Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
201 Họ tên: LÊ NGỌC VINH
Ngày sinh: 05/10/1992
Thẻ căn cước: 040******492
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Dân dụng Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THN-00157969 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 16/11/2027
202 Họ tên: NGUYỄN HỒNG SƠN
Ngày sinh: 25/08/1978
Thẻ căn cước: 019******326
Trình độ chuyên môn: Trung cấp ngành Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THN-00157968 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 16/11/2027
203 Họ tên: NGUYỄN HỮU NGHỊ
Ngày sinh: 20/10/1979
Thẻ căn cước: 017******542
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THN-00157967 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 16/11/2027
THN-00157967 Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Quản lý dự án đầu tư xây dựng III 16/11/2027
204 Họ tên: VŨ HOÀNG NHẬT MINH
Ngày sinh: 12/03/1994
Thẻ căn cước: 037******118
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư quản lý năng lượng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THN-00157966 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình II 16/11/2027
205 Họ tên: NGUYỄN KHẮC TRUNG
Ngày sinh: 04/08/1987
Thẻ căn cước: 001******067
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THN-00157965 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 16/11/2027
206 Họ tên: MAI VĂN TIẾN
Ngày sinh: 05/01/1987
CMND: 183***640
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THN-00157964 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 16/11/2027
THN-00157964 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát Công trình Giao thông III 16/11/2027
207 Họ tên: Nguyễn Văn Hợi
Ngày sinh: 12/06/1983
Thẻ căn cước: 030******772
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư máy xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00157963 Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Quản lý dự án đầu tư công trình Dân dụng, Công nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật, Giao thông đường bộ và NN&PTNT (thủy lợi) III 21/11/2027
HAD-00157963 Định giá xây dựng - Định giá xây dựng III 21/11/2027
208 Họ tên: Nguyễn Văn Duy
Ngày sinh: 18/08/1996
Thẻ căn cước: 030******197
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Quản lý tài nguyên môi trường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00157962 Định giá xây dựng - Định giá xây dựng III 21/11/2027
HAD-00157962 Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng, Hạ tầng kỹ thuật, Giao thông đường bộ và NN&PTNT (thủy lợi) III 21/11/2027
209 Họ tên: Lương Khắc Hùng
Ngày sinh: 20/10/1981
Thẻ căn cước: 030******012
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng - Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00157961 Định giá xây dựng - Định giá xây dựng III 21/11/2027
210 Họ tên: Vũ Xuân Đặng
Ngày sinh: 25/07/1983
Thẻ căn cước: 030******390
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00157960 Định giá xây dựng - Định giá xây dựng III 21/11/2027
211 Họ tên: Lê Thanh Tùng
Ngày sinh: 27/10/1985
Thẻ căn cước: 030******819
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công trình thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00157959 Định giá xây dựng - Định giá xây dựng III 21/11/2027
HAD-00157959 Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng, Công nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật, Giao thông đường bộ và NN&PTNT (thủy lợi) II 21/11/2027
212 Họ tên: Nguyễn Văn Trí
Ngày sinh: 13/09/1983
Thẻ căn cước: 040******164
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00157958 Định giá xây dựng - Định giá xây dựng III 21/11/2027
HAD-00157958 Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng, Công nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật, Giao thông đường bộ và NN&PTNT (thủy lợi) II 21/11/2027
213 Họ tên: Trần Quốc Thịnh
Ngày sinh: 09/04/1994
Thẻ căn cước: 042******231
Trình độ chuyên môn: CĐ CN Kỹ thuật Giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DON-00157957 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông: Đường bộ III 20/11/2027
214 Họ tên: Trần Thế Minh
Ngày sinh: 18/10/1990
CMND: 183***021
Trình độ chuyên môn: KS Cơ khí và Đóng tàu thuỷ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DON-00157956 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị (cơ- điện) vào công trình II 20/11/2027
215 Họ tên: Lê Hữu Nghĩa
Ngày sinh: 06/04/1997
Thẻ căn cước: 080******924
Trình độ chuyên môn: KS KTCTXD
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DON-00157955 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế kết cấu công trình III 20/11/2027
216 Họ tên: Lê Hà Hoàng Ngôn
Ngày sinh: 21/09/1984
Thẻ căn cước: 080******337
Trình độ chuyên môn: KS Kỹ thuật XD
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DON-00157954 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế kết cấu công trình III 20/11/2027
217 Họ tên: Nguyễn Bảo Thành
Ngày sinh: 27/05/1991
Thẻ căn cước: 080******587
Trình độ chuyên môn: CĐ CNKTXD
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DON-00157953 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế kết cấu công trình III 20/11/2027
218 Họ tên: Nguyễn Văn Tú
Ngày sinh: 20/05/1996
Thẻ căn cước: 080******328
Trình độ chuyên môn: KS KTCTXD
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DON-00157952 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế kết cấu công trình III 20/11/2027
219 Họ tên: Phan Tính
Ngày sinh: 25/09/1983
Thẻ căn cước: 046******860
Trình độ chuyên môn: Cử nhân khoa học địa chất
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DON-00157951 Khảo sát xây dựng - Khảo sát địa chất công trình II 20/11/2027
220 Họ tên: Hoàng Hải Dương
Ngày sinh: 05/05/1986
Thẻ căn cước: 091******674
Trình độ chuyên môn: KS kỹ thuật CTXD
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DON-00157950 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 20/11/2027
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn