Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
201 Họ tên: Đinh Văn Kiên
Ngày sinh: 12/01/1990
Thẻ căn cước: 036090011851
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Dân dụng Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00140593 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 21/04/2027
202 Họ tên: Đặng Văn Cường
Ngày sinh: 17/03/1990
Thẻ căn cước: 033090007037
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ chế tạo máy
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00140592 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 21/04/2027
203 Họ tên: Đặng Thanh Hải
Ngày sinh: 27/03/1987
Thẻ căn cước: 001087012391
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật nhiệt - lạnh
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00140591 Thiết kế cơ - điện công trình II 21/04/2027
CTN-00140591 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 21/04/2027
204 Họ tên: Nguyễn Quang Thắng
Ngày sinh: 12/01/1981
Thẻ căn cước: 027081012183
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00140590 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 21/04/2027
205 Họ tên: Nguyễn Khắc Phú
Ngày sinh: 19/07/1985
Thẻ căn cước: 034085003943
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00140589 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 21/04/2027
CTN-00140589 Quản lý dự án II 21/04/2027
206 Họ tên: Lưu Duy Toản
Ngày sinh: 07/11/1979
Thẻ căn cước: 001079005921
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00140588 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III 21/04/2027
207 Họ tên: Phạm văn Tú
Ngày sinh: 04/07/1992
Thẻ căn cước: 036092024581
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00140587 Quản lý dự án II 21/04/2027
208 Họ tên: Lê Quốc Phương
Ngày sinh: 14/02/1983
Thẻ căn cước: 038083015075
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00140586 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 21/04/2027
209 Họ tên: Vũ Xuân Trường
Ngày sinh: 06/06/1990
Thẻ căn cước: 036090027148
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00140585 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 21/04/2027
210 Họ tên: Dương Nam Trung
Ngày sinh: 27/06/1975
CMND: 168193253
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00140584 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 21/04/2027
211 Họ tên: Lưu Văn Toàn
Ngày sinh: 27/02/1992
Thẻ căn cước: 038092039803
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00140583 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 21/04/2027
212 Họ tên: Nguyễn Đức Dũng
Ngày sinh: 23/07/1987
Thẻ căn cước: 036087003226
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00140582 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 21/04/2027
213 Họ tên: Phạm Trường Chinh
Ngày sinh: 02/12/1992
Thẻ căn cước: 001092009525
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00140581 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 21/04/2027
214 Họ tên: Lê Công Tú
Ngày sinh: 24/09/1984
Thẻ căn cước: 038084000833
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng - Cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00140580 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 21/04/2027
215 Họ tên: Trần Văn Tiến
Ngày sinh: 26/08/1985
Thẻ căn cước: 001085001006
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thiết bị Điện - Điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00140579 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 21/04/2027
CTN-00140579 Quản lý dự án II 21/04/2027
216 Họ tên: Phạm Minh Đức
Ngày sinh: 28/02/1990
Thẻ căn cước: 036090013365
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00140578 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 21/04/2027
CTN-00140578 Quản lý dự án II 21/04/2027
217 Họ tên: Đoàn Hồng Lý Thanh Hoa
Ngày sinh: 19/04/1976
Thẻ căn cước: 001076015758
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00140577 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 21/04/2027
218 Họ tên: Phùng Văn Tuyên
Ngày sinh: 15/09/1984
Thẻ căn cước: 001084014823
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00140576 Định giá xây dựng II 21/04/2027
219 Họ tên: Nguyễn Văn Lộc
Ngày sinh: 09/11/1990
Thẻ căn cước: 027090003372
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00140575 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 21/04/2027
CTN-00140575 Quản lý dự án II 21/04/2027
220 Họ tên: Nguyễn Văn Hiệu
Ngày sinh: 16/12/1989
Thẻ căn cước: 034089007395
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00140574 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 21/04/2027
CTN-00140574 Quản lý dự án II 21/04/2027
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn