Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
21581 Họ tên: Lê Trần Đạt
Ngày sinh: 21/06/1980
Thẻ căn cước: 092080001278
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAT-00101638 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị điện vào công trình công nghiệp (Đường dây và trạm biến áp) III 26/08/2025
CAT-00101638 Thiết kế cơ - điện công trình Công nghiệp (Đường dây và Trạm biến áp) III 01/09/2025
21582 Họ tên: Lại Miên
Ngày sinh: 20/06/1965
CMND: 362490511
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện - Điện tử (Điện năng)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAT-00101637 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị điện vào công trình công nghiệp (Đường dây và trạm biến áp) III 26/08/2025
CAT-00101637 Thiết kế cơ - điện công trình Công nghiệp (Đường dây và Trạm biến áp) III 01/09/2025
21583 Họ tên: Trịnh Văn Bằng
Ngày sinh: 03/02/1977
CMND: 225572217
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư địa chính
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00101636 Khảo sát địa hình II 24/08/2025
HTV-00101636 Khảo sát địa chất công trình III 24/08/2025
21584 Họ tên: Nguyễn Tiến Long
Ngày sinh: 27/10/1980
Thẻ căn cước: 038080013117
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy lợi – ngành công trình thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00101635 Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn II 24/08/2025
HTV-00101635 Thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn II 24/08/2025
21585 Họ tên: Đỗ Thế Anh
Ngày sinh: 18/02/1987
Thẻ căn cước: 001087029336
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00101634 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 24/08/2025
HTV-00101634 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp II 07/12/2025
21586 Họ tên: Nguyễn Hoàng Tiến
Ngày sinh: 11/08/1979
CMND: 012239932
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điều khiển học kỹ thuật
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00101633 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 24/08/2025
HTV-00101633 Thiết kế cơ - điện công trình II 08/02/2026
21587 Họ tên: Nguyễn Trung Kiên
Ngày sinh: 12/05/1992
CMND: 145506964
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00101632 Định giá xây dựng III 24/08/2025
HTV-00101632 Thiết kế cơ - điện công trình III 05/11/2025
21588 Họ tên: NGÔ HÒA THUẬN
Ngày sinh: 06/05/1994
CMND: 365950612
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
SOT-00101631 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng. III 21/08/2025
21589 Họ tên: MẠC KIM KHÁNH
Ngày sinh: 16/10/1981
CMND: 365370149
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
SOT-00101630 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp, Giao thông. III 21/08/2025
21590 Họ tên: BIỆN HOÀNG TRUNG HIẾU
Ngày sinh: 22/06/1990
CMND: 365859437
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng DD&CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
SOT-00101629 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng, Giao thông. III 21/08/2025
21591 Họ tên: TRẦN XUÂN THỦY
Ngày sinh: 25/09/1989
Thẻ căn cước: 092089005186
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng công trình thủy
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
SOT-00101628 Giám sát thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT. III 21/08/2025
SOT-00101628 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT (Thủy lợi). III 30/07/2026
21592 Họ tên: DƯƠNG QUỐC VIỆT
Ngày sinh: 01/02/1959
CMND: 365847457
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy nông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
SOT-00101627 Định giá xây dựng. III 21/08/2025
SOT-00101627 Giám sát thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT. III 21/08/2025
21593 Họ tên: Nguyễn Hoàng Vũ
Ngày sinh: 30/05/1986
Thẻ căn cước: 079086013002
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng (Xây dựng dân dụng và công nghiệp)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00101626 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng III 31/08/2025
21594 Họ tên: Nguyễn Đăng Khải
Ngày sinh: 26/09/1986
Thẻ căn cước: 038086010802
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00101625 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật (cấp - thoát nước) III 31/08/2025
21595 Họ tên: Nguyễn Văn Sang
Ngày sinh: 08/10/1988
CMND: 186495055
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Cầu - Đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00101624 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp II 31/08/2025
HCM-00101624 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ) II 31/08/2025
21596 Họ tên: Mao Văn Minh
Ngày sinh: 01/01/1989
CMND: 341485695
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng (Xây dựng dân dụng và công nghiệp)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00101623 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật (cấp - thoát nước) III 31/08/2025
21597 Họ tên: Nguyễn An Duy
Ngày sinh: 10/05/1988
CMND: 215015952
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00101622 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng III 31/08/2025
21598 Họ tên: Nguyễn Thanh Điền
Ngày sinh: 28/10/1993
CMND: 341736675
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00101621 Thiết kế xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ) II 31/08/2025
21599 Họ tên: Phạm Cao Nguyên
Ngày sinh: 05/06/1991
CMND: 230812807
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Kỹ thuật xây dựng đường sắt - Metro)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00101620 Thiết kế xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ) II 31/08/2025
21600 Họ tên: Trần Công Hoàng
Ngày sinh: 10/08/1993
CMND: 215243172
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Kỹ thuật xây dựng đường sắt - Metro)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00101619 Thiết kế xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ) II 31/08/2025
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn