Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
21461 Họ tên: Hồ Quang Đức
Ngày sinh: 24/03/1987
CMND: 205253155
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật xây dựng - Xây dựng Cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QUN-00127408 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 23/12/2026
QUN-00127408 Giám sát Công trình Giao thông III 23/12/2026
21462 Họ tên: Hồ Xuân Thọ
Ngày sinh: 25/12/1987
CMND: 205292169
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng CN Kỹ thuật XD CT
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QUN-00127407 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 23/12/2026
21463 Họ tên: Nguyễn Hữu Thịnh
Ngày sinh: 18/04/1995
Thẻ căn cước: 049095016473
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật cơ sở Hạ tầng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QUN-00127406 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 23/12/2026
QUN-00127406 Định giá xây dựng III 23/12/2026
21464 Họ tên: Lê Tấn Trung
Ngày sinh: 16/05/1985
CMND: 205173791
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy lợi - Thủy điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QUN-00127405 Thiết kế xây dựng công trình thủy lợi, đê điều II 23/12/2026
QUN-00127405 Giám sát công trình NN&PTNT II 23/12/2026
21465 Họ tên: Hồ Khoa Vũ
Ngày sinh: 11/11/1990
Thẻ căn cước: 049090000630
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư XD DD & CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QUN-00127404 Quản lý dự án III 23/12/2026
21466 Họ tên: Phạm Việt Tâm
Ngày sinh: 28/11/1978
CMND: 205602246
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế Xây dựng & QLDA
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QUN-00127403 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 23/12/2026
QUN-00127403 Thiết kế Kết cấu công trình III 23/12/2026
21467 Họ tên: Ngô Văn Lâm
Ngày sinh: 11/10/1984
CMND: 205090164
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư XD Cầu Đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QUN-00127402 Giám sát Công trình Giao thông III 23/12/2026
QUN-00127402 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 23/12/2026
21468 Họ tên: Trần Đồng Sĩ
Ngày sinh: 14/11/1991
Thẻ căn cước: 049091005624
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư KTXD & QLDA
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QUN-00127401 Quản lý dự án III 23/12/2026
QUN-00127401 Định giá xây dựng III 23/12/2026
21469 Họ tên: Đỗ Thanh Vinh
Ngày sinh: 20/04/1992
CMND: 205671231
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng CN Kỹ thuật XD
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QUN-00127400 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 23/12/2026
QUN-00127400 Giám sát Công trình Giao thông III 23/12/2026
21470 Họ tên: Nguyễn Đình Hậu
Ngày sinh: 05/11/1984
CMND: 205095408
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư XD Cầu Đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QUN-00127399 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 23/12/2026
21471 Họ tên: Trần Xuân Ngọc
Ngày sinh: 20/10/1977
CMND: 205159034
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư XD DD&CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QUN-00127398 Khảo sát Địa hình III 23/12/2026
QUN-00127398 Thiết kế Kết cấu công trình III 23/12/2026
21472 Họ tên: Trần Đại
Ngày sinh: 01/04/1991
CMND: 205626132
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư XD DD&CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QUN-00127397 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 23/12/2026
QUN-00127397 Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ NNPTNT (Thủy lợi) III 09/08/2027
21473 Họ tên: Nguyễn Văn Trọng
Ngày sinh: 05/01/1962
Thẻ căn cước: 049062013220
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Thiết kế - Thi công
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QUN-00127396 Giám sát Công trình Giao thông III 23/12/2026
QUN-00127396 Giám sát công trình NN&PTNT III 23/12/2026
21474 Họ tên: Vũ Danh Trí
Ngày sinh: 11/08/1988
Thẻ căn cước: 049088009530
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư XD DD&CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QUN-00127395 Giám sát Công trình Giao thông III 23/12/2026
QUN-00127395 Giám sát công trình NN&PTNT III 23/12/2026
21475 Họ tên: Trần Anh Pa
Ngày sinh: 14/06/1986
Thẻ căn cước: 049086000901
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật Công trình XD
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QUN-00127394 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 23/12/2026
21476 Họ tên: Hồ Hoàng Sơn
Ngày sinh: 01/09/1988
Thẻ căn cước: 049088000623
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư XD DD&CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QUN-00127393 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 23/12/2026
QUN-00127393 Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ NNPTNT (Thủy lợi) III 09/08/2027
21477 Họ tên: Văn Công Dũng
Ngày sinh: 01/09/1979
CMND: 205341903
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QUN-00127392 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 23/12/2026
QUN-00127392 Giám sát công trình NN&PTNT III 23/12/2026
21478 Họ tên: Võ Minh Tiến
Ngày sinh: 07/03/1983
CMND: 205055813
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Cầu Đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QUN-00127391 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 23/12/2026
21479 Họ tên: Võ Xuân Đại
Ngày sinh: 20/09/1986
CMND: 205257861
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư XD Cầu Đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QUN-00127390 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 23/12/2026
21480 Họ tên: Võ Thái Vũ
Ngày sinh: 03/10/1993
Thẻ căn cước: 049093000150
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật CT Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QUN-00127389 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 23/12/2026
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn