Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
21421 Họ tên: Nguyễn Đức Huy
Ngày sinh: 01/01/1984
CMND: 025901644
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Đường ô tô và Sân bay Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng đường ôtô, đường thành phố)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073855 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ) III 17/10/2024
HCM-00073855 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ) III 17/10/2024
21422 Họ tên: Nguyễn Phước Huy
Ngày sinh: 02/07/1994
CMND: 341781753
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073854 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp III 17/10/2024
HCM-00073854 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật (cấp - thoát nước; cây xanh; chiếu sáng công cộng; thông tin, truyền thông) III 17/10/2024
21423 Họ tên: Trần Đăng Bảo
Ngày sinh: 04/08/1984
CMND: 271545628
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng (Xây dựng dân dụng và công nghiệp)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073853 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp II 17/10/2024
HCM-00073853 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp II 17/10/2024
21424 Họ tên: Nguyễn Hoàng Long
Ngày sinh: 30/09/1963
CMND: 020294246
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073852 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp II 17/10/2024
HCM-00073852 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp II 17/10/2024
21425 Họ tên: Lữ Thái Hòa
Ngày sinh: 28/11/1971
Thẻ căn cước: 024071000210
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện khí hóa và Cung cấp điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073851 Thiết kế điện - cơ điện công trình dân dụng - công nghiệp II 17/10/2024
HCM-00073851 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị điện - cơ điện công trình dân dụng - công nghiệp II 17/10/2024
21426 Họ tên: Trần Việt Thi
Ngày sinh: 22/08/1988
CMND: 351752820
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư (Kiến trúc)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073850 Thiết kế kiến trúc công trình II 17/10/2024
21427 Họ tên: Nguyễn Văn Tiến
Ngày sinh: 19/10/1989
CMND: 312608358
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ Nhiệt - Lạnh
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073849 Thiết kế cơ điện công trình dân dụng - công nghiệp II 17/10/2024
21428 Họ tên: Nguyễn Xuân Thanh
Ngày sinh: 20/08/1993
CMND: 221292351
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng (Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073848 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 17/10/2024
21429 Họ tên: Nguyễn Thị Lài
Ngày sinh: 03/12/1991
CMND: 212702516
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế xây dựng và Quản lý dự án
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073847 Định giá xây dựng III 17/10/2024
21430 Họ tên: Võ Trùng Dương
Ngày sinh: 17/10/1986
Thẻ căn cước: 054086000058
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073846 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng II 17/10/2024
21431 Họ tên: Trần Cao Trí
Ngày sinh: 02/03/1985
CMND: 273163952
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073845 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng III 17/10/2024
HCM-00073845 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng III 04/12/2024
21432 Họ tên: Phạm Thế Trung
Ngày sinh: 04/02/1969
Thẻ căn cước: 001069011402
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073844 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật (thông tin, truyền thông) III 17/10/2024
21433 Họ tên: Nguyễn Thanh Sang
Ngày sinh: 18/07/1990
CMND: 241102012
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm kỹ thuật điện - điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073843 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị cơ điện công trình dân dụng III 17/10/2024
21434 Họ tên: Nguyễn Văn Vũ An
Ngày sinh: 01/11/1973
CMND: 025128054
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073842 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp II 17/10/2024
HCM-00073842 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp II 17/10/2024
21435 Họ tên: Cao Minh Toàn
Ngày sinh: 04/01/1982
CMND: 221112345
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073841 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp II 17/10/2024
HCM-00073841 Định giá xây dựng II 17/10/2024
21436 Họ tên: Giang Thanh Đạt
Ngày sinh: 04/05/1992
CMND: 341504093
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073840 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp II 17/10/2024
HCM-00073840 Giám sát công tác xây dựng trình dân dụng - công nghiệp III 17/10/2024
21437 Họ tên: Trần Dũng Tân
Ngày sinh: 10/08/1984
CMND: 221139288
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073839 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp II 17/10/2024
HCM-00073839 Định giá xây dựng II 17/10/2024
21438 Họ tên: Châu Quang Tú
Ngày sinh: 26/07/1980
CMND: 212101840
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073838 Định giá xây dựng III 17/10/2024
HCM-00073838 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp III 17/10/2024
21439 Họ tên: Nguyễn Tiểu Bình
Ngày sinh: 15/03/1994
CMND: 312222748
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073837 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị cơ điện công trình dân dụng - công nghiệp III 17/10/2024
21440 Họ tên: Nguyễn Trọng Tín
Ngày sinh: 26/05/1984
CMND: 221125285
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng cầu đường)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073836 Khảo sát địa hình công trình dân dụng - công nghiệp và giao thông (đường bộ) II 17/10/2024
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn