Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
21481 Họ tên: Phan Văn Đức Phước
Ngày sinh: 10/02/1985
CMND: 201854234
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng cầu đường-ngành Kỹ thuật XD công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00101738 1. Giám sát xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 26/08/2025
HAD-00101738 2. Giám sát xây dựng công trình giao thông cầu, đường bộ III 26/08/2025
21482 Họ tên: Nguyễn Hữu Khánh
Ngày sinh: 06/09/1984
Thẻ căn cước: 001084020487
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00101737 1. Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình II 26/08/2025
HAD-00101737 2. Thiết kế Cơ-điện công trình II 26/08/2025
21483 Họ tên: Đỗ Mạnh Luân
Ngày sinh: 29/11/1987
Thẻ căn cước: 001087026002
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật CTXD-Xây dựng DD&CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00101736 1. Giám sát xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 26/08/2025
HAD-00101736 2. Thiết kế Kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp II 26/08/2025
21484 Họ tên: Nguyễn Văn Thịnh
Ngày sinh: 10/05/1990
Thẻ căn cước: 031090004993
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00101735 Giám sát xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 26/08/2025
21485 Họ tên: Nguyễn Bá Duy
Ngày sinh: 25/02/1986
Thẻ căn cước: 035086000753
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00101734 1. Giám sát xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 26/08/2025
HAD-00101734 2. Định giá xây dựng III 26/08/2025
21486 Họ tên: Vũ Đăng Tuyên
Ngày sinh: 23/07/1987
Hộ chiếu: B5887885
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng-ngành XD Cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00101733 1. Thiết kế xây dựng công trình giao thông cầu, đường bộ II 26/08/2025
HAD-00101733 2. Quản lý dự án III 26/08/2025
21487 Họ tên: Nguyễn Tuấn
Ngày sinh: 17/01/1979
Thẻ căn cước: 001079026514
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư- ngành Kiến Trúc
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00101732 1. Thiết kế Quy hoạch xây dựng III 26/08/2025
HAD-00101732 2. Quản lý dự án III 26/08/2025
21488 Họ tên: Nguyễn Văn Thắng
Ngày sinh: 08/11/1978
CMND: 111555664
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng đường ô tô và sân bay
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00101731 2. Giám sát xây dựng công trình giao thông cầu, đường bộ III 26/08/2025
21489 Họ tên: Phùng Xuân Dũng
Ngày sinh: 14/01/1991
CMND: 017066001
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00101730 Giám sát xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 26/08/2025
21490 Họ tên: Nguyễn Văn Sơn
Ngày sinh: 18/10/1982
Thẻ căn cước: 001082006297
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Tự động hóa-Cung cấp điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00101729 Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình (đường dây và Trạm biến áp) II 26/08/2025
21491 Họ tên: Lê Quang Thảo
Ngày sinh: 24/04/1981
CMND: 182480765
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy lợi-ngành Kỹ thuật công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00101728 1. Giám sát xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn II 26/08/2025
HAD-00101728 2. Giám sát xây dựng công trình giao thông cầu, đường bộ II 26/08/2025
21492 Họ tên: Phạm Văn Kim
Ngày sinh: 17/05/1995
CMND: 163341788
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00101727 1. Thiết kế xây dựng công trình giao thông (Cảng - Đường thủy) III 26/08/2025
HAD-00101727 2. Định giá xây dựng III 26/08/2025
21493 Họ tên: Nguyễn Minh Đức
Ngày sinh: 01/01/1977
CMND: 162048586
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00101726 1. Giám sát xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 26/08/2025
HAD-00101726 2. Giám sát xây dựng công trình giao thông cầu, đường bộ III 26/08/2025
21494 Họ tên: Phạm Đình Nghĩa
Ngày sinh: 11/03/1992
CMND: 187197933
Trình độ chuyên môn: KS Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00101725 1. Giám sát xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 26/08/2025
HAD-00101725 2. Khảo sát địa hình III 26/08/2025
21495 Họ tên: Lê Đăng Huân
Ngày sinh: 13/01/1975
Thẻ căn cước: 038075003669
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Địa chất thủy văn-Địa chất công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00101724 Khảo sát địa chất công trình II 26/08/2025
21496 Họ tên: Nguyễn Văn Trung
Ngày sinh: 24/02/1983
Thẻ căn cước: 001083037814
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thiết bị năng lượng nhiệt-ngành Công nghệ Nhiệt-Lạnh
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00101723 Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình II 26/08/2025
21497 Họ tên: Phan Thanh Hồng
Ngày sinh: 06/12/1976
CMND: 121158585
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện khí hóa xí nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00101722 Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình II 26/08/2025
21498 Họ tên: Đậu An Lộc
Ngày sinh: 05/04/1995
CMND: 241565905
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00101721 Giám sát xây dựng công trình giao thông cầu, đường bộ III 26/08/2025
21499 Họ tên: Phạm Trọng Quỳnh
Ngày sinh: 06/10/1987
CMND: 121767696
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng-ngành XD Cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00101720 Giám sát xây dựng công trình giao thông cầu, đường bộ II 26/08/2025
21500 Họ tên: Hà Thành Luân
Ngày sinh: 08/08/1988
CMND: 230792889
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00101719 Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình III 26/08/2025
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn