Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
21521 Họ tên: Trần Minh Phong
Ngày sinh: 09/01/1993
CMND: 197273942
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00099121 Giám sát xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 31/07/2025
21522 Họ tên: Trương Văn Sáng
Ngày sinh: 26/06/1990
CMND: 197263364
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00099120 Giám sát xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 31/07/2025
21523 Họ tên: Nguyễn Văn Mẫn
Ngày sinh: 20/06/1989
CMND: 271880374
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí động lực
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00099119 Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình III 31/07/2025
21524 Họ tên: Trần Mạnh Hùng
Ngày sinh: 25/10/1972
CMND: 271712773
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí chế tạo-ngành Cơ khí
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00099118 Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình III 31/07/2025
21525 Họ tên: Nguyễn Vũ Hướng
Ngày sinh: 02/04/1988
CMND: 250709043
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật điện, điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00099117 Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình III 31/07/2025
21526 Họ tên: Lã Thanh Tuấn
Ngày sinh: 27/11/1978
CMND: 271363134
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí động lực-ngành Cơ khí
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00099116 Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình III 31/07/2025
21527 Họ tên: Nguyễn Sỹ Tuyến
Ngày sinh: 01/08/1985
CMND: 271700226
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư -ngành Cơ tin Kỹ thuật
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00099115 Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình III 31/07/2025
21528 Họ tên: Nguyễn Trọng Khiêm
Ngày sinh: 22/10/1988
CMND: 221218296
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00099114 Giám sát xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 31/07/2025
21529 Họ tên: Nguyễn Bá Minh
Ngày sinh: 05/07/1991
Thẻ căn cước: 026091001464
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư-Kiến trúc công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00099113 Thiết kế kiến trúc công trình II 31/07/2025
21530 Họ tên: Đặng Quang Lượng
Ngày sinh: 17/07/1982
CMND: 168045217
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00099112 Giám sát xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 31/07/2025
21531 Họ tên: Nguyễn Thanh Bình
Ngày sinh: 27/06/1982
CMND: 162346707
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng-ngành Xây dựng công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00099111 Giám sát xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 31/07/2025
21532 Họ tên: Nguyễn Văn Thuận
Ngày sinh: 24/05/1991
Thẻ căn cước: 036091005088
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00099110 Giám sát xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II 31/07/2025
21533 Họ tên: Nguyễn Hữu Riệp
Ngày sinh: 10/09/1984
Thẻ căn cước: 031062006475
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00099109 Giám sát xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 31/07/2025
21534 Họ tên: Nguyễn Thanh Tùng
Ngày sinh: 10/09/1984
CMND: 168110351
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00099108 Giám sát xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 31/07/2025
21535 Họ tên: Hoàng Văn Tú
Ngày sinh: 10/10/1984
Thẻ căn cước: 034084006024
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00099107 Giám sát xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 31/07/2025
21536 Họ tên: Kim Young IL
Ngày sinh: 25/09/1958
Hộ chiếu: M13538886
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00099106 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 25/03/2022
BXD-00099106 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 25/03/2022
21537 Họ tên: Lại Phước Thành Trung
Ngày sinh: 11/12/1983
CMND: 191488116
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ cơ khí
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00099105 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 28/07/2025
21538 Họ tên: Nguyễn Tiến Sĩ
Ngày sinh: 19/05/1977
CMND: 013211468
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00099104 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 28/07/2025
21539 Họ tên: Nguyễn Thế Hanh
Ngày sinh: 28/06/1984
Thẻ căn cước: 001084028180
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư máy và thiết bị nhiệt, lạnh - ngành công nghệ nhiệt, lạnh
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00099103 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 28/07/2025
21540 Họ tên: Kim Jang Ho
Ngày sinh: 06/04/1962
Hộ chiếu: M55870526
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật cơ khí
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00099102 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 30/09/2021
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn