Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
221 Họ tên: Nguyễn Văn Dũng
Ngày sinh: 10/11/1984
Thẻ căn cước: 026084008714
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình GT
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAK-00121481 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng; Hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước), Giao thông (cầu, đường bộ); Nông nghiệp và PTNT (thủy lợi) III 24/08/2026
222 Họ tên: Nguyễn Minh Hiếu
Ngày sinh: 19/07/1977
CMND: 095248552
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAK-00121480 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông (cầu, đường bộ) II 24/08/2026
BAK-00121480 Giám sát thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT (thủy lợi) III 24/08/2026
223 Họ tên: Nguyễn Đức Độ
Ngày sinh: 08/03/1973
Thẻ căn cước: 038073011622
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng DD&CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAK-00121479 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng III 24/08/2026
224 Họ tên: Ngô Minh Hoàng
Ngày sinh: 20/09/1975
CMND: 095064448
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện - Tự động hóa XNCN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAK-00121478 Thiết kế kết cấu công trình Công nghiệp (Đường dây và trạm biến áp) III 24/08/2026
225 Họ tên: Lê Văn Trung
Ngày sinh: 09/09/1975
CMND: 095243666
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAK-00121477 Giám sát thi công xây dựng công trình Công nghiệp (Đường dây và trạm biến áp) III 24/08/2026
226 Họ tên: Hoàng Văn Sơn
Ngày sinh: 20/04/1968
CMND: 095083523
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu - đường bộ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAK-00121476 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông (cầu, đường bộ) II 24/08/2026
227 Họ tên: Hoàng Thế Chuyên
Ngày sinh: 06/09/1988
Thẻ căn cước: 006088000053
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng DD & CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAK-00121475 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng III 24/08/2026
228 Họ tên: Hoàng Thanh Mùa
Ngày sinh: 19/06/1977
CMND: 090674777
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAK-00121474 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông (cầu, đường bộ); Nông nghiệp và PTNT (thủy lợi) III 24/08/2026
229 Họ tên: Bùi Quang Khải
Ngày sinh: 26/11/1980
CMND: 012226509
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu - đường bộ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAK-00121473 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông (cầu, đường bộ) III 24/08/2026
230 Họ tên: VÕ THANH HOÀNG
Ngày sinh: 05/03/1993
CMND: 215299406
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng DD&CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BID-00121472 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng III 16/08/2026
231 Họ tên: VÕ HẢI TRIỀU
Ngày sinh: 16/05/1978
CMND: 211595148
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi- thủy điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BID-00121471 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng &HTKT (thoát nước) III 16/08/2026
BID-00121471 Giám sát công tác xây dựng công trình NN&PTNT (thủy lợi) III 16/08/2026
232 Họ tên: VÕ VĂN HẬU
Ngày sinh: 10/02/1984
CMND: 211778376
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện khí hóa & cung cấp điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BID-00121470 Thiết kế cơ điện công trình III 16/08/2026
BID-00121470 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị điện vào công trình III 16/08/2026
233 Họ tên: NGUYỄN CHÍ TRƯỞNG
Ngày sinh: 10/05/1985
CMND: 211880361
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BID-00121469 Giám sát công tác xây dựng công trình NN&PTNT (thủy lợi) III 16/08/2026
234 Họ tên: VÕ HOÀNG VŨ
Ngày sinh: 26/07/1987
Thẻ căn cước: 052087001306
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BID-00121468 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng II 16/08/2026
235 Họ tên: LÊ THANH NHỰT
Ngày sinh: 02/03/1985
CMND: 211828117
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BID-00121467 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (đường bộ) III 16/08/2026
BID-00121467 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng &HTKT ( thoát nước) III 16/08/2026
236 Họ tên: NGUYỄN NGỌC BINH
Ngày sinh: 22/06/1975
CMND: 211646186
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện khí hóa & cung cấp điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BID-00121466 Thiết kế cơ điện công trình II 16/08/2026
237 Họ tên: NGUYỄN QUỐC NGỮ
Ngày sinh: 16/02/1995
CMND: 215326018
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng - công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BID-00121465 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng III 16/08/2026
238 Họ tên: Tống Thái Bảo
Ngày sinh: 18/07/1987
Thẻ căn cước: 009408700072
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư - Kiến trúc
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00121464 Thiết kế kiến trúc công trình II 10/11/2022
239 Họ tên: Trần Thanh Hải
Ngày sinh: 15/02/1986
CMND: 301174502
Trình độ chuyên môn: KS cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LOA-00121452 Giám sát công trình đường bộ III 13/08/2026
240 Họ tên: La Hữu Cảnh
Ngày sinh: 01/09/1995
CMND: 321533982
Trình độ chuyên môn: KS kỹ thuật XD
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LOA-00121451 Giám sát Dân dụng và Công nghiệp III 13/08/2026
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn