Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
21441 Họ tên: Đỗ Đại Dương
Ngày sinh: 06/06/1969
CMND: 285211639
Trình độ chuyên môn: vừa làm vừa học
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BIP-00097969 Thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp III 29/07/2025
BIP-00097969 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình điện III 29/07/2025
21442 Họ tên: Trần Thanh Lâm
Ngày sinh: 20/08/1986
CMND: 285092585
Trình độ chuyên môn: vừa làm vừa học
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BIP-00097968 Thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp III 29/07/2025
BIP-00097968 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình điện III 29/07/2025
21443 Họ tên: Hoàng Hồng Thái
Ngày sinh: 08/07/1990
CMND: 285774846
Trình độ chuyên môn: Chính quy
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BIP-00097967 Thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp III 29/07/2025
BIP-00097967 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình điện III 29/07/2025
21444 Họ tên: Lê Viết Khoa
Ngày sinh: 01/06/1985
CMND: 191547053
Trình độ chuyên môn: Chính quy
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BIP-00097966 Thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp III 29/07/2025
BIP-00097966 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình điện III 29/07/2025
21445 Họ tên: Huỳnh Thị Minh Diễm
Ngày sinh: 03/04/1984
CMND: 285465260
Trình độ chuyên môn: tại chức
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BIP-00097965 Thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp III 29/07/2025
BIP-00097965 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình điện III 29/07/2025
21446 Họ tên: Đinh Tuấn Anh
Ngày sinh: 18/04/1984
CMND: 285048411
Trình độ chuyên môn: vừa làm vừa học
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BIP-00097964 Thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp III 29/07/2025
BIP-00097964 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình điện III 29/07/2025
21447 Họ tên: Nguyễn Anh Kha
Ngày sinh: 10/08/1990
CMND: 285228565
Trình độ chuyên môn: Chính quy
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BIP-00097963 Thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp III 29/07/2025
BIP-00097963 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình điện III 29/07/2025
21448 Họ tên: Nguyễn Văn Dũng
Ngày sinh: 18/11/1991
CMND: 285366535
Trình độ chuyên môn: chinh quy
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BIP-00097962 Thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp III 29/07/2025
21449 Họ tên: Từ Văn Sơn
Ngày sinh: 16/04/1972
CMND: 285174924
Trình độ chuyên môn: vừa làm vừa học
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BIP-00097961 Thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp III 29/07/2025
BIP-00097961 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình điện III 29/07/2025
21450 Họ tên: Ngô Trùng Dương
Ngày sinh: 16/12/1970
CMND: 285647808
Trình độ chuyên môn: Chính quy
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BIP-00097960 Thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp III 29/07/2025
BIP-00097960 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình điện III 29/07/2025
21451 Họ tên: Lê Phúc Thái
Ngày sinh: 20/10/1990
CMND: 285235497
Trình độ chuyên môn: vừa làm vừa học
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BIP-00097959 Thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp III 29/07/2025
BIP-00097959 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình điện III 29/07/2025
21452 Họ tên: Phan Tấn Đô
Ngày sinh: 26/10/1988
CMND: 285157410
Trình độ chuyên môn: vừa làm vừa học
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BIP-00097958 Thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp III 29/07/2025
BIP-00097958 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình điện III 29/07/2025
21453 Họ tên: Hoàng Kim Ngoãn
Ngày sinh: 02/06/1986
CMND: 197176704
Trình độ chuyên môn: Chính quy
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BIP-00097957 Thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp III 29/07/2025
BIP-00097957 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình điện III 29/07/2025
21454 Họ tên: Nguyễn Thị Hồng Ngọc
Ngày sinh: 03/05/1990
CMND: 285251643
Trình độ chuyên môn: Chính quy
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BIP-00097956 Thiết kế cơ- điện công trình III 29/07/2025
21455 Họ tên: Triệu Xuân Hải
Ngày sinh: 18/01/1992
CMND: 285299959
Trình độ chuyên môn: Chính quy
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BIP-00097955 Thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp III 29/07/2025
BIP-00097955 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình điện III 29/07/2025
21456 Họ tên: Lê Văn Vũ
Ngày sinh: 08/03/1982
CMND: 172256918
Trình độ chuyên môn: Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THH-00097954 Giám sát công trình dân dụng công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 29/07/2025
THH-00097954 Quản lý dự án (Dân dụng, hạ tầng kỹ thuật) III 04/01/2026
21457 Họ tên: Nguyễn Ngọc Nam
Ngày sinh: 18/03/1981
CMND: 171854879
Trình độ chuyên môn: xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THH-00097953 Giám sát công trình Giao thông III 29/07/2025
21458 Họ tên: Đào Mạnh Hoan
Ngày sinh: 02/01/1982
CMND: 172077677
Trình độ chuyên môn: xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THH-00097952 Giám sát công trình dân dụng hạ tầng kỹ thuật II 29/07/2025
21459 Họ tên: Chu Văn Quang
Ngày sinh: 10/09/1988
Thẻ căn cước: 038088014541
Trình độ chuyên môn: xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THH-00097951 Quản lý dự án(Dân dụng, CN, HTKT) II 29/07/2025
21460 Họ tên: Phạm Văn Thành
Ngày sinh: 21/08/1984
Thẻ căn cước: 038084018125
Trình độ chuyên môn: kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THH-00097950 Quản lý dự án (Công trình giao thông) III 29/07/2025
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn