Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
21541 Họ tên: Lee Dong Jun
Ngày sinh: 12/02/1973
Hộ chiếu: M15802712
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kiến trúc công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00099101 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 25/03/2022
BXD-00099101 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 25/03/2022
21542 Họ tên: Kim Young Min
Ngày sinh: 18/05/1961
Hộ chiếu: M51821643
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00099100 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 25/03/2022
21543 Họ tên: Đinh Quang Đề
Ngày sinh: 30/10/1993
CMND: 095183645
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAK-00099099 Giao thông (cầu, đường bộ), Nông nghiệp và PTNT (thủy lợi) III 10/07/2025
21544 Họ tên: Hà Tuấn Anh
Ngày sinh: 05/05/1990
CMND: 091671317
Trình độ chuyên môn: Trung cấp chuyên nghiệp xây dựng cầu đường bộ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAK-00099098 Dân dụng, Hạ tầng kỹ thuật (thoát nước), Giao thông (cầu, đường bộ), Nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi) III 10/07/2025
21545 Họ tên: Đinh Duy Hoàng
Ngày sinh: 05/03/1994
CMND: 095169890
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng công nghệ kỹ thuật giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAK-00099097 Dân dụng, Hạ tầng kỹ thuật (thoát nước), Giao thông (cầu, đường bộ), Nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi) III 10/07/2025
21546 Họ tên: Trần Thị Tuyết Phương
Ngày sinh: 11/11/1989
CMND: 334515162
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật XD Công trình Giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TRV-00099096 Định giá xây dựng III 05/08/2025
TRV-00099096 Công trình: Giao thông III 15/09/2025
21547 Họ tên: Huỳnh Trung Hòa
Ngày sinh: 29/11/1992
CMND: 334701764
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ KT công trình XD
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TRV-00099095 Dân dụng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật, NN&PTNT III 05/08/2025
TRV-00099095 Dân dụng III 05/08/2025
21548 Họ tên: Nguyễn Hoàng Linh
Ngày sinh: 14/05/1993
CMND: 363760328
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Xây dựng dân dụng - công nghiệp)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00099091 Định giá xây dựng III 07/08/2025
21549 Họ tên: Lê Văn Sum
Ngày sinh: 17/03/1991
CMND: 205457840
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng & công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00099090 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật (cấp - thoát nước) III 07/08/2025
21550 Họ tên: Bùi Ngọc Lanh
Ngày sinh: 07/06/1992
CMND: 264405499
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00099089 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật (cấp - thoát nước) III 07/08/2025
21551 Họ tên: Ưng Nho Cường
Ngày sinh: 03/05/1968
CMND: 022269822
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng (Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00099088 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp II 07/08/2025
HCM-00099088 Giám sát công tác xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp - thoát nước) III 07/08/2025
21552 Họ tên: Phạm Quốc Việt
Ngày sinh: 20/10/1982
Thẻ căn cước: 045082000148
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00099087 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp II 07/08/2025
HCM-00099087 Giám sát công tác xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp - thoát nước) III 07/08/2025
21553 Họ tên: Dương Đức Quang
Ngày sinh: 18/03/1976
Thẻ căn cước: 079076009716
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Cầu - Đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00099086 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ) II 07/08/2025
HCM-00099086 Định giá xây dựng III 07/08/2025
21554 Họ tên: Phan Xuân Minh
Ngày sinh: 14/04/1984
CMND: 205231777
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng (Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00099085 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật (cấp - thoát nước) III 07/08/2025
21555 Họ tên: Nguyễn Văn Hiếu
Ngày sinh: 20/08/1976
CMND: 272650365
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00099084 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng II 07/08/2025
HCM-00099084 Giám sát công tác xây dựng công trình công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật (cấp - thoát nước) III 07/08/2025
21556 Họ tên: Bùi Văn Tam
Ngày sinh: 15/08/1991
CMND: 205530251
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00099083 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật (cấp - thoát nước) III 07/08/2025
HCM-00099083 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ) III 07/08/2025
21557 Họ tên: Nguyễn Trần Quốc Khanh
Ngày sinh: 22/08/1983
CMND: 221086548
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng (Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00099082 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp II 07/08/2025
HCM-00099082 Giám sát công tác xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp - thoát nước) III 07/08/2025
21558 Họ tên: Nguyễn Hữu Phước
Ngày sinh: 10/05/1991
CMND: 215187877
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00099081 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp II 07/08/2025
HCM-00099081 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật (cấp - thoát nước) III 07/08/2025
21559 Họ tên: Ngô Ngọc Thảo
Ngày sinh: 07/07/1986
CMND: 321263835
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00099080 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng III 07/08/2025
HTV-00099080 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 22/01/2026
21560 Họ tên: Nguyễn Quang Tuyến
Ngày sinh: 22/08/1973
Thẻ căn cước: 052073000235
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng (Kỹ thuật xây dựng)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00099079 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng II 07/08/2025
HCM-00099079 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng II 07/08/2025
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn