Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
21741 Họ tên: Trương Minh Lý
Ngày sinh: 18/09/1989
CMND: 301330043
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ Nhiệt - Lạnh
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00083473 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị cơ điện công trình dân dụng - công nghiệp III 20/01/2025
21742 Họ tên: Nguyễn Việt Hoàng
Ngày sinh: 23/02/1989
CMND: 212302361
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00083472 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị điện công trình dân dụng - công nghiệp III 20/01/2025
21743 Họ tên: Nguyễn Nhân Thiết
Ngày sinh: 12/05/1992
Thẻ căn cước: 038092009898
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật cơ khí
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00083471 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị cơ điện công trình dân dụng - công nghiệp III 20/01/2025
21744 Họ tên: Trịnh Vương Quốc
Ngày sinh: 18/04/1988
CMND: 230699931
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng (Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00083470 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp II 20/01/2025
21745 Họ tên: Nguyễn Quốc Việt
Ngày sinh: 01/01/1974
CMND: 211521425
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện kỹ thuật
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00083469 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị điện công trình đường dây và trạm biến áp III 20/01/2025
21746 Họ tên: Nguyễn Hữu Bảo Toàn
Ngày sinh: 19/04/1984
CMND: 023599920
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng (Xây dựng dân dụng & công nghiệp)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00083468 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 20/01/2025
HCM-00083468 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp II 17/03/2025
21747 Họ tên: Trần Văn Khoa
Ngày sinh: 08/06/1983
CMND: 260947468
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư (Kiến trúc công trình)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00083467 Thiết kế kiến trúc công trình II 20/01/2025
21748 Họ tên: Trần Trung Thông
Ngày sinh: 17/11/1985
CMND: 260947429
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00083466 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng III 20/01/2025
HCM-00083466 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 20/01/2025
21749 Họ tên: Nguyễn Nghĩa
Ngày sinh: 30/01/1982
CMND: 264220275
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế xd
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIT-00083446 Giao thông; Nông nghiệp và PTNT III 15/01/2025
21750 Họ tên: Đỗ Nguyễn Minh Tuấn
Ngày sinh: 17/02/1991
CMND: 225485306
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIT-00083445 Giao thông; Nông nghiệp và PTNT III 15/01/2025
NIT-00083445 Dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật; III 12/06/2025
21751 Họ tên: Lê Minh Kha
Ngày sinh: 12/12/1993
CMND: 264413806
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư XD
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIT-00083444 Dân dụng- công nghiệp và HTKT III 15/01/2025
21752 Họ tên: Nguyễn Danh Quyền
Ngày sinh: 30/12/1989
Thẻ căn cước: 034089001134
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIT-00083443 Giao thông; Nông nghiệp và PTNT III 15/01/2025
NIT-00083443 Định giá Xây dựng III 11/05/2025
21753 Họ tên: Phạm Hoàng Nam
Ngày sinh: 10/03/1984
CMND: 280830237
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00083439 Định giá xây dựng III 14/01/2025
21754 Họ tên: Phạm Tuấn Lộc
Ngày sinh: 30/01/1988
Thẻ căn cước: 092088000405
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện tử - Viễn thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00083438 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông (Đường bộ) III 14/01/2025
21755 Họ tên: Đặng Vũ Hiệp
Ngày sinh: 13/11/1980
CMND: 025258518
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00083437 Giám sát lắp đặt thiết bị điện công trình II 14/01/2025
21756 Họ tên: Trần Trung Dũng
Ngày sinh: 24/02/1986
CMND: 225258997
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00083436 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp II 14/01/2025
21757 Họ tên: Nguyễn Văn Linh
Ngày sinh: 15/10/1985
Thẻ căn cước: 044085000283
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Thủy lợi - Thủy điện - Cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00083435 Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (Cấp, thoát nước) III 14/01/2025
BDG-00083435 Thiết kế xây dựng công trình công trình Hạ tầng kỹ thuật (Cấp - thoát nước) II 14/01/2025
21758 Họ tên: Trịnh Ngọc Quân
Ngày sinh: 23/07/1986
Thẻ căn cước: 001086007769
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật Công trình Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00083434 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 14/01/2025
21759 Họ tên: Võ Thanh Hải
Ngày sinh: 04/03/1983
CMND: 186059200
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Cầu – Đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00083433 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông (Đường bộ) II 14/01/2025
BDG-00083433 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 14/01/2025
21760 Họ tên: Nguyễn Hữu Thuần
Ngày sinh: 10/05/1990
CMND: 186889196
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00083432 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông (Đường bộ) III 14/01/2025
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn