Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
21721 Họ tên: Trần Thanh Thắng
Ngày sinh: 05/10/1969
CMND: 024596013
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00083493 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng II 20/01/2025
21722 Họ tên: Nguyễn Ngọc Tỉnh
Ngày sinh: 24/08/1987
CMND: 230677460
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00083492 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp III 20/01/2025
HCM-00083492 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 20/01/2025
21723 Họ tên: Nguyễn Văn Công
Ngày sinh: 01/01/1978
Thẻ căn cước: 087078000203
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00083491 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp III 20/01/2025
HCM-00083491 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 20/01/2025
21724 Họ tên: Trịnh Quốc Chính
Ngày sinh: 01/11/1980
Hộ chiếu: C2948250
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư Kiến trúc công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00083490 Thiết kế kiến trúc công trình III 20/01/2025
HNT-00083490 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 22/09/2025
21725 Họ tên: Hoàng Tiến Đạt
Ngày sinh: 02/04/1993
CMND: 184059009
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật nhiệt
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00083489 Thiết kế cơ điện công trình công nghiệp III 20/01/2025
HCM-00083489 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị cơ điện công trình công nghiệp III 20/01/2025
21726 Họ tên: Nguyễn Trọng Khánh
Ngày sinh: 12/03/1994
CMND: 321492789
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật nhiệt
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00083488 Thiết kế cơ điện công trình công nghiệp III 20/01/2025
HCM-00083488 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị cơ điện công trình công nghiệp III 20/01/2025
21727 Họ tên: Phạm Trường Hải
Ngày sinh: 30/05/1992
CMND: 201662013
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư ngành Xây Dựng Cầu Đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00083487 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 20/01/2025
21728 Họ tên: Nguyễn Văn Lĩnh
Ngày sinh: 08/08/1987
CMND: 194360656
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Cầu - Đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00083486 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (đường bộ) III 20/01/2025
21729 Họ tên: Phạm Minh Tiến
Ngày sinh: 21/02/1991
CMND: 261222304
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00083485 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp II 20/01/2025
21730 Họ tên: Lương Xuân Đạt
Ngày sinh: 19/09/1992
Thẻ căn cước: 030092003830
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00083484 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp III 20/01/2025
HCM-00083484 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 20/01/2025
21731 Họ tên: Nguyễn Văn Tiến
Ngày sinh: 11/12/1990
CMND: 215100316
Trình độ chuyên môn: CĐ Công nghệ Kỹ thuật điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00083483 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị điện công trình dân dụng - công nghiệp III 20/01/2025
21732 Họ tên: Phạm Văn Duy
Ngày sinh: 03/07/1991
CMND: 142611262
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00083482 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp II 20/01/2025
HCM-00083482 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 20/01/2025
21733 Họ tên: Trần Công Nam
Ngày sinh: 25/03/1977
CMND: 225004149
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng (Xây dựng Dân dụng Công nghiệp)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00083481 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp II 20/01/2025
21734 Họ tên: Trương Lê Triêm
Ngày sinh: 10/04/1989
CMND: 231431379
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng & Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00083480 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 20/01/2025
21735 Họ tên: Lê Văn Tôn
Ngày sinh: 09/03/1991
CMND: 186917221
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00083479 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 20/01/2025
HCM-00083479 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ) III 20/01/2025
21736 Họ tên: Lê Quốc Thắng
Ngày sinh: 23/12/1988
CMND: 024874224
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00083478 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp II 20/01/2025
21737 Họ tên: Nguyễn Mai Đức Trường
Ngày sinh: 02/04/1991
Thẻ căn cước: 079091002005
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư (Kiến trúc)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00083477 Thiết kế kiến trúc công trình II 20/01/2025
HCM-00083477 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 20/01/2025
21738 Họ tên: Ninh Nguyễn Trọng Tuấn
Ngày sinh: 16/10/1988
CMND: 205404350
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư (Kiến trúc công trình)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00083476 Thiết kế kiến trúc công trình II 20/01/2025
21739 Họ tên: Đoàn Thị Nghĩa
Ngày sinh: 11/02/1983
CMND: 025207849
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00083475 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ) II 20/01/2025
HCM-00083475 Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi) II 20/01/2025
21740 Họ tên: Nguyễn Xuân Thành
Ngày sinh: 12/09/1976
CMND: 281059434
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00083474 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 20/01/2025
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn