Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
21961 Họ tên: Lê Trọng Viên
Ngày sinh: 02/02/1987
CMND: 211887616
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00051340 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 27/08/2024
21962 Họ tên: Trần Huy Toàn
Ngày sinh: 22/03/1988
CMND: 362231173
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00051329 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 15/03/2024
21963 Họ tên: Nguyễn Tấn Phong
Ngày sinh: 24/10/1989
CMND: 312005484
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện-điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00051318 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 06/12/2024
21964 Họ tên: Mai Công Nguyên
Ngày sinh: 10/06/1984
CMND: 205139031
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ sở hạ tầng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00051293 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 16/10/2024
BXD-00051293 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 16/10/2024
21965 Họ tên: Nguyễn Tuấn Khải
Ngày sinh: 13/12/1984
CMND: 351539971
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00051280 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp I 26/09/2024
21966 Họ tên: Nguyễn Thạch Trường An
Ngày sinh: 07/11/1991
CMND: 025060903
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư (Kiến trúc- Kiến trúc công trình)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00051274 Thiết kế kiến trúc công trình II 28/11/2024
21967 Họ tên: Phan Minh Trung
Ngày sinh: 26/08/1992
CMND: 352012370
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Xây dựng dân dụng - công nghiệp)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00051273 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp II 28/11/2024
HCM-00051273 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp II 28/11/2024
21968 Họ tên: Trịnh Minh Đức
Ngày sinh: 25/08/1992
CMND: 264417064
Trình độ chuyên môn: KS Kỹ thuật XDCTGT; ThS Kỹ thuật XDCTGT
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00051259 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (đường bộ) III 14/05/2024
21969 Họ tên: Nguyễn Quốc Tuấn
Ngày sinh: 18/12/1980
CMND: 311607988
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00051258 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp II 14/05/2024
21970 Họ tên: Lê Đức Hoài
Ngày sinh: 17/09/1988
CMND: 197168567
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00051257 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 27/08/2024
21971 Họ tên: Nguyễn Từ Ngọc
Ngày sinh: 28/02/1977
CMND: 025047320
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng - Kỹ thuật công trình Thạc sĩ - Kỹ thuật
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00051246 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng II 28/02/2024
HCM-00051246 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp II 28/02/2024
21972 Họ tên: Lương Thanh Đức
Ngày sinh: 10/11/1982
CMND: 025204116
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng thủy lợi - thủy điện - cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00051232 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 09/07/2024
21973 Họ tên: Bùi Ngọc Sơn
Ngày sinh: 12/12/1990
CMND: 163023201
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Kỹ thuật xây dựng đường sắt - Metro)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00051231 Thiết kế xây dựng công trình giao thông (đường bộ) II 14/05/2024
21974 Họ tên: Phạm Thị Huệ Linh
Ngày sinh: 12/09/1970
CMND: 011402089
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ-Kỹ sư kinh tế đô thị
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00051219 Thiết kế quy hoạch xây dựng II 23/09/2024
21975 Họ tên: Nguyễn Sơn Tùng
Ngày sinh: 19/10/1978
Thẻ căn cước: 010078000053
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điều khiển tự động
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00051210 Quản lý dự án II 23/09/2024
21976 Họ tên: Trương Thành Long
Ngày sinh: 14/09/1976
Thẻ căn cước: 017076000004
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thiết bị điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00051207 Quản lý dự án II 23/09/2024
21977 Họ tên: Chu Đình Hưng
Ngày sinh: 25/07/1980
CMND: 013279550
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00051206 Quản lý dự án II 23/09/2024
21978 Họ tên: Đặng Tuấn Anh
Ngày sinh: 19/10/1978
Thẻ căn cước: 001078000055
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00051195 Quản lý dự án II 23/09/2024
21979 Họ tên: Nguyễn Huy Bình
Ngày sinh: 14/02/1975
Thẻ căn cước: 038075000035
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00051156 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp II 23/09/2024
21980 Họ tên: Nguyễn Văn Long
Ngày sinh: 01/08/1988
CMND: 135307820
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00051149 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 14/06/2024
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn