Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
21941 Họ tên: Nguyễn Bá Minh
Ngày sinh: 07/04/1978
CMND: 013495246
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
KTE-00051454 Định giá xây dựng II 06/03/2024
HTV-00051454 Quản lý dự án II 13/11/2024
21942 Họ tên: Lương Hồng Kỳ
Ngày sinh: 29/11/1988
CMND: 131459299
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật hạ tầng đô thị
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
KTE-00051453 Định giá xây dựng II 06/03/2024
21943 Họ tên: Đinh Thị Thúy Hồng
Ngày sinh: 04/08/1985
CMND: 113776350
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật tài nguyên nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
KTE-00051452 Định giá xây dựng II 06/03/2024
21944 Họ tên: Nguyễn Xuân Bảy
Ngày sinh: 29/03/1979
CMND: 113566331
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công trình Thủy Lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
KTE-00051451 Định giá xây dựng II 06/03/2024
21945 Họ tên: Hà Thị Vân Anh
Ngày sinh: 07/04/1993
CMND: 017185150
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
KTE-00051450 Định giá xây dựng III 06/03/2024
KTE-00051450 Định giá xây dựng II 18/11/2024
21946 Họ tên: Ngô Xuân Chính
Ngày sinh: 11/12/1981
CMND: 111567893
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công trình giao thông công chính
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
KTE-00051449 Định giá xây dựng II 06/03/2024
21947 Họ tên: Trần Đăng Dũng
Ngày sinh: 09/07/1991
CMND: 151834877
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
KTE-00051448 Định giá xây dựng II 06/03/2024
21948 Họ tên: Tạ Thị Minh Tuyết
Ngày sinh: 14/08/1991
CMND: 132031059
Trình độ chuyên môn: Kĩ sư Kinh tế Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
KTE-00051447 Định giá xây dựng II 06/03/2024
21949 Họ tên: Lê Trung Kiên
Ngày sinh: 07/02/1984
CMND: 182476686
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
KTE-00051446 Định giá xây dựng II 06/03/2024
21950 Họ tên: Đàm Văn Quý
Ngày sinh: 16/07/1981
CMND: 111510918
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công trình thuỷ lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
KTE-00051445 Định giá xây dựng II 06/03/2024
21951 Họ tên: Đào Phú Nhất
Ngày sinh: 03/08/1981
CMND: 111586341
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
KTE-00051444 Định giá xây dựng II 06/03/2024
21952 Họ tên: Trịnh Thị Thảo
Ngày sinh: 17/11/1992
CMND: 174072734
Trình độ chuyên môn: Kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
KTE-00051443 Định giá xây dựng II 06/03/2024
21953 Họ tên: Nguyễn Đức Minh
Ngày sinh: 12/03/1982
Thẻ căn cước: 001082027815
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cảng - đường thủy
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
KTE-00051442 Định giá xây dựng II 06/03/2024
BXD-00051442 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông I 08/11/2024
21954 Họ tên: Nguyễn Thị Nga
Ngày sinh: 21/10/1990
CMND: 112494150
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
KTE-00051441 Định giá xây dựng II 06/03/2024
21955 Họ tên: Tạ Thị Trang
Ngày sinh: 03/09/1990
CMND: 151761818
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00051440 Quản lý dự án công trình dân dụng, công nghiệp II 14/06/2024
KTE-00051440 Định giá xây dựng II 06/03/2024
21956 Họ tên: Nguyễn Hữu Phú
Ngày sinh: 20/09/1984
CMND: 012863451
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00051439 Quản lý dự án công trình dân dụng, công nghiệp II 14/06/2024
KTE-00051439 Định giá xây dựng II 06/03/2024
21957 Họ tên: Nguyễn Ngọc Duy
Ngày sinh: 16/10/1990
Thẻ căn cước: 001090003490
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
KTE-00051438 Định giá xây dựng II 06/03/2024
21958 Họ tên: Nguyễn Đặng Xuân Nhân
Ngày sinh: 23/09/1982
CMND: 211760446
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00051380 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 16/10/2024
BXD-00051380 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp I 16/10/2024
21959 Họ tên: Võ Ngọc Hà
Ngày sinh: 21/04/1972
CMND: 211412933
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00051379 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 16/10/2024
BXD-00051379 Thiết kế Kết cấu công trình Dân dụng - công nghiệp I 16/10/2024
21960 Họ tên: Vũ Tuấn Dũng
Ngày sinh: 10/12/1974
CMND: 280615076
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng - Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00051343 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp II 28/02/2024
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn