Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
21421 Họ tên: Cù Dương Long Hưng
Ngày sinh: 06/09/1988
CMND: 183656434
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng thủy lợi - thủy điện - cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052311 Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn I 15/03/2024
BXD-00052311 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 15/03/2024
21422 Họ tên: Đặng Thị Ý Nhi
Ngày sinh: 20/03/1973
CMND: 024078559
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052310 Thiết kế cơ - điện công trình I 28/05/2024
BXD-00052310 Định giá xây dựng I 29/07/2024
21423 Họ tên: Lê Hồng Thu Nhi
Ngày sinh: 02/01/1969
CMND: 023912942
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052309 Định giá xây dựng (phần điện) I 29/07/2024
BXD-00052309 Thiết kế cơ - điện công trình I 28/03/2024
21424 Họ tên: Đỗ Đức Toàn
Ngày sinh: 05/12/1986
Thẻ căn cước: 034086000905
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng công trình biển, dầu khí
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052308 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 15/03/2024
BXD-00052308 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp I 15/03/2024
21425 Họ tên: Nguyễn Viết Lam
Ngày sinh: 02/08/1980
CMND: 183191478
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052307 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 15/03/2024
21426 Họ tên: PHILIPPA ROEL ALEXANDER
Ngày sinh: 02/09/1981
Hộ chiếu: BD77F7C79
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ khoa học xây dựng đô thị và kiến trúc
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052306 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp I 25/04/2020
21427 Họ tên: MONTEILLER CYRIL SEBASTIEN
Ngày sinh: 26/07/1983
Hộ chiếu: 16DZ63614
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052305 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp I 20/10/2020
21428 Họ tên: JALLADE NICOLAS PIERRE
Ngày sinh: 25/06/1977
Hộ chiếu: 15FV17187
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư nghiên cứu kỹ thuật quốc tế
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052304 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp I 15/03/2024
21429 Họ tên: INIZAN STEPHANE
Ngày sinh: 01/10/1973
Hộ chiếu: 15FV23540
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật kiến trúc xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052303 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp I 14/11/2020
21430 Họ tên: HAMON TANGUY LOUIS MATTHIAS
Ngày sinh: 12/07/1985
Hộ chiếu: 13C174946
Trình độ chuyên môn: kỹ thuật viên cao cấp hệ thống xây dựng gỗ và nhà ở
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052302 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp I 28/09/2020
21431 Họ tên: D'ARCANGUES BRUNO MARIE
Ngày sinh: 30/06/1953
Hộ chiếu: 15FV01676
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật - ngành xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052301 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp I 28/09/2020
21432 Họ tên: CROS CYRILLE PIERRE MARIE
Ngày sinh: 19/10/1984
Hộ chiếu: 16FV04788
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng và đô thị học
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052300 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp I 10/07/2020
21433 Họ tên: Phan Trung Thành
Ngày sinh: 22/02/1986
CMND: 215017722
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052299 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 15/03/2024
21434 Họ tên: Bùi Ngọc Cương
Ngày sinh: 11/12/1974
CMND: 211177292
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052298 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 15/03/2024
21435 Họ tên: Nguyễn Đức Nghĩa
Ngày sinh: 29/09/1977
CMND: 025331343
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng thủy lợi, thủy điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052297 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 15/03/2024
21436 Họ tên: Dương Tuấn Lực
Ngày sinh: 06/08/1986
CMND: 230620082
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052296 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 15/03/2024
BXD-00052296 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp I 28/03/2024
21437 Họ tên: Lê Đình Phương
Ngày sinh: 04/12/1983
Thẻ căn cước: 072083004775
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052295 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 15/03/2024
21438 Họ tên: Nguyễn Minh Tuấn
Ngày sinh: 04/08/1980
CMND: 025783888
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện khí hóa và cung cấp điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052294 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp I 15/03/2024
BXD-00052294 Thiết kế cơ - điện công trình I 15/03/2024
21439 Họ tên: Lê Quang Trung
Ngày sinh: 02/12/1978
CMND: 183108699
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052293 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 15/03/2024
BXD-00052293 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp I 15/03/2024
21440 Họ tên: Đặng Văn Chính
Ngày sinh: 09/10/1986
CMND: 186269755
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052292 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 15/03/2024
BXD-00052292 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp I 15/03/2024
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn