Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
21521 Họ tên: Hoàng Danh Phú
Ngày sinh: 05/05/1977
Thẻ căn cước: 040******598
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ điện tử - viễn thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00130694 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III 10/01/2027
CTN-00130694 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 23/05/2027
21522 Họ tên: Nguyễn Đình Thắng
Ngày sinh: 15/12/1994
Thẻ căn cước: 048******688
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00130693 Giám sát dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 10/01/2027
21523 Họ tên: Huỳnh Ngọc Tấn
Ngày sinh: 01/10/1982
CMND: 212***455
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00130692 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 10/01/2027
21524 Họ tên: Dương Thị Thanh Bình
Ngày sinh: 25/02/1987
Thẻ căn cước: 048******324
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế xây dựng & Quản lý dự án
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00130691 Định giá xây dựng II 10/01/2027
21525 Họ tên: Nguyễn Thị Mỹ Hằng
Ngày sinh: 05/02/1986
CMND: 201***093
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế xây dựng & Quản lý dự án
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00130690 Định giá xây dựng II 10/01/2027
CTN-00130690 Quản lý dự án III 10/01/2027
21526 Họ tên: Nguyễn Kiều Hưng
Ngày sinh: 16/05/1980
Thẻ căn cước: 025******878
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư (Kiến trúc)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00130689 Giám sát dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 10/01/2027
CTN-00130689 Quản lý dự án II 10/01/2027
21527 Họ tên: Nguyễn Thị Duy Huyên
Ngày sinh: 06/01/1990
CMND: 205***271
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ và quản lý môi trường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00130688 Thiết kế cấp - thoát nước công trình III 10/01/2027
CTN-00130688 Thiết kế xây dựng công trình cấp nước - thoát nước; chất thải rắn III 10/01/2027
21528 Họ tên: Võ Tấn Quang
Ngày sinh: 05/09/1986
Thẻ căn cước: 049******649
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00130687 Quản lý dự án II 10/01/2027
21529 Họ tên: Hồ Duy Khánh
Ngày sinh: 10/07/1983
Thẻ căn cước: 049******776
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật (Xây dựng dân dụng và công nghiệp)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00130686 Quản lý dự án III 10/01/2027
21530 Họ tên: Đoàn Văn Bình
Ngày sinh: 05/01/1983
Thẻ căn cước: 049******766
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật xây dựng (Xây dựng cầu đường)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00130685 Quản lý dự án II 10/01/2027
21531 Họ tên: Huỳnh Quốc Danh
Ngày sinh: 02/10/1989
CMND: 215***815
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00130684 Giám sát dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 10/01/2027
21532 Họ tên: Nguyễn Thành Nam
Ngày sinh: 27/08/1990
CMND: 215***593
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00130683 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 10/01/2027
21533 Họ tên: Phan Văn Nam
Ngày sinh: 25/05/1984
CMND: 205***407
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng cầu - đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00130682 Khảo sát địa hình II 10/01/2027
CTN-00130682 Giám sát dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 10/01/2027
21534 Họ tên: Nguyễn Văn Sĩ
Ngày sinh: 06/04/1987
CMND: 205***417
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00130681 Giám sát dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 10/01/2027
21535 Họ tên: Nguyễn Hải Đức
Ngày sinh: 20/04/1992
CMND: 183***031
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00130680 Giám sát dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 10/01/2027
21536 Họ tên: Nguyễn Anh Thịnh
Ngày sinh: 06/06/1976
Thẻ căn cước: 051******534
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng (Kỹ thuật công trình)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00130679 Giám sát dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 10/01/2027
21537 Họ tên: Lê Quốc Phong
Ngày sinh: 13/06/1989
CMND: 191***753
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Vật liệu và cấu kiện xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00130678 Giám sát dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 10/01/2027
21538 Họ tên: Cao Hoàng Hải
Ngày sinh: 12/06/1987
CMND: 191***909
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00130677 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 10/01/2027
21539 Họ tên: Nguyễn Quang
Ngày sinh: 20/12/1982
CMND: 191***696
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00130676 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 10/01/2027
CTN-00130676 Định giá xây dựng II 20/05/2027
21540 Họ tên: Lê Văn Nhi
Ngày sinh: 11/05/1965
Thẻ căn cước: 046******269
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00130675 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 10/01/2027
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn