Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
21421 Họ tên: Trần Trung Quân
Ngày sinh: 08/02/1986
Thẻ căn cước: 077086002531
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng (Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00101798 Giám sát công tác xây dựng công trình công nghiệp II 01/09/2025
21422 Họ tên: Hoàng Trung Tín
Ngày sinh: 18/11/1994
CMND: 215262903
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00101797 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (đường bộ) III 01/09/2025
21423 Họ tên: Đoàn Thị Mỹ Thùy
Ngày sinh: 02/01/1984
Thẻ căn cước: 052184000296
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00101796 Định giá xây dựng III 01/09/2025
21424 Họ tên: Lê Văn Linh
Ngày sinh: 20/02/1986
CMND: 215023625
Trình độ chuyên môn: CĐ Xây dựng cầu đường Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng Cầu đường)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00101795 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng III 01/09/2025
HCM-00101795 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (cầu đường bộ) III 31/12/2025
21425 Họ tên: Nguyễn Duy Tân
Ngày sinh: 01/07/1980
CMND: 361735520
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công trình nông thôn
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00101794 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp II 01/09/2025
HCM-00101794 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp II 01/09/2025
21426 Họ tên: Lương Thanh Long
Ngày sinh: 01/04/1978
CMND: 025218271
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng & công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00101793 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp II 01/09/2025
HCM-00101793 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp II 01/09/2025
21427 Họ tên: Bùi Xuân Việt
Ngày sinh: 17/09/1992
CMND: 273455395
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng (Xây dựng dân dụng và công nghiệp)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00101792 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 01/09/2025
21428 Họ tên: Nguyễn Trí Minh
Ngày sinh: 18/10/1990
CMND: 225362868
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00101791 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 01/09/2025
HCM-00101791 Định giá xây dựng III 01/09/2025
21429 Họ tên: Đào Tất Thắng
Ngày sinh: 22/06/1990
Thẻ căn cước: 001090021142
Trình độ chuyên môn: CĐ Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00101790 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 01/09/2025
21430 Họ tên: Nguyễn Duy Phong
Ngày sinh: 22/09/1986
CMND: 205176332
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00101789 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 01/09/2025
21431 Họ tên: Phạm Hùng Hải
Ngày sinh: 25/07/1968
CMND: 220745826
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00101788 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 01/09/2025
HCM-00101788 Định giá xây dựng III 01/09/2025
21432 Họ tên: Bạch Ngọc Bảo Luân
Ngày sinh: 03/03/1992
Thẻ căn cước: 082092000162
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng & công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00101787 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 01/09/2025
21433 Họ tên: Trần Tài
Ngày sinh: 08/02/1990
CMND: 212745845
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00101786 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp II 01/09/2025
HCM-00101786 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 01/09/2025
21434 Họ tên: Sử Đăng Hoài
Ngày sinh: 30/08/1977
Thẻ căn cước: 056077000183
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00101785 Định giá xây dựng III 01/09/2025
HCM-00101785 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ) III 28/09/2025
21435 Họ tên: Lê Văn Hoài
Ngày sinh: 19/10/1991
CMND: 197256086
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00101784 Thiết kế xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ) II 01/09/2025
21436 Họ tên: Hường Võ Quốc Việt
Ngày sinh: 10/04/1984
Thẻ căn cước: 051084000200
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng cầu - đường bộ (Xây dựng cầu - đường)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00101783 Thiết kế xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ) II 01/09/2025
21437 Họ tên: Lê Sanh Huy
Ngày sinh: 16/04/1980
CMND: 221050511
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng-ngành XD Cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00101782 Giám sát xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 26/08/2025
21438 Họ tên: Phạm Quốc Nguyên
Ngày sinh: 02/12/1987
CMND: 240966853
Trình độ chuyên môn: Trung cấp xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00101781 1. Giám sát xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp III 26/08/2025
HAD-00101781 2. Giám sát xây dựng công trình giao thông III 26/08/2025
21439 Họ tên: Nguyễn Xuân Thọ
Ngày sinh: 26/10/1987
CMND: 244381440
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00101780 1. Giám sát xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp III 26/08/2025
HAD-00101780 2. Giám sát xây dựng công trình giao thông III 26/08/2025
21440 Họ tên: Nguyễn Văn Dương
Ngày sinh: 03/02/1959
CMND: 240282055
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường-ngành XD cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00101779 1. Giám sát xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp II 26/08/2025
HAD-00101779 2. Giám sát xây dựng công trình giao thông II 26/08/2025
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn