Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
21561 Họ tên: Phạm Hữu Đức
Ngày sinh: 19/04/1984
CMND: 194198332
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052171 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 15/03/2024
BXD-00052171 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp I 15/03/2024
21562 Họ tên: Trương Thọ Tâm
Ngày sinh: 21/06/1984
CMND: 321139796
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư quy hoạch đô thị
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052170 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp I 15/03/2024
21563 Họ tên: Nguyễn Huỳnh Tấn
Ngày sinh: 02/03/1984
CMND: 311851740
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052169 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 15/03/2024
21564 Họ tên: Nguyễn Anh Kiệt
Ngày sinh: 24/05/1976
CMND: 022919340
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật điện, điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052168 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 15/03/2024
BXD-00052168 Thiết kế cơ - điện công trình I 15/03/2024
21565 Họ tên: Phạm Trường Tộ
Ngày sinh: 05/06/1969
CMND: 025748703
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện khí hóa và cung cấp điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052167 Thiết kế cơ - điện công trình I 15/03/2024
BXD-00052167 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 15/03/2024
21566 Họ tên: Trần Thanh Hoàng
Ngày sinh: 10/04/1980
CMND: 023332931
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052166 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 15/03/2024
BXD-00052166 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp I 15/03/2024
21567 Họ tên: Lê Hoàng Minh
Ngày sinh: 10/04/1968
CMND: 021974446
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052165 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp I 15/03/2024
21568 Họ tên: Lê Hồng Minh
Ngày sinh: 05/11/1973
CMND: 022941653
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052164 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 15/03/2024
21569 Họ tên: Nguyễn Bá Long
Ngày sinh: 02/10/1986
CMND: 125203041
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052163 Thiết kế cấp - thoát nước công trình I 15/03/2024
21570 Họ tên: Nguyễn Quang Long
Ngày sinh: 14/09/1976
Thẻ căn cước: 019076000204
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052162 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp I 15/03/2024
BXD-00052162 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 16/10/2024
21571 Họ tên: Nguyễn Văn Duy
Ngày sinh: 29/04/1983
CMND: 281044516
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052161 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 15/03/2024
21572 Họ tên: Nguyễn Văn Tuấn
Ngày sinh: 12/02/1985
CMND: 331454828
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052160 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 15/03/2024
BXD-00052160 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp I 15/03/2024
21573 Họ tên: Nguyễn Xuân Hà
Ngày sinh: 14/11/1977
Thẻ căn cước: 066077000058
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư vật liệu xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052159 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 15/03/2024
21574 Họ tên: Phạm Thị Lệ Thu
Ngày sinh: 27/08/1974
CMND: 022707224
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052158 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 15/03/2024
21575 Họ tên: Phạm Triều Dương
Ngày sinh: 20/12/1981
CMND: 025359281
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công trình thủy
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052157 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông I 15/03/2024
21576 Họ tên: Trần Mạnh Cường
Ngày sinh: 27/11/1982
CMND: 024893456
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052156 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 15/03/2024
21577 Họ tên: Phan Thị Thanh
Ngày sinh: 18/06/1980
CMND: 025634975
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052155 Thiết kế cơ - điện công trình I 15/03/2024
21578 Họ tên: Dương Đình Quân
Ngày sinh: 30/05/1979
CMND: 024890509
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052154 Thiết kế xây dựng công trình giao thông I 15/03/2024
21579 Họ tên: Nguyễn Hoàng Phương
Ngày sinh: 30/06/1978
CMND: 025033525
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật điện, điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00052153 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 15/03/2024
BXD-00052153 Thiết kế cơ - điện công trình I 15/03/2024
21580 Họ tên: Đinh Phú Quốc
Ngày sinh: 30/03/1979
CMND: 300972144
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00052152 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp II 17/04/2024
BXD-00052152 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 15/03/2024
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn