Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
201 Họ tên: NGUYỄN TIẾN HIỆP
Ngày sinh: 31/10/1984
CMND: 073070537
Trình độ chuyên môn: ĐH: Ngành Công nghệ kỹ thuật Giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAG-00078669 Định giá xây dựng III 20/11/2024
202 Họ tên: HOÀNG VĂN TRỤ
Ngày sinh: 10/02/1978
CMND: 073061923
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng: Ngành cầu đường bộ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAG-00078668 Quản lý dự án III 20/11/2024
203 Họ tên: VŨ THẾ VUI
Ngày sinh: 18/10/1983
CMND: 073356868
Trình độ chuyên môn: ĐH: Ngành Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAG-00078667 Quản lý dự án III 20/11/2024
HAG-00078667 Định giá xây dựng III 20/11/2024
204 Họ tên: TRẦN THẾ TIẾN
Ngày sinh: 04/12/1991
CMND: 073277199
Trình độ chuyên môn: ĐH: Ngành kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAG-00078666 Định giá xây dựng III 20/11/2024
HAG-00078666 Giám sát công trình Dân dụng CN và Hạ tầng kỹ thuật III 20/11/2024
205 Họ tên: ĐỖ ĐÌNH ĐẠT
Ngày sinh: 18/10/1987
CMND: 073499734
Trình độ chuyên môn: TC: Ngành Xây dựng công trình Giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAG-00078665 Giám sát công trình Giao thông III 20/11/2024
HAG-00078665 Giám sát công trình NN&PTNT III 20/11/2024
206 Họ tên: TẠ TIẾN DŨNG
Ngày sinh: 01/10/1979
Thẻ căn cước: 026079000507
Trình độ chuyên môn: TC: Ngành Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAG-00078664 Giám sát công trình Dân dụng CN và hạ tầng kỹ thuật III 20/11/2024
207 Họ tên: VƯƠNG THANH TUẤN
Ngày sinh: 04/01/1994
CMND: 073300732
Trình độ chuyên môn: CĐ: Ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAG-00078663 Giám sát công trình Dân dụng CN và hạ tầng kỹ thuật III 20/11/2024
208 Họ tên: TRẦN VĂN LỘC
Ngày sinh: 12/02/1981
CMND: 073137116
Trình độ chuyên môn: ĐH: Ngành Xây dựng dân dụng và Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAG-00078662 Giám sát công trình Dân dụng CN và hạ tầng kỹ thuật II 20/11/2024
209 Họ tên: NGUYỄN THẾ BIÊN
Ngày sinh: 07/02/1984
CMND: 070675055
Trình độ chuyên môn: TC: Ngành Giao thông cầu đường bộ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAG-00078661 Giám sát công trình Giao thông III 20/11/2024
HAG-00078661 Giám sát công trình NN&PTNT III 20/11/2024
210 Họ tên: NGUYỄN TRUNG HIẾU
Ngày sinh: 26/01/1989
CMND: 073156152
Trình độ chuyên môn: ĐH: Ngành Kiến trúc công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAG-00078660 Thiết kế kiến trúc công trình II 20/11/2024
211 Họ tên: NGUYỄN QUÔC HƯNG
Ngày sinh: 15/03/1966
CMND: 073542615
Trình độ chuyên môn: TC: Ngành Xây dựng dân dụng và Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAG-00078659 Giám sát Công trình Công nghiệp (Đường dây và trạm biến áp đến 35KV) III 20/11/2024
212 Họ tên: ĐÀM THỊ LIÊN
Ngày sinh: 23/12/1965
CMND: 073090129
Trình độ chuyên môn: TC: Ngành Tổng hợp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAG-00078658 Giám sát công trình Dân dụng CN và Hạ tầng kỹ thuật III 20/11/2024
HAG-00078658 Giám sát công trình Giao thông III 20/11/2024
213 Họ tên: NGUYỄN ĐỨC TOÁN
Ngày sinh: 18/06/1970
CMND: 073019860
Trình độ chuyên môn: ĐH: Ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAG-00078657 Giám sát công trình Dân dụng CN và Hạ tầng kỹ thuật II 20/11/2024
HAG-00078657 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình II 20/11/2024
214 Họ tên: NGUYỄN HỮU BÌNH
Ngày sinh: 27/09/1980
CMND: 073066340
Trình độ chuyên môn: ĐH: Ngành Kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAG-00078656 Giám sát công trình Dân dụng CN và Hạ tầng kỹ thuật II 20/11/2024
HAG-00078656 Giám sát công trình Giao thông II 20/11/2024
215 Họ tên: TRẦN QUỐC TUẤN
Ngày sinh: 27/07/1980
CMND: 073072338
Trình độ chuyên môn: ĐH: Ngành Xây dựng dân dụng và Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAG-00078655 Giám sát công trình Dân dụng CN và Hạ tầng kỹ thuật II 20/11/2024
HAG-00078655 Giám sát công trình Giao thông II 20/11/2024
216 Họ tên: ĐỖ VIỆT HÙNG
Ngày sinh: 04/01/1984
CMND: 070672825
Trình độ chuyên môn: ĐH: Ngành Xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAG-00078654 Giám sát công trình Dân dụng CN và Hạ tầng kỹ thuật II 20/11/2024
HAG-00078654 Giám sát công trình Giao thông II 20/11/2024
217 Họ tên: NGUYỄN THẾ TOẢN
Ngày sinh: 05/12/1983
CMND: 073117061
Trình độ chuyên môn: TC: Ngành Công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAG-00078653 Giám sát công trình Giao thông III 20/11/2024
218 Họ tên: NGÔ NGỌC QUÝ
Ngày sinh: 20/08/1991
CMND: 073220731
Trình độ chuyên môn: ĐH: Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAG-00078652 Giám sát công trình Giao thông II 20/11/2024
219 Họ tên: MỒNG THANH BÌNH
Ngày sinh: 09/10/1979
CMND: 073061813
Trình độ chuyên môn: TC: Ngành cầu, đường bộ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAG-00078651 Giám sát công trình Giao thông II 20/11/2024
220 Họ tên: HỒ NGỌC SƠN
Ngày sinh: 11/08/1993
CMND: 073366320
Trình độ chuyên môn: ĐH: Ngành Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAG-00078650 Định giá xây dựng III 20/11/2024
HAG-00078650 Giám sát công trình Giao thông III 20/11/2024
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn