Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
21561 Họ tên: Hoàng Văn Thắng
Ngày sinh: 31/12/1983
CMND: 280***551
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00130587 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp II 20/01/2027
HCM-00130587 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp II 20/01/2027
21562 Họ tên: Vương Khôi
Ngày sinh: 03/12/1988
CMND: 280***923
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00130586 Thiết kế cơ - điện công trình dân dụng - công nghiệp (không bao gồm công trình đường dây và trạm biến áp) II 20/01/2027
21563 Họ tên: Vũ Quốc Tiến
Ngày sinh: 03/10/1992
CMND: 241***402
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Quy hoạch và thiết kế công trình giao thông)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00130585 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 20/01/2027
21564 Họ tên: Võ Tấn Duy
Ngày sinh: 05/10/1992
CMND: 212***457
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00130584 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp II 20/01/2027
HCM-00130584 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 20/01/2027
21565 Họ tên: Quách Hồng Vĩnh
Ngày sinh: 27/03/1974
Thẻ căn cước: 026******982
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng (Xây dựng dân dụng và công nghiệp)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00130583 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp II 20/01/2027
HCM-00130583 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp II 20/01/2027
21566 Họ tên: Lê Tấn Hoành
Ngày sinh: 15/05/1989
CMND: 212***644
Trình độ chuyên môn: TCCN Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00130582 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 20/01/2027
21567 Họ tên: Trương Ngọc Lâm
Ngày sinh: 11/12/1976
CMND: 194***801
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng (Xây dựng cầu đường)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00130581 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (đường bộ) II 20/01/2027
21568 Họ tên: Phan Hữu Nam
Ngày sinh: 26/07/1995
CMND: 250***663
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00130580 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 20/01/2027
21569 Họ tên: Hồ Văn Lộc
Ngày sinh: 08/01/1991
CMND: 187***023
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00130579 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 20/01/2027
HCM-00130579 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 20/01/2027
21570 Họ tên: Nguyễn Trần Đức Trình
Ngày sinh: 01/10/1991
CMND: 264***653
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00130578 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 20/01/2027
HCM-00130578 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 20/01/2027
21571 Họ tên: Phan Huỳnh Quang Vinh
Ngày sinh: 30/07/1986
CMND: 024***808
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00130577 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 20/01/2027
21572 Họ tên: Nguyễn Tấn Quá
Ngày sinh: 10/11/1976
CMND: 024***064
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư (Kiến trúc công trình)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00130576 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 20/01/2027
HCM-00130576 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật (cấp nước - thoát nước) III 20/01/2027
21573 Họ tên: Lưu Đình Hưng
Ngày sinh: 08/11/1994
CMND: 261***633
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật nhiệt
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00130575 Thiết kế cơ điện công trình dân dụng - công nghiệp (không bao gồm công trình đường dây và trạm biến áp) II 20/01/2027
21574 Họ tên: Lê Tăng Quân
Ngày sinh: 18/10/1982
CMND: 205***939
Trình độ chuyên môn: THCN Điện CN/DD
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00130574 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị cơ - điện vào công trình dân dụng - công nghiệp III 20/01/2027
21575 Họ tên: Nguyễn Thanh Bảo
Ngày sinh: 25/05/1984
CMND: 311***899
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật cơ khí
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00130573 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị cơ điện vào công trình dân dụng - công nghiệp III 20/01/2027
21576 Họ tên: Trần Văn Hải
Ngày sinh: 15/08/1980
CMND: 221***756
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00130572 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp II 20/01/2027
21577 Họ tên: Nguyễn Văn Nhàn
Ngày sinh: 15/01/1990
Hộ chiếu: 271****236
Trình độ chuyên môn: CĐ Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00130571 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 20/01/2027
HCM-00130571 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 20/01/2027
21578 Họ tên: Hoàng Lê Nam Khang
Ngày sinh: 18/11/1993
CMND: 212***451
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện - điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00130570 Thiết kế cơ điện công trình dân dụng - công nghiệp (không bao gồm công trình đường dây và trạm biến áp) II 20/01/2027
21579 Họ tên: Nguyễn Minh Cường
Ngày sinh: 16/12/1993
CMND: 312***832
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00130569 Thiết kế xây dựng công trình giao thông (đường bộ) II 20/01/2027
HCM-00130569 Định giá xây dựng III 20/01/2027
21580 Họ tên: Trần Công Bảo
Ngày sinh: 02/01/1987
CMND: 197***479
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật nhiệt
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00130568 Thiết kế cơ điện công trình dân dụng - công nghiệp (không bao gồm công trình đường dây và trạm biến áp) II 20/01/2027
HCM-00130568 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị cơ - điện vào công trình dân dụng - công nghiệp II 20/01/2027
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn