Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
24861 Họ tên: Nguyễn Ngọc Du
Ngày sinh: 21/01/1986
CMND: 311848238
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077504 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông I 08/11/2024
BXD-00077504 Thiết kế xây dựng công trình giao thông I 08/11/2024
24862 Họ tên: Lê Thái Hoàng
Ngày sinh: 01/11/1981
Thẻ căn cước: 045081000114
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077503 Thiết kế xây dựng công trình giao thông I 08/11/2024
BXD-00077503 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông I 08/11/2024
24863 Họ tên: Hoàng Anh Dũng
Ngày sinh: 15/08/1959
CMND: 025366647
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy nông và cải tạo đất
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077502 Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn I 08/11/2024
24864 Họ tên: Phan Công Phương
Ngày sinh: 16/09/1970
CMND: 022616416
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077501 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 08/11/2024
BXD-00077501 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp I 08/11/2024
24865 Họ tên: Trần Văn Chiến
Ngày sinh: 20/11/1986
CMND: 281358534
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077500 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 08/11/2024
BXD-00077500 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 08/11/2024
24866 Họ tên: Phạm Văn Nguyên
Ngày sinh: 05/08/1984
CMND: 225561393
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công trình thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077499 Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn I 08/11/2024
BXD-00077499 Định giá xây dựng I 15/01/2025
24867 Họ tên: Đặng Văn Phương
Ngày sinh: 07/04/1978
Thẻ căn cước: 033078003565
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ chế tạo máy
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077498 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 08/11/2024
24868 Họ tên: Lê Đức Hoàng Hiến
Ngày sinh: 10/02/1985
Thẻ căn cước: 052085000148
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đương
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077497 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 08/11/2024
24869 Họ tên: Lê Hải Châu
Ngày sinh: 20/01/1976
CMND: 311454297
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077496 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 08/11/2024
BXD-00077496 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông I 08/11/2024
24870 Họ tên: Lê Ngọc Tiên
Ngày sinh: 20/12/1985
CMND: 212606395
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ nhiệt lạnh
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077495 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 08/11/2024
24871 Họ tên: Lê Tấn Phát
Ngày sinh: 08/08/1989
Thẻ căn cước: 079089009511
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077494 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 08/11/2024
BXD-00077494 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 08/11/2024
24872 Họ tên: Nguyễn Giang Thành
Ngày sinh: 19/12/1978
CMND: 225075551
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077493 Thiết kế cơ - điện công trình I 08/11/2024
24873 Họ tên: Nguyễn Hữu Tạo
Ngày sinh: 10/02/1981
CMND: 225585258
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077492 Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn I 08/11/2024
BXD-00077492 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn I 08/11/2024
24874 Họ tên: Nguyễn Ngọc Long
Ngày sinh: 15/01/1981
CMND: 225165220
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077491 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 08/11/2024
BXD-00077491 Thiết kế kiến trúc công trình I 07/02/2025
24875 Họ tên: Nguyễn Trọng Nhân
Ngày sinh: 09/03/1982
CMND: 023615800
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077490 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 08/11/2024
24876 Họ tên: Nguyễn Văn Tiến
Ngày sinh: 03/11/1989
CMND: 024418764
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077489 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 08/11/2024
BXD-00077489 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 14/07/2025
24877 Họ tên: Vũ Ngọc Bích
Ngày sinh: 20/06/1979
CMND: 225568698
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi ngành kỹ thuật cơ sở hạ tầng - ngành cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077488 Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn I 08/11/2024
BXD-00077488 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn I 08/11/2024
24878 Họ tên: Trần Ngọc Huy
Ngày sinh: 27/07/1986
CMND: 212223069
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077487 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 08/11/2024
24879 Họ tên: Nguyễn Đình Chinh
Ngày sinh: 10/09/1986
CMND: 225296032
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077486 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 08/11/2024
BXD-00077486 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn I 15/01/2025
24880 Họ tên: Lê Trọng Rin
Ngày sinh: 12/08/1987
CMND: 191652830
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ nhiệt - điện lạnh
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077485 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 08/11/2024
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn