Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
201 Họ tên: Trần Danh Mác
Ngày sinh: 13/05/1995
CMND: 125597770
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư ngành quản lý xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00121503 Dân dụng - công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 19/08/2026
BAN-00121503 Dân dụng - công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 19/08/2026
202 Họ tên: Phạm Văn Luật
Ngày sinh: 14/05/1983
Thẻ căn cước: 036083000689
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00121502 Định giá xây dựng II 19/08/2026
203 Họ tên: Vũ Văn Tuyển
Ngày sinh: 09/05/1991
CMND: 125412158
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00121501 Dân dụng - công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 19/08/2026
204 Họ tên: Lê Công Đĩnh
Ngày sinh: 15/02/1986
CMND: 125175753
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00121500 Dân dụng - công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 19/08/2026
205 Họ tên: Trần Văn Tú
Ngày sinh: 25/12/1986
CMND: 125152614
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư dự án và quản lý dự án, ngành xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00121499 Dân dụng - công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 19/08/2026
BAN-00121499 Giao thông II 19/08/2026
206 Họ tên: Đoàn Văn Nam
Ngày sinh: 27/09/1989
CMND: 125348028
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00121498 Dân dụng - công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 19/08/2026
207 Họ tên: Trần Thế Thắng
Ngày sinh: 01/12/1993
CMND: 125517427
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00121497 Thiết kế kết cấu công trình II 19/08/2026
BAN-00121497 Dân dụng - công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 19/08/2026
208 Họ tên: Nguyễn Thị Hải Yến
Ngày sinh: 18/07/1992
Thẻ căn cước: 027192000600
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật tài nguyên nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00121496 Định giá xây dựng III 19/08/2026
209 Họ tên: Nguyễn Văn Chí
Ngày sinh: 30/08/1987
CMND: 125197311
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng ngành xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00121495 giao thông đường bộ II 19/08/2026
BAN-00121495 Giao thông III 19/08/2026
210 Họ tên: Nguyễn Văn Khơi
Ngày sinh: 25/04/1990
CMND: 125380386
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật hạ tầng đô thị
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00121494 Dân dụng - công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 19/08/2026
BAN-00121494 Giao thông III 19/08/2026
211 Họ tên: Trịnh Công Tâm
Ngày sinh: 02/07/1994
CMND: 125645768
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00121493 Dân dụng - công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 19/08/2026
212 Họ tên: Dương Danh Thuận
Ngày sinh: 03/12/1993
CMND: 125470786
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00121492 Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ III 19/08/2026
BAN-00121492 Định giá xây dựng III 19/08/2026
213 Họ tên: Nguyễn Thị Mừng
Ngày sinh: 30/07/1993
CMND: 125460231
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00121491 Thiết kế kết cấu công trình III 19/08/2026
BAN-00121491 Định giá xây dựng III 19/08/2026
214 Họ tên: Đoàn Thị Tố Uyên
Ngày sinh: 12/11/1996
CMND: 125682559
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư ngành cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00121490 Thiết kế cấp thoát nước công trình III 19/08/2026
215 Họ tên: Vũ Đức Hợi
Ngày sinh: 18/11/1983
CMND: 095293169
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAK-00121487 Giám sát thi công xây dựng công trình Công nghiệp (Đường dây và trạm biến áp) III 24/08/2026
216 Họ tên: Triệu Văn Dưỡng
Ngày sinh: 15/12/1987
CMND: 095070532
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAK-00121486 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông (cầu, đường bộ) III 24/08/2026
217 Họ tên: Phạm Văn Thụy
Ngày sinh: 02/01/1985
CMND: 145211063
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAK-00121485 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông (cầu, đường bộ), Nông nghiệp và PTNT (thủy lợi) III 24/08/2026
218 Họ tên: Phạm Cương Kiên
Ngày sinh: 28/05/1975
Thẻ căn cước: 037075002295
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAK-00121484 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng III 24/08/2026
219 Họ tên: Nông Quốc Phong
Ngày sinh: 03/04/1984
CMND: 095035426
Trình độ chuyên môn: TH xây dựng công trình GT
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAK-00121483 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng, Nông nghiệp và PTNT (thủy lợi) III 24/08/2026
220 Họ tên: Nguyễn Xuân Hải
Ngày sinh: 31/05/1980
CMND: 095010843
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng DD&CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAK-00121482 Quản lý dự án Dân dụng II 24/08/2026
BAK-00121482 Định giá xây dựng II 24/08/2026
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn