Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
21981 Họ tên: Nguyễn Đình Hải
Ngày sinh: 14/08/1963
CMND: 011128964
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00080438 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 15/01/2025
21982 Họ tên: Trần Thanh Hải
Ngày sinh: 10/11/1973
CMND: 013083219
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng - ngành xây dựng thủy lợi, thủy điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00080437 Định giá xây dựng I 15/01/2025
BXD-00080437 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 15/01/2025
21983 Họ tên: Vũ Tuấn Anh
Ngày sinh: 06/10/1975
Thẻ căn cước: 001075018004
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00080436 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 15/01/2025
21984 Họ tên: Phạm Trung Kiên
Ngày sinh: 06/02/1986
Thẻ căn cước: 033086001806
Trình độ chuyên môn: ThS, Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00080435 Thiết kế quy hoạch xây dựng I 15/01/2025
21985 Họ tên: Bùi Minh Đức
Ngày sinh: 27/08/1972
Thẻ căn cước: 037072000017
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng - ngành vật liệu và cấu kiện xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00080434 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 15/01/2025
21986 Họ tên: Nguyễn Văn Bình
Ngày sinh: 16/03/1982
Thẻ căn cước: 036082005790
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00080433 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 15/01/2025
BXD-00080433 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 29/05/2025
21987 Họ tên: Nguyễn Văn Tùng
Ngày sinh: 28/02/1984
Thẻ căn cước: 001084013850
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00080432 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 15/01/2025
21988 Họ tên: Đào Văn Đạt
Ngày sinh: 12/08/1979
CMND: 111474083
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00080431 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông I 15/01/2025
BXD-00080431 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 29/05/2025
21989 Họ tên: Nguyễn Huy Hoàng
Ngày sinh: 12/05/1982
CMND: 017468119
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00080430 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông I 15/01/2025
21990 Họ tên: Nguyễn Xuân Duy
Ngày sinh: 22/05/1981
CMND: 025224934
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00080429 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật (cấp - thoát nước; cây xanh; chiếu sáng công cộng; thông tin, truyền thông) III 17/12/2024
BXD-00080429 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông I 07/02/2025
21991 Họ tên: Trần Hoàng Quân
Ngày sinh: 21/01/1985
CMND: 285064508
Trình độ chuyên môn: THCN Điện công nghiệp Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00080428 Thiết kế điện công trình dân dụng - công nghiệp II 17/12/2024
HCM-00080428 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị điện công trình dân dụng - công nghiệp II 17/12/2024
21992 Họ tên: Phạm Ngọc Lân
Ngày sinh: 07/02/1986
CMND: 023914775
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng (Vật liệu xây dựng)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00080427 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 17/12/2024
HCM-00080427 Định giá xây dựng III 17/12/2024
21993 Họ tên: Nguyễn Nhật Thành
Ngày sinh: 20/10/1975
Thẻ căn cước: 079075009161
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư (Kiến trúc)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00080426 Thiết kế kiến trúc công trình II 17/12/2024
21994 Họ tên: Huỳnh Tuấn
Ngày sinh: 05/11/1992
CMND: 221318533
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00080425 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp II 17/12/2024
HCM-00080425 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 17/12/2024
21995 Họ tên: Trần Đăng Khoa
Ngày sinh: 14/02/1995
CMND: 312213083
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng Cầu Đường)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00080424 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng III 17/12/2024
21996 Họ tên: Trần Tế Hùng
Ngày sinh: 17/08/1964
CMND: 023507424
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư (Kiến trúc)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00080423 Thiết kế kiến trúc công trình II 17/12/2024
21997 Họ tên: Nguyễn Hải Dương
Ngày sinh: 24/09/1992
CMND: 362349679
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00080422 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp II 17/12/2024
HCM-00080422 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 17/12/2024
21998 Họ tên: Nguyễn Xuân Bách
Ngày sinh: 16/08/1993
CMND: 273517691
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00080421 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 17/12/2024
21999 Họ tên: Phùng Anh Tú
Ngày sinh: 25/03/1981
Thẻ căn cước: 079081005373
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư (Kiến trúc công trình)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00080420 Thiết kế kiến trúc công trình II 17/12/2024
22000 Họ tên: Vũ Trường Giang
Ngày sinh: 20/04/1990
Thẻ căn cước: 038090012819
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00080419 Khảo sát địa hình III 17/12/2024
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn