Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
21481 Họ tên: Nguyễn Minh Trường
Ngày sinh: 23/03/1990
CMND: 272035854
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư XD DD&CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DON-00097927 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng III 29/07/2025
21482 Họ tên: Lê Văn Phúc
Ngày sinh: 24/03/1986
CMND: 100819501
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư XD DD&CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DON-00097926 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng III 29/07/2025
21483 Họ tên: Phạm Quảng
Ngày sinh: 24/12/1975
CMND: 271442387
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư CNKT công trình XD
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DON-00097925 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng II 29/07/2025
21484 Họ tên: Phạm Văn Minh
Ngày sinh: 25/01/1983
CMND: 271520357
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DON-00097924 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng II 29/07/2025
21485 Họ tên: Cao Văn Phi
Ngày sinh: 17/02/1989
CMND: 212746135
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DON-00097923 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng II 29/07/2025
DON-00097923 Giám sát công tác xây dựng công trình công nghiệp: có k/cấu dạng nhà II 29/07/2025
21486 Họ tên: Đinh Văn Tải
Ngày sinh: 01/04/1985
CMND: 261040619
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình XD
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DON-00097922 Khảo sát địa hình III 29/07/2025
DON-00097922 Định giá xây dựng III 29/07/2025
21487 Họ tên: Trịnh Chí Linh
Ngày sinh: 14/06/1995
CMND: 273516970
Trình độ chuyên môn: CĐ Công nghệ KTGT
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DON-00097921 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp III 29/07/2025
21488 Họ tên: Nguyễn Văn Sỹ
Ngày sinh: 21/11/1991
CMND: 173393571
Trình độ chuyên môn: CĐ Công nghệ KTCTXD
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DON-00097920 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp III 29/07/2025
21489 Họ tên: NGUYỄN VĂN THANH NINH
Ngày sinh: 07/07/1980
CMND: 311594680
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TIG-00097919 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông. III 04/11/2025
21490 Họ tên: NGUYỄN VĂN CAO
Ngày sinh: 25/01/1989
CMND: 311967905
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TIG-00097916 Khảo sát địa hình. III 29/01/2026
TIG-00097916 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ). III 29/01/2026
21491 Họ tên: VÕ TẤN GIÀU
Ngày sinh: 10/11/1990
CMND: 312044361
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TIG-00097915 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ). III 29/01/2026
21492 Họ tên: NGUYỄN QUỐC TUẤN
Ngày sinh: 05/09/1990
CMND: 312043027
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TIG-00097914 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ). III 29/01/2026
21493 Họ tên: TRẦN DUY THUẬN
Ngày sinh: 01/06/1993
CMND: 312149512
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TIG-00097910 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng. III 29/01/2026
TIG-00097910 Giám sát công tác xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (thoát nước). III 29/01/2026
21494 Họ tên: NGUYỄN THANH THẢO
Ngày sinh: 21/08/1992
CMND: 312130567
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng công nghệ kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TIG-00097909 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông. III 21/08/2025
21495 Họ tên: NGUYỄN CHÍ THANH
Ngày sinh: 24/07/1993
CMND: 312174239
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng công nghệ kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TIG-00097908 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ). III 29/09/2025
21496 Họ tên: Trần Văn Sang
Ngày sinh: 28/02/1980
CMND: 340997542
Trình độ chuyên môn: Trung cấp - Kỹ thuật xây dựng (xây dựng dân dụng và công nghiệp)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DOT-00097899 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng III 31/07/2025
DOT-00097899 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ) III 31/07/2025
21497 Họ tên: Nguyễn Hùng Thanh
Ngày sinh: 01/01/1969
CMND: 340840288
Trình độ chuyên môn: Đại học - Xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DOT-00097898 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ) II 31/07/2025
21498 Họ tên: Phan Thị Diểm Hương
Ngày sinh: 02/10/1991
CMND: 341537039
Trình độ chuyên môn: Đại học - Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DOT-00097897 Thiết kế xây dựng công trình năng lượng (đường dây và trạm biến áp) III 31/07/2025
DOT-00097897 Định giá xây dựng III 31/07/2025
21499 Họ tên: Phạm Văn Phú
Ngày sinh: 17/11/1979
CMND: 340947768
Trình độ chuyên môn: Đại học - Kỹ thuật xây dựng công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DOT-00097896 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng II 31/07/2025
21500 Họ tên: Nguyễn Trường Giang
Ngày sinh: 01/06/1978
CMND: 340901610
Trình độ chuyên môn: Đại học - Xây dựng cầu đường, thạc sĩ - Xây dựng đường ô tô và đường thành phố
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DOT-00097895 Thiết kế xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ) III 31/07/2025
DOT-00097895 Thiết kế xây dựng công trình HTKT (thoát nước theo công trình giao thông) III 31/07/2025
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn