Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
21461 Họ tên: Nguyễn Huy Hoàng
Ngày sinh: 20/09/1992
CMND: 142624550
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00071307 1. Thiết kế kết cấu công trình dân dụng III 10/09/2024
HAD-00071307 2. Giám sát công trình dân dụng và Hạ tầng kỹ thuật III 10/09/2024
21462 Họ tên: Bùi Quang Quảng
Ngày sinh: 08/09/1985
Thẻ căn cước: 030085000875
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00071306 1. Thiết kế kết cấu công trình dân dụng-công nghiệp III 10/09/2024
HAD-00071306 2. Giám sát công trình dân dụng và Hạ tầng kỹ thuật III 10/09/2024
21463 Họ tên: Nguyễn Văn Thái
Ngày sinh: 20/11/1991
CMND: 142551814
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00071305 1. Thiết kế kết cấu công trình dân dụng-công nghiệp III 10/09/2024
HAD-00071305 2. Giám sát công trình dân dụng và Hạ tầng kỹ thuật III 10/09/2024
21464 Họ tên: Nguyễn Thành Long
Ngày sinh: 13/08/1993
CMND: 142640236
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00071304 Thiết kế công trình giao thông III 10/09/2024
21465 Họ tên: Tạ Lâm Thao
Ngày sinh: 15/03/1961
CMND: 250399020
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00071303 Giám sát công trình NN&PTNT III 10/09/2024
21466 Họ tên: Tòng Văn Thuận
Ngày sinh: 20/10/1962
CMND: 050330533
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng cầu đường bộ-ngành XD Cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00071302 Giám sát công trình NN&PTNT III 10/09/2024
21467 Họ tên: Trần Ngọc Hùng
Ngày sinh: 05/04/1987
CMND: 191649162
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00071301 Giám sát công trình dân dụng,công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 10/09/2024
21468 Họ tên: Trần Văn Quý
Ngày sinh: 25/03/1988
CMND: 194353659
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00071300 1. Giám sát công trình dân dụng, công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 10/09/2024
HAD-00071300 2. Giám sát Công trình giao thông III 10/09/2024
21469 Họ tên: Lê Như Khoa
Ngày sinh: 22/05/1980
CMND: 271552817
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00071299 Giám sát công trình dân dụng,công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 10/09/2024
21470 Họ tên: Lê Duy Phương
Ngày sinh: 24/11/1991
CMND: 250623930
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00071298 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng-công nghiệp III 10/09/2024
21471 Họ tên: Phạm Văn Đến
Ngày sinh: 06/09/1979
CMND: 025771907
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Lâm nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00071297 Định giá Xây dựng III 10/09/2024
HNT-00071297 Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (Công viên cây xanh) III 03/07/2025
21472 Họ tên: Lê Đình Long
Ngày sinh: 06/07/1991
Thẻ căn cước: 027091000114
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng`
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00071296 Giám sát công trình dân dụng,công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 10/09/2024
21473 Họ tên: Nguyễn Trọng Tấn
Ngày sinh: 09/02/1992
CMND: 017071119
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00071295 Giám sát công trình dân dụng,công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 10/09/2024
21474 Họ tên: Nguyễn Lý Huỳnh
Ngày sinh: 14/07/1990
Thẻ căn cước: 001090020379
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00071294 Giám sát công trình dân dụng,công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 10/09/2024
21475 Họ tên: Vũ Văn Định
Ngày sinh: 20/02/1987
Thẻ căn cước: 035087000723
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00071293 Giám sát công trình giao thông III 10/09/2024
21476 Họ tên: Đàm Minh Triều
Ngày sinh: 06/02/1989
CMND: 215066174
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00071292 Giám sát công trình dân dụng,công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 10/09/2024
21477 Họ tên: Ngô Thành Công
Ngày sinh: 23/03/1985
CMND: 151601507
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật bờ biển
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00071291 Thiết kế Hạ tầng kỹ thuật II 10/09/2024
21478 Họ tên: Nguyễn Đức Chiến
Ngày sinh: 31/08/1985
Thẻ căn cước: 026085002150
Trình độ chuyên môn: Trường ĐH Thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00071290 Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình III 10/09/2024
HAD-00071290 Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình II 22/06/2025
21479 Họ tên: Nguyễn Việt Liên
Ngày sinh: 05/12/1981
CMND: 131333825
Trình độ chuyên môn: Trường ĐH Mỏ-Địa chất
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00071289 Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình III 10/09/2024
HAD-00071289 Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình II 22/06/2025
21480 Họ tên: Công Đức Thắng
Ngày sinh: 31/03/1982
CMND: 012203035
Trình độ chuyên môn: Cử nhân cao đẳng (ngành Điện lạnh)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00071288 Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình III 10/09/2024
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn