Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
21441 Họ tên: Đồng Văn Thắng
Ngày sinh: 23/01/1974
CMND: 331051615
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00101778 1. Thiết kế xây dựng công trình giao thông II 26/08/2025
HAD-00101778 2. Định giá xây dựng II 26/08/2025
21442 Họ tên: Lê Đình Tập
Ngày sinh: 07/12/1986
CMND: 142321681
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00101777 Giám sát xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp III 26/08/2025
21443 Họ tên: Huỳnh Tấn Sơn
Ngày sinh: 14/08/1986
Thẻ căn cước: 049086000187
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00101776 Giám sát xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp III 26/08/2025
21444 Họ tên: Vũ Long Thêm
Ngày sinh: 05/03/1992
CMND: 173644938
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Công nghệ Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00101775 Giám sát xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp III 26/08/2025
21445 Họ tên: Nguyễn Chính Minh Hoàng
Ngày sinh: 25/01/1982
CMND: 191485964
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng-ngành Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00101774 Giám sát xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp III 26/08/2025
21446 Họ tên: Phạm Huy Pháp
Ngày sinh: 14/04/1991
CMND: 205610724
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng và Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00101773 1. Giám sát xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 26/08/2025
HAD-00101773 2. Định giá xây dựng III 26/08/2025
21447 Họ tên: Đỗ Công Thanh
Ngày sinh: 01/01/1983
CMND: 211843756
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00101772 Giám sát xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (Cấp thoát nước) III 26/08/2025
21448 Họ tên: Đặng Phúc Hòa
Ngày sinh: 13/03/1963
Thẻ căn cước: 052063000150
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00101771 Giám sát xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 26/08/2025
21449 Họ tên: Nguyễn Minh Vương
Ngày sinh: 18/09/1984
CMND: 211759048
Trình độ chuyên môn: KS Xây Dựng Cầu Đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00101770 Thiết kế xây dựng công trình giao thông II 26/08/2025
THX-00101770 Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật II 28/10/2025
21450 Họ tên: Lâm Thanh Hải
Ngày sinh: 08/06/1987
CMND: 205202455
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00101769 Giám sát xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp II 26/08/2025
21451 Họ tên: Trương Ngọc Tuấn
Ngày sinh: 19/11/1975
CMND: 013241379
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng và Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00101768 1. Định giá xây dựng II 26/08/2025
HAD-00101768 2. Giám sát xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 26/08/2025
21452 Họ tên: Phạm Ngọc Minh
Ngày sinh: 11/10/1978
CMND: 012245617
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00101767 1. Định giá xây dựng III 26/08/2025
HAD-00101767 2. Giám sát xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 26/08/2025
21453 Họ tên: Nguyễn Thanh Sơn
Ngày sinh: 26/08/1980
CMND: 011975789
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Dân dụng Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00101766 1. Định giá xây dựng II 26/08/2025
HAD-00101766 2. Giám sát xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 26/08/2025
21454 Họ tên: Nguyễn Mạnh Cường
Ngày sinh: 22/01/1988
Thẻ căn cước: 038088001690
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00101765 Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình II 26/08/2025
21455 Họ tên: Nguyễn Hải Thành
Ngày sinh: 26/01/1978
CMND: 013204868
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dưng-ngành XD Cầu Đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00101764 1. Định giá xây dựng III 26/08/2025
HAD-00101764 2. Giám sát xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 26/08/2025
21456 Họ tên: Lê Huy Doan
Ngày sinh: 30/06/1972
Thẻ căn cước: 001072013043
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Dân dụng Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00101763 1. Định giá xây dựng II 26/08/2025
HAD-00101763 2. Giám sát xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 26/08/2025
21457 Họ tên: Đỗ Mạnh Tuấn
Ngày sinh: 17/02/1988
Thẻ căn cước: 035088000348
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Cầu-Đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00101762 1. Định giá xây dựng III 26/08/2025
HAD-00101762 2. Giám sát xây dựng công trình giao thông cầu, đường bộ III 26/08/2025
21458 Họ tên: Bùi Quý Kỳ
Ngày sinh: 02/07/1979
CMND: 012091833
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Dân dụng Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00101761 1. Định giá xây dựng II 26/08/2025
HAD-00101761 2. Giám sát xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 26/08/2025
21459 Họ tên: Nguyễn Anh Tuấn
Ngày sinh: 17/04/1972
CMND: 012079940
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng-ngành XD Thủy lợi, Thủy điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00101760 1. Thiết kế xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn II 26/08/2025
HAD-00101760 2. Quản lý dự án II 26/08/2025
21460 Họ tên: Võ Tá Hải Đại
Ngày sinh: 19/08/1983
CMND: 013557493
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Hệ thống điện-ngành Điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00101759 Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình II 26/08/2025
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn