Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
201 Họ tên: Nguyễn Tấn Thịnh
Ngày sinh: 19/11/1978
CMND: 220968757
Trình độ chuyên môn: KSXD Cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHY-00105211 Giám sát công tác xây dựng công trình Cầu, Đường bộ III 09/10/2025
202 Họ tên: Nguyễn Hữu Thảo Nguyên
Ngày sinh: 03/11/1984
CMND: 211840390
Trình độ chuyên môn: KS công nghệ XD DD&CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHY-00105210 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng II 09/10/2025
PHY-00105210 Giám sát công tác xây dựng công trình Công nghiệp III 09/10/2025
203 Họ tên: Ngô Quốc Việt
Ngày sinh: 17/03/1983
CMND: 221078038
Trình độ chuyên môn: CĐXD DD&CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHY-00105209 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng III 09/10/2025
204 Họ tên: Ngô Duy Tiến
Ngày sinh: 27/11/1985
CMND: 221151324
Trình độ chuyên môn: KSXD DD&CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHY-00105208 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng, Công nghiệp III 09/10/2025
205 Họ tên: Trần Quốc Bảo
Ngày sinh: 20/11/1981
CMND: 221084106
Trình độ chuyên môn: KS Điện kỹ thuật
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHY-00105207 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình III 09/10/2025
206 Họ tên: Nguyễn Thanh Quá
Ngày sinh: 27/07/1993
CMND: 221335539
Trình độ chuyên môn: CĐ công nghệ kỹ thuật giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHY-00105206 Giám sát công tác xây dựng công trình Cầu, Đường bộ III 09/10/2025
207 Họ tên: Hồ Trần Bảo
Ngày sinh: 24/09/1984
CMND: 221113694
Trình độ chuyên môn: KS kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHY-00105205 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng II 09/10/2025
PHY-00105205 Giám sát công tác xây dựng công trình Công nghiệp III 09/10/2025
208 Họ tên: Trần Thanh Tú
Ngày sinh: 16/10/1982
CMND: 221087609
Trình độ chuyên môn: KSXD Tủy lợi - Thủy điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHY-00105204 Giám sát công tác xây dựng công trình Thủy lợi, thủy điện III 09/10/2025
209 Họ tên: Lương Văn Phụng
Ngày sinh: 20/12/1974
CMND: 221177917
Trình độ chuyên môn: KSXD DD&CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHY-00105203 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng, Công nghiệp II 09/10/2025
210 Họ tên: Nguyễn Văn Trình
Ngày sinh: 16/07/1992
CMND: 221335360
Trình độ chuyên môn: KS công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHY-00105202 Giám sát công tác xây dựng công trình Đường bộ III 09/10/2025
211 Họ tên: Phan Thái Hưng
Ngày sinh: 25/12/1986
CMND: 221165422
Trình độ chuyên môn: KS kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHY-00105201 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng III 09/10/2025
212 Họ tên: Đỗ Bá Trường
Ngày sinh: 26/10/1978
CMND: 221033893
Trình độ chuyên môn: KS Điện khí hóa và cung cấp điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHY-00105200 Thiết kế xây dựng công trình Đường dây & TBA III 09/10/2025
213 Họ tên: Vi Nguyễn Hoài Thiện
Ngày sinh: 17/09/1975
CMND: 221032324
Trình độ chuyên môn: KSXD Cầu Đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHY-00105199 Giám sát công tác xây dựng công trình Đường bộ II 09/10/2025
PHY-00105199 Giám sát công tác xây dựng công trình Cầu III 09/10/2025
214 Họ tên: Cao Minh Đường
Ngày sinh: 01/05/1985
CMND: 211872676
Trình độ chuyên môn: KSXD công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHY-00105198 Giám sát công tác xây dựng công trình Đường bộ III 09/10/2025
215 Họ tên: Trần Văn Hoan
Ngày sinh: 05/10/1981
CMND: 221105984
Trình độ chuyên môn: KSXD Cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHY-00105197 Định giá xây dựng III 09/10/2025
PHY-00105197 Thiết kế xây dựng công trình Đường bộ III 09/10/2025
216 Họ tên: Phạm Trường Hải
Ngày sinh: 07/05/1984
CMND: 221088104
Trình độ chuyên môn: KS kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHY-00105196 Giám sát công tác xây dựng công trình Cầu, Đường bộ III 09/10/2025
PHY-00105196 Thiết kế xây dựng công trình Cầu, Đường bộ III 09/10/2025
217 Họ tên: Tống Vũ Quốc Huy
Ngày sinh: 01/07/1978
CMND: 221011223
Trình độ chuyên môn: KS Điện kỹ thuật
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHY-00105195 Giám sát công tác xây dựng công trình Đường dây & TBA III 09/10/2025
218 Họ tên: Nguyễn Văn Vương
Ngày sinh: 01/09/1981
CMND: 221474899
Trình độ chuyên môn: KS Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHY-00105194 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình III 09/10/2025
PHY-00105194 Giám sát công tác xây dựng công trình: Chiếu sáng công cộng, Đường dây & TBA III 09/10/2025
219 Họ tên: Lê Quốc Tĩnh
Ngày sinh: 12/08/1995
CMND: 221402860
Trình độ chuyên môn: CĐ công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHY-00105193 Thiết kế Cơ - Điện công trình III 09/10/2025
PHY-00105193 Thiết kế xây dựng công trình: Chiếu sáng công cộng, Đường dây & TBA III 09/10/2025
220 Họ tên: Lê Nguyên Huy
Ngày sinh: 18/06/1988
CMND: 221208942
Trình độ chuyên môn: KS kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHY-00105192 Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng III 09/10/2025
PHY-00105192 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng III 09/10/2025
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn