Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
21441 Họ tên: Nguyễn Văn Chung
Ngày sinh: 21/06/1976
Hộ chiếu: 27345299
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng & Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00027663 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp I 18/06/2023
21442 Họ tên: Nguyễn Thành Quốc
Ngày sinh: 04/10/1977
CMND: 230527095
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng - ngành xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00027662 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp I 18/06/2023
BXD-00027662 Thiết kế Kết cấu công trình Dân dụng và Công nghiệp I 28/08/2023
21443 Họ tên: Nguyễn Tấn Hải
Ngày sinh: 14/06/1983
CMND: 311748114
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư - ngành Kiến trúc công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00027661 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng I 18/06/2023
BXD-00027661 Thiết kế Kiến trúc công trình I 28/08/2023
21444 Họ tên: Đào Quốc Hưởng
Ngày sinh: 12/09/1978
CMND: 024618468
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng & Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00027660 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp I 18/06/2023
21445 Họ tên: Đặng Phương Duy
Ngày sinh: 18/07/1981
CMND: 023464419
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng & Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00027659 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng I 18/06/2023
21446 Họ tên: Nguyễn Thị Xuân Trang
Ngày sinh: 28/08/1967
CMND: 021719208
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư - ngành Kiến trúc
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00027658 Thiết kế kiến trúc công trình I 28/08/2023
BXD-00027658 Thiết kế kiến trúc công trình I 18/06/2023
21447 Họ tên: Phan Huy Toàn
Ngày sinh: 23/09/1975
CMND: 024555080
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00027657 Thiết kế kết cấu công trình Dân Dụng và Công Nghiệp I 18/06/2023
21448 Họ tên: Lê Văn Minh
Ngày sinh: 11/11/1982
CMND: 205032019
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00027656 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp I 18/06/2023
BXD-00027656 Thiết kế kết cấu công trình Dân Dụng và Công Nghiệp I 18/06/2023
21449 Họ tên: Nguyễn Ngọc Vận
Ngày sinh: 07/12/1978
CMND: 025200098
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư Kiến trúc công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00027655 Thiết kế kiến trúc công trình I 18/06/2023
21450 Họ tên: Nguyễn Văn Tuấn
Ngày sinh: 11/01/1984
CMND: 311747302
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00027654 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông (cầu) I 18/06/2023
BXD-00027654 Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông (đường bộ) I 18/06/2023
21451 Họ tên: Phạm Gia Tâm
Ngày sinh: 07/06/1971
CMND: 025019666
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00027653 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông (Cầu) II 18/06/2023
BXD-00027653 Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông (đường bộ) I 18/06/2023
21452 Họ tên: Nguyễn Anh Tùng
Ngày sinh: 02/09/1978
Thẻ căn cước: 019078000201
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00027652 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông (Cầu, đường bộ) I 18/06/2023
21453 Họ tên: Trần Quang Minh
Ngày sinh: 08/11/1976
CMND: 023387205
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00027651 Thiết kế xây dựng công trình Giao thông (cầu) III 18/06/2023
BXD-00027651 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông (Cầu) I 18/06/2023
21454 Họ tên: Nguyễn Hùng Cường
Ngày sinh: 11/01/1983
CMND: 271502816
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cầu hầm
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00027650 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông (Cầu, đường bộ) I 18/06/2023
21455 Họ tên: Nguyễn Cao Cường
Ngày sinh: 17/09/1987
CMND: 162867535
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00027649 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông (Cầu, đường bộ) I 18/06/2023
21456 Họ tên: Bùi Quang Năng
Ngày sinh: 27/08/1974
CMND: 023653027
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00027648 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông (Cầu, đường bộ) I 18/06/2023
21457 Họ tên: Nguyễn Chí Thiện
Ngày sinh: 22/08/1977
Thẻ căn cước: 052077000127
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00027647 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông (Cầu, đường bộ) I 18/06/2023
21458 Họ tên: Nguyễn Thanh Phong
Ngày sinh: 26/02/1978
CMND: 025560316
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00027646 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông (Cầu, đường bộ) I 18/06/2023
21459 Họ tên: Huỳnh Qúy Nghĩa
Ngày sinh: 12/05/1980
Thẻ căn cước: 052080000112
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00027645 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông (cầu) I 18/06/2023
BXD-00027645 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông (đường bộ) I 18/06/2023
21460 Họ tên: Bùi Công Thái
Ngày sinh: 20/09/1972
CMND: 145333764
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00027644 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông (cầu, đường bộ) I 18/06/2023
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn