Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
21501 Họ tên: Nguyễn Văn Đặng
Ngày sinh: 20/03/1986
CMND: 225585152
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công trình thủy điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077261 Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn I 08/11/2024
21502 Họ tên: Lê Đình Thi
Ngày sinh: 19/10/1983
CMND: 023298545
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện - điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077260 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 08/11/2024
21503 Họ tên: Đinh Trần Khôi Nguyên
Ngày sinh: 03/05/1978
CMND: 025325022
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077259 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 08/11/2024
21504 Họ tên: Hoàng Đình Phương
Ngày sinh: 01/02/1978
CMND: 024834998
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật nhiệt - máy lạnh
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077258 Thiết kế cơ - điện công trình I 08/11/2024
BXD-00077258 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 08/11/2024
21505 Họ tên: Nguyễn Sơn Thạch
Ngày sinh: 12/08/1983
Thẻ căn cước: 079083011021
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077257 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp I 08/11/2024
BXD-00077257 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 08/11/2024
21506 Họ tên: Phan Tấn Anh Vương
Ngày sinh: 21/07/1976
Thẻ căn cước: 072076003232
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077256 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 08/11/2024
BXD-00077256 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 08/11/2024
21507 Họ tên: Võ Ngọc Tịnh
Ngày sinh: 12/12/1986
CMND: 221220880
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077255 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 08/11/2024
21508 Họ tên: Hoàng Minh Đạo
Ngày sinh: 26/02/1978
CMND: 026120081
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077254 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 08/11/2024
BXD-00077254 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 08/11/2024
21509 Họ tên: Hoàng Mạnh Nho
Ngày sinh: 12/10/1986
CMND: 186580501
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện kỹ thuật
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077253 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 08/11/2024
21510 Họ tên: Huỳnh Tinh Đẩu
Ngày sinh: 09/06/1982
CMND: 212126585
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077252 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 08/11/2024
BXD-00077252 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 08/11/2024
21511 Họ tên: Nguyễn Ngọc Phụng
Ngày sinh: 17/02/1987
CMND: 215010148
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ nhiệt - lạnh
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077251 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 08/11/2024
21512 Họ tên: Nguyễn Quang Vinh
Ngày sinh: 10/04/1984
CMND: 271567263
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu hầm - ngành xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077250 Thiết kế xây dựng công trình giao thông I 08/11/2024
21513 Họ tên: Trần Bảo Xuyên
Ngày sinh: 18/05/1987
CMND: 301234337
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077249 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông I 08/11/2024
21514 Họ tên: Nguyễn Hiền Phước
Ngày sinh: 23/02/1982
CMND: 025377830
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077248 Thiết kế xây dựng công trình giao thông I 08/11/2024
BXD-00077248 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 08/11/2024
21515 Họ tên: Huỳnh Quốc Vương
Ngày sinh: 29/08/1984
CMND: 211759541
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077247 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp I 08/11/2024
BXD-00077247 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 08/11/2024
21516 Họ tên: Đỗ Tiến Trường
Ngày sinh: 08/08/1979
Thẻ căn cước: 033079000861
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư địa chất thủy văn, địa chất công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077246 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 08/11/2024
21517 Họ tên: Nguyễn Đức Thông
Ngày sinh: 20/12/1982
CMND: 271543975
Trình độ chuyên môn: KS Điện Khí hóa & Cung cấp điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077245 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 08/11/2024
DON-00077245 Thiết kế cơ - điện công trình III 18/08/2025
21518 Họ tên: Lê Thanh Vân
Ngày sinh: 27/07/1977
CMND: 025377605
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077244 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 08/11/2024
BXD-00077244 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 04/06/2025
21519 Họ tên: Trần Khánh Định
Ngày sinh: 26/05/1976
CMND: 225021585
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện kỹ thuật
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077243 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 08/11/2024
21520 Họ tên: Đỗ Kiến Thức
Ngày sinh: 25/04/1985
CMND: 211894017
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư đường hầm và metro - ngành xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077242 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 08/11/2024
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn