Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
21501 Họ tên: Nguyễn Tấn Tiến
Ngày sinh: 14/12/1982
CMND: 225926647
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện kỹ thuật
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052231 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 15/03/2024
21502 Họ tên: Nguyễn Tuấn Anh
Ngày sinh: 04/07/1986
Thẻ căn cước: 082086000144
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng công trình công cộng và quy hoạch
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052230 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp I 15/03/2024
21503 Họ tên: Phạm Hoàng Hải
Ngày sinh: 09/06/1985
Thẻ căn cước: 079085004899
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052229 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp I 15/03/2024
21504 Họ tên: Trần Như Hiền
Ngày sinh: 19/12/1968
CMND: 281183826
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052228 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 15/03/2024
21505 Họ tên: Trần Ngọc Hải
Ngày sinh: 01/06/1977
Thẻ căn cước: 044077000130
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052227 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 15/03/2024
21506 Họ tên: Phạm Hồng Phúc
Ngày sinh: 13/01/1968
CMND: 021836542
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052226 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 15/03/2024
21507 Họ tên: Nguyễn Trường Giang
Ngày sinh: 20/11/1981
CMND: 370949744
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện - điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052225 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 15/03/2024
21508 Họ tên: Nguyễn Văn Dũng
Ngày sinh: 05/06/1984
Thẻ căn cước: 038084010876
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật nhiệt lạnh
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052224 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 15/03/2024
21509 Họ tên: Phan Duy
Ngày sinh: 28/05/1978
CMND: 024673093
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật điện, điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052223 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 15/03/2024
21510 Họ tên: Huỳnh Thanh Tùng
Ngày sinh: 11/01/1975
Thẻ căn cước: 052075000177
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052222 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 15/03/2024
21511 Họ tên: Trần Minh Trung
Ngày sinh: 07/02/1984
CMND: 301095402
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052221 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 15/03/2024
21512 Họ tên: Huỳnh Văn Chí
Ngày sinh: 25/10/1983
CMND: 025815301
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052220 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 15/03/2024
21513 Họ tên: Thái Hoàng Công
Ngày sinh: 22/02/1979
CMND: 025748384
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện - điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052219 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 15/03/2024
21514 Họ tên: Trịnh Văn Dư
Ngày sinh: 15/01/1977
CMND: 025372580
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện lạnh
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052218 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 15/03/2024
21515 Họ tên: Nguyễn Công Quốc Phong
Ngày sinh: 27/02/1982
CMND: 273093396
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư khoa học môi trường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052217 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 15/03/2024
21516 Họ tên: Nguyễn Văn Thạo
Ngày sinh: 02/10/1985
CMND: 211823224
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ nhiệt lạnh
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052216 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 15/03/2024
21517 Họ tên: Nguyễn Văn Sang
Ngày sinh: 17/01/1978
CMND: 264220015
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ môi trường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052215 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 15/03/2024
21518 Họ tên: Dương Quang Thái
Ngày sinh: 20/11/1970
Thẻ căn cước: 056070000061
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện - điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052214 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 15/03/2024
21519 Họ tên: Trần Minh Trí
Ngày sinh: 16/11/1981
Thẻ căn cước: 019081000290
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật điều khiển
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052213 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 15/03/2024
21520 Họ tên: Huỳnh Lê Trí
Ngày sinh: 06/08/1984
CMND: 212336749
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật môi trường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052212 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 15/03/2024
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn