Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
24761 Họ tên: Đỗ Xuân Hiếu
Ngày sinh: 19/05/1985
CMND: 211853749
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077708 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 08/11/2024
24762 Họ tên: Nguyễn Nhật Cường
Ngày sinh: 09/11/1980
CMND: 013434825
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077707 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 08/11/2024
BXD-00077707 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 07/02/2025
24763 Họ tên: Nguyễn Trung Kiên
Ngày sinh: 20/08/1984
CMND: 013636873
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư máy và thiết bị nhiệt lạnh
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077706 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 08/11/2024
24764 Họ tên: Nguyễn Minh Quý
Ngày sinh: 29/06/1983
Thẻ căn cước: 022083001796
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077705 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 08/11/2024
24765 Họ tên: Đỗ Quang An
Ngày sinh: 24/09/1982
CMND: 013460913
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077704 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 08/11/2024
24766 Họ tên: Nguyễn Minh Thông
Ngày sinh: 12/12/1981
CMND: 182436814
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077703 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông I 08/11/2024
24767 Họ tên: Lê Sỹ Hùng
Ngày sinh: 14/09/1979
CMND: 182318095
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư trắc địa
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077702 Khảo sát địa hình I 08/11/2024
24768 Họ tên: Bùi Ngọc Duy
Ngày sinh: 06/11/1983
CMND: 012305055
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng ngành môi trường đô thị và khu công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077701 Thiết kế cấp - thoát nước công trình I 08/11/2024
BXD-00077701 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 08/11/2024
24769 Họ tên: Nguyễn Việt Cường
Ngày sinh: 31/10/1981
Thẻ căn cước: 001081025401
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077700 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 08/11/2024
24770 Họ tên: Chu Quang Trung
Ngày sinh: 11/12/1983
CMND: 013650852
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng - ngành cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077699 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 08/11/2024
24771 Họ tên: Phạm Văn Thành
Ngày sinh: 29/11/1987
Thẻ căn cước: 030087006792
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077698 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 08/11/2024
24772 Họ tên: Nguyễn Văn Hân
Ngày sinh: 01/08/1984
Thẻ căn cước: 034084003697
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077697 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 08/11/2024
24773 Họ tên: Ngô Duy Hưng
Ngày sinh: 23/06/1983
CMND: 012684140
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077696 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 08/11/2024
24774 Họ tên: Bùi Anh Ninh
Ngày sinh: 10/12/1979
CMND: 111442254
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077695 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 08/11/2024
24775 Họ tên: Hoàng Tuấn Anh
Ngày sinh: 01/12/1982
Thẻ căn cước: 034082000106
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thiết bị điện, điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077694 Thiết kế cơ - điện công trình I 08/11/2024
24776 Họ tên: Đặng Chính Hữu
Ngày sinh: 17/09/1981
CMND: 013233798
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077693 Thiết kế kiến trúc công trình I 08/11/2024
24777 Họ tên: Nguyễn Minh Phúc
Ngày sinh: 28/04/1973
CMND: 111559130
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077692 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 08/11/2024
24778 Họ tên: Nghiêm Xuân Trường
Ngày sinh: 15/02/1982
CMND: 101200023
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077691 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 08/11/2024
24779 Họ tên: Hoàng Tuấn Anh
Ngày sinh: 27/10/1986
Thẻ căn cước: 040086000938
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077690 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 08/11/2024
24780 Họ tên: Võ Minh Hoàng
Ngày sinh: 08/02/1978
CMND: 300875707
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077689 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 08/11/2024
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn