Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
21941 Họ tên: Nguyễn Thị Thu Hương
Ngày sinh: 15/02/1980
CMND: 017202212
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00076875 Thiết kế xây dựng công trình đường bộ II 01/11/2024
HAN-00076875 Định giá xây dựng II 01/11/2024
21942 Họ tên: Phạm Gia Nghĩa
Ngày sinh: 07/12/1980
CMND: 182291387
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00076874 Thiết kế xây dựng công trình đường bộ II 01/11/2024
HAN-00076874 Giám sát công tác xây dựng công trình đường bộ II 01/11/2024
21943 Họ tên: Phan Đăng Lập
Ngày sinh: 12/12/1994
CMND: 184049646
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00076873 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp III 01/11/2024
21944 Họ tên: Đoàn Đức Thắng
Ngày sinh: 02/08/1964
CMND: 013146052
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư ngành thiết bị điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00076872 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình đường dây và trạm biến áp đến 35kV III 01/11/2024
HAN-00076872 Thiết kế cơ điện công trình xây dựng II 08/01/2025
21945 Họ tên: Nguyễn Viết Thủy
Ngày sinh: 16/01/1986
Thẻ căn cước: 038086004021
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00076871 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp II 01/11/2024
21946 Họ tên: Lê Bá Mươi
Ngày sinh: 23/03/1982
CMND: 172205199
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ-Kỹ sư thủy lợi ngành thủy điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00076870 Thiết kế xây dựng công trình thủy điện II 01/11/2024
HAN-00076870 Thiết kế xây dựng công trình thủy lợi III 01/11/2024
21947 Họ tên: Nguyễn Thị Thu Hằng
Ngày sinh: 21/03/1983
CMND: 013376151
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00076869 Thiết kế kiến trúc công trình II 01/11/2024
HAN-00076869 Thiết kế quy hoạch xây dựng II 01/11/2024
21948 Họ tên: Vũ Như Ước
Ngày sinh: 22/11/1981
CMND: 162374744
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi ngành công trình thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00076868 Quản lý dự án II 01/11/2024
21949 Họ tên: Đào Văn Giáp
Ngày sinh: 14/08/1984
Thẻ căn cước: 001084015277
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư máy và tự động thủy khí ngành cơ khí
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00076867 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị cơ khí công trình thủy điện II 01/11/2024
21950 Họ tên: Nguyễn Hữu Bình
Ngày sinh: 21/12/1978
Thẻ căn cước: 001078010662
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00076866 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp II 01/11/2024
HAN-00076866 Quản lý dự án II 08/01/2025
21951 Họ tên: Trần Đăng Tuấn
Ngày sinh: 29/10/1984
Thẻ căn cước: 001084001207
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư ngành kiến trúc công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00076865 Thiết kế kiến trúc công trình II 01/11/2024
21952 Họ tên: Nguyễn Anh Tuấn
Ngày sinh: 29/07/1987
CMND: 215017196
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00076864 Thiết kế kiến trúc công trình II 01/11/2024
21953 Họ tên: Nguyễn Hạnh Mai
Ngày sinh: 18/10/1990
Thẻ căn cước: 001190006465
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00076863 Thiết kế kiến trúc công trình II 01/11/2024
21954 Họ tên: Nguyễn Tuấn Minh
Ngày sinh: 19/12/1984
CMND: 013439066
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công trình giao thông công chính ngành xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00076862 Thiết kế xây dựng công trình đường bộ II 01/11/2024
HAN-00076862 Giám sát công tác xây dựng công trình đường bộ II 01/11/2024
21955 Họ tên: Nguyễn Xuân Bá
Ngày sinh: 05/05/1980
Thẻ căn cước: 068080000004
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ ngành xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00076861 Thiết kế xây dựng công trình đường bộ II 01/11/2024
HAN-00076861 Giám sát công tác xây dựng công trình đường bộ III 01/11/2024
21956 Họ tên: Phạm Thùy Trang
Ngày sinh: 16/08/1985
Thẻ căn cước: 001185000213
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư đô thị ngành cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00076860 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị thoát nước công trình xây dựng II 01/11/2024
21957 Họ tên: Kim Yeong Yul
Ngày sinh: 19/06/1963
Hộ chiếu: M00272650
Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngành kiến trúc
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00076859 Quản lý dự án II 01/11/2024
21958 Họ tên: Nguyễn Hữu Thành
Ngày sinh: 20/12/1994
CMND: 017307064
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00076858 Giám sát công tác xây dựng công trình đường bộ III 01/11/2024
21959 Họ tên: Nguyễn Quốc Huy
Ngày sinh: 03/05/1985
CMND: 131219785
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00076857 Thiết kế xây dựng công trình đường bộ II 01/11/2024
21960 Họ tên: Phạm Thế Công
Ngày sinh: 19/10/1974
Thẻ căn cước: 015074000015
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00076856 Giám sát công tác xây dựng công trình đường bộ II 01/11/2024
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn