Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
21461 Họ tên: Trần Tuấn An
Ngày sinh: 25/05/1980
CMND: 273473867
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng - ngành xây dựng công trình biển, dầu khí
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00098484 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 06/10/2025
21462 Họ tên: Võ Hồng Khanh
Ngày sinh: 02/02/1984
CMND: 311759193
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ nhiệt lạnh
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00098483 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 06/10/2025
21463 Họ tên: Nguyễn Tấn Lai
Ngày sinh: 24/10/1977
CMND: 025408963
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00098482 Thiết kế xây dựng công trình giao thông I 06/10/2025
21464 Họ tên: Bùi Văn Thắng
Ngày sinh: 02/02/1979
Thẻ căn cước: 040079000324
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng - ngành cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00098481 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông I 06/10/2025
BXD-00098481 Định giá xây dựng I 06/10/2025
21465 Họ tên: Lê Chí Công
Ngày sinh: 06/06/1988
CMND: 240941043
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00098480 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 06/10/2025
BXD-00098480 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 21/10/2025
21466 Họ tên: Phùng Đức Minh Tùng
Ngày sinh: 23/11/1976
CMND: 281176717
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật điện, điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00098479 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 06/10/2025
21467 Họ tên: Trần Vĩnh Thành
Ngày sinh: 02/10/1979
CMND: 194129373
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00098478 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 06/10/2025
21468 Họ tên: Đào Đại Nghĩa
Ngày sinh: 24/12/1984
Thẻ căn cước: 058084000077
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cấp thoát nước và môi trường nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00098477 Thiết kế cấp - thoát nước công trình I 06/10/2025
BXD-00098477 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 06/10/2025
21469 Họ tên: Nguyễn Chí Hải
Ngày sinh: 24/10/1983
Thẻ căn cước: 080083000513
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00098476 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 06/10/2025
21470 Họ tên: Nguyễn Tư
Ngày sinh: 20/02/1985
CMND: 191538823
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00098475 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 06/10/2025
21471 Họ tên: Lê Văn Thu
Ngày sinh: 08/02/1985
CMND: 301837887
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ nhiệt, điện lạnh
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00098474 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 06/10/2025
BXD-00098474 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 21/10/2025
21472 Họ tên: Bùi Quốc Bửu
Ngày sinh: 26/04/1975
CMND: 024990230
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00098473 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 06/10/2025
21473 Họ tên: Cao Minh Tiến
Ngày sinh: 20/10/1988
CMND: 281289747
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00098472 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 06/10/2025
21474 Họ tên: Phạm Cao Thanh Trung
Ngày sinh: 22/05/1979
CMND: 025772132
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00098471 Thiết kế xây dựng công trình giao thông I 06/10/2025
BXD-00098471 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông I 06/10/2025
21475 Họ tên: Nguyễn Phạm Toàn
Ngày sinh: 09/02/1975
Thẻ căn cước: 082075000307
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí nông nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00098470 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 06/10/2025
21476 Họ tên: Nguyễn Huy Chương
Ngày sinh: 02/04/1969
CMND: 280696983
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công trình thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00098469 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 06/10/2025
21477 Họ tên: Trần Văn Tiến
Ngày sinh: 01/02/1989
Thẻ căn cước: 037089004185
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00098468 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông I 06/10/2025
21478 Họ tên: Trần Quốc Tuấn
Ngày sinh: 26/04/1984
Thẻ căn cước: 052084000179
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00098467 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 06/10/2025
21479 Họ tên: Trần Hoàng Đạt
Ngày sinh: 06/08/1986
Thẻ căn cước: 080086000326
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00098466 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông I 06/10/2025
21480 Họ tên: Trần Ngọc Hoà
Ngày sinh: 06/04/1987
CMND: 273688752
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00098465 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 06/10/2025
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn