Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
24801 Họ tên: Phạm Anh Sơn
Ngày sinh: 21/09/1982
Thẻ căn cước: 001082009212
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng - ngành cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077668 Thiết kế cấp - thoát nước công trình I 08/11/2024
24802 Họ tên: Nguyễn Đức Toàn
Ngày sinh: 12/10/1984
Thẻ căn cước: 036084003754
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077667 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 08/11/2024
24803 Họ tên: Hà Mạnh
Ngày sinh: 21/12/1976
CMND: 013240992
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077666 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 08/11/2024
24804 Họ tên: Vũ Xuân Toàn
Ngày sinh: 07/12/1983
Thẻ căn cước: 001083019021
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư đô thị - ngành cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077665 Thiết kế cấp - thoát nước công trình I 08/11/2024
BXD-00077665 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 08/11/2024
24805 Họ tên: Lương Hồng Phong
Ngày sinh: 08/10/1970
Thẻ căn cước: 033070002113
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư tự động hóa các xí nghiệp công nghiệp - ngành điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077664 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 08/11/2024
24806 Họ tên: Nguyễn Xuân Hùng
Ngày sinh: 04/05/1985
Thẻ căn cước: 022085004440
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077663 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông I 08/11/2024
24807 Họ tên: Nguyễn Anh Tâm
Ngày sinh: 26/08/1972
Thẻ căn cước: 001172001327
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng - ngành vi khí hậu và môi trường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077662 Thiết kế cơ - điện công trình I 08/11/2024
24808 Họ tên: Bùi Tiến Thành
Ngày sinh: 25/10/1976
Thẻ căn cước: 036076006630
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077661 Thiết kế xây dựng công trình giao thông I 08/11/2024
24809 Họ tên: Cao Sơn Hà
Ngày sinh: 06/06/1978
CMND: 011930486
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng - ngành vi khí hậu và môi trường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077660 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 08/11/2024
BXD-00077660 Thiết kế cơ - điện công trình I 08/11/2024
24810 Họ tên: La Mạnh Tiến
Ngày sinh: 26/10/1978
Thẻ căn cước: 038078000048
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077659 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 08/11/2024
24811 Họ tên: Hoàng Lê Minh
Ngày sinh: 22/03/1979
CMND: 012916761
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng - ngành vi khí hậu và môi trường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077658 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 08/11/2024
BXD-00077658 Thiết kế cơ - điện công trình I 08/11/2024
24812 Họ tên: Nguyễn Đức Hoàn
Ngày sinh: 13/01/1976
CMND: 017498049
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077657 Định giá xây dựng I 08/11/2024
BXD-00077657 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 15/01/2025
24813 Họ tên: Trần Việt Phong
Ngày sinh: 04/05/1977
CMND: 011893328
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077656 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 08/11/2024
BXD-00077656 Thiết kế kiến trúc công trình I 07/02/2025
24814 Họ tên: Đinh Xuân Toán
Ngày sinh: 11/08/1987
CMND: 112093686
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077655 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp I 08/11/2024
BXD-00077655 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 08/11/2024
24815 Họ tên: Trần Văn Dũng
Ngày sinh: 10/06/1988
CMND: 172699307
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077654 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 08/11/2024
24816 Họ tên: Hoàng Ngọc Anh
Ngày sinh: 18/09/1977
CMND: 012064805
Trình độ chuyên môn: ThS, Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077653 Thiết kế quy hoạch xây dựng I 08/11/2024
24817 Họ tên: Dương Tuấn Đạt
Ngày sinh: 24/03/1980
Thẻ căn cước: 001080000427
Trình độ chuyên môn: ThS, Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077652 Thiết kế quy hoạch xây dựng I 08/11/2024
BXD-00077652 Thiết kế kiến trúc công trình I 15/01/2025
24818 Họ tên: Nguyễn Tiến Lực
Ngày sinh: 10/11/1980
Thẻ căn cước: 038080000194
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điều khiển tự động - ngành điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077651 Thiết kế cơ - điện công trình I 08/11/2024
BXD-00077651 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 08/11/2024
24819 Họ tên: Nguyễn Văn Hiếu
Ngày sinh: 18/01/1979
Thẻ căn cước: 036079003779
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ nhiệt - lạnh
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077650 Thiết kế cơ - điện công trình I 08/11/2024
24820 Họ tên: Hoàng Tuấn Sơn
Ngày sinh: 02/04/1977
Thẻ căn cước: 024077000085
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077649 Thiết kế xây dựng công trình giao thông I 08/11/2024
BXD-00077649 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông I 08/11/2024
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn