Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
21461 Họ tên: Phan Thành Nhân
Ngày sinh: 18/03/1979
CMND: 025204486
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00027643 Kiểm định xây dựng công trình Giao thông (đường bộ) I 18/06/2023
BXD-00027643 Kiểm định xây dựng công trình Giao thông (cầu) II 18/06/2023
21462 Họ tên: Võ Thành Tâm
Ngày sinh: 17/12/1974
CMND: 260745178
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00027642 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông (cầu) II 18/06/2023
BXD-00027642 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông (đường bộ) I 18/06/2023
21463 Họ tên: Trần Phúc Đạt
Ngày sinh: 18/09/1979
CMND: 212104730
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00027641 Thiết kế kiến trúc công trình I 18/06/2023
21464 Họ tên: Nguyễn Hữu Mạnh
Ngày sinh: 02/06/1983
CMND: 250539702
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00027640 Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng I 18/06/2023
21465 Họ tên: Huỳnh Phúc Toàn
Ngày sinh: 24/02/1974
CMND: 271048538
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00027639 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng I 18/06/2023
21466 Họ tên: Vũ Ngọc Hải
Ngày sinh: 31/07/1979
CMND: 272616951
Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00027638 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng I 18/06/2023
BXD-00027638 Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng I 18/06/2023
21467 Họ tên: Nguyễn Hồng Quảng
Ngày sinh: 01/11/1984
CMND: 024624036
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00027637 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông (cầu) III 18/06/2023
BXD-00027637 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông (đường bộ) I 18/06/2023
21468 Họ tên: Nguyễn Văn Định
Ngày sinh: 06/10/1982
CMND: 245457678
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00027636 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông (cầu) III 18/06/2023
BXD-00027636 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông (đường bộ) I 18/06/2023
21469 Họ tên: Nguyễn Hữu Tín
Ngày sinh: 19/05/1978
CMND: 271285122
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ, Kỹ sư điện khí hóa và cung cấp điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00027635 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình (hệ thống điện - cơ điện) I 18/06/2023
21470 Họ tên: Tô Tiến Dũng
Ngày sinh: 19/11/1981
CMND: 331320702
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00027634 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp II 30/07/2024
BXD-00027634 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp I 18/06/2023
21471 Họ tên: Nguyễn Hoàng Ấn
Ngày sinh: 29/05/1982
CMND: 211747383
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00027633 Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng I 18/06/2023
21472 Họ tên: Lê Văn Thọ
Ngày sinh: 13/07/1978
CMND: 271320668
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00027632 Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp nhẹ I 18/06/2023
21473 Họ tên: Lê Thị Thanh Trúc
Ngày sinh: 30/04/1983
CMND: 025815984
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00027631 Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng và công nghiệp I 18/06/2023
21474 Họ tên: Đoàn Tấn Tài
Ngày sinh: 01/12/1976
CMND: 211484877
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện khí hóa & cung cấp điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00027630 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình (hệ thống điện - cơ điện) I 18/06/2023
21475 Họ tên: Nguyễn Chí Tâm
Ngày sinh: 16/12/1978
CMND: 024015474
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện khí hóa, cung cấp điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00027629 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình (hệ thống điện - cơ điện) I 18/06/2023
BXD-00027629 Thiết kế Điện - cơ điện công trình I 18/06/2023
21476 Họ tên: Lê Phan Hoàng Long
Ngày sinh: 27/02/1978
CMND: 023098200
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00027628 Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 18/06/2023
21477 Họ tên: Hoàng Ngọc Đoái
Ngày sinh: 01/05/1973
CMND: 024812565
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00027627 Giám sát thi công xây dựng công trình công nghiệp và dân dụng I 18/06/2023
BXD-00027627 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp I 18/06/2023
21478 Họ tên: Nguyễn Hoài Lương
Ngày sinh: 08/03/1974
CMND: 311373786
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện khí hóa, cung cấp điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00027626 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình (hệ thống điện - cơ điện) I 18/06/2023
BXD-00027626 Thiết kế Điện - cơ điện công trình I 18/06/2023
21479 Họ tên: Lâm Quang Dương
Ngày sinh: 23/01/1981
Thẻ căn cước: 051081000117
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00027625 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp I 18/06/2023
BXD-00027625 Thiết kế kết cấu công trình công trình dân dụng và công nghiệp I 18/06/2023
21480 Họ tên: Phan Hoàng Khánh
Ngày sinh: 18/02/1981
CMND: 271503234
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00027624 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp I 18/06/2023
BXD-00027624 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp I 18/06/2023
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn