Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
21921 Họ tên: Lê Quang Thịnh
Ngày sinh: 18/06/1985
CMND: 191615518
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00051709 Thiết kế xây dựng công trình giao thông I 28/03/2024
21922 Họ tên: Cấn Lê Duy
Ngày sinh: 14/05/1992
CMND: 272287527
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DON-00051687 Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng III 04/03/2024
21923 Họ tên: Phạm Hữu Quang
Ngày sinh: 18/01/1978
CMND: 272669135
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư địa chính
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DON-00051686 Khảo sát địa hình II 04/03/2024
21924 Họ tên: Trần Thanh Vũ
Ngày sinh: 03/05/1979
CMND: 272386378
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DON-00051685 Khảo sát địa hình II 04/03/2024
21925 Họ tên: Phạm Xuân Hùng
Ngày sinh: 25/09/1983
CMND: 260946810
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Quản lý xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DON-00051684 Giám sát thi công công tác xây dựng công trình dân dụng III 04/03/2024
21926 Họ tên: Phạm Văn Báu
Ngày sinh: 12/09/1959
CMND: 271959134
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DON-00051683 Giám sát thi công công tác xây dựng công trình dân dụng II 04/03/2024
21927 Họ tên: Lê Thị Hồng Phấn
Ngày sinh: 17/01/1990
CMND: 321389796
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BET-00051680 Định giá xây dựng III 20/06/2024
21928 Họ tên: Trần Thanh Phong
Ngày sinh: 13/01/1987
CMND: 321219803
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BET-00051678 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng II 03/06/2024
BET-00051678 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (đường bộ) III 03/06/2024
21929 Họ tên: Trần Mít Sin
Ngày sinh: 06/06/1987
CMND: 301231008
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BET-00051677 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng III 03/06/2024
BET-00051677 Định giá xây dựng III 03/06/2024
21930 Họ tên: Nguyễn Minh Tân
Ngày sinh: 17/11/1993
CMND: 321453928
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BET-00051670 Giám sát công trình giao thông (đường bộ, cầu đường bộ) III 10/10/2024
21931 Họ tên: Đặng Công Tần
Ngày sinh: 10/03/1994
CMND: 321490176
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật CT xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BET-00051669 Giám sát công trình giao thông (đường bộ, cầu đường bộ) III 10/10/2024
21932 Họ tên: Nguyễn Thành Nghiệp
Ngày sinh: 25/07/1986
CMND: 321164912
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BET-00051668 Giám sát công trình giao thông (đường bộ, cầu đường bộ) III 10/10/2024
21933 Họ tên: Nguyễn Hồng Phong
Ngày sinh: 11/12/1980
CMND: 321040242
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BET-00051665 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng III 03/06/2024
BET-00051665 Định giá xây dựng III 03/06/2024
21934 Họ tên: Nguyễn Thiện Tuấn
Ngày sinh: 07/06/1985
CMND: 131474486
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00051564 Định giá xây dựng I 28/03/2024
21935 Họ tên: Lê Văn Lương
Ngày sinh: 24/03/1962
CMND: 130718527
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHT-00051562 Thiết kế công trình NN&PTNT II 11/12/2024
21936 Họ tên: Tạ Quốc Việt
Ngày sinh: 13/02/1980
CMND: 240626216
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư đô thị ngành kỹ thuật hạ tầng và môi trường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DAL-00051470 Khảo sát địa hình xây dựng II 12/12/2024
DAL-00051470 Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật II 12/12/2024
21937 Họ tên: Nguyễn Văn Toán
Ngày sinh: 13/08/1989
CMND: 173074548
Trình độ chuyên môn: Kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
KTE-00051458 Định giá xây dựng II 06/03/2024
21938 Họ tên: Đoàn Văn Bôn
Ngày sinh: 25/10/1981
CMND: 151313833
Trình độ chuyên môn: Kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
KTE-00051457 Định giá xây dựng II 06/03/2024
21939 Họ tên: Nguyễn Sơn Lâm
Ngày sinh: 30/12/1979
Thẻ căn cước: 034079000337
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
KTE-00051456 Định giá xây dựng II 06/03/2024
21940 Họ tên: Nguyễn Văn Phúc
Ngày sinh: 25/10/1989
Thẻ căn cước: 001089016261
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
KTE-00051455 Định giá xây dựng II 06/03/2024
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn