Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
21501 Họ tên: Hà Đức Quốc
Ngày sinh: 01/11/1996
CMND: 205858794
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng CN Kỹ thuật XD Cầu Đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QUN-00127368 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 23/12/2026
QUN-00127368 Quản lý dự án III 23/12/2026
21502 Họ tên: Hà Đức Tin
Ngày sinh: 20/11/1993
Thẻ căn cước: 049093006936
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư KT Công trình Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QUN-00127367 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 23/12/2026
QUN-00127367 Quản lý dự án III 23/12/2026
21503 Họ tên: Trần Duy Thịnh
Ngày sinh: 26/12/1986
Thẻ căn cước: 049086012825
Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật Kỹ thuật CT Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QUN-00127366 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 23/12/2026
QUN-00127366 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 23/12/2026
21504 Họ tên: Nguyễn Quang Vinh
Ngày sinh: 10/11/1989
Thẻ căn cước: 049089013655
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Hạ tầng đô thị
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QUN-00127365 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 23/12/2026
21505 Họ tên: Trần Sa Vy
Ngày sinh: 22/02/1991
Thẻ căn cước: 064091001152
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
GIL-00127364 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông III 24/12/2026
21506 Họ tên: Đỗ Đình Thuận
Ngày sinh: 19/08/1984
Thẻ căn cước: 038084025150
Trình độ chuyên môn: Cử nhân địa chất
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
GIL-00127363 Khảo sát địa chất công trình II 24/12/2026
21507 Họ tên: Nguyễn Công Thịnh
Ngày sinh: 01/12/1982
CMND: 230586976
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng DD&CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
GIL-00127362 Giám sát công tác xây dựng công trình DD-CN nhẹ và HTKT III 24/12/2026
21508 Họ tên: Đào Xuân Thanh
Ngày sinh: 10/10/1973
CMND: 231148839
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
GIL-00127361 Khảo sát địa hình III 24/12/2026
GIL-00127361 Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ III 24/12/2026
21509 Họ tên: Đặng Văn Tuấn
Ngày sinh: 15/07/1978
Thẻ căn cước: 031078011907
Trình độ chuyên môn: Trung cấp xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
GIL-00127360 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông III 24/12/2026
21510 Họ tên: Trần Công Tiến
Ngày sinh: 02/07/1987
CMND: 230638348
Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản lý đô thị
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
GIL-00127359 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông III 24/12/2026
GIL-00127359 Giám sát công tác xây dựng công trình HTKT III 24/12/2026
21511 Họ tên: Lê Văn Tiến
Ngày sinh: 04/10/1991
Thẻ căn cước: 075091001895
Trình độ chuyên môn: Cử nhân công nghệ kỹ thuật trắc địa
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
GIL-00127358 Khảo sát địa hình III 24/12/2026
21512 Họ tên: Nguyễn Văn Tâm
Ngày sinh: 24/01/1990
Thẻ căn cước: 052090018340
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
GIL-00127357 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông III 24/12/2026
GIL-00127357 Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ III 24/12/2026
21513 Họ tên: Nguyễn Văn Tài
Ngày sinh: 08/11/1968
CMND: 230472212
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng DD&CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
GIL-00127356 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình DD-CN nhẹ và HTKT III 24/12/2026
21514 Họ tên: Nguyễn Ngọc Sang
Ngày sinh: 23/10/1979
CMND: 230583221
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng DD&CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
GIL-00127355 Giám sát công tác xây dựng công trình DD-CN nhẹ và HTKT III 24/12/2026
21515 Họ tên: Võ Ái Quốc
Ngày sinh: 01/01/1996
Thẻ căn cước: 052096018692
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
GIL-00127354 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III 24/12/2026
21516 Họ tên: Trần Thái Duy Quang
Ngày sinh: 20/10/1979
CMND: 230528910
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện - điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
GIL-00127353 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III 24/12/2026
21517 Họ tên: Trần Ngọc Phước
Ngày sinh: 02/01/1995
CMND: 231055094
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
GIL-00127352 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông III 24/12/2026
21518 Họ tên: Nguyễn Tuấn Ngọc
Ngày sinh: 10/10/1991
CMND: 221301557
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
GIL-00127351 Giám sát công tác xây dựng công trình DD-CN nhẹ và HTKT III 24/12/2026
GIL-00127351 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình DD-CN nhẹ và HTKT III 24/12/2026
21519 Họ tên: Võ Văn Mạnh
Ngày sinh: 03/05/1989
Thẻ căn cước: 040089022612
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng xây dựng đường bộ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
GIL-00127350 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông III 24/12/2026
21520 Họ tên: Nguyễn Gia Hải
Ngày sinh: 11/09/1985
Thẻ căn cước: 064085006118
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
GIL-00127349 Giám sát công tác xây dựng công trình DD-CN nhẹ và HTKT III 24/12/2026
GIL-00127349 Thiết kế kết cấu công trình III 24/12/2026
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn