Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
24841 Họ tên: Lê Tấn Sang
Ngày sinh: 21/09/1974
CMND: 280549366
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật điện - điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073566 Thiết kế điện công trình dân dụng - công nghiệp II 11/10/2024
HCM-00073566 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị điện công trình dân dụng - công nghiệp II 11/10/2024
24842 Họ tên: Phạm Văn Đông
Ngày sinh: 05/10/1986
CMND: 186400067
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073565 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 11/10/2024
BXD-00073565 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 04/06/2025
24843 Họ tên: Trương Đỗ Lộc
Ngày sinh: 07/07/1990
CMND: 290980439
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư (Kiến trúc)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073564 Thiết kế kiến trúc công trình II 11/10/2024
24844 Họ tên: Nguyễn Ngọc Khoa
Ngày sinh: 13/11/1985
CMND: 211851122
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điều khiển tự động
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073563 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị cơ điện công trình dân dụng - công nghiệp III 11/10/2024
24845 Họ tên: Trần Phước Hưng
Ngày sinh: 12/10/1971
CMND: 022484672
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng (Xây dựng)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073562 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp II 11/10/2024
HCM-00073562 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng II 11/10/2024
24846 Họ tên: Huỳnh Xuân Phát
Ngày sinh: 17/05/1979
Thẻ căn cước: 052079000428
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế xây dựng (Kinh tế xây dựng)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073561 Định giá xây dựng II 11/10/2024
24847 Họ tên: Phạm Văn Tám
Ngày sinh: 20/09/1987
Thẻ căn cước: 037087004178
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng cầu đường)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073560 Giám sát công tác xây dựng công trình công nghiệp III 11/10/2024
24848 Họ tên: Nguyễn Thế Anh
Ngày sinh: 06/05/1990
CMND: 186817276
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073559 Giám sát công tác xây dựng công trình công nghiệp III 11/10/2024
24849 Họ tên: Nguyễn Thị Tố Phi
Ngày sinh: 26/04/1994
CMND: 221318679
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073558 Định giá xây dựng III 11/10/2024
24850 Họ tên: Phan Văn Thìn
Ngày sinh: 25/08/1988
CMND: 183494831
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Cầu - Đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073557 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ) III 11/10/2024
24851 Họ tên: Đinh Ngọc Thiên
Ngày sinh: 26/10/1988
CMND: 221222073
Trình độ chuyên môn: CĐ Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073556 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp III 11/10/2024
24852 Họ tên: Trần Văn Sam
Ngày sinh: 25/04/1984
CMND: 291203247
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073555 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp II 11/10/2024
HCM-00073555 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 11/10/2024
24853 Họ tên: Nguyễn Trung Kiên
Ngày sinh: 02/05/1985
CMND: 225282943
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073554 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ) III 11/10/2024
24854 Họ tên: Huỳnh Võ Tuấn Cường
Ngày sinh: 03/09/1985
CMND: 023709275
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073553 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp II 11/10/2024
HCM-00073553 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 11/10/2024
24855 Họ tên: Nguyễn Công Thủy
Ngày sinh: 03/03/1976
CMND: 225829565
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073552 Thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi) III 11/10/2024
HCM-00073552 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (đường bộ) III 11/10/2024
24856 Họ tên: Phạm Linh Phụng
Ngày sinh: 20/01/1989
CMND: 215060165
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073551 Thiết kế cơ điện công trình dân dụng - công nghiệp II 11/10/2024
HCM-00073551 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị cơ điện công trình dân dụng - công nghiệp III 11/10/2024
24857 Họ tên: Đoàn Tuấn Vũ
Ngày sinh: 06/08/1983
Thẻ căn cước: 036083001786
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy lợi (Công trình thủy lợi)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073550 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ); nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi) III 11/10/2024
24858 Họ tên: Bùi Văn Mạnh
Ngày sinh: 24/08/1987
CMND: 212680017
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Cầu - Đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073549 Thiết kế xây dựng công trình giao thông (đường bộ) III 11/10/2024
HCM-00073549 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (đường bộ) III 11/10/2024
24859 Họ tên: Trần Minh Phước
Ngày sinh: 08/04/1977
CMND: 025988439
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng cầu đường (Xây dựng cầu đường)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073548 Thiết kế xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ) II 11/10/2024
HCM-00073548 Khảo sát địa hình công trình giao thông (đường bộ) III 11/10/2024
24860 Họ tên: Nguyễn Duy Tấn
Ngày sinh: 25/07/1970
CMND: 023924967
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy lợi (Thủy nông)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073547 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng; giao thông (đường bộ); nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi) III 11/10/2024
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn