Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
21921 Họ tên: Đào Minh Ngọc
Ngày sinh: 01/10/1986
Thẻ căn cước: 001186004783
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư ngành kiến trúc công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00076895 Thiết kế kiến trúc công trình II 01/11/2024
21922 Họ tên: Trần Thị Thu
Ngày sinh: 03/04/1989
Thẻ căn cước: 036189002870
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư ngành kiến trúc công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00076894 Thiết kế kiến trúc công trình II 01/11/2024
21923 Họ tên: Nguyễn Viết Kiên
Ngày sinh: 08/09/1991
Thẻ căn cước: 035091001361
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00076893 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp III 01/11/2024
HAN-00076893 Giám sát công tác xây dựng công trình đường bộ III 01/11/2024
21924 Họ tên: Nguyễn Hoàng Việt
Ngày sinh: 05/10/1990
Thẻ căn cước: 022090001526
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00076892 Thiết kế điện công trình xây dựng III 01/11/2024
21925 Họ tên: Lại Thị Ngọc Ánh
Ngày sinh: 25/10/1989
CMND: 112389871
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00076891 Thiết kế kiến trúc công trình II 01/11/2024
21926 Họ tên: Ngô Huy Hoàng
Ngày sinh: 12/12/1990
CMND: 050680087
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ, Kiến trúc sư ngành kiến trúc công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00076890 Thiết kế kiến trúc công trình II 01/11/2024
21927 Họ tên: Đinh Thị Vân Anh
Ngày sinh: 05/04/1984
Thẻ căn cước: 001184034002
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư ngành kiến trúc công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00076889 Thiết kế kiến trúc công trình II 01/11/2024
21928 Họ tên: Phan Anh Tuấn
Ngày sinh: 10/12/1991
Thẻ căn cước: 001091001044
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00076888 Định giá xây dựng III 01/11/2024
21929 Họ tên: Phương Việt Đức
Ngày sinh: 06/11/1986
CMND: 012375068
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư ngành kiến trúc công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00076887 Thiết kế kiến trúc công trình II 01/11/2024
21930 Họ tên: Phạm Vân Quỳnh
Ngày sinh: 09/06/1987
Thẻ căn cước: 034187009185
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư ngành kiến trúc
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00076886 Thiết kế kiến trúc công trình II 01/11/2024
21931 Họ tên: Vương Hoàng Lê
Ngày sinh: 13/12/1972
Thẻ căn cước: 001072017219
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư ngành kiến trúc
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00076885 Thiết kế kiến trúc công trình II 01/11/2024
HAN-00076885 Thiết kế quy hoạch xây dựng III 01/11/2024
21932 Họ tên: Nguyễn Doãn Thu
Ngày sinh: 10/11/1970
CMND: 181655240
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00076884 Định giá xây dựng III 01/11/2024
21933 Họ tên: Đoàn Văn Minh
Ngày sinh: 11/10/1991
CMND: 017026936
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ- Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00076883 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp III 01/11/2024
21934 Họ tên: Phạm Tiến Hùng
Ngày sinh: 02/12/1984
CMND: 186065922
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu - đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00076882 Định giá xây dựng III 01/11/2024
21935 Họ tên: Bùi Như Quỳnh
Ngày sinh: 27/03/1989
Thẻ căn cước: 034089009232
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu - đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00076881 Thiết kế xây dựng công trình đường bộ II 01/11/2024
21936 Họ tên: Vũ Trọng Lâm
Ngày sinh: 25/10/1991
Hộ chiếu: C0525840
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật trắc địa - bản đồ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00076880 Khảo sát địa hình III 01/11/2024
21937 Họ tên: Nguyễn Trung Kiên
Ngày sinh: 22/07/1991
Thẻ căn cước: 001091024987
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật trắc địa - bản đồ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00076879 Khảo sát địa hình III 01/11/2024
21938 Họ tên: Nguyễn Trung Kiên
Ngày sinh: 01/09/1984
CMND: 111866449
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00076878 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp II 01/11/2024
21939 Họ tên: Nguyễn Đình Long
Ngày sinh: 12/01/1984
CMND: 012417686
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00076877 Định giá xây dựng II 01/11/2024
21940 Họ tên: Phạm Văn Phán
Ngày sinh: 02/01/1964
CMND: 013409225
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00076876 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp II 01/11/2024
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn