Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
24781 Họ tên: Nguyễn Cao Hà
Ngày sinh: 23/12/1981
CMND: 070630257
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TUQ-00073626 Thiết kế kết cấu công trình DD&CN III 07/10/2024
24782 Họ tên: Lê Thành Luân
Ngày sinh: 10/08/1989
CMND: 070662111
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TUQ-00073625 Thiết kế công trình cấp thoát nước III 07/10/2024
24783 Họ tên: Nguyễn Anh Tuấn
Ngày sinh: 06/08/1983
CMND: 070659140
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TUQ-00073624 Thiết kế kết cấu công trình DD&CN III 07/10/2024
24784 Họ tên: Dương Việt Cường
Ngày sinh: 11/09/1973
CMND: 070517037
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TUQ-00073623 Giám sát dân dụng và công nghiệp II 07/10/2024
TUQ-00073623 Giám sát công trình đường bộ II 07/10/2024
24785 Họ tên: Trần Đức Giang
Ngày sinh: 04/04/1986
CMND: 131625165
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TUQ-00073622 Quản lý dự án III 07/10/2024
TUQ-00073622 Giám sát công trình giao thông cầu III 07/10/2024
24786 Họ tên: Ma Tùng Dương
Ngày sinh: 10/12/1990
CMND: 070872970
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TUQ-00073621 Quản lý dự án III 07/10/2024
TUQ-00073621 Giám sát công trình giao thông cầu III 07/10/2024
24787 Họ tên: Lý Văn Quả
Ngày sinh: 04/08/1991
CMND: 070882855
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TUQ-00073620 Quản lý dự án III 07/10/2024
TUQ-00073620 Giám sát công trình giao thông cầu III 07/10/2024
24788 Họ tên: Lê Nguyên Nam
Ngày sinh: 12/11/1984
CMND: 070675319
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TUQ-00073619 Quản lý dự án III 07/10/2024
TUQ-00073619 Giám sát công trình đường bộ III 07/10/2024
24789 Họ tên: Đinh Văn Cầu
Ngày sinh: 13/09/1972
CMND: 070492877
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TUQ-00073618 Quản lý dự án III 07/10/2024
TUQ-00073618 Giám sát công trình đường bộ III 07/10/2024
24790 Họ tên: Nguyễn Văn Hòa
Ngày sinh: 23/02/1980
CMND: 070572703
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TUQ-00073617 Quản lý dự án III 07/10/2024
TUQ-00073617 Giám sát công trình đường bộ III 07/10/2024
24791 Họ tên: Đào Mạnh Đức
Ngày sinh: 11/01/1989
CMND: 070815331
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kỹ thuật công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TUQ-00073616 Quản lý dự án III 07/10/2024
24792 Họ tên: Trần Quốc Việt
Ngày sinh: 31/01/1981
CMND: 070591689
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TUQ-00073615 Quản lý dự án III 07/10/2024
24793 Họ tên: Phạm Nhật Linh
Ngày sinh: 19/11/1974
CMND: 070473268
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TUQ-00073614 Quản lý dự án III 07/10/2024
24794 Họ tên: Phạm Quý Đường
Ngày sinh: 08/07/1977
CMND: 070601539
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí hóa xây dựng giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TUQ-00073613 Quản lý dự án III 07/10/2024
24795 Họ tên: Nguyễn Quang Trung
Ngày sinh: 13/03/1984
CMND: 070667814
Trình độ chuyên môn: Trung cấp cầu đường bộ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TUQ-00073612 Quản lý dự án III 07/10/2024
24796 Họ tên: Đan Hạnh Linh
Ngày sinh: 23/11/1993
CMND: 070949938
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TUQ-00073611 Định giá xây dựng III 07/10/2024
24797 Họ tên: Lê Quang Ngọc
Ngày sinh: 27/05/1978
CMND: 070591977
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TUQ-00073610 Quản lý dự án III 07/10/2024
24798 Họ tên: Nguyễn Phương Thắng
Ngày sinh: 02/06/1989
CMND: 070850542
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TUQ-00073609 Quản lý dự án III 07/10/2024
24799 Họ tên: Hoàng Đức Trương
Ngày sinh: 07/05/1983
CMND: 070676602
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật tài nguyên nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TUQ-00073608 Quản lý dự án III 07/10/2024
24800 Họ tên: Ngô Thị Chuyên
Ngày sinh: 02/07/1987
CMND: 070767722
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TUQ-00073607 Quản lý dự án III 07/10/2024
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn