Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
21521 Họ tên: Hà Duy Hiểu
Ngày sinh: 29/09/1981
CMND: 024732543
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00078060 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 13/11/2024
BXD-00078060 Thiết kế kiến trúc công trình I 04/06/2025
21522 Họ tên: PHAN QUỐC HOÀ
Ngày sinh: 22/02/1983
Thẻ căn cước: 049083000107
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00078059 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 13/11/2024
21523 Họ tên: NGUYỄN THÀNH NHÂN
Ngày sinh: 25/02/1987
CMND: 215019190
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00078058 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 13/11/2024
21524 Họ tên: NGUYỄN THẾ BIỂN
Ngày sinh: 10/10/1977
Thẻ căn cước: 036077001568
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00078057 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 13/11/2024
21525 Họ tên: VÕ TOÀN THẮNG
Ngày sinh: 02/09/1992
CMND: 215203317
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng - Ngành Dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00078056 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 13/11/2024
21526 Họ tên: Vũ Văn Tịnh
Ngày sinh: 27/06/1962
CMND: 031694669
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi - ngành công trình thủy điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00078055 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp II 13/11/2024
BXD-00078055 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp I 29/05/2025
21527 Họ tên: Phạm Văn Diên
Ngày sinh: 10/10/1992
CMND: 163219687
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng ( chuyên ngành xây dựng thủy lợi thủy điện),
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00078054 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp II 13/11/2024
21528 Họ tên: Phan Văn Huấn
Ngày sinh: 26/09/1992
CMND: 132245912
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00078053 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp II 13/11/2024
HTV-00078053 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 13/11/2024
21529 Họ tên: Nguyễn Thị Diệu Chinh
Ngày sinh: 25/05/1981
CMND: 012205037
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy lợi - Ngành Thủy nông- Cải tạo đất
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00078052 Thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn II 13/11/2024
21530 Họ tên: Nguyễn Quốc Dự
Ngày sinh: 29/07/1987
CMND: 225945891
Trình độ chuyên môn: Kỹ Sư Kỹ Thuật Công Trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00078051 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 13/11/2024
21531 Họ tên: Nguyễn Bá Linh
Ngày sinh: 10/12/1989
CMND: 186736646
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí (máy xây dựng)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00078050 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 13/11/2024
21532 Họ tên: Nguyễn Văn Quốc Ân
Ngày sinh: 12/06/1990
CMND: 201575696
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00078049 Thiết kế kiến trúc công trình II 13/11/2024
HTV-00078049 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 13/11/2024
21533 Họ tên: Lê Tấn Nghĩa
Ngày sinh: 18/12/1989
CMND: 020535576
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00078048 Thiết kế kiến trúc công trình II 13/11/2024
21534 Họ tên: Vũ Anh Tài
Ngày sinh: 19/09/1973
CMND: 125153006
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00078047 Quản lý dự án II 13/11/2024
21535 Họ tên: Phạm Văn Hiệu
Ngày sinh: 10/12/1975
Thẻ căn cước: 036075001452
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00078046 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 13/11/2024
HTV-00078046 Quản lý dự án II 13/11/2024
21536 Họ tên: Trần Thái Sơn
Ngày sinh: 30/06/1975
CMND: 013193600
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00078045 Quản lý dự án II 13/11/2024
21537 Họ tên: Nguyễn Hoàng Đàn
Ngày sinh: 17/02/1976
CMND: 013308171
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00078044 Quản lý dự án II 13/11/2024
HTV-00078044 Định giá xây dựng III 13/01/2025
21538 Họ tên: Nguyễn Bình Nguyên
Ngày sinh: 23/10/1962
CMND: 090431370
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện xí nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00078043 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 13/11/2024
21539 Họ tên: Lê Văn Thắng
Ngày sinh: 25/11/1971
Thẻ căn cước: 015071000075
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00078042 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 13/11/2024
21540 Họ tên: Đoàn Văn Sâm
Ngày sinh: 01/07/1962
CMND: 013165595
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00078041 Quản lý dự án II 13/11/2024
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn