Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
21441 Họ tên: Trần Anh Tuấn
Ngày sinh: 26/07/1982
CMND: 025764857
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073835 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp II 17/10/2024
HCM-00073835 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp II 17/10/2024
21442 Họ tên: Đặng Nguyễn Nam
Ngày sinh: 23/09/1990
CMND: 215110013
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073834 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp II 17/10/2024
HCM-00073834 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 17/10/2024
21443 Họ tên: Đỗ Huy Tân
Ngày sinh: 29/01/1974
CMND: 022695097
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng (Xây dựng)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073833 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp II 17/10/2024
HCM-00073833 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp II 17/10/2024
21444 Họ tên: Nguyễn Thanh Sơn
Ngày sinh: 27/01/1978
CMND: 320955813
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073832 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 17/10/2024
BDG-00073832 Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật II 13/07/2025
21445 Họ tên: Nguyễn Đức Thành
Ngày sinh: 07/09/1984
Thẻ căn cước: 077084000425
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073831 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị điện công trình dân dụng - công nghiệp III 17/10/2024
21446 Họ tên: Trịnh Minh Tuân
Ngày sinh: 26/07/1989
CMND: 250746912
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073830 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 17/10/2024
21447 Họ tên: Nguyễn Tiến Dương
Ngày sinh: 22/06/1987
Thẻ căn cước: 034087008363
Trình độ chuyên môn: CĐ Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073829 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 17/10/2024
21448 Họ tên: Vũ Quang Cường
Ngày sinh: 10/11/1991
CMND: 197235027
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073828 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 17/10/2024
21449 Họ tên: Nguyễn Nhật Nam
Ngày sinh: 29/06/1980
CMND: 023127160
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073827 Thiết kế xây dựng công trình giao thông (cầu đường bộ) II 17/10/2024
HCM-00073827 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (đường bộ) II 17/10/2024
21450 Họ tên: Nguyễn Chí Thành
Ngày sinh: 12/11/1983
CMND: 240775907
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Cầu - Đường bộ (Xây dựng Cầu -Đường)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073826 Thiết kế xây dựng công trình giao thông (đường bộ) II 17/10/2024
HCM-00073826 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ) II 17/10/2024
21451 Họ tên: Trịnh Nguyễn Minh Tân
Ngày sinh: 02/12/1990
CMND: 272081583
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073825 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp II 17/10/2024
HCM-00073825 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 17/10/2024
21452 Họ tên: Lê Ngọc Quỳnh
Ngày sinh: 17/11/1973
CMND: 024396978
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thuỷ lợi (Thuỷ nông)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073824 Thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi) II 17/10/2024
21453 Họ tên: Nguyễn Hoàng Nam
Ngày sinh: 26/03/1989
CMND: 365669855
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng cầu - đường)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073823 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 17/10/2024
21454 Họ tên: Phạm Quốc Tú
Ngày sinh: 01/01/1980
CMND: 211689440
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng (Xây dựng Dân dụng Công nghiệp)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073822 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp II 17/10/2024
HCM-00073822 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp II 17/10/2024
21455 Họ tên: Lê Nguyễn Thành Toàn
Ngày sinh: 01/10/1991
CMND: 331623316
Trình độ chuyên môn: CĐ Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073821 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp III 17/10/2024
HCM-00073821 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 17/10/2024
21456 Họ tên: Phạm Cao Tú
Ngày sinh: 19/10/1985
CMND: 273642224
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073820 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp II 17/10/2024
21457 Họ tên: Đoàn Mến
Ngày sinh: 01/05/1994
CMND: 371545250
Trình độ chuyên môn: CĐ Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073819 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 17/10/2024
21458 Họ tên: Nguyễn Văn Sang
Ngày sinh: 10/06/1991
CMND: 024468390
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073818 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp II 17/10/2024
21459 Họ tên: Dương Tiến Dũng
Ngày sinh: 05/05/1968
Thẻ căn cước: 038068002090
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư XD Dân dụng và Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THH-00073817 Giám sát công trình dân dụng công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 15/10/2024
21460 Họ tên: Hoàng Văn Nguyên
Ngày sinh: 05/05/1986
CMND: 172858967
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THH-00073816 Định giá xây dựng II 15/10/2024
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn