Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
24821 Họ tên: Lê Quỳnh Nga
Ngày sinh: 10/03/1989
CMND: 132023675
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Quản lý năng lượng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00036562 Định giá xây dựng II 13/09/2023
24822 Họ tên: Đào Đức Kiên
Ngày sinh: 02/09/1991
CMND: 145395416
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00036561 Giám sát xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 13/09/2023
HTV-00036561 Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng và Công nghiệp III 13/09/2023
24823 Họ tên: Bùi Thanh Hòa
Ngày sinh: 08/01/1981
Thẻ căn cước: 034081007858
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00036560 Thiết kế điện - cơ điện công trình II 13/09/2023
HTV-00036560 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình II 13/09/2023
24824 Họ tên: Chử Xuân Phong
Ngày sinh: 18/10/1988
Thẻ căn cước: 001088001581
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ chế tạo máy
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00036559 Thiết kế cơ điện công trình II 13/09/2023
HTV-00036559 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình III 13/09/2023
24825 Họ tên: Nguyễn Thị Ngọc Thủy
Ngày sinh: 16/10/1987
Thẻ căn cước: 040187000570
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ KTĐ-Chuyên ngành Nhiệt điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00036558 Thiết kế điện - cơ điện công trình II 13/09/2023
24826 Họ tên: Đào Thị Kim Oanh
Ngày sinh: 08/07/1982
Thẻ căn cước: 031182000021
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng&CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00036557 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp I 19/03/2024
HTV-00036557 Giám sát xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp II 13/09/2023
24827 Họ tên: Đỗ Hồng Thanh
Ngày sinh: 18/02/1983
CMND: 012282216
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hệ thống điện ngành Điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00036556 Định giá xây dựng II 13/09/2023
24828 Họ tên: Nguyễn Thị Thu Trang
Ngày sinh: 18/08/1986
CMND: 012368064
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Quản lý năng lượng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00036555 Định giá xây dựng II 13/09/2023
24829 Họ tên: Nguyễn Thị Tuyết Nhung
Ngày sinh: 10/03/1983
Thẻ căn cước: 001183004120
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hệ thống điện - ngành Điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00036554 Định giá xây dựng II 13/09/2023
24830 Họ tên: Đinh Công Hiệu
Ngày sinh: 31/03/1991
CMND: 151821618
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00036553 Thiết kế công trình NN&PTNT III 13/09/2023
HTV-00036553 Giám sát xây dựng công trình NN&PTNT III 13/09/2023
24831 Họ tên: Nguyễn Trọng Nam
Ngày sinh: 09/01/1990
Thẻ căn cước: 030090001633
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Xây dựng DD&CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00036552 Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng, Công nghiệp III 13/09/2023
HTV-00036552 Giám sát xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp III 13/09/2023
24832 Họ tên: Nguyễn Văn Thông
Ngày sinh: 29/03/1982
CMND: 164096183
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xât dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00036551 Giám sát xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp II 13/09/2023
HTV-00036551 Giám sát xây dựng công trình giao thông đường bộ II 13/09/2023
24833 Họ tên: Nguyễn Tiên Phong
Ngày sinh: 23/04/1979
CMND: 013329741
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy lợi - ngành thủy điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00036550 Giám sát xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp II 13/09/2023
24834 Họ tên: Nguyễn Phi Hùng
Ngày sinh: 07/10/1975
CMND: 125468468
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi Kĩ thuật cơ sở hạ tầng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00036549 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình. II 13/09/2023
HTV-00036549 Giám sát xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp II 13/09/2023
24835 Họ tên: Phạm Minh Tuân
Ngày sinh: 13/09/1980
CMND: 111517443
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00036548 Định giá xây dựng II 13/09/2023
HTV-00036548 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình. II 13/09/2023
24836 Họ tên: Nguyễn Đức Mộc
Ngày sinh: 15/05/1986
Thẻ căn cước: 001086001976
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00036547 Định giá xây dựng II 13/09/2023
24837 Họ tên: Nguyễn Quốc Bảo
Ngày sinh: 08/12/1981
CMND: 331259623
Trình độ chuyên môn: Tại chức
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
VIL-00036537 III 05/08/2024
VIL-00036537 Thủy Lợi III 05/08/2024
24838 Họ tên: Tôn Lê Duy Minh
Ngày sinh: 03/10/1981
CMND: 331373164
Trình độ chuyên môn: Vừa làm, vừa học
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
VIL-00036535 III 05/08/2024
VIL-00036535 Giao thông đường bộ III 05/08/2024
24839 Họ tên: Đoàn Ngọc Minh Tuyền
Ngày sinh: 17/04/1990
CMND: 331573119
Trình độ chuyên môn: Chính quy
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
VIL-00036534 Dân dụng II 05/08/2024
VIL-00036534 III 05/08/2024
24840 Họ tên: Nguyễn Thanh Kha
Ngày sinh: 18/06/1987
CMND: 331509783
Trình độ chuyên môn: Tại chức
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
VIL-00036533 Dân dụng II 05/08/2024
VIL-00036533 III 05/08/2024
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn