Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
21441 Họ tên: Thạch Cảnh Trí
Ngày sinh: 22/04/1977
CMND: 260890122
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052291 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 15/03/2024
21442 Họ tên: Trần Tấn Minh Hùng
Ngày sinh: 28/09/1982
CMND: 341156089
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052290 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 15/03/2024
BXD-00052290 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp I 15/03/2024
21443 Họ tên: Nguyễn Minh Hoàng
Ngày sinh: 29/12/1984
CMND: 271585181
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ nhiệt lạnh
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052289 Thiết kế cơ - điện công trình I 15/03/2024
BXD-00052289 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 15/03/2024
21444 Họ tên: Nguyễn Quang Quý
Ngày sinh: 11/02/1978
Thẻ căn cước: 079078003544
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052288 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 15/03/2024
21445 Họ tên: Phạm Đình Huy Quang
Ngày sinh: 29/08/1985
CMND: 225251798
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052287 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp I 15/03/2024
BXD-00052287 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 08/11/2024
21446 Họ tên: Dương Văn Trí
Ngày sinh: 28/04/1987
CMND: 215027375
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052286 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 15/03/2024
21447 Họ tên: Nguyễn Thị Thụy Loan
Ngày sinh: 06/01/1979
CMND: 023117997
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052285 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp I 15/03/2024
BXD-00052285 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp I 28/03/2024
21448 Họ tên: Lê Văn Hào
Ngày sinh: 01/01/1974
CMND: 025667437
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện khí hóa và cung cấp điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052284 Thiết kế cơ - điện công trình I 15/03/2024
21449 Họ tên: Nguyễn Hồng Loan
Ngày sinh: 21/10/1983
Thẻ căn cước: 079183007363
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052283 Thiết kế kiến trúc công trình I 15/03/2024
BXD-00052283 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp I 15/03/2024
21450 Họ tên: Bùi Trường Chương
Ngày sinh: 01/06/1983
CMND: 211727328
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ nhiệt, lạnh
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052282 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 15/03/2024
21451 Họ tên: Vương Thị Bích Tuyền
Ngày sinh: 29/08/1982
CMND: 025074995
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng thủy lợi, thủy điện, cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052281 Định giá xây dựng I 28/05/2024
BXD-00052281 Thiết kế cấp - thoát nước công trình I 15/03/2024
21452 Họ tên: Trần Thị Ngọc
Ngày sinh: 19/04/1984
CMND: 024838026
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật môi trường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052280 Thiết kế cấp - thoát nước công trình I 15/03/2024
21453 Họ tên: Đặng Duy Ân
Ngày sinh: 11/11/1987
Thẻ căn cước: 068087000123
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện, điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052279 Thiết kế cơ - điện công trình I 15/03/2024
BXD-00052279 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 15/03/2024
21454 Họ tên: Bùi Văn Cường
Ngày sinh: 27/02/1982
CMND: 023578200
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052278 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 15/03/2024
21455 Họ tên: Trần Văn Phường
Ngày sinh: 08/10/1978
CMND: 025531586
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052277 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 15/03/2024
21456 Họ tên: Võ Văn Hải
Ngày sinh: 08/03/1982
CMND: 211820976
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052276 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 15/03/2024
21457 Họ tên: Nguyễn Hoàng Lập
Ngày sinh: 11/07/1983
CMND: 311710578
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng thủy lợi, thủy điện, cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052275 Thiết kế cấp - thoát nước công trình I 15/03/2024
BXD-00052275 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 15/03/2024
21458 Họ tên: Nguyễn Minh Hoàng
Ngày sinh: 01/04/1979
CMND: 023430210
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052274 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 15/03/2024
BXD-00052274 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp I 15/03/2024
21459 Họ tên: Bùi Đức Sơn
Ngày sinh: 17/11/1978
CMND: 025417454
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052273 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 15/03/2024
BXD-00052273 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp I 28/03/2024
21460 Họ tên: Ái Hồ Quốc Vũ
Ngày sinh: 18/10/1986
Thẻ căn cước: 056086000102
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052272 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 15/03/2024
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn