Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
221 Họ tên: Phạm Văn Tăng
Ngày sinh: 02/12/1967
CMND: 013088952
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng - ngành xây dựng thuỷ điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00106268 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 21/10/2025
222 Họ tên: Đinh Xuân Đức
Ngày sinh: 17/11/1980
CMND: 011914886
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00106267 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 21/10/2025
223 Họ tên: Phùng Ngọc Anh
Ngày sinh: 11/01/1982
CMND: 013145104
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng - ngành vật liệu và cấu kiện xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00106266 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 21/10/2025
224 Họ tên: Vũ Khắc Toàn
Ngày sinh: 25/06/1965
CMND: 010959853
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật điện tử viễn thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00106265 Thiết kế cơ - điện công trình I 21/10/2025
BXD-00106265 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 21/10/2025
225 Họ tên: Đào Anh Dũng
Ngày sinh: 03/04/1978
CMND: 011937367
Trình độ chuyên môn: ThS, Kỹ sư xây dựng - ngành môi trường nước, cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00106264 Thiết kế cấp - thoát nước công trình I 21/10/2025
226 Họ tên: Hoàng Văn Quang
Ngày sinh: 05/11/1951
CMND: 011097938
Trình độ chuyên môn: ThS, Kỹ sư xây dựng - ngành kết cấu
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00106263 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp I 21/10/2025
227 Họ tên: Kiều Thế Chinh
Ngày sinh: 08/03/1961
CMND: 011486449
Trình độ chuyên môn: ThS, Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00106262 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp I 21/10/2025
BXD-00106262 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 21/10/2025
228 Họ tên: Lương Ngọc Thuỷ
Ngày sinh: 19/01/1980
CMND: 012109938
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00106261 Định giá xây dựng I 21/10/2025
229 Họ tên: Phùng Quốc Định
Ngày sinh: 15/02/1982
CMND: 135087208
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng - ngành công nghệ kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00106260 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp I 21/10/2025
230 Họ tên: Dương Hải Vũ
Ngày sinh: 09/12/1978
Thẻ căn cước: 001078003229
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00106259 Định giá xây dựng I 21/10/2025
231 Họ tên: Phạm Văn Tư
Ngày sinh: 06/12/1948
CMND: 010981193
Trình độ chuyên môn: ThS, Kỹ sư xây dựng - ngành kết cấu công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00106258 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp I 21/10/2025
232 Họ tên: Lê Trọng Nam
Ngày sinh: 22/07/1956
Thẻ căn cước: 001056006989
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư đo lường điều khiển
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00106257 Thiết kế cơ - điện công trình I 21/10/2025
233 Họ tên: Đinh Chính Đạo
Ngày sinh: 04/01/1951
Thẻ căn cước: 001051004395
Trình độ chuyên môn: ThS, Kỹ sư xây dựng - ngành kết cấu
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00106256 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp I 21/10/2025
234 Họ tên: Trần Đức Hậu
Ngày sinh: 27/03/1982
Thẻ căn cước: 036082007282
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thiết bị điện, điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00106255 Thiết kế cơ - điện công trình I 21/10/2025
235 Họ tên: Nguyễn Anh Dũng
Ngày sinh: 26/01/1980
Thẻ căn cước: 001080006017
Trình độ chuyên môn: ThS, Kỹ sư xây dựng - ngành cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00106254 Thiết kế cấp - thoát nước công trình I 21/10/2025
236 Họ tên: Đoàn Đức Nghĩa
Ngày sinh: 31/08/1987
Thẻ căn cước: 031087004682
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00106253 Định giá xây dựng I 21/10/2025
237 Họ tên: Nguyễn Trường Thục
Ngày sinh: 21/12/1984
Thẻ căn cước: 001084015183
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00106252 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 21/10/2025
238 Họ tên: Phạm Tiến Phú
Ngày sinh: 01/09/1976
CMND: 162055780
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00106251 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 21/10/2025
239 Họ tên: Đặng Thế Huy
Ngày sinh: 13/01/1986
Thẻ căn cước: 001086006940
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00106250 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 21/10/2025
240 Họ tên: Nguyễn Trung Dũng
Ngày sinh: 08/05/1982
Thẻ căn cước: 001082011943
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00106249 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 21/10/2025
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn