Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
21481 Họ tên: Lê Trần Thành
Ngày sinh: 04/04/1975
CMND: 182060157
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00027623 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp I 18/06/2023
BXD-00027623 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp I 18/06/2023
21482 Họ tên: Nguyễn Văn Sơn
Ngày sinh: 21/05/1978
CMND: 023209283
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00027622 Định giá xây dựng I 18/06/2023
BXD-00027622 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp I 18/06/2023
21483 Họ tên: Bùi Hoàng Linh
Ngày sinh: 01/06/1985
Thẻ căn cước: 046085000035
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00027621 Thiết kế kiến trúc công trình I 18/06/2023
21484 Họ tên: Trần Quang Hữu
Ngày sinh: 21/10/1959
CMND: 020140686
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00027620 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp I 18/06/2023
21485 Họ tên: Đỗ Hữu Thắng
Ngày sinh: 21/07/1971
CMND: 024428824
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kỹ thuật
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00027619 Thiết kế xây dựng công trình Giao thông (cầu) I 18/06/2023
BXD-00027619 Thiết kế xây dựng công trình Giao thông (đường bộ) I 18/06/2023
21486 Họ tên: Lê Thị Phương Thảo
Ngày sinh: 07/09/1979
CMND: 340995644
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00027618 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp I 18/06/2023
BXD-00027618 Định giá xây dựng I 18/06/2023
21487 Họ tên: Vũ Hoàng Phương
Ngày sinh: 17/10/1979
CMND: 025223397
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00027617 Thiết kế kiến trúc công trình I 18/06/2023
21488 Họ tên: Trương Khắc Sao
Ngày sinh: 30/06/1984
CMND: 025254302
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00027616 Thiết kế kết cấu công trình dân dựng và công nghiệp I 18/06/2023
21489 Họ tên: Trịnh Vũ
Ngày sinh: 24/10/2975
CMND: 024354396
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00027615 Thiết kế kết cấu công trình dân dựng và công nghiệp I 18/06/2023
21490 Họ tên: Nguyễn Thị Dự Thư
Ngày sinh: 06/11/1978
CMND: 024728005
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00027614 Thiết kế quy hoạch xây dựng II 08/10/2024
BXD-00027614 Thiết kế kiến trúc công trình I 18/06/2023
21491 Họ tên: Ngô Minh Văn
Ngày sinh: 19/12/1982
CMND: 025548311
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00027613 Thiết kế kiến trúc công trình I 18/06/2023
21492 Họ tên: Trần Minh Chiến
Ngày sinh: 08/09/1976
CMND: 191357662
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00027612 Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng và công nghiệp I 18/06/2023
BXD-00027612 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp I 18/06/2023
21493 Họ tên: Nguyễn Xuân Quỳnh Trúc
Ngày sinh: 09/10/1983
CMND: 191491954
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công Nghệ Môi Trường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00027611 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp I 18/06/2023
BXD-00027611 Thiết kế cấp - thoát nước công trình I 18/06/2023
21494 Họ tên: Nguyễn Văn Minh
Ngày sinh: 02/01/1974
CMND: 201224548
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00027610 Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng I 18/06/2023
BXD-00027610 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp I 18/06/2023
21495 Họ tên: Nguyễn Hữu Hòa
Ngày sinh: 18/03/1975
CMND: 191339091
Trình độ chuyên môn: Kiến Trúc Công Trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00027609 Thiết kế kiến trúc công trình I 18/06/2023
21496 Họ tên: Lê Quang Thiện
Ngày sinh: 03/08/1984
CMND: 191518867
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00027608 Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng và công nghiệp III 18/06/2023
BXD-00027608 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp I 18/06/2023
21497 Họ tên: Hoàng Hữu Bính
Ngày sinh: 01/01/1986
CMND: 191551704
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00027607 Thiết kế Kiến trúc công trình I 18/06/2023
21498 Họ tên: Lê Xuân Sáng
Ngày sinh: 16/02/1986
Thẻ căn cước: 001086004865
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00027606 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp I 18/06/2023
21499 Họ tên: Nguyễn Minh Tuấn
Ngày sinh: 19/09/1966
CMND: 024933838
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00027605 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng I 18/06/2023
21500 Họ tên: Võ Thiện Đa
Ngày sinh: 08/12/1993
CMND: 024818646
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00027604 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp I 18/06/2023
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn