Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
21521 Họ tên: Nguyễn Thành Đăng
Ngày sinh: 01/09/1959
Thẻ căn cước: 036059001783
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư ngành khoan thăm dò
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00004505 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp I 28/03/2024
21522 Họ tên: Đỗ Thiều Quang
Ngày sinh: 12/12/1973
CMND: 012099039
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00004504 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp I 28/03/2024
21523 Họ tên: Nguyễn Tiến Thành
Ngày sinh: 11/12/1971
Thẻ căn cước: 001071007479
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng sản xuất vật liệu, sản phẩm và cấu trúc xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00004503 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp I 28/03/2024
21524 Họ tên: Nguyễn Quốc Khánh
Ngày sinh: 24/08/1975
CMND: 012580880
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ - Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00004494 Quản lý dự án II 14/06/2024
21525 Họ tên: Lê Minh Trí
Ngày sinh: 09/05/1969
CMND: 011329626
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00004493 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 23/09/2024
THX-00004493 Thiết kế công trình giao thông II 23/09/2024
21526 Họ tên: Bùi Quang Anh
Ngày sinh: 18/05/1976
Thẻ căn cước: 031076003289
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng cảng đường thủy
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00004481 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp II 18/10/2024
21527 Họ tên: Ngô Trí Hiếu
Ngày sinh: 17/02/1984
CMND: 182494345
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cảng - đường thủy
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00004473 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 27/08/2024
BXD-00004473 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 16/10/2024
21528 Họ tên: Phan Việt Cường
Ngày sinh: 02/03/1974
CMND: 011689319
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00004470 Thiết kế xây dựng công trình giao thông I 19/03/2024
21529 Họ tên: Trần Trường Phi
Ngày sinh: 07/06/1974
CMND: 012714823
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00004466 Thiết kế xây dựng công trình giao thông I 19/03/2024
21530 Họ tên: Đặng Khắc Nhiên
Ngày sinh: 16/09/1977
Hộ chiếu: B5804340
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00004464 Thiết kế xây dựng công trình giao thông I 19/03/2024
21531 Họ tên: Nguyễn Trung Thành
Ngày sinh: 10/04/1976
Thẻ căn cước: 036076002646
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00004448 Thiết kế xây dựng công trình giao thông I 19/03/2024
BXD-00004448 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông I 19/03/2024
21532 Họ tên: Tống Trần Long
Ngày sinh: 04/11/1976
CMND: 011788099
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cầu hầm
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00004441 Thiết kế xây dựng công trình giao thông I 19/03/2024
21533 Họ tên: Hoàng Minh Thành
Ngày sinh: 18/12/1978
CMND: 012344213
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00004440 Thiết kế kiến trúc công trình I 28/05/2024
21534 Họ tên: TRƯƠNG QUANG TUỆ
Ngày sinh: 10/10/1969
CMND: 022486888
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí (Nhiệt lạnh)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00004382 Thiết kế cơ điện công trình dân dụng - công nghiệp II 29/07/2024
21535 Họ tên: Hồ Ngạn Sĩ
Ngày sinh: 17/11/1979
CMND: 023245642
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00004361 Thiết kế kết cấu công trình DD & CN I 13/09/2022
21536 Họ tên: Lê Phước Tâm
Ngày sinh: 10/04/1985
CMND: 025457467
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng kỹ thuật công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00004358 Giám sát công tác XD công trình Dân dụng và Công nghiệp I 13/09/2022
21537 Họ tên: Lê Phi Khánh
Ngày sinh: 25/11/1983
CMND: 311713673
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00004347 Định giá xây dựng I 13/09/2022
21538 Họ tên: VÕ DƯƠNG KHANG
Ngày sinh: 28/09/1978
CMND: 311549283
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00004340 Giám sát lắp đặt điện - cơ điện công trình xây dựng I 13/09/2022
21539 Họ tên: DƯƠNG HOÀNG SA
Ngày sinh: 25/10/1967
CMND: 024502705
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00004312 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp I 28/05/2024
21540 Họ tên: Lê Anh Dũng
Ngày sinh: 10/07/1977
CMND: 013132929
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00004240 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp I 28/03/2024
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn