Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
24821 Họ tên: Nguyễn Gia Nghị
Ngày sinh: 13/02/1993
CMND: 070974155
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật thủy điện và năng lượng tái tạo
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TUQ-00073586 Quản lý dự án III 07/10/2024
24822 Họ tên: Hoàng Thanh Tùng
Ngày sinh: 12/09/1991
CMND: 070888043
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TUQ-00073585 Quản lý dự án III 07/10/2024
24823 Họ tên: Hoàng Thị Quỳnh
Ngày sinh: 07/12/1983
CMND: 070645898
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công trình thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TUQ-00073584 Quản lý dự án III 07/10/2024
24824 Họ tên: Lê Xuân Viễn
Ngày sinh: 18/09/1969
CMND: 070878937
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu, đường bộ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TUQ-00073583 Quản lý dự án III 07/10/2024
24825 Họ tên: Hà Huy Hoàng
Ngày sinh: 20/09/1993
CMND: 070974149
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TUQ-00073582 Quản lý dự án III 07/10/2024
24826 Họ tên: Đoàn Thanh Quang
Ngày sinh: 20/10/1983
CMND: 273114285
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật điện, điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073581 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị cơ - điện công trình dân dụng - công nghiệp III 11/10/2024
24827 Họ tên: Phạm Trọng Sơn
Ngày sinh: 20/11/1980
CMND: 182419607
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073580 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp II 11/10/2024
24828 Họ tên: Phạm Trọng Lâm
Ngày sinh: 10/09/1982
Thẻ căn cước: 040082001077
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư (Kiến trúc)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073579 Thiết kế kiến trúc công trình II 11/10/2024
24829 Họ tên: Nguyễn Anh Khoa
Ngày sinh: 10/01/1989
CMND: 311966302
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng (Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073578 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 11/10/2024
HCM-00073578 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp II 06/01/2025
24830 Họ tên: Nguyễn Thanh Tùng
Ngày sinh: 08/02/1989
CMND: 273269159
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073577 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 11/10/2024
24831 Họ tên: Trần Anh Phi
Ngày sinh: 18/06/1990
CMND: 215125197
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073576 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 11/10/2024
24832 Họ tên: Trần Văn Đức Phú
Ngày sinh: 27/01/1994
CMND: 225572445
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073575 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị cơ điện công trình dân dụng - công nghiệp III 11/10/2024
24833 Họ tên: Nguyễn Thanh Phong
Ngày sinh: 20/12/1970
Thẻ căn cước: 079070008313
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện - Điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073574 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị điện công trình dân dụng II 11/10/2024
24834 Họ tên: Nguyễn Hoàng Kha
Ngày sinh: 07/01/1992
CMND: 371377481
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng (Kỹ thuật Trắc địa và Bản đồ)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073573 Khảo sát địa hình III 11/10/2024
24835 Họ tên: Nguyễn Văn Tùng
Ngày sinh: 18/04/1982
CMND: 211777898
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073572 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp II 11/10/2024
24836 Họ tên: Nguyễn Bá Hòa
Ngày sinh: 01/01/1989
CMND: 186835866
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư (Kiến trúc công trình)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073571 Thiết kế kiến trúc công trình II 11/10/2024
24837 Họ tên: Hồ Quốc Dương Phi
Ngày sinh: 12/07/1989
CMND: 241119824
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư (Kiến trúc công trình)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073570 Thiết kế kiến trúc công trình II 11/10/2024
HCM-00073570 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 11/10/2024
24838 Họ tên: Mai Trần Đăng Vương
Ngày sinh: 05/09/1991
CMND: 225440422
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073569 Thiết kế kiến trúc công trình II 11/10/2024
24839 Họ tên: Võ Khắc Tuấn
Ngày sinh: 30/03/1986
CMND: 194310338
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073568 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 11/10/2024
24840 Họ tên: Giáp Văn Tâm
Ngày sinh: 02/02/1984
CMND: 281358366
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073567 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp II 11/10/2024
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn