Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
21841 Họ tên: Chu Nam Anh
Ngày sinh: 23/07/1992
CMND: 183958668
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00080748 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng-công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 04/12/2024
21842 Họ tên: Nguyễn Ngọc Tuyên
Ngày sinh: 13/06/1979
CMND: 272098238
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật cơ sở hạ tầng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00080747 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng-công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 04/12/2024
CTN-00080747 Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật II 04/12/2024
21843 Họ tên: Đinh Quang Cảnh
Ngày sinh: 09/03/1983
CMND: 272548274
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật tài nguyên nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00080746 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng-công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 04/12/2024
CTN-00080746 Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật II 04/12/2024
21844 Họ tên: Đặng Xuân Hữu
Ngày sinh: 01/02/1990
CMND: 173378947
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00080745 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng-công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 04/12/2024
CTN-00080745 Thiết kế cơ-điện công trình III 04/12/2024
21845 Họ tên: Triệu Thị Bạch Loan
Ngày sinh: 19/05/1985
CMND: 272798994
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật môi trường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00080744 Định giá xây dựng III 04/12/2024
21846 Họ tên: Nguyễn Phước Quý Anh Long
Ngày sinh: 28/04/1986
CMND: 271802741
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật môi trường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00080743 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng-công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 04/12/2024
21847 Họ tên: Tạ Đình Nhuận
Ngày sinh: 08/12/1983
CMND: 212287918
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật môi trường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00080742 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng-công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 04/12/2024
CTN-00080742 Thiết kế cấp - thoát nước công trình III 04/12/2024
21848 Họ tên: Nguyễn Thanh Phương
Ngày sinh: 04/06/1986
CMND: 212295499
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00080741 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng-công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 04/12/2024
21849 Họ tên: Nguyễn Hữu Trí
Ngày sinh: 01/01/1984
CMND: 321184480
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00080740 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng-công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 04/12/2024
21850 Họ tên: Ngô Quý Hữu
Ngày sinh: 22/08/1972
CMND: 211350595
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00080739 Thiết kế cấp - thoát nước công trình II 04/12/2024
CTN-00080739 Định giá xây dựng II 04/12/2024
21851 Họ tên: Nguyễn Long Hòa
Ngày sinh: 03/04/1972
CMND: 022833361
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00080738 Thiết kế cấp - thoát nước công trình II 04/12/2024
CTN-00080738 Định giá xây dựng III 04/12/2024
21852 Họ tên: Nguyễn Thanh Phương
Ngày sinh: 04/04/1963
CMND: 020742329
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00080737 Thiết kế cấp - thoát nước công trình II 04/12/2024
CTN-00080737 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng-công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 04/12/2024
21853 Họ tên: Đinh Đức Hòa
Ngày sinh: 09/10/1984
Thẻ căn cước: 038084008644
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật môi trường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00080736 Thiết kế cấp - thoát nước công trình II 04/12/2024
21854 Họ tên: Võ Sơn Tùng
Ngày sinh: 04/09/1973
CMND: 022581333
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện-điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00080735 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 04/12/2024
21855 Họ tên: Tạ Đình Nam
Ngày sinh: 11/10/1993
CMND: 205685297
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng công nghệ kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00080734 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng-công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 04/12/2024
21856 Họ tên: Trịnh Đình Vũ
Ngày sinh: 01/08/1990
CMND: 197255492
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00080733 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng-công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 04/12/2024
21857 Họ tên: Trần Công Chờ
Ngày sinh: 01/01/1981
CMND: 365407784
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng điện công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00080732 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III 04/12/2024
21858 Họ tên: Phạm Đức Lộc
Ngày sinh: 15/07/1991
CMND: 273471030
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00080731 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng-công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 04/12/2024
HNT-00080731 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II 23/03/2025
21859 Họ tên: Phạm Viết Đức
Ngày sinh: 20/11/1992
CMND: 272352551
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00080730 Định giá xây dựng III 04/12/2024
21860 Họ tên: Phạm Hùng Quân
Ngày sinh: 08/01/1992
CMND: 205652654
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00080729 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng-công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 04/12/2024
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn