Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
24841 Họ tên: Nguyễn Tấn Tài
Ngày sinh: 30/05/1966
CMND: 331046520
Trình độ chuyên môn: Tại chức
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
VIL-00036532 III 05/08/2024
VIL-00036532 Giao thông đường bộ III 05/08/2024
24842 Họ tên: Phan Dương Ngọc Trọng
Ngày sinh: 10/08/1982
CMND: 331344369
Trình độ chuyên môn: Chính quy
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
VIL-00036531 Dân dụng II 05/08/2024
VIL-00036531 III 05/08/2024
24843 Họ tên: Võ Minh Hòa
Ngày sinh: 04/03/1981
Thẻ căn cước: 052081000227
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng DD &CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAL-00036528 Giám sát công tác xây dựng công trình DD-CN và HTKT II 02/10/2024
BAL-00036528 Thiết kế kết cấu công trình DD-CN II 02/10/2024
24844 Họ tên: Huỳnh Viễn Trung
Ngày sinh: 01/11/1986
CMND: 381324776
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kỹ thuật XD CT DD&CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAL-00036515 Giám sát công trình HTKT II 13/08/2024
BAL-00036515 Giám sát Công trình NN & PTNT II 13/08/2024
24845 Họ tên: Nguyễn Đình Lực
Ngày sinh: 14/08/1991
CMND: 225531639
Trình độ chuyên môn: CĐ kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHY-00036468 Thiết kế xây dựng công trình Cầu, Đường bộ III 07/01/2025
PHY-00036468 Thiết kế xây dựng công trình Cầu, Đường bộ III 07/01/2025
24846 Họ tên: Nguyễn Ngọc Sơn
Ngày sinh: 21/06/1980
CMND: 221060164
Trình độ chuyên môn: KSXD Cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHY-00036464 Giám sát thi công xây dựng công trình Đường bộ II 19/08/2024
PHY-00036464 Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu III 19/08/2024
24847 Họ tên: Huỳnh Duy Phương
Ngày sinh: 04/10/1992
CMND: 221328413
Trình độ chuyên môn: KS kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHY-00036459 Định giá xây dựng II 11/11/2024
24848 Họ tên: Phạm Đình Vũ
Ngày sinh: 12/08/1984
CMND: 221087138
Trình độ chuyên môn: KS kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHY-00036450 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng II 19/08/2024
PHY-00036450 Giám sát thi công xây dựng công trình Công nghiệp III 19/08/2024
24849 Họ tên: Nguyễn Tấn Hưng
Ngày sinh: 24/12/1984
CMND: 221113551
Trình độ chuyên môn: KS kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHY-00036446 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng, Công nghiệp II 11/11/2024
PHY-00036446 Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng III 11/11/2024
24850 Họ tên: Trần Quang Ngọc
Ngày sinh: 03/11/1976
CMND: 221007158
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư (Kiến trúc Công trình)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAP-00036444 Giám sát công tác xây dựng công trình: dân dụng; công nghiệp; hạ tầng kỹ thuật. II 29/08/2024
24851 Họ tên: Lê Văn Sơn
Ngày sinh: 28/04/1981
CMND: 221082640
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ Thuật Điện – Điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00036428 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 29/07/2024
HTV-00036428 Thiết kế cơ - điện công trình II 29/07/2024
24852 Họ tên: Trần Thanh Phong
Ngày sinh: 16/08/1973
CMND: 220950040
Trình độ chuyên môn: KSXD DD&CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHY-00036418 Định giá xây dựng III 17/06/2024
24853 Họ tên: Tô Đinh Thuận
Ngày sinh: 07/04/1989
CMND: 221213131
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00036414 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 09/12/2024
24854 Họ tên: Bùi Anh Tuấn
Ngày sinh: 30/09/1983
CMND: 131227879
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00036278 II 20/08/2024
24855 Họ tên: Tạ Kim Thuận
Ngày sinh: 15/07/1983
CMND: 131221963
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHT-00036274 xây dựng III 04/09/2024
24856 Họ tên: Lê Anh Vũ
Ngày sinh: 22/08/1986
CMND: 145151494
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00036220 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 12/11/2024
24857 Họ tên: Trần Sinh Trai
Ngày sinh: 18/05/1985
Thẻ căn cước: 037085003223
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kỹ thuật Xây dựng dân dụng và CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00036176 Quản lý dự án II 14/09/2023
24858 Họ tên: Lê Thị Hiền
Ngày sinh: 16/02/1983
CMND: 225914623
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00036175 Thiết kế cấp - thoát nước công trình II 04/12/2024
CTN-00036175 Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật II 04/12/2024
24859 Họ tên: Ngô Quốc Anh
Ngày sinh: 31/05/1985
CMND: 271737238
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00036174 Giám sát dân dụng và CN II 14/09/2023
THX-00036174 Định giá xây dựng II 14/09/2023
24860 Họ tên: Phạm Xuân Thai
Ngày sinh: 22/08/1949
CMND: 010040391
Trình độ chuyên môn: KS. Xây dựng-
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00036173 Giám sát dân dụng và công nghiệp II 14/09/2023
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn