Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
21441 Họ tên: Nguyễn Tuấn Khôi
Ngày sinh: 17/05/1983
CMND: 233***620
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
KOT-00130707 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ) III 13/01/2027
21442 Họ tên: Đinh Tuấn Hân
Ngày sinh: 21/05/1994
Thẻ căn cước: 051******140
Trình độ chuyên môn: KS XD CT giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
KOT-00130706 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông III 13/01/2027
21443 Họ tên: Nguyễn Minh Thiên
Ngày sinh: 20/04/1985
CMND: 233***717
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
KOT-00130705 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (đường bộ) III 13/01/2027
21444 Họ tên: Hồ Đắc Lâm
Ngày sinh: 15/10/1988
CMND: 215***892
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư XD CT giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
KOT-00130704 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (đường bộ) III 13/01/2027
21445 Họ tên: Nguyễn Đình Dương
Ngày sinh: 01/03/1993
CMND: 233***267
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
KOT-00130703 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ) III 13/01/2027
KOT-00130703 Thiết kế công trình giao thông (cầu, đường bộ) III 19/06/2027
21446 Họ tên: Huỳnh Hoàng Thao
Ngày sinh: 10/02/1987
CMND: 233***343
Trình độ chuyên môn: TC DD&CN.
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
KOT-00130702 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng III 13/01/2027
KOT-00130702 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT III 05/07/2027
21447 Họ tên: Đinh Khánh Nhân
Ngày sinh: 31/08/1985
CMND: 233***331
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư DD&CN.
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
KOT-00130701 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng kỹ thuật III 13/01/2027
KOT-00130701 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT III 05/07/2027
21448 Họ tên: Đặng Ngọc Huy
Ngày sinh: 25/12/1992
Thẻ căn cước: 052******587
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư KTCTXD
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
KOT-00130700 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng III 13/01/2027
21449 Họ tên: Nguyễn Quốc Ti
Ngày sinh: 19/11/1991
Thẻ căn cước: 062******643
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư KTCTXD
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
KOT-00130699 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng III 13/01/2027
21450 Họ tên: Vũ Văn Toàn
Ngày sinh: 25/11/1985
CMND: 186***262
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
KOT-00130698 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ) II 13/01/2027
KOT-00130698 Thiết kế xây dựng công trình giao thông (đường bộ) II 13/01/2027
21451 Họ tên: Lê Trọng Khiêm
Ngày sinh: 20/08/1991
CMND: 215***119
Trình độ chuyên môn: Trung cấp XD DD&CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
KOT-00130697 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng III 13/01/2027
KOT-00130697 Định giá xây dựng III 13/01/2027
21452 Họ tên: Phan Duy Tiến
Ngày sinh: 21/01/1985
CMND: 233***702
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
KOT-00130696 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng III 13/01/2027
KOT-00130696 Định giá xây dựng III 13/01/2027
21453 Họ tên: Võ Hoàng Trung
Ngày sinh: 20/11/1981
CMND: 206***066
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
KOT-00130695 Thiết kế xây dựng công trình giao thông (cầu) III 13/01/2027
KOT-00130695 Thiết kế xây dựng công trình giao thông (đường bộ) III 13/01/2027
21454 Họ tên: Hoàng Danh Phú
Ngày sinh: 05/05/1977
Thẻ căn cước: 040******598
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ điện tử - viễn thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00130694 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III 10/01/2027
CTN-00130694 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 23/05/2027
21455 Họ tên: Nguyễn Đình Thắng
Ngày sinh: 15/12/1994
Thẻ căn cước: 048******688
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00130693 Giám sát dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 10/01/2027
21456 Họ tên: Huỳnh Ngọc Tấn
Ngày sinh: 01/10/1982
CMND: 212***455
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00130692 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 10/01/2027
21457 Họ tên: Dương Thị Thanh Bình
Ngày sinh: 25/02/1987
Thẻ căn cước: 048******324
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế xây dựng & Quản lý dự án
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00130691 Định giá xây dựng II 10/01/2027
21458 Họ tên: Nguyễn Thị Mỹ Hằng
Ngày sinh: 05/02/1986
CMND: 201***093
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế xây dựng & Quản lý dự án
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00130690 Định giá xây dựng II 10/01/2027
CTN-00130690 Quản lý dự án III 10/01/2027
21459 Họ tên: Nguyễn Kiều Hưng
Ngày sinh: 16/05/1980
Thẻ căn cước: 025******878
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư (Kiến trúc)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00130689 Giám sát dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 10/01/2027
CTN-00130689 Quản lý dự án II 10/01/2027
21460 Họ tên: Nguyễn Thị Duy Huyên
Ngày sinh: 06/01/1990
CMND: 205***271
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ và quản lý môi trường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00130688 Thiết kế cấp - thoát nước công trình III 10/01/2027
CTN-00130688 Thiết kế xây dựng công trình cấp nước - thoát nước; chất thải rắn III 10/01/2027
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn