nguyễn Thanh Tùng
Ngày sinh: 07/05/1982
CMND: 151283643
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công trình thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00097995 Giám sát xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II 28/07/2025
21425 Họ tên: Trần Trung Hòa
Ngày sinh: 20/12/1983
CMND: 172174164
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công trình thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00097994 1. Giám sát xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II 28/07/2025
HAD-00097994 2. Giám sát xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 28/07/2025
21426 Họ tên: Nguyễn Hữu Luận
Ngày sinh: 15/12/1992
Thẻ căn cước: 038092016982
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00097993 Giám sát xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 28/07/2025
21427 Họ tên: Nguyễn Hoàng
Ngày sinh: 01/10/1978
CMND: 012042341
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư-ngành Kiến trúc
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00097992 1. Thiết kế Kiến trúc công trình II 28/07/2025
HAD-00097992 2. Giám sát xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 28/07/2025
21428 Họ tên: Phạm Hùng Tiến
Ngày sinh: 23/05/1985
CMND: 131221563
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công trình giao thông công chính-ngành XD Cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00097991 1. Giám sát xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 28/07/2025
HAD-00097991 2. Giám sát xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn II 28/07/2025
21429 Họ tên: Lê Duy Linh
Ngày sinh: 14/09/1977
CMND: 141820002
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Khai thác mỏ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00097990 Thiết kế xây dựng công trình công nghiệp (Khai thác mỏ) III 28/07/2025
21430 Họ tên: Nguyễn Đình Nam
Ngày sinh: 31/12/1983
CMND: 125025130
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thiết bị điện-Điện tử- ngành Điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00097989 1. Thiết kế Cơ- Điện công trình II 28/07/2025
HAD-00097989 2. Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình II 28/07/2025
21431 Họ tên: Phạm Hải Nam
Ngày sinh: 20/12/1977
CMND: 040227114
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy lợi-ngành Thủy nông cải tạo đất
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00097988 Quản lý dự án II 28/07/2025
21432 Họ tên: Phan Phương Anh
Ngày sinh: 24/07/1983
Thẻ căn cước: 040083000200
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00097987 Giám sát xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 28/07/2025
21433 Họ tên: Phạm Trung Tín
Ngày sinh: 01/06/1980
CMND: 012212969
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư-ngành Kiến trúc công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00097986 Thiết kế Kiến trúc công trình II 28/07/2025
21434 Họ tên: Nguyễn Tiến Vương
Ngày sinh: 10/11/1979
Thẻ căn cước: 036079000224
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật đo và tin học công nghiệp- ngành Điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00097985 Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình (đường dây và Trạm biến áp) II 28/07/2025
21435 Họ tên: Nguyễn Hữu Quân
Ngày sinh: 07/07/1988
CMND: 205331552
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện kỹ thuật
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00097984 Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình II 28/07/2025
QUN-00097984 Quản lý dự án II 06/05/2026
21436 Họ tên: Phạm Hồng Huy
Ngày sinh: 08/11/1991
Thẻ căn cước: 030091006491
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00097983 1. Giám sát xây dựng công trình Giao thông III 28/07/2025
HAD-00097983 2. Giám sát xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp III 28/07/2025
21437 Họ tên: Nguyễn Văn Hà
Ngày sinh: 28/12/1994
CMND: 142645773
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00097982 1. Quản lý dự án III 28/07/2025
HAD-00097982 2. Giám sát xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 28/07/2025
21438 Họ tên: Nguyễn Văn Đạt
Ngày sinh: 01/08/1991
CMND: 197235013
Trình độ chuyên môn: chính quy
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BIP-00097972 Thiết kế kết cấu xây dựng công trình DD&CN III 29/07/2025
BIP-00097972 Khảo sát xây dựng công trình III 29/07/2025
21439 Họ tên: Phan Thế Thọ
Ngày sinh: 11/12/1987
CMND: 285836203
Trình độ chuyên môn: chính quy
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BIP-00097971 Thiết kế kết cấu xây dựng công trình giao thông III 29/07/2025
BIP-00097971 Khảo sát xây dựng công trình III 29/07/2025
21440 Họ tên: Phạm Song Hào
Ngày sinh: 12/02/1989
CMND: 194341999
Trình độ chuyên môn: chính quy
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BIP-00097970 Thiết kế kết cấu xây dựng công trình giao thông III 29/07/2025
BIP-00097970 Khảo sát xây dựng công trình III 29/07/2025
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn