Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
21521 Họ tên: Nguyễn Nam Kha
Ngày sinh: 04/01/1975
CMND: 264009853
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện - điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052211 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 15/03/2024
21522 Họ tên: Nguyễn Tấn Thịnh
Ngày sinh: 15/06/1975
Thẻ căn cước: 051075000165
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện kỹ thuật
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052210 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 15/03/2024
21523 Họ tên: Phan Trung Nam
Ngày sinh: 17/04/1982
CMND: 024744266
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện lạnh
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052209 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 15/03/2024
21524 Họ tên: Nguyễn Duy Cảnh
Ngày sinh: 16/04/1982
CMND: 025789042
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện - điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052208 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 15/03/2024
21525 Họ tên: Huỳnh Tấn Lộc
Ngày sinh: 28/02/1986
CMND: 205156934
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ nhiệt, lạnh
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052207 Thiết kế cơ - điện công trình I 15/03/2024
21526 Họ tên: Nguyễn Minh Sang
Ngày sinh: 11/12/1984
Thẻ căn cước: 082084000221
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052206 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 15/03/2024
21527 Họ tên: Trần Quang Hòa
Ngày sinh: 22/06/1972
Thẻ căn cước: 079072008747
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện khí hóa và cung cấp điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052205 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 15/03/2024
21528 Họ tên: Võ Văn Khảnh
Ngày sinh: 25/10/1979
CMND: 197127249
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện kỹ thuật
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052204 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 15/03/2024
21529 Họ tên: Nguyễn Thị Hồng
Ngày sinh: 03/11/1982
CMND: 025004436
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052203 Định giá xây dựng I 15/03/2024
21530 Họ tên: Ngô Trần Trọng Lễ
Ngày sinh: 11/05/1973
CMND: 024281250
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng - ngành kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052202 Thiết kế xây dựng công trình giao thông I 15/03/2024
BXD-00052202 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông I 15/03/2024
21531 Họ tên: Nguyễn Duy Liêm
Ngày sinh: 10/07/1974
CMND: 023024855
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052201 Thiết kế xây dựng công trình giao thông I 15/03/2024
21532 Họ tên: Lâm Thị Bảo Kiều
Ngày sinh: 11/11/1978
CMND: 024549952
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện khí hóa và cung cấp điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052200 Định giá xây dựng (phần điện) I 29/07/2024
21533 Họ tên: Nguyễn Xuân Trường
Ngày sinh: 06/11/1978
CMND: 025386412
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện khí hóa và cung cấp điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052199 Định giá xây dựng (phần điện) I 29/07/2024
21534 Họ tên: Trần Thị Hồng Thu
Ngày sinh: 29/11/1981
CMND: 025983730
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư nhiệt - máy lạnh
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052198 Định giá xây dựng I 29/07/2024
21535 Họ tên: Nguyễn Thanh Yên
Ngày sinh: 10/06/1976
CMND: 023103629
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện khí hóa và cung cấp điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052197 Định giá xây dựng (phần điện) I 29/07/2024
21536 Họ tên: Võ Kim Tú
Ngày sinh: 24/10/1980
CMND: 300933973
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052196 Định giá xây dựng I 15/03/2024
21537 Họ tên: Nguyễn Thanh Tùng
Ngày sinh: 08/11/1979
CMND: 023204494
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052195 Thiết kế kiến trúc công trình I 15/03/2024
21538 Họ tên: Nguyễn Hoàng Anh
Ngày sinh: 31/05/1985
CMND: 026089802
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052194 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp I 15/03/2024
21539 Họ tên: Trần Công Lý
Ngày sinh: 06/09/1983
CMND: 301074166
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí chế tạo máy
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052193 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 15/03/2024
21540 Họ tên: Nguyễn Huỳnh Đức
Ngày sinh: 01/01/1975
Thẻ căn cước: 079075007264
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052192 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 15/03/2024
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn