Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
21881 Họ tên: Nguyễn Anh Dũng
Ngày sinh: 02/09/1966
CMND: 270747012
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00051851 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 15/03/2024
21882 Họ tên: Nguyễn Thế Phương
Ngày sinh: 30/09/1974
Thẻ căn cước: 019074000206
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00051850 Thiết kế kiến trúc công trình I 15/03/2024
BXD-00051850 Thiết kế quy hoạch xây dựng I 16/04/2024
21883 Họ tên: Lại Trường Giang
Ngày sinh: 20/10/1971
CMND: 024240813
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00051849 Thiết kế kiến trúc công trình I 15/03/2024
21884 Họ tên: Nguyễn Văn Được
Ngày sinh: 01/11/1984
CMND: 225222476
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00051848 Thiết kế kiến trúc công trình I 15/03/2024
21885 Họ tên: Nguyễn Văn Hóa
Ngày sinh: 07/09/1979
CMND: 024949693
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00051847 Thiết kế kiến trúc công trình I 15/03/2024
21886 Họ tên: Đỗ Phương Trình
Ngày sinh: 21/03/1978
CMND: 024839742
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00051846 Thiết kế kiến trúc công trình I 15/03/2024
21887 Họ tên: Nguyễn Văn Lộc
Ngày sinh: 18/08/1988
CMND: 212693340
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng DD&CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNG-00051845 Quản lý dự án xây dựng công trình Dân dụng; HTKT; Giao thông III 11/03/2024
21888 Họ tên: Võ Thanh Huy
Ngày sinh: 01/10/1983
CMND: 212176244
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện kỹ thuật
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNG-00051844 Giám sát đường dây và TBA đến 110kV II 11/03/2024
21889 Họ tên: Đinh Tấn Phú
Ngày sinh: 06/06/1990
CMND: 212745149
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNG-00051843 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông đường bộ II 11/03/2024
QNG-00051843 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông cầu III 11/03/2024
21890 Họ tên: Trần Bá Phước
Ngày sinh: 01/01/1961
CMND: 212093967
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNG-00051842 Thiết kế Kiến trúc công trình II 11/03/2024
QNG-00051842 Thiết kế Quy hoạch xây dựng II 11/03/2024
21891 Họ tên: Võ Tuấn Kiệt
Ngày sinh: 10/10/1992
CMND: 212702359
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNG-00051841 Giám sát tác xây dựng công trình giao thông cầu, đường bộ III 11/03/2024
QNG-00051841 Quản lý dự án xây dựng công trình giao thông cầu, đường bộ; HTKT III 11/03/2024
21892 Họ tên: Lê Trung Nguyên
Ngày sinh: 16/12/1983
CMND: 212224898
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng DD&CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNG-00051840 Giám sát công tác xây dựng công trình DD&CN III 11/03/2024
21893 Họ tên: Đặng Thanh Tịnh
Ngày sinh: 20/05/1985
CMND: 212167537
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNG-00051839 Giám sát công tác xây dựng Hạ tầng kỹ thuật cấp, thoát nước III 11/03/2024
21894 Họ tên: Trần Huy
Ngày sinh: 03/12/1978
CMND: 212056904
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNG-00051838 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông cầu, đường bộ II 11/03/2024
21895 Họ tên: Nguyễn Thanh Việt
Ngày sinh: 25/04/1981
CMND: 212131158
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng DD&CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNG-00051837 Thiết kế kết cấu công trình DD&CN III 11/03/2024
QNG-00051837 Định giá xây dựng III 11/03/2024
21896 Họ tên: Võ Tấn Linh
Ngày sinh: 25/05/1980
CMND: 212217540
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng DD&CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNG-00051836 Giám sát công tác xây dựng công trình DD&CN III 11/03/2024
21897 Họ tên: Nguyễn Việt Tân
Ngày sinh: 15/11/1977
CMND: 211996535
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNG-00051835 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông cầu, đường bộ III 11/03/2024
21898 Họ tên: Trần Dương
Ngày sinh: 03/10/1982
CMND: 241010912
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng công nghệ kỹ thuật công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNG-00051834 Giám sát công tác xây dựng công trình đường bộ III 11/03/2024
21899 Họ tên: Đặng Quang Vinh
Ngày sinh: 16/03/1990
CMND: 212344413
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Thiết kế công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNG-00051833 Quản lý dự án xây dựng công trình DD&CN III 11/03/2024
21900 Họ tên: Trần Văn Tuấn
Ngày sinh: 10/10/1981
CMND: 212140158
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Kỹ thuật điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNG-00051832 Định giá xây dựng III 11/03/2024
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn