Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
21541 Họ tên: Lê Như Kỳ Lân
Ngày sinh: 19/03/1985
CMND: 191***939
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Khoa học địa chất; Kỹ sư Cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00130674 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 10/01/2027
CTN-00130674 Định giá xây dựng III 20/05/2027
21542 Họ tên: Phạm Bá Nghệ
Ngày sinh: 01/04/1978
CMND: 191***093
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00130673 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 10/01/2027
CTN-00130673 Định giá xây dựng III 20/05/2027
21543 Họ tên: Hoàng Ngọc Tâm
Ngày sinh: 19/09/1988
Thẻ căn cước: 046******377
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00130672 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 10/01/2027
CTN-00130672 Quản lý dự án II 20/05/2027
21544 Họ tên: Nguyễn Tiến Vinh
Ngày sinh: 06/10/1980
CMND: 192***726
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00130671 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 10/01/2027
21545 Họ tên: Hoàng Hồng Minh
Ngày sinh: 01/01/1978
CMND: 191***590
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00130670 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 10/01/2027
CTN-00130670 Quản lý dự án II 20/05/2027
21546 Họ tên: Trần Văn Viễn
Ngày sinh: 25/06/1983
CMND: 191***375
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện kỹ thuật
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00130669 Thiết kế cơ - điện công trình II 10/01/2027
CTN-00130669 Định giá xây dựng II 20/05/2027
21547 Họ tên: Đào Ngọc Ánh
Ngày sinh: 12/12/1985
Thẻ căn cước: 046******023
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí chế tạo máy
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00130668 Thiết kế cơ - điện công trình III 10/01/2027
CTN-00130668 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 20/05/2027
21548 Họ tên: Phạm Lê Huy
Ngày sinh: 14/06/1983
CMND: 191***931
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Ô tô - máy động lực
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00130667 Thiết kế cơ - điện công trình II 10/01/2027
CTN-00130667 Quản lý dự án II 20/05/2027
21549 Họ tên: Nguyễn Đình Tăng
Ngày sinh: 21/03/1987
Thẻ căn cước: 044******584
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00130666 Thiết kế cơ - điện công trình II 10/01/2027
CTN-00130666 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 20/05/2027
21550 Họ tên: Văn Đức Hậu
Ngày sinh: 29/11/1986
CMND: 191***538
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng & công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00130665 Định giá xây dựng III 10/01/2027
CTN-00130665 Thiết kế xây dựng công trình cấp nước - thoát nước; chất thải rắn III 10/01/2027
21551 Họ tên: Phan Bá Tuệ
Ngày sinh: 27/02/1994
Thẻ căn cước: 046******332
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00130664 Định giá xây dựng III 10/01/2027
CTN-00130664 Thiết kế xây dựng công trình cấp nước - thoát nước; chất thải rắn III 10/01/2027
21552 Họ tên: Hà Văn Tân
Ngày sinh: 06/11/1988
Thẻ căn cước: 046******291
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng & công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00130663 Định giá xây dựng III 10/01/2027
CTN-00130663 Thiết kế xây dựng công trình cấp nước - thoát nước; chất thải rắn III 10/01/2027
21553 Họ tên: Huỳnh Mạnh Cường
Ngày sinh: 23/10/1977
Thẻ căn cước: 046******250
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng & CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00130662 Thiết kế xây dựng công trình cấp nước - thoát nước; chất thải rắn III 10/01/2027
CTN-00130662 Định giá xây dựng II 20/05/2027
21554 Họ tên: Trần Anh Quang
Ngày sinh: 05/03/1984
Thẻ căn cước: 046******271
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng thủy lợi & thủy điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00130661 Thiết kế xây dựng công trình cấp nước - thoát nước; chất thải rắn III 10/01/2027
CTN-00130661 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 20/05/2027
21555 Họ tên: Trịnh Lê Nhân
Ngày sinh: 16/01/1978
Thẻ căn cước: 046******364
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00130660 Thiết kế xây dựng công trình cấp nước - thoát nước; chất thải rắn III 10/01/2027
CTN-00130660 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 10/01/2027
21556 Họ tên: Đỗ Minh Quảng
Ngày sinh: 12/03/1976
Thẻ căn cước: 044******496
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00130659 Thiết kế xây dựng công trình cấp nước - thoát nước; chất thải rắn II 10/01/2027
CTN-00130659 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 10/01/2027
21557 Họ tên: Đinh Hoàng Dũng
Ngày sinh: 11/12/1980
Thẻ căn cước: 046******937
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Cầu - Đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00130658 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 10/01/2027
CTN-00130658 Định giá Xây dựng III 10/01/2027
21558 Họ tên: Hoàng Ngọc Tú
Ngày sinh: 10/08/1979
Thẻ căn cước: 046******145
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện kỹ thuật
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00130657 Định giá xây dựng II 10/01/2027
CTN-00130657 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 10/01/2027
21559 Họ tên: Phan Lê Minh Hoàng
Ngày sinh: 02/01/1974
CMND: 191***113
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy lợi - Thủy điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00130656 Định giá Xây dựng II 10/01/2027
CTN-00130656 Quản lý dự án II 10/01/2027
21560 Họ tên: Đinh Văn Phát
Ngày sinh: 12/11/1989
CMND: 201***143
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật Điện, điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00130655 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 10/01/2027
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn