Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
21461 Họ tên: Trần Đại Nghĩa
Ngày sinh: 09/11/1975
CMND: 113044026
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng ngành Kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THN-00088994 Quản lý dự án đầu tư xây dựng II 26/05/2025
21462 Họ tên: Điền Văn Tiến
Ngày sinh: 25/01/1987
CMND: 164282229
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật cơ khí
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THN-00088993 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình II 26/05/2025
21463 Họ tên: Lê Thái Hòa
Ngày sinh: 21/11/1985
Thẻ căn cước: 017085000039
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng công trình ngầm và mỏ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THN-00088992 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng, Công nghiệp II 26/05/2025
THN-00088992 Quản lý dự án đầu tư xây dựng II 26/05/2025
21464 Họ tên: Trần Tiến Hữu
Ngày sinh: 25/01/1974
CMND: 192181704
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy lợi ngành Công trình Thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THN-00088991 Giám sát công tác xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II 26/05/2025
THN-00088991 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 26/05/2025
21465 Họ tên: Vũ Văn Long
Ngày sinh: 29/01/1988
CMND: 162946210
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật thủy điện và năng lượng tái tạo
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THN-00088990 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng, Công nghiệp II 26/05/2025
THN-00088990 Quản lý dự án đầu tư xây dựng II 26/05/2025
21466 Họ tên: Nguyễn Văn Minh
Ngày sinh: 23/10/1992
CMND: 031818961
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THN-00088989 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng, Công nghiệp II 26/05/2025
THN-00088989 Quản lý dự án đầu tư xây dựng II 26/05/2025
21467 Họ tên: Phạm Thanh Duy
Ngày sinh: 25/12/1988
CMND: 341471688
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAT-00088988 Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng III 22/05/2025
CAT-00088988 Định Giá Xây dựng III 27/10/2025
21468 Họ tên: Liêu Hiếu
Ngày sinh: 07/09/1988
Thẻ căn cước: 092088004124
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAT-00088987 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng III 22/05/2025
CAT-00088987 Giám sát công tác xây dựng công trình HTKT (Thoát nước) III 22/05/2025
21469 Họ tên: Nguyễn Toàn Thắng
Ngày sinh: 15/05/1975
Thẻ căn cước: 022075000746
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAT-00088986 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng II 22/05/2025
CAT-00088986 Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng II 22/05/2025
21470 Họ tên: Hứa Minh Đoàn
Ngày sinh: 25/07/1991
CMND: 312099624
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng & công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAT-00088985 Giám sát công tác xây dựng công trình HTKT (thông tin, truyền thông) III 22/05/2025
CAT-00088985 Giám sát công tác xây dựng công trình Thủy lợi III 22/05/2025
21471 Họ tên: Nguyễn Thanh Tuấn
Ngày sinh: 07/01/1980
CMND: 361819058
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng & công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAT-00088984 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình: Dân dụng, Hạ tầng kỹ thuật, Giao thông, Thủy lợi III 22/05/2025
21472 Họ tên: Trần Vũ Thanh Phong
Ngày sinh: 03/07/1992
CMND: 363673361
Trình độ chuyên môn: CĐ công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAT-00088983 Khảo sát địa hình công trình xây dựng III 22/05/2025
CAT-00088983 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, III 17/09/2025
21473 Họ tên: Nguyễn Văn Thiện
Ngày sinh: 20/11/1987
CMND: 281359390
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00088982 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 19/05/2025
BDG-00088982 Định giá xây dựng III 19/05/2025
21474 Họ tên: Hà Văn Luận
Ngày sinh: 20/06/1990
CMND: 173609071
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật tài nguyên nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00088981 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 19/05/2025
21475 Họ tên: Phạm Huy Hải
Ngày sinh: 04/08/1964
CMND: 280902898
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật Công trình Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00088980 Thiết kế xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 19/05/2025
BDG-00088980 Định giá xây dựng II 19/05/2025
21476 Họ tên: Nguyễn Thành Đoàn
Ngày sinh: 17/06/1988
CMND: 280715870
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng đường bộ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00088979 Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (tuyến cống thoát nước mưa) III 19/05/2025
BDG-00088979 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông (đường bộ) III 13/07/2025
21477 Họ tên: Nguyễn Văn Thềm
Ngày sinh: 27/10/1987
Thẻ căn cước: 044078000933
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00088978 Thiết kế xây dựng công trình Giao thông (Đường thủy) III 19/05/2025
21478 Họ tên: Trương Quang Tuyến
Ngày sinh: 01/07/1987
CMND: 271910993
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00088977 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 19/05/2025
21479 Họ tên: Đoàn Ngọc Thy Uyên
Ngày sinh: 30/04/1976
CMND: 280607185
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00088976 Thiết kế Kiến trúc công trình II 19/05/2025
BDG-00088976 Thiết kế quy hoạch xây dựng II 19/05/2025
21480 Họ tên: Nguyễn Minh Châu
Ngày sinh: 07/06/1986
CMND: 280861306
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00088975 Thiết kế Kiến trúc công trình III 19/05/2025
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn