Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
21881 Họ tên: Phan Thi Đại
Ngày sinh: 01/02/1983
CMND: 162429485
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu hầm
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00025943 Kiểm định xây dựng công trình Giao thông (cầu) I 15/09/2023
21882 Họ tên: Bùi Văn Dung
Ngày sinh: 10/11/1989
CMND: 168303850
Trình độ chuyên môn: Kỹ Sư Xây Dựng Cầu -Đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00025941 Thiết kế xây dựng công trình giao thông (đường bộ) II 17/04/2024
21883 Họ tên: Đinh Thị Nguyệt
Ngày sinh: 25/08/1990
CMND: 186789911
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Cầu - Đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00025940 Định giá xây dựng II 26/08/2024
21884 Họ tên: Trần Văn Vượng
Ngày sinh: 02/12/1989
CMND: 186458859
Trình độ chuyên môn: Kỹ Sư Xây Dựng Cầu Đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00025929 Thiết kế xây dựng công trình giao thông (đường bộ) II 17/04/2024
21885 Họ tên: Nguyễn Công Trình
Ngày sinh: 02/09/1991
CMND: 173780660
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00025923 Thiết kế xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ) II 14/05/2024
21886 Họ tên: Nguyễn Đình Xàng
Ngày sinh: 02/10/1953
Thẻ căn cước: 046053000022
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00025915 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 28/03/2024
21887 Họ tên: Nguyễn Xuân Thạnh
Ngày sinh: 15/09/1963
CMND: 023135919
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00025913 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 28/05/2024
BXD-00025913 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 08/11/2024
21888 Họ tên: Nguyễn Thị Hồng
Ngày sinh: 08/02/1971
Thẻ căn cước: 040171000185
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00025906 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông I 28/03/2024
21889 Họ tên: Đỗ Anh Văn
Ngày sinh: 28/10/1981
CMND: 151250185
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư đô thị ngành kỹ thuật hạ tầng và môi trường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00025905 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 27/08/2024
HAN-00025905 Định giá xây dựng II 01/11/2024
21890 Họ tên: Nguyễn Văn Nguyện
Ngày sinh: 24/01/1978
Thẻ căn cước: 030078002190
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00025903 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 26/09/2024
21891 Họ tên: Giang Hồng Thắng
Ngày sinh: 03/09/1980
CMND: 012510783
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
KTE-00025897 Định giá xây dựng II 15/07/2024
21892 Họ tên: Hoàng Ngọc Quỳ
Ngày sinh: 07/11/1979
CMND: 013025082
Trình độ chuyên môn: ThS, Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00025889 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp I 09/07/2024
BXD-00025889 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 09/07/2024
21893 Họ tên: Vũ Quang Thực
Ngày sinh: 10/02/1989
CMND: 173447427
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00025884 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 16/10/2024
21894 Họ tên: Lê Văn Tú Anh
Ngày sinh: 20/08/1991
CMND: 031605980
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00025883 Thiết kế cấp - thoát nước công trình II 18/10/2024
21895 Họ tên: Phạm Long Hưng
Ngày sinh: 26/08/1991
CMND: 012841770
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng Chuyên ngành: Hệ thống kỹ thuật trong công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00025882 Thiết kế cơ - điện công trình II 18/10/2024
21896 Họ tên: Phan Vũ Dũng
Ngày sinh: 19/11/1991
Thẻ căn cước: 001091004692
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00025879 Thiết kế xây dựng công trình giao thông II 18/10/2024
21897 Họ tên: Lê Duy Thuận
Ngày sinh: 19/08/1982
CMND: 172362034
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện tử viễn thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THH-00025838 Thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật ( Công trình Viễn thông) II 30/07/2019
21898 Họ tên: Phạm Trường Giang
Ngày sinh: 28/06/1983
CMND: 164687137
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00025809 Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 27/09/2024
21899 Họ tên: Đồng Anh Quý
Ngày sinh: 20/05/1987
CMND: 164287013
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00025792 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp II 04/07/2029
NIB-00025792 Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật, Nông nghiệp và PTNT III 04/07/2029
21900 Họ tên: Lê Mộng Tưởng
Ngày sinh: 01/01/1975
CMND: 201669719
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00025779 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 27/08/2024
BXD-00025779 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông I 27/08/2024
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn