Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
21921 Họ tên: Lê Trung Đức
Ngày sinh: 26/04/1992
CMND: 187019403
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật nhiệt - Ngành Kỹ thuật năng lượng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00083179 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III 13/01/2025
21922 Họ tên: Nguyễn Thanh Duy
Ngày sinh: 18/01/1990
CMND: 197219010
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ kỹ thuật
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00083178 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III 13/01/2025
21923 Họ tên: Hồ Hữu Tâm
Ngày sinh: 28/10/1991
Thẻ căn cước: 077091000043
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật nhiệt
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00083177 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III 13/01/2025
21924 Họ tên: Nguyễn Văn Hướng
Ngày sinh: 28/01/1991
Thẻ căn cước: 044091000301
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật năng lượng và môi trường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00083176 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III 13/01/2025
21925 Họ tên: Hoàng Văn Thước
Ngày sinh: 01/01/1992
CMND: 183922011
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật năng lượng & Môi trường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00083175 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III 13/01/2025
21926 Họ tên: Nguyễn Hồ Xuân Lộc
Ngày sinh: 05/07/1989
CMND: 191679041
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ Nhiệt – Điện lạnh
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00083174 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III 13/01/2025
21927 Họ tên: NGUYỄN VIỆT THẮNG
Ngày sinh: 15/04/1983
CMND: 250500415
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00083173 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp II 13/01/2025
HTV-00083173 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 13/01/2025
21928 Họ tên: Trần Ngọc Dương
Ngày sinh: 22/11/1977
CMND: 025561792
Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông ( Xây dựng cầu đường )
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00083172 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II 13/01/2025
21929 Họ tên: Hoàng Duy Phương
Ngày sinh: 05/11/1989
CMND: 201578478
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00083171 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 13/01/2025
21930 Họ tên: Nguyễn Tiến Tuân
Ngày sinh: 20/12/1984
CMND: 201853987
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00083170 Quản lý dự án II 13/01/2025
21931 Họ tên: Lê Quốc Bình
Ngày sinh: 01/01/1983
CMND: 205093978
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00083169 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 13/01/2025
21932 Họ tên: Nguyễn Thế Dương
Ngày sinh: 15/03/1979
CMND: 201787732
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00083168 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp II 13/01/2025
BXD-00083168 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 07/02/2025
21933 Họ tên: Trịnh Thanh Tùng
Ngày sinh: 17/03/1992
CMND: 201647450
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00083167 Thiết kế kiến trúc công trình III 13/01/2025
21934 Họ tên: Hoàng Thanh Sang
Ngày sinh: 23/08/1993
CMND: 197254028
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00083166 Thiết kế kiến trúc công trình III 13/01/2025
21935 Họ tên: Lê Thị Sương
Ngày sinh: 27/08/1988
CMND: 201549407
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng và quản lý dự án
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00083165 Định giá xây dựng III 13/01/2025
21936 Họ tên: Đặng Phương Liên
Ngày sinh: 10/11/1980
CMND: 011875197
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00083164 Định giá Xây dựng III 13/01/2025
21937 Họ tên: Văn Trần Hoài Thu
Ngày sinh: 01/01/1991
CMND: 205610874
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng và quản lý dự án
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00083163 Định giá xây dựng III 13/01/2025
21938 Họ tên: NGUYỄN THANH BẰNG
Ngày sinh: 14/03/1988
CMND: 194345621
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00083162 Thiết kế kiến trúc công trình II 13/01/2025
21939 Họ tên: Võ Văn Vũ
Ngày sinh: 08/10/1968
CMND: 200942383
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00083161 Định giá xây dựng III 13/01/2025
HTV-00083161 Định giá xây dựng II 28/04/2025
21940 Họ tên: Lê Văn Hoàng
Ngày sinh: 13/10/1976
CMND: 201339506
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00083160 Định giá xây dựng III 13/01/2025
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn