Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
21421 Họ tên: Nguyễn Lữ Minh Loan
Ngày sinh: 13/12/1982
CMND: 023605197
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư - ngành Kiến trúc
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00033914 Thiết kế Kiến trúc công trình I 28/08/2023
21422 Họ tên: Nguyễn Công Luân
Ngày sinh: 01/06/1979
CMND: 025278936
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư - ngành Kiến trúc Công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00033913 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 08/11/2024
BXD-00033913 Thiết kế Kiến trúc công trình I 28/08/2023
21423 Họ tên: Đồng Viết Thái
Ngày sinh: 30/12/1963
CMND: 024241328
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư - ngành Kiến trúc
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00033912 Thiết kế Kiến trúc công trình I 28/08/2023
BXD-00033912 Thiết kế Quy hoạch xây dựng III 28/08/2023
21424 Họ tên: Trần Nhật Tiến
Ngày sinh: 14/07/1979
CMND: 025187509
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư - ngành Kiến trúc Công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00033911 Thiết kế Kiến trúc công trình I 28/08/2023
21425 Họ tên: Trần Anh Dũng
Ngày sinh: 28/06/1977
CMND: 023310574
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư - ngành Kiến trúc Công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00033910 Thiết kế Kiến trúc công trình I 28/08/2023
21426 Họ tên: Phạm Mạnh Phú
Ngày sinh: 25/03/1982
CMND: 025299341
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư - ngành Kiến trúc
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00033909 Thiết kế Kiến trúc công trình I 28/08/2023
21427 Họ tên: Trần Thị Minh Thành
Ngày sinh: 26/09/1975
CMND: 024948350
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư - ngành Kiến trúc
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00033908 Thiết kế Kiến trúc công trình I 28/08/2023
21428 Họ tên: Vũ Trung Diệp
Ngày sinh: 20/03/1972
CMND: 205400538
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư - ngành Kiến trúc
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00033907 Thiết kế Kiến trúc công trình I 28/08/2023
21429 Họ tên: Nguyễn Văn Thành
Ngày sinh: 10/01/1972
Thẻ căn cước: 034072003990
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Cầu Đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00033906 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông (Cầu, Đường bộ) I 28/08/2023
21430 Họ tên: Nguyễn Trường Thanh
Ngày sinh: 12/05/1977
CMND: 024326174
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng - ngành Kỹ thuật Công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00033905 Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng và Công nghiệp I 28/08/2023
21431 Họ tên: Phan Minh Chính
Ngày sinh: 14/09/1980
CMND: 245409513
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật Nhiệt, Điện lạnh
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00033904 Thiết kế Thông gió - Cấp thoát nhiệt công trình I 28/08/2023
21432 Họ tên: Võ Trúc Diệp
Ngày sinh: 15/07/1983
CMND: 023648361
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ và Quản lý Môi trường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00033903 Thiết kế Cấp - Thoát nước công trình I 28/08/2023
21433 Họ tên: Nguyễn Văn Ton
Ngày sinh: 29/08/1985
CMND: 025215703
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00033902 Định giá xây dựng I 28/08/2023
21434 Họ tên: Đặng Thị Búp
Ngày sinh: 07/12/1979
Thẻ căn cước: 087179000166
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Quản lý xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00033901 Định giá xây dựng I 28/08/2023
21435 Họ tên: Trần Quốc Việt
Ngày sinh: 25/08/1982
CMND: 023746642
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật Công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00033900 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp I 28/08/2023
21436 Họ tên: Đới Hùng Cường
Ngày sinh: 23/11/1977
CMND: 233045995
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Cầu Đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00033899 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông (Đường bộ) I 28/08/2023
BXD-00033899 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông (Cầu, Đường) I 28/08/2023
21437 Họ tên: Trần Văn Đại
Ngày sinh: 08/09/1981
CMND: 024734147
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư - ngành Kiến trúc
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00033898 Thiết kế Kiến trúc công trình I 28/08/2023
21438 Họ tên: Nguyễn Nhật Tiến
Ngày sinh: 25/08/1984
CMND: 211819052
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng - ngành xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00033897 Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng và Công nghiệp I 28/08/2023
21439 Họ tên: Tạ Việt Hùng
Ngày sinh: 19/11/1980
CMND: 026068917
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư - ngành Kiến trúc Công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00033896 Thiết kế Kiến trúc công trình I 28/08/2023
21440 Họ tên: Hoàng Đức Thiện
Ngày sinh: 20/08/1985
CMND: 023908316
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư - ngành Kiến trúc
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00033895 Thiết kế Kiến trúc công trình I 28/08/2023
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn