Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
201 Họ tên: Hồ Hữu Quân
Ngày sinh: 15/02/1973
Thẻ căn cước: 024073000108
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00094106 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 26/06/2025
202 Họ tên: Trịnh Xuân Toản
Ngày sinh: 10/06/1983
CMND: 186128579
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng đường bộ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00094105 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông I 26/06/2025
203 Họ tên: Nguyễn Xuân Việt
Ngày sinh: 06/03/1979
Thẻ căn cước: 035079002980
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư trắc địa
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00094104 Khảo sát địa hình I 26/06/2025
204 Họ tên: Phạm Văn Mạnh
Ngày sinh: 20/05/1979
Thẻ căn cước: 030079002969
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00094103 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 26/06/2025
205 Họ tên: Nguyễn Tiến Hưng
Ngày sinh: 13/02/1981
Thẻ căn cước: 034081009815
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00094102 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông I 26/06/2025
BXD-00094102 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 26/06/2025
206 Họ tên: Lê Văn Tuyến
Ngày sinh: 07/05/1970
Thẻ căn cước: 001070004255
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00094101 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông I 26/06/2025
207 Họ tên: Trần Đức Thiệp
Ngày sinh: 26/12/1987
CMND: 060778588
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00094100 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 26/06/2025
208 Họ tên: Nguyễn Văn Bằng
Ngày sinh: 10/10/1977
Thẻ căn cước: 030077001979
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00094099 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 26/06/2025
209 Họ tên: Nguyễn Trung Kiên
Ngày sinh: 28/03/1987
CMND: 131445626
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00094098 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 26/06/2025
210 Họ tên: Vũ Thị Thùy Linh
Ngày sinh: 21/06/1984
Thẻ căn cước: 001184028355
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư đô thị - ngành kỹ thuật hạ tầng đô thị
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00094097 Thiết kế cấp - thoát nước công trình I 26/06/2025
211 Họ tên: Dương Huy Bình
Ngày sinh: 10/05/1986
CMND: 183538462
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00094096 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông I 26/06/2025
212 Họ tên: Đỗ Xuân Hưng
Ngày sinh: 15/11/1975
Thẻ căn cước: 001075000272
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00094095 Thiết kế kiến trúc công trình I 26/06/2025
213 Họ tên: Mai Văn Hùng
Ngày sinh: 13/11/1978
Thẻ căn cước: 030078001793
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện khí hóa mỏ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00094094 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 26/06/2025
214 Họ tên: Nguyễn Mạnh Hùng
Ngày sinh: 03/01/1979
Thẻ căn cước: 027079000088
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00094093 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 26/06/2025
215 Họ tên: Nguyễn Thị Vân
Ngày sinh: 01/10/1984
Thẻ căn cước: 001184023335
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00094092 Định giá xây dựng I 26/06/2025
216 Họ tên: Trần Đăng Hạnh
Ngày sinh: 20/01/1978
CMND: 012810048
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00094091 Thiết kế cơ - điện công trình I 26/06/2025
BXD-00094091 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 26/06/2025
217 Họ tên: Nguyễn Đức Nhân
Ngày sinh: 22/11/1981
Thẻ căn cước: 025081000335
Trình độ chuyên môn: Ky sư tự động hóa xí nghiệp công nghiệp - ngành điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00094090 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 26/06/2025
218 Họ tên: Nguyễn Tiến Nhật
Ngày sinh: 23/06/1987
Thẻ căn cước: 034087008915
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00094089 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 26/06/2025
219 Họ tên: Lê Ngọc Hùng
Ngày sinh: 24/06/1985
Thẻ căn cước: 038085007913
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00094088 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 26/06/2025
220 Họ tên: Vũ Tiến Dũng
Ngày sinh: 24/08/1985
Thẻ căn cước: 015085000086
Trình độ chuyên môn: ThS, Kỹ sư địa kỹ thuật công trình - ngành xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00094087 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông I 26/06/2025
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn