Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
21801 Họ tên: Võ Thị Mộng Tuyền
Ngày sinh: 02/01/1983
CMND: 225216199
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00079664 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 09/12/2024
21802 Họ tên: Lê Đình Chiến
Ngày sinh: 08/11/1986
CMND: 205269625
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư XD Dân dụng và CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00079663 Thiết kế Kết cấu công trình DD&CN III 09/12/2024
21803 Họ tên: Hoàng Trung Thắng
Ngày sinh: 06/11/1988
CMND: 183681822
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư XD Thủy lơi - thủy điện - Cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00079662 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 09/12/2024
QNI-00079662 Thiết kế Cấp thoát nước II 09/12/2024
21804 Họ tên: Tạ Văn Tụy
Ngày sinh: 03/03/1948
CMND: 210262470
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Địa chất thăm dò
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00079661 Khảo sát Địa chất công trình II 09/12/2024
QNI-00079661 Khảo sát Địa hình II 09/12/2024
21805 Họ tên: Trịnh Hoài Mạnh
Ngày sinh: 13/02/1991
CMND: 301432380
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ KT Công trình XD
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00079660 Giám sát Công trình Giao thông III 09/12/2024
21806 Họ tên: Huỳnh Chí Sil
Ngày sinh: 12/08/1984
CMND: 024790034
Trình độ chuyên môn: Công nghệ KT Xây dựng Kỹ sư KT XD Công trình Giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00079659 Định giá xây dựng II 09/12/2024
21807 Họ tên: Trần Văn Út Dứt
Ngày sinh: 01/01/1970
CMND: 334864201
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00079658 Giám sát công trình NN&PTNT II 09/12/2024
QNI-00079658 Giám sát Công trình Giao thông II 09/12/2024
21808 Họ tên: Nguyễn Văn Sung
Ngày sinh: 08/09/1975
CMND: 362442799
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư XD Cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00079657 Giám sát Công trình Giao thông II 09/12/2024
21809 Họ tên: Nguyễn Hoàng Minh
Ngày sinh: 02/06/1986
CMND: 273195039
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư KT Điện, Điện tử và Viễn Thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00079656 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình II 09/12/2024
21810 Họ tên: Tống Quang Vinh
Ngày sinh: 26/04/1984
CMND: 225217046
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00079655 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 09/12/2024
BAL-00079655 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - Công nghiệp II 11/06/2025
21811 Họ tên: Ngô Phú Nhân
Ngày sinh: 17/10/1992
CMND: 225527861
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00079654 Thiết kế Kết cấu công trình DD&CN II 09/12/2024
21812 Họ tên: Phạm Văn Lên
Ngày sinh: 08/07/1984
CMND: 212154782
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00079653 Giám sát công trình NN&PTNT II 09/12/2024
QNI-00079653 Thiết kế công trình NN&PTNT II 09/12/2024
21813 Họ tên: Vũ Tiến Dũng
Ngày sinh: 25/03/1985
Thẻ căn cước: 022085004356
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Cầu đường bộ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00079652 Giám sát Công trình Giao thông III 09/12/2024
21814 Họ tên: Trương Văn Bảy
Ngày sinh: 06/12/1965
Thẻ căn cước: 033065002435
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00079651 Giám sát Công trình Giao thông III 09/12/2024
21815 Họ tên: Đinh Quang Tuấn
Ngày sinh: 01/12/1983
Thẻ căn cước: 022083005508
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00079650 Giám sát Công trình Giao thông III 09/12/2024
21816 Họ tên: Trần Văn Giang
Ngày sinh: 30/09/1990
Thẻ căn cước: 034090007425
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00079649 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 09/12/2024
QNI-00079649 Giám sát Công trình Giao thông III 09/12/2024
21817 Họ tên: Nguyễn Văn Hùng
Ngày sinh: 25/08/1971
CMND: 100506199
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00079648 Quản lý dự án III 09/12/2024
21818 Họ tên: Vũ Quang Báu
Ngày sinh: 23/03/1977
CMND: 100704129
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00079647 Thiết kế Kết cấu công trình DD&CN II 09/12/2024
QNI-00079647 Thiết kế Hạ tầng kỹ thuật III 09/12/2024
21819 Họ tên: Lê Thị Thanh Loan
Ngày sinh: 17/09/1983
Thẻ căn cước: 022183000189
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công trình Thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00079646 Thiết kế công trình NN&PTNT III 09/12/2024
21820 Họ tên: Lê Thanh Xuân
Ngày sinh: 15/06/1955
CMND: 100290110
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy nông cải tạo đất
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00079645 Giám sát Công trình Giao thông II 09/12/2024
QNI-00079645 Giám sát công trình NN&PTNT II 09/12/2024
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn