Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
21561 Họ tên: Phạm Thanh Hải
Ngày sinh: 05/09/1976
CMND: 273546952
Trình độ chuyên môn: ThS, Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077286 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 08/11/2024
BXD-00077286 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 08/11/2024
21562 Họ tên: Châu Văn Bằng
Ngày sinh: 07/09/1984
CMND: 025992896
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện, điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077285 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 08/11/2024
21563 Họ tên: Phạm Võ Anh Trương
Ngày sinh: 12/01/1987
CMND: 025777924
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077284 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 08/11/2024
21564 Họ tên: Trần Quang Hưng
Ngày sinh: 05/03/1976
CMND: 022785587
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077283 Thiết kế kiến trúc công trình I 08/11/2024
HTV-00077283 Thiết kế quy hoạch xây dựng II 06/12/2024
21565 Họ tên: Phan Lê Phương
Ngày sinh: 20/03/1984
CMND: 191525870
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077282 Thiết kế kiến trúc công trình I 08/11/2024
21566 Họ tên: Huỳnh Trần Thanh Tuấn
Ngày sinh: 21/08/1980
CMND: 025642632
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077281 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 08/11/2024
21567 Họ tên: Phạm Thanh An
Ngày sinh: 05/02/1982
CMND: 211678880
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ kỹ thuật
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077280 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 08/11/2024
21568 Họ tên: Trần Quang Mãn
Ngày sinh: 02/09/1983
CMND: 212151238
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí động lực
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077279 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 08/11/2024
BXD-00077279 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 08/11/2024
21569 Họ tên: Trịnh Hoàng Chư
Ngày sinh: 29/07/1978
CMND: 281183705
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí - ngành kỹ thuật chế tạo
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077278 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 08/11/2024
BXD-00077278 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 13/01/2025
21570 Họ tên: Vương Đức Triệu
Ngày sinh: 02/07/1980
CMND: 285352356
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077277 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 08/11/2024
BXD-00077277 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông I 08/11/2024
21571 Họ tên: Ngô Đình Ngọc Quang
Ngày sinh: 01/02/1976
Thẻ căn cước: 052076000018
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077276 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 08/11/2024
21572 Họ tên: Thạch Thanh Tâm
Ngày sinh: 17/07/1977
CMND: 025601117
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077275 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 08/11/2024
BXD-00077275 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 08/11/2024
21573 Họ tên: Trương Thiện Vũ
Ngày sinh: 25/05/1981
CMND: 331274232
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077274 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 08/11/2024
21574 Họ tên: Nguyễn Phát Đạt
Ngày sinh: 28/08/1983
CMND: 290814819
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077273 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 08/11/2024
BXD-00077273 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 04/06/2025
21575 Họ tên: Đặng Thanh Tùng
Ngày sinh: 06/10/1985
CMND: 261015074
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077272 Thiết kế cơ - điện công trình I 08/11/2024
BXD-00077272 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 08/11/2024
21576 Họ tên: Trầm Thế Phong
Ngày sinh: 03/08/1978
CMND: 026069867
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077271 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 08/11/2024
BXD-00077271 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 08/11/2024
21577 Họ tên: Đào Quốc Phóng
Ngày sinh: 07/08/1975
CMND: 025615869
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077270 Thiết kế xây dựng công trình giao thông I 08/11/2024
BXD-00077270 Khảo sát địa hình I 08/11/2024
21578 Họ tên: Nguyễn Phạm Luân
Ngày sinh: 28/12/1988
CMND: 215075162
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077269 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 08/11/2024
21579 Họ tên: Phạm Minh Trí
Ngày sinh: 18/08/1984
CMND: 025749972
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077268 Định giá xây dựng I 08/11/2024
BXD-00077268 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông I 15/01/2025
21580 Họ tên: Nguyễn Đăng Khoa
Ngày sinh: 25/03/1982
CMND: 271464048
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện khí hóa và cung cấp điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077267 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 08/11/2024
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn