Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
21501 Họ tên: Nguyễn Thế Phong
Ngày sinh: 21/09/1977
CMND: 272436521
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư đô thị - ngành cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00098444 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 06/10/2025
21502 Họ tên: Phạm Công Thành
Ngày sinh: 25/10/1986
CMND: 023950564
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00098443 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 06/10/2025
21503 Họ tên: Nguyễn Ngọc Huy
Ngày sinh: 18/09/1982
Thẻ căn cước: 086082000192
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00098442 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 06/10/2025
CTN-00098442 Quản lý dự án II 22/03/2026
21504 Họ tên: Nguyễn Thành Tươi
Ngày sinh: 10/09/1986
CMND: 225299232
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật nhiệt, lạnh
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00098441 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 06/10/2025
21505 Họ tên: Phạm Ngọc Trung
Ngày sinh: 10/06/1986
Thẻ căn cước: 051086000375
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00098440 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 06/10/2025
21506 Họ tên: Huỳnh Vũ Chương
Ngày sinh: 11/10/1982
CMND: 023464721
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ môi trường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00098439 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 06/10/2025
BXD-00098439 Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật I 21/10/2025
21507 Họ tên: Trần Nhật Ký
Ngày sinh: 17/08/1988
CMND: 197195619
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00098438 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 06/10/2025
21508 Họ tên: Cao Sỹ Phát
Ngày sinh: 16/06/1982
CMND: 250878070
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00098437 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 06/10/2025
21509 Họ tên: Huỳnh Ngọc Thảo
Ngày sinh: 12/01/1975
Thẻ căn cước: 054075000064
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00098436 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 06/10/2025
21510 Họ tên: Bùi Văn Sơn
Ngày sinh: 12/10/1979
CMND: 273051881
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí, chế tạo máy
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00098435 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 06/10/2025
21511 Họ tên: Trần Anh Hiếu
Ngày sinh: 24/09/1987
CMND: 197200626
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ nhiệt, điện lạnh
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00098434 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 06/10/2025
21512 Họ tên: Nguyễn Đức Nam Giao
Ngày sinh: 14/07/1971
Thẻ căn cước: 079071009759
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00098433 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 06/10/2025
21513 Họ tên: Trần Nhân Trung
Ngày sinh: 11/11/1984
CMND: 230602146
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00098432 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 06/10/2025
21514 Họ tên: Lê Bình Khương
Ngày sinh: 29/04/1981
Thẻ căn cước: 096081000079
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng công trình thủy
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00098431 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 06/10/2025
BXD-00098431 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 21/10/2025
21515 Họ tên: Hồ Minh Châu
Ngày sinh: 07/07/1989
CMND: 312023264
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00098430 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 06/10/2025
21516 Họ tên: Trịnh Quốc Toản
Ngày sinh: 11/01/1979
Thẻ căn cước: 033079004839
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư trắc địa
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00098429 Khảo sát địa hình I 06/10/2025
21517 Họ tên: Lê Trung Nguyên
Ngày sinh: 15/10/1986
Thẻ căn cước: 051086000384
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00098428 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp I 06/10/2025
21518 Họ tên: Nguyễn Thị Ngọc Cẩm
Ngày sinh: 15/09/1974
CMND: 024729161
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00098427 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp I 06/10/2025
21519 Họ tên: Trần Minh Trí
Ngày sinh: 11/06/1984
CMND: 025645503
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00098426 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp I 06/10/2025
21520 Họ tên: Hồ Văn Phúc
Ngày sinh: 10/12/1988
CMND: 230685478
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00098425 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 06/10/2025
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn