Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
21821 Họ tên: Trần Thị Ngọc Phượng
Ngày sinh: 30/05/1975
CMND: 023207930
Trình độ chuyên môn: Cử nhân khoa học
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00080811 Định giá xây dựng II 04/12/2024
21822 Họ tên: Nguyễn Quốc Việt
Ngày sinh: 27/07/1985
Thẻ căn cước: 079085000619
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dưng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00080810 Quản lý dự án II 04/12/2024
CTN-00080810 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng-công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 04/12/2024
21823 Họ tên: Nguyễn Trung Thịnh
Ngày sinh: 07/09/1987
CMND: 212639256
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00080809 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng-công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 04/12/2024
21824 Họ tên: Mai Tấn Tài
Ngày sinh: 01/01/1985
CMND: 024795534
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng cầu đường bộ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00080808 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng-công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 04/12/2024
21825 Họ tên: Nguyễn Hồ Hồng Phúc
Ngày sinh: 09/12/1983
CMND: 321083768
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00080807 Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật II 04/12/2024
CTN-00080807 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng-công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 04/12/2024
21826 Họ tên: Hoàng Minh Huy
Ngày sinh: 18/11/1989
CMND: 250710333
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00080806 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III 04/12/2024
21827 Họ tên: Nguyễn Hoàng Duy
Ngày sinh: 21/09/1985
CMND: 026015778
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00080805 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III 04/12/2024
21828 Họ tên: Nguyễn Văn Nhựt
Ngày sinh: 01/01/1988
CMND: 205378241
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00080804 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng-công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 04/12/2024
21829 Họ tên: Đoàn Trọng Thế
Ngày sinh: 03/12/1993
Thẻ căn cước: 034093002359
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00080803 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng-công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 04/12/2024
21830 Họ tên: Võ Ngọc Tư
Ngày sinh: 10/10/1989
CMND: 261136818
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00080802 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng-công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 04/12/2024
21831 Họ tên: NguyễnVăn Huân
Ngày sinh: 13/07/1971
CMND: 024503751
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nhiệt- điện lạnh
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00080801 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III 04/12/2024
21832 Họ tên: Nguyễn Trung Trực
Ngày sinh: 24/09/1993
CMND: 025247715
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00080800 Quản lý dự án III 04/12/2024
CTN-00080800 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng-công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 04/12/2024
21833 Họ tên: Nguyễn Bảo Toàn
Ngày sinh: 27/02/1991
Hộ chiếu: C1110514
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00080799 Thiết kế cơ-điện công trình II 04/12/2024
CTN-00080799 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 04/12/2024
21834 Họ tên: Phạm Quang Triệu
Ngày sinh: 26/04/1990
Thẻ căn cước: 034090003319
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật cơ khí
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00080798 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III 04/12/2024
21835 Họ tên: Phan Văn Lợi
Ngày sinh: 16/11/1982
CMND: 194152502
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00080797 Thiết kế cơ-điện công trình II 04/12/2024
CTN-00080797 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 04/12/2024
21836 Họ tên: Bùi Thị Hương Thơm
Ngày sinh: 02/09/1990
Thẻ căn cước: 040190000879
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00080796 Định giá xây dựng III 04/12/2024
21837 Họ tên: Nguyễn Hữu Luận
Ngày sinh: 19/05/1985
Thẻ căn cước: 052085000186
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00080795 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng-công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 04/12/2024
21838 Họ tên: Nguyễn Văn Cừ
Ngày sinh: 04/05/1982
CMND: 151448748
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00080794 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng-công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 04/12/2024
21839 Họ tên: Nguyễn Hồng Đức
Ngày sinh: 02/05/1990
CMND: 301344169
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ môi trường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00080793 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III 04/12/2024
21840 Họ tên: Phạm Trung Kiên
Ngày sinh: 15/05/1986
Thẻ căn cước: 034086002544
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Quản lý vận hành lưới điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00080792 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III 04/12/2024
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn