Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
24781 Họ tên: Bùi Văn Vinh
Ngày sinh: 06/12/1977
CMND: 113090758
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00036603 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình (đường dây và trạm biến áp). II 13/09/2023
24782 Họ tên: Đặng Đức Tuấn
Ngày sinh: 23/04/1973
CMND: 113103439
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật Điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00036602 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình (đường dây và trạm biến áp). II 13/09/2023
24783 Họ tên: Đoàn Quốc Hoàn
Ngày sinh: 08/05/1970
CMND: 145395643
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hệ thống điện Hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00036601 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình (đường dây và trạm biến áp). II 13/09/2023
24784 Họ tên: Nguyễn Văn Anh
Ngày sinh: 08/01/1977
Thẻ căn cước: 033077001718
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật Điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00036600 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình (đường dây và trạm biến áp). II 13/09/2023
24785 Họ tên: Mai Văn Tạo
Ngày sinh: 15/06/1978
Thẻ căn cước: 034078003813
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện khí hóa điện khí hóa mỏ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00036599 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình (đường dây và trạm biến áp). II 13/09/2023
24786 Họ tên: Nguyễn Viết Cường
Ngày sinh: 23/09/1982
CMND: 100720133
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hệ thống điện Hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00036598 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình (đường dây và trạm biến áp). II 13/09/2023
24787 Họ tên: Chu Mạnh Trường
Ngày sinh: 16/05/1979
Thẻ căn cước: 022079002313
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hệ thống điện Hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00036597 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình (đường dây và trạm biến áp). II 13/09/2023
24788 Họ tên: Lê Vũ Hiệp
Ngày sinh: 20/02/1979
CMND: 183180853
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00036596 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình (đường dây và trạm biến áp). III 13/09/2023
24789 Họ tên: Bùi Trọng Huynh
Ngày sinh: 04/04/1974
CMND: 183935935
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00036595 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình (đường dây và trạm biến áp). II 13/09/2023
24790 Họ tên: Nguyễn Minh Ngọc
Ngày sinh: 04/01/1988
CMND: 172986901
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hệ thống Điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00036594 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình (đường dây và trạm biến áp). II 13/09/2023
24791 Họ tên: Lê Khắc Lê
Ngày sinh: 01/06/1978
CMND: 171845896
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Hệ thống Điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00036593 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình (đường dây và trạm biến áp). II 13/09/2023
24792 Họ tên: Mai Đình Quyền
Ngày sinh: 14/04/1978
CMND: 172840029
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật Điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00036592 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình (đường dây và trạm biến áp). II 13/09/2023
24793 Họ tên: Nguyễn Đình Trung
Ngày sinh: 06/03/1978
Thẻ căn cước: 036078001674
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế năng lượng - ngành kinh tế công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00036591 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình (đường dây và trạm biến áp). II 13/09/2023
24794 Họ tên: Vũ Trung Hiếu
Ngày sinh: 13/02/1982
CMND: 162351162
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ sư công nghệ kỹ thuật Điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00036590 Thiết kế cơ - điện công trình II 17/01/2024
HTV-00036590 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình (đường dây và trạm biến áp). II 13/09/2023
24795 Họ tên: Vũ Việt Hồng
Ngày sinh: 27/06/1978
CMND: 100696711
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00036589 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình (đường dây và trạm biến áp). II 13/09/2023
24796 Họ tên: Nguyễn Mạnh Hùng
Ngày sinh: 04/10/1974
CMND: 100622451
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00036588 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình (đường dây và trạm biến áp). II 13/09/2023
24797 Họ tên: Nguyễn Đức Nam
Ngày sinh: 07/12/1979
CMND: 100687678
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thiết bị điện - điện tử công suất
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00036587 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình (đường dây và trạm biến áp). II 13/09/2023
24798 Họ tên: Phạm Trường Tam
Ngày sinh: 18/05/1976
CMND: 045098217
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hệ thống điện Hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00036586 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình (đường dây và trạm biến áp). II 13/09/2023
24799 Họ tên: Trương Tính
Ngày sinh: 15/02/1976
CMND: 045210795
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hệ thống điện Hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00036585 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình (đường dây và trạm biến áp). II 13/09/2023
24800 Họ tên: Nguyễn Thế Hoàng
Ngày sinh: 10/10/1973
CMND: 081003479
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hệ thống điện Hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00036584 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình (đường dây và trạm biến áp). II 13/09/2023
HTV-00036584 Định giá xây dựng II 13/09/2023
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn