Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
21481 Họ tên: Phạm Minh Đức
Ngày sinh: 22/07/1991
CMND: 285283761
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073753 Thiết kế kiến trúc công trình II 14/10/2024
21482 Họ tên: Võ Duy Đoan
Ngày sinh: 01/05/1989
CMND: 212644539
Trình độ chuyên môn: CĐ Công nghệ Nhiệt lạnh Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật nhiệt - lạnh
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073752 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị cơ điện công trình dân dụng III 14/10/2024
21483 Họ tên: Huỳnh Văn Thắm
Ngày sinh: 20/04/1983
Thẻ căn cước: 051083000229
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ Điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073751 Thiết kế cơ điện công trình dân dụng - công nghiệp II 14/10/2024
HCM-00073751 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị cơ điện công trình dân dụng - công nghiệp II 14/10/2024
21484 Họ tên: Huỳnh Anh Tuấn
Ngày sinh: 20/01/1978
CMND: 225099247
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073750 Thiết kế cơ điện công trình dân dụng - công nghiệp II 14/10/2024
HCM-00073750 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị cơ điện công trình dân dụng - công nghiệp II 14/10/2024
21485 Họ tên: Huỳnh Ngọc Quốc
Ngày sinh: 03/05/1982
CMND: 250514464
Trình độ chuyên môn: CĐ Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073749 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 14/10/2024
21486 Họ tên: Nguyễn Quốc Phong
Ngày sinh: 25/10/1992
CMND: 341613559
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073748 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 14/10/2024
21487 Họ tên: Tống Phương Nam
Ngày sinh: 29/08/1978
CMND: 271293568
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư (Kiến trúc công trình)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073747 Thiết kế kiến trúc công trình II 14/10/2024
HCM-00073747 Thiết kế quy hoạch xây dựng II 14/10/2024
21488 Họ tên: Bùi Đức Hùng
Ngày sinh: 08/07/1993
CMND: 174324008
Trình độ chuyên môn: CĐ nghề Kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073746 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng III 14/10/2024
21489 Họ tên: Nguyễn Thị Trang
Ngày sinh: 15/06/1989
CMND: 186643424
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073745 Định giá xây dựng III 14/10/2024
21490 Họ tên: Nguyễn Văn Xuân
Ngày sinh: 15/06/1990
CMND: 168334914
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073744 Thiết kế điện công trình đường dây và trạm biến áp II 14/10/2024
HCM-00073744 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị điện công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật (chiếu sáng công cộng) III 14/10/2024
21491 Họ tên: Lê Thị Thuý
Ngày sinh: 08/10/1991
CMND: 281238876
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073743 Định giá xây dựng III 14/10/2024
21492 Họ tên: Đỗ Văn Thiện
Ngày sinh: 04/06/1986
Thẻ căn cước: 027086000198
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng (Xây dựng dân dụng và công nghiệp)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073742 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp III 14/10/2024
HCM-00073742 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 14/10/2024
21493 Họ tên: Trương Tuấn Duy
Ngày sinh: 20/11/1987
CMND: 250705438
Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật viên Trung cấp Tin học ứng dụng - Xây dựng cầu đường Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073741 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật (cấp - thoát nước; cây xanh) III 14/10/2024
HCM-00073741 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ) III 14/10/2024
21494 Họ tên: Phan Thị Hạnh
Ngày sinh: 19/10/1994
CMND: 215287834
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073740 Định giá xây dựng III 14/10/2024
21495 Họ tên: Nguyễn Đức Hùng
Ngày sinh: 21/07/1989
CMND: 186751625
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật trắc địa - bản đồ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073739 Khảo sát địa hình III 14/10/2024
21496 Họ tên: Đặng Thành Lộc
Ngày sinh: 27/09/1991
CMND: 273410282
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư (Kiến trúc công trình)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073738 Thiết kế kiến trúc công trình III 14/10/2024
21497 Họ tên: Nguyễn Tấn Phát
Ngày sinh: 26/06/1983
CMND: 025771269
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073737 Định giá xây dựng II 14/10/2024
21498 Họ tên: Bành Mạnh Hữu
Ngày sinh: 14/10/1992
CMND: 197252562
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073736 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng III 14/10/2024
21499 Họ tên: Nguyễn Thị Thanh Nhanh
Ngày sinh: 23/06/1979
CMND: 025622011
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073735 Khảo sát địa hình công trình dân dụng - công nghiệp III 14/10/2024
HCM-00073735 Khảo sát địa chất công trình dân dụng - công nghiệp III 14/10/2024
21500 Họ tên: Trần Quang Nam
Ngày sinh: 12/12/1990
CMND: 205481566
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073734 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (đường bộ) III 14/10/2024
HCM-00073734 Thiết kế xây dựng công trình giao thông (đường bộ) II 06/01/2025
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn