Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
21881 Họ tên: Trần Hoài An
Ngày sinh: 07/11/1977
CMND: 201481830
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00079846 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 06/12/2024
21882 Họ tên: Trần Thanh Tú
Ngày sinh: 16/06/1986
CMND: 221137121
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00079845 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 06/12/2024
21883 Họ tên: Bùi Đăng Khoa
Ngày sinh: 24/03/1982
CMND: 023482020
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00079844 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 06/12/2024
HTV-00079844 Thiết kế cấp - thoát nước công trình II 06/12/2024
21884 Họ tên: Huỳnh Đức Thọ
Ngày sinh: 04/06/1990
CMND: 212689466
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00079843 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 06/12/2024
21885 Họ tên: Huỳnh Ngọc Quyền
Ngày sinh: 12/08/1988
CMND: 212239392
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00079842 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 06/12/2024
21886 Họ tên: Nguyễn Công Bằng
Ngày sinh: 01/07/1992
CMND: 272087677
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00079841 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 06/12/2024
21887 Họ tên: Trần Tân Cường
Ngày sinh: 01/01/1982
CMND: 197090915
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00079840 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III 06/12/2024
21888 Họ tên: Phan Thành Luân
Ngày sinh: 01/01/1988
CMND: 311928114
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00079839 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 06/12/2024
21889 Họ tên: Nguyễn Duy Nhật Minh
Ngày sinh: 16/10/1992
CMND: 191738501
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng DD&CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00079838 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 06/12/2024
21890 Họ tên: Nguyễn Đức Minh Tuấn
Ngày sinh: 19/08/1990
CMND: 024473853
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00079837 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 06/12/2024
21891 Họ tên: Mai Thành Đôn
Ngày sinh: 22/09/1989
CMND: 212654915
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00079836 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 06/12/2024
21892 Họ tên: Lê Quang Tuấn
Ngày sinh: 24/01/1992
CMND: 183965681
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00079835 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 06/12/2024
21893 Họ tên: Lê Quang Thạnh
Ngày sinh: 20/07/1992
CMND: 212595921
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng công nghệ kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00079834 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 06/12/2024
21894 Họ tên: Nguyễn Duy Tưởng
Ngày sinh: 02/07/1991
CMND: 215141398
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00079833 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 06/12/2024
21895 Họ tên: Lê Khải Chương
Ngày sinh: 20/06/1989
Thẻ căn cước: 079089007777
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng - ngành kỹ thuật địa chính
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00079832 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 06/12/2024
BXD-00079832 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 04/06/2025
21896 Họ tên: Võ Văn Khánh
Ngày sinh: 02/09/1988
CMND: 191624607
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00079831 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 06/12/2024
21897 Họ tên: Lê Viết Nghĩa
Ngày sinh: 30/10/1985
CMND: 240924761
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00079830 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 06/12/2024
21898 Họ tên: Tôn Thất Phụng
Ngày sinh: 28/03/1978
CMND: 201343803
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00079829 Quản lý dự án II 06/12/2024
21899 Họ tên: Nguyễn Tấn Lực
Ngày sinh: 19/09/1993
CMND: 230853365
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng công trình nông thôn
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00079828 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp III 06/12/2024
21900 Họ tên: Phạm Huỳnh Trúc
Ngày sinh: 26/08/1985
CMND: 205252941
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00079827 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 06/12/2024
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn